Publikace

<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 597 záznamů
Čech M. (2021) Je kormorán velký pro ryby skutečně hrozbou? [Is the great cormorant a real threat for fish?] Rybářství 40-44.
Čech M., Čech P. (2021) Jak velké ryby loví ledňáček říční? [How big are the fish hunted by Common Kingfisher?] Rybářství 3: 40-43.
Correia R.A., Ladle R., Jarić I., Malhado A.C.M., Mittermeier J. , Roll U., Soriano-Redondo A., Veríssimo D., Fink C., Hausmann A., Guedos-Santos J., Vardi R., Di Minin E. (2021) Digital data sources and methods for conservation culturomics. Conservation Biology 35: 398-411.
DOI: 10.1111/cobi.13706
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.
Diagne C., Leroy B., Vaissière A.-C., Gozlan R.E., Roiz D., Jarić I., Salles J.M., Bradshaw C.J.A., Courchamp F. (2021) High and rising economic costs of biological invasions worldwide. Nature 592: 571-578.
DOI: 10.1038/s41586-021-03405-6
Frouz J., Frouzová J. (2021) Aplikovaná ekologie Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha, 431 pp.
Golpour Dehsari A., Broquard C., Milla S., Dadras H., Baloch A.R., Saito T., Pšenička M. (2021) Determination of annual reproductive cycle in male sterlet, Acipenser ruthenus using histology and ultrasound imaging. Fish Physiology and Biochemistry 47: 703–711.
DOI: 10.1007/s10695-020-00892-8
Hladík M., Muška M., Kubečka J., Slavík O. (2021) Zařízení pro zamezení nebo odklonění migrace ryb ve vodních tocích. [Equipment to prevent or divert fish migration in water streams.] Užitný vzor 34773: DOI: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
Holubová M., Blabolil P., Čech M., Peterka J., Vašek M. (2021) Velký bratr v rybím světě. [Big brother in the fish world.] Rybářství 7: 56-60.
Holubová M., Hejzlar J., Čech M., Vašek M., Blabolil P., Peterka J. (2021) Fluctuations in pelagic fish density linked to ambient conditions. Journal of Fish Biology 98: 756-767.
DOI: 10.1111/jfb.14622
Jarić I., Bellard C., Correia R.A., Courchamp F. , Douda K., Essl F., Jeschke J. M., Kalous L., Kalinkat G., Lennox R.J. , Novoa A., Proulx R., Pyšek P., Soriano-Redondo A., Souza A., Vardi R., Veríssimo D., Roll U. (2021) Invasion culturomics and iEcology. Conservation Biology 35: 447-451.
DOI: 10.1111/cobi.13707
Jůza T., Blabolil P., Bartoň D., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Peterka J. (2021) Recovery of the ruffe (Gymnocephalus cernua) population after an invasion boom of round goby (Neogobius melanostomus) in De Gijster Lake (the Netherlands). Aquatic Invasions 16: 499-511.
DOI: 10.3391/ai.2021.16.3.07
Key A., Roberts D., Jarić I. (2021) Reconstructing the full temporal range of archaeological phenomena from sparse data. Journal of Archaeological Science 135: 105479.
DOI: 10.1016/j.jas.2021.105479
Key A.J.M., Jarić I., Roberts D.L. (2021) Modelling the end of the Acheulean at global and continental levels suggests widespread persistence into the Middle Palaeolithic. Humanities and Social Science Communications 8: 55.
DOI: doi.org/10.1057/s41599-021-00735-8
Key A.J.M., Roberts D.L. , Jarić I. (2021) Statistical inference of earlier origins for the first flaked stone technologies. Journal of Human Evolution 154: 102976.
DOI: 10.1016/j.jhevol.2021.102976
Konopáčová E., Nedoma J., Čapková K., Čapek P., Znachor P., Pouzar M., Říha M., Řeháková K. (2021) Low specific phosphorus uptake affinity of epilithon in three oligo- to mesotrophic post-mining lakes. Frontiers in Microbiology 12: 735498.
DOI: 10.3389/fmicb.2021.735498
Lennox R.J. , Westrelin S., Souza A., Šmejkal M., Říha M., Prchalová M., Nathan R., Koeck B., Killen S., Jarić I., Gjelland K., Hollins J., Hellstrom G., Hansen H., Cooke S.J., Boukal D., Brooks J.L., Brodin T., Baktoft H., Adam T., Arlinghaus R. (2021) A role for lakes in revealing the nature of animal movement using high dimensional telemetry systems. Movement Ecology 9: 40.
DOI: 10.1186/s40462-021-00244-y
Magalhaes A.L.B., Bezerra L., Daga V.S., Pelicice F.M., Vitule J.R.S., Brito M.F.G. (2021) Biotic differentiation in headwater creeks after the massive introduction of non-native freshwater aquarium fish in the Paraíba do Sul River basin, Brazil. Neotropical Ichthyology 19: e200147.
DOI: 10.1590/1982-0224-2020-0147
Martinez C., Pessi B.A., Bernard O. (2021) Dynamics and productivity of microalgae in presence of predators. IFAC PapersOnLine 54: 673–678.
DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.08.319
Mikeš V., Muška M., Vondrka A., Riegert J., Hladík M. (2021) Hnizdění rybáků obecných (Sterna hirundo) na vodní nádrži Lipno. [Breeding of Common Terns (Sterna hirundo) on the Lipno reservoir.] Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61: 80-86.
<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA