RNDr. Jan Mareš, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: 387775886
E-mail: jan.mares@centrum.cz
Místnost: 032

Popis

Dlouhodobě se zabývám problematikou diverzity, rozšíření, ekologie a taxonomie sinic. Zejména se specializuji na objasnění molekulární fylogeneze a evoluce sinic, analýzu jejich genomů a genetického potenciálu pro syntézu toxinů a jiných biologicky aktivních látek. Kromě základního výzkumu se podílím též na výzkumu s potenciálem pro využití v praxi hydrobiologického monitoringu (identifikace druhů sinic, ekotoxikologický monitoring), a dále na charakterizaci nových přírodních produktů izolovaných ze sinic, potenciálně využitelných např. ve farmacii a zemědělství (antibiotika, fungicidy).

Odborný životopis

NAROZEN:  27. ledna 1984, Hradec Králové
 
VZDĚLÁNÍ:
• 2009–2015: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
                         Doktorský studijní program Botanika, specializace Fykologie
Disertační práce: Polyfázický přístup k taxonomii vybraných zástupců sinic.
 
ODBORNÉ ZÁJMY
Evoluce, taxonomie a rozšíření sinic (řas), molekulární fylogenetika, genomika a bioinformatika.
 
VĚDEČTÍ ZAMĚSTNAVATELÉ
• Biologické centrum AVČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav (od r. 2014)
• Botanický ústav AVČR, v.v.i. (od r. 2011)
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta (2010, od r. 2012)
• IMikrobiologický ústav AVČR, v.v.i. (od r. 2013)
 
OSTATNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
• Povodí Vltavy, s.p. - hydrobiolog (2008 – 2012)
 
GRANTY
• 2014-2016 GA ČR 16-09381S: „Bioactive cyanobacterial lipopeptides: genome mining, detection, and structure-activity relationships “, spoluřešitel
• 2014-2016 GA ČR 14-18067S „Toxic potential, evolution of toxin synthesis, and factors driving anatoxin-a production in benthic and soil nostocacean cyanobacteria“, člen týmu
• 2012-2014 MŠMT AMVIS/KONTAKT II LH12100 „ Diversity of cyanobacteria from tropical and subtropical biomas“, člen týmu
• 2012- 2014 GA ČR P506/12/1818 „Phylogenetic and phenotypic evaluation of heterocytous cyanobacteria from the family Scytonemataceae”, člen týmu
• 2011 doctoral grant of the Institute of Physical Biology (Univ. South Bohemia) "Multilocus sequence analysis as a tool for robust phylogeny in  heterocytous cyanobacteria", řešitel
• 2010 GA ČR 206/08/0318 „Phylogenetic relations, diversity and ecology of heterocytous cyanobacteria with polarised thalus”, člen týmu

Výuka Fykologické determinační praktikum
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Popis:

Kurz je plánován jako blokový, s 5ti denním pobytem v zajímavé algologické lokalitě. Poslední den pobytu je koncipován jako shrnující přednáška základních typů řas a sinic, které se na lokalitě vyskytovaly. Obsahem cvičení je determinace sinic a řas ve vzorcích z různých biotopů (toky a stojaté vody různých typů, aerofytická stanoviště), které student sám získá. Cílem je podstatně rozšířit determinační schopnosti studentů při práci se vzorky řas a sinic z nejrůznějších typů biotopů.Publikace
Celkem nalezeno: 34 záznamů
Breinlinger S., Phillips T.J., Haram B.N., Mareš J., Martinez Yerena J., Hrouzek P., Sobotka R., Henderson W.M., Schmieder P., Williams S.M., Lauderdale J.D., Wilde H.D., Gerrin W., Kust A., Washington J.W., Wagner C., Geier B., Liebeke M., Enke H., Niedermeyer T.H.J., Wilde S.B. (2021) Hunting the eagle killer: A cyanobacterial neurotoxin causes vacuolar myelinopathy. Science 371 : 1335.
DOI: 10.1126/science.aax9050
Chen G.E., Hitchcock A., Mareš J., Gong Y., Tichý M., Pilný J., Kovářová L., Zdvihalová B., Xu J., Hunter C., Sobotka R. (2021) Evolution of Ycf54-independent chlorophyll biosynthesis in cyanobacteria. PNAS 118 : e2024633118.
DOI: doi.org/10.1073/pnas.2024633118
Galica T., Borbone N., Mareš J., Kust A., Caso A., Esposito G., Saurav K., Hájek J., Řeháková K., Urajová P., Costantino V., Hrouzek P. (2021) Cyanochelins, an overlooked class of widely distributed cyanobacterial siderophores, discovered by silent gene cluster awakening. Applied and Environmental Microbiology 87 : e03128-20.
DOI: 10.1128/AEM.03128-20
Hauerová R., Hauer T., Kaštovský J., Komárek J., Lepšová-Skácelová O., Mareš J. (2021) Tenebriella gen. nov. – The dark twin of Oscillatoria Molecular Phylogenetics and Evolution 165 : Article number 107293.
DOI: 10.1016/j.ympev.2021.107293
Saha S., Bulzu P., Urajová P., Mareš J., Konert G., Manoel J.C., Macho M. , Ewe D., Hrouzek P., Masojídek J., Ghai R., Sourav K. (2021) Quorum-sensing signals from epibiont mediate the induction of novel microviridins in the mat-forming cyanobacterial genus Nostoc. mSphere 6 : e00562-21.
DOI: 10.1128/mSphere.00562-21
Jehlička J., Culka A., Mareš J. (2020) Raman spectroscopic screening of cyanobacterial chasmoliths from crystalline gypsum—The Messinian crisis sediments from Southern Sicily Journal of Raman Spectroscopy 51 : 1802-1812.
DOI: 10.1002/jrs.5671
Kust A., Řeháková K., Vrba J., Maicher V., Mareš J., Hrouzek P., Chiriac M., Benedová Z., Tesařová M., Saurav K. (2020) Insight into unprecedented diversity of cyanopeptides in eutrophic ponds using an MS/MS networking approach Toxins 12 : 561.
DOI: doi:10.3390/toxins12090561
Saha S., Esposito G., Urajová P., Mareš J., Ewe D., Caso A., Macho M. , Delawská K., Kust A., Hrouzek P., Juráň J. , Costantino V., Saurav K. (2020) Discovery of unusual cyanobacterial tryptophan-containing anabaenopeptins by MS/MS-based molecular networking Molecules 25 : 3786.
DOI: doi.org/10.3390/molecules25173786
Chmelík D., Hrouzek P., Fedorko J., Vu D. L., Urajová P., Mareš J., Červený J. (2019) Accumulation of cyanobacterial oxadiazine nocuolin A is enhanced by temperature shift during cultivation and is promoted by bacterial co-habitants in the culture Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 44 : 101673.
DOI: 10.1016/j.algal.2019.101673
Mareš J., Hájek J., Urajová P., Kust A., Jokela J., Saurav K., Galica T., Čapková K., Mattila A., Haapaniemi E., Permi P. , Mysterud I. , Skulberg O. M, Karlsen J., Fewer D. P. , Sivonen K., Tonnesen H. H. , Hrouzek P. (2019) Alternative Biosynthetic Starter Units Enhance the Structural Diversity of Cyanobacterial Lipopeptides Applied and Environmental Microbiology 85 : e02675-18.
DOI: 10.1128/AEM.02675-18
Mareš J., Johansen J., Hauer T., Zima J., Ventura S., Cuzman O., Tiribilli B., Kaštovský J. (2019) Taxonomic resolution of the genus Cyanothece (Chroococcales, Cyanobacteria), with a treatment on Gloeothece and three new genera, Crocosphaera, Rippkaea, and Zehria Journal of Phycology 55 : 578-610.
DOI: 10.1111/jpy.12853
Mareš J., Strunecký O., Bučinská L., Wiedermannová J. (2019) Evolutionary Patterns of Thylakoid Architecture in Cyanobacteria Frontiers in Microbiology 10 : 277.
DOI: 10.3389/fmicb.2019.00277
Pazderník M., Mareš J., Pilný J., Sobotka R. (2019) The antenna-like domain of the cyanobacterial ferrochelatase can bind chlorophyll and carotenoids in an energy-dissipative configuration Journal of Biological Chemistry 294 : 11131-11143.
DOI: 10.1074/jbc.RA119.008434
Kust A., Mareš J., Jokela J., Urajová P., Hájek J., Saurav K., Voráčová K., Fewer D., Haapaniemi E., Permi P., Řeháková K., Sivonen K., Hrouzek P. (2018) Discovery of a pederin family compound in a non-symbiotic bloom-forming cyanobacterium ACS Chemical Biology 13 : 1123-1129.
DOI: 10.1021/acschembio.7b01048
Kust A., Urajová P., Hrouzek P., Vu D. L., Čapková K., Štenclová L., Řeháková K., Kozlíková E., Lepšová-Skácelová O., Lukešová A., Mareš J. (2018) A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria) Toxicon 150 : 66-73.
DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.05.007
Mareš J. (2018) Multilocus and SSU rRNA gene phylogenetic analyses of available cyanobacterial genomes, and their relation to the current taxonomic system Hydrobiologia 811 : 19–34 .
DOI: 10.1007/s10750-017-3373-2
Rott E., Pentecost A., Mareš J. (2018) Introduction: Recent developments in cyanobacterial research with special reference to aquatic habitats, molecular ecology and phylogenetic taxonomy Hydrobiologia 811 : 1-6.
DOI: 10.1007/s10750-017-3468-9
Saber A.A., Mareš J., Guella G., Anesi A., Štenclová L., Cantonati M. (2018) Polyphasic approach to a characteristic Ulva population from a limno–rheocrenic, mineral (chloride, sodium, sulphate) spring in the Siwa Oasis (Western Desert of Egypt) Fottea 18 : 227–242.
DOI: 10.5507/fot.2018.008
Galica T., Hrouzek P., Mareš J. (2017) Genome mining reveals high incidence of putative lipopeptide biosynthesis NRPS/PKS clusters containing fatty acyl-AMP ligase genes in biofilm-forming cyanobacteria Journal of Phycology 53 : 985-998.
DOI: 10.1111/jpy.12555
Galica T., Hrouzek P., Mareš J. (2017) Genome mining reveals high incidence of putative lipopeptide biosynthesis NRPS/PKS clusters containing fatty acyl-AMP ligase genes in biofilm-forming cyanobacteria Journal of Phycology 53 : 985-998.
DOI: 10.1111/jpy.12555

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA