RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: 602556783
E-mail: krehakova@email.cz
Místnost: 032

Popis

Ekologie a taxonomie fytoplanktonu, zejména sinic, v nádržích a také v extrémním prostředí např. pouštní půdy.

Odborný životopis

SŠ: 1988-1992 Střední zemědělská škola obor veterinární, Hradec Králové
VŠ: Biologická Fakulta JU, České Budějovice
Bc 1995:  Druhová diversita rozsivek na úseku horní Vltavy v závislosti na kvalitě vody.  školitel Doc. RNDr. J. Komárek, DrSc., ing. J. Elster, CSc.
MSc 1997: Mikrovegetace toků centrální Šumavy .
školitel Doc. RNDr. J. Komárek, DrSc.,
 PhD 2002: Ecology and Molecular Biology of Microbial Soil Crusts in the Deserts of Western USA. školitel Prof. RNDr. J. Komárek, DrSc.
Obory vědeckého zájmu: ekologie a taxonomie sinic a řas, pokud možno v extrémních podmínkách, diatomární analýzy archeologických sedimentů.
 Vědečtí zaměstnavatelé :
-    od r. 1998  - Botanický Ústav AV ČR, Třeboň,  
-    2001-2002 John Carroll University (JCU), University Heights, 44181,OH, USA.
-    od r. 2002 - Hydrobiologický Ústav, AV ČR Č. Budějovice

Publikace
Celkem nalezeno: 32 záznamů
Řeháková K., Čapková K., Hrouzek P., Koblížek M., Doležal J. (2019) Microbial photosynthetic and photoprotective pigments in Himalayan soils originating from different elevations and successional stages Soil Biology & Biochemistry 132 : 153-164.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2019.02.008
Kust A., Mareš J., Jokela J., Urajová P., Hájek J., Saurav K., Voráčová K., Fewer D., Haapaniemi E., Permi P., Řeháková K., Sivonen K., Hrouzek P. (2018) Discovery of a pederin family compound in a non-symbiotic bloom-forming cyanobacterium ACS Chemical Biology 13 : 1123-1129.
DOI: 10.1021/acschembio.7b01048
Kust A., Urajová P., Hrouzek P., Vu D. L., Čapková K., Štenclová L., Řeháková K., Kozlíková E., Lepšová-Skácelová O., Lukešová A., Mareš J. (2018) A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria) Toxicon 150 : 66-73.
DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.05.007
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – předběžná zpráva o stavu dnešních hypertrofních rybničních ekosystémů [You cannot step into the same fishpond twice – A preliminary report on the current status of hypertrophic fishpond ecosystems] Vodní hospodářství 68 (8) : 1-5.
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii [You cannot step into the same fishpond twice - an evolution of fishpond ecosystems to hypertrophy] Sborník konference Rybníky 2018 2-11.
Devetter M., Háněl L., Řeháková K., Doležal J. (2017) Diversity and feeding strategies of soil microfauna along elevation gradients in Himalayan cold deserts PLoS ONE 12 : e0187646.
DOI: 10.1371/journal.pone.0187646
Řeháková K., Čapková K., Dvorský M., Kopecký M., Altman J. , Šmilauer P., Doležal J. (2017) Interactions between soil phototrophs and vascular plants in Himalayan cold deserts Soil Biology & Biochemistry 115 : 568–578.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2017.05.020
Čapková K., Hauer T., Řeháková K., Doležal J. (2016) Some Like it High! Phylogenetic Diversity of High-Elevation Cyanobacterial Community from Biological Soil Crusts of Western Himalaya. Microbial Ecology 71 : 113–123 .
DOI: 10.1007/s00248-015-0694-4
Kust A., Kozlíková E., Mareš J., Řeháková K. (2015) A detailed morphological, phylogenetic and ecophysiological analysis of four benthic Anabaena (Nostocales, Cyanobacteria) strains confirms deep heterogeneity within the genus. Fottea 15 : 191–202.
DOI: 10.5507/fot.2015.019
Řeháková K., Chroňáková A., Krištůfek V., Kuchtová B., Janatková K., Scharfen J., Čapek P., Doležal J. (2015) Bacterial community of cushion plant thylacospermum ceaspitosum on elevational gradient in the himalayan cold desert Frontiers in Microbiology 6 : -.
DOI: 10.3389/fmicb.2015.00304
Rychtecký P., Řeháková K., Kozlíková E., Vrba J. (2015) Light availability may control extracellular phosphatase production in turbid environments. Microbial Ecology 69 : 37–44.
DOI: 10.1007%2Fs00248-014-0483-5
Řeháková K., Johansen J., Bowen M., Martin M., Sheil C. (2014) Variation in secondary structure of the 16S rRNA molecule in cyanobacteria with implications for phylogenetic analysis. Fottea 14 : 161–178..
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K., Hroužek P. (2014) Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae):a phylogenetically uniform genus with variable phenotypes. Phytotaxa 172 : 235–246..
Řeháková K., Mareš J., Lukešová A., Zapomělová E., Bernardová K., Hroužek P. (2014) Nodularia (Cyanobacteria, Nostocaceae): A phylogenetically uniform genus with variable phenotypes Phytotaxa 172 : 235-246.
Janatková K., Řeháková K., Doležal J., Šimek M., Chlumská Z., Dvorský M., Kopecký M. (2013) Community structure of soil phototrophs along environmental gradients in arid Himalaya Environmental Microbiology 15 : 2505-2516.
Johansen J., Řeháková K., Acker F. (2011) Tapinothrix ozarkiana sp. nov., with notes on distribution for the genus in North America. Fottea 11 : 141-148..
Zapomělová E., Hroužek P., Řezanka T., Jezberová J., Řeháková K., Hisem D., Komárková J. (2011) Polyphasic characterization of Dolichospermum spp. and Sphaerospermopsis spp. (Nostocales, cyanobacteria): morphology, 16S rRNA gene sequences and fatty acid and secondary metabolite profiles. Journal of Phycology 47 : 1152-1163..
DOI: DOI: 10.1111/j.1529-8817.2011.01034.x
Zapomělová E., Řeháková K., Jezberová J., Komárková J. (2010) Polyphasic characterization of eight planktonic Anabaena strains (Cyanobacteria) with reference to the variability of 61 Anabaena populations observed in the field. Hydrobiologia 639 : 99–113..
DOI: DOI: 10.1007/s10750-009-0028-y
Prášil O., Bína D., Medová H., Řeháková K., Zapomělová E., Veselá J., Oren A. (2009) Emission spectroscopy and kinetic fluorometry studies of phototrophic microbial communities along a salinity gradient in solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel Aquatic Microbial Ecology 56 : 285-296.
DOI: 10.3354/ame01311
Řeháková K., Zapomělová E., Prášil O., Veselá J., Medová H., Oren A. (2009) Composition changes of phototrophic microbial communities along the salinity gradient in the solar saltern evaporation ponds of Eilat, Israel. Hydrobiologia 636 : 77–88..

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA