doc. Mgr. Radka Symonová, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5893
E-mail: radka.symonova@hbu.cas.cz
Místnost: 324 NB

Popis

Zabývám se kompoziční evolucí genomu obratlovců i bezobratlých s důrazem na rozklíčování mechanismů, které vedly k AT/GC heterogenitě genomu savců a ptáků a překvapivě i u některých archaických ryb. AT/GC homogenita zejm. genomů ryb, dalších nižších obratlovců a bezobratlých má dalekosáhlé následky v jejich studiu. K jeho realizaci vytváříme specializované bioinformatické nástroje v jazycích Python a R. Bioinformatiku využívám i k analýze transkriptomu ryb i bezobratlých.

Odborný životopis

2021 Habilitace na PřF JčU v Českých Budějovicích, obor molekulární a buněčná biologie a genetika

2009 Ph.D. na PřF UK v Praze, obor zoologie

2005 Mgr. na PřF UK v Praze, obor zoologie

 

2022- Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra informatiky, zaměření bioinformatika

2021- HBÚ, Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

2019-2021 Horizon 2020 EuroTech Postdoc stipendium na Technické univerzitě Mnichov , Německo a Dánské Technické Univerzity v Kodani

2017-2019 Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, katedra biologie, zaměření genomika a bioinformatika

2015-2017 Post-doc “Rotationstelle” Limnologický institute Univerzity Innsbruck v Mondsee, Rakousko, vedoucí skupiny Molekulární evoluční ekologie

2009-2015 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Liběchově, laboratoř genetiky ryb, zaměření molekulární cytegenetika ryb a evoluce genomu ryb

2008-2014 Asistent na katedře zoologie PřF UK v Praze

2005-2008 PhD posice v rámci Marie Curie Research Training Network FP6-512492, Ludwig Maximilian´s University v Mnichově

Publikace
Celkem nalezeno: 3 záznamů
Matoulek D., Ježek B., Vohnoutová M., Symonová R. (2023) Advances in vertebrate (cyto)genomics shed new light on fish compositional genome evolution. Genes 14 : 244.
DOI: 10.3390/genes14020244
Vohnoutová M., Sedláková A., Symonová R. (2023) Abandoning the isochore theory can help explain genome compositional organization in fish. International Journal of Molecular Sciences 24 : 13167.
DOI: 10.3390/ ijms241713167
Vohnoutová M., Zifčáková L., Symonová R. (2023) Hidden compositional heterogeneity of fish chromosomes in the era of polished genome assemblies. Fishes 8 : 185.
DOI: 10.3390/fishes8040185

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA