doc. Mgr. Radka Symonová, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5893
E-mail: radka.symonova@hbu.cas.cz
Místnost: 324 NB

Popis

Zabývám se kompoziční evolucí genomu obratlovců i bezobratlých s důrazem na rozklíčování mechanismů, které vedly k AT/GC heterogenitě genomu savců a ptáků a překvapivě i u některých archaických ryb. AT/GC homogenita zejm. genomů ryb, dalších nižších obratlovců a bezobratlých má dalekosáhlé následky v jejich studiu. K jeho realizaci vytváříme specializované bioinformatické nástroje v jazycích Python a R. Bioinformatiku využívám i k analýze transkriptomu ryb i bezobratlých.

Odborný životopis

2021 Habilitace na PřF JčU v Českých Budějovicích, obor molekulární a buněčná biologie a genetika

2009 Ph.D. na PřF UK v Praze, obor zoologie

2005 Mgr. na PřF UK v Praze, obor zoologie

 

2022- Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra informatiky, zaměření bioinformatika

2021- HBÚ, Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

2019-2021 Horizon 2020 EuroTech Postdoc stipendium na Technické univerzitě Mnichov , Německo a Dánské Technické Univerzity v Kodani

2017-2019 Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, katedra biologie, zaměření genomika a bioinformatika

2015-2017 Post-doc “Rotationstelle” Limnologický institute Univerzity Innsbruck v Mondsee, Rakousko, vedoucí skupiny Molekulární evoluční ekologie

2009-2015 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. v Liběchově, laboratoř genetiky ryb, zaměření molekulární cytegenetika ryb a evoluce genomu ryb

2008-2014 Asistent na katedře zoologie PřF UK v Praze

2005-2008 PhD posice v rámci Marie Curie Research Training Network FP6-512492, Ludwig Maximilian´s University v Mnichově

Publikace
Celkem nalezeno: 4 záznamů
Peona V., Martelossi J., Almojil D., Bocharkina J., Brännström I., Brown M., Cang A., Carrasco-Valenzuela T., DeVries J., Doellman M., Elsner D., Espíndola-Hernández P., Montoya G.F., Gaspar B., Zagorski D., Hałakuc P., Ivanovska B., Laumer C., Lehmann R., Boštjančić L.L., Mashoodh R., Mazzoleni S., Mouton A., Nilsson M.A., Pei Y., Potente G., Provataris P., Pardos-Blas J.R., Raut R., Sbaffi T., Schwarz F., Stapley J., Stevens L., Sultana N., Symonová R., Tahami M.S., Urzì A., Yang H., Yusuf A., Pecoraro C., Suh A. (2024) Teaching transposon classification as a means to crowd source the curation of repeat annotation – a tardigrade perspective. Mobile DNA 15 : 10.
DOI: 10.1186/s13100-024-00319-8
Matoulek D., Ježek B., Vohnoutová M., Symonová R. (2023) Advances in vertebrate (cyto)genomics shed new light on fish compositional genome evolution. Genes 14 : 244.
DOI: 10.3390/genes14020244
Vohnoutová M., Sedláková A., Symonová R. (2023) Abandoning the isochore theory can help explain genome compositional organization in fish. International Journal of Molecular Sciences 24 : 13167.
DOI: 10.3390/ ijms241713167
Vohnoutová M., Zifčáková L., Symonová R. (2023) Hidden compositional heterogeneity of fish chromosomes in the era of polished genome assemblies. Fishes 8 : 185.
DOI: 10.3390/fishes8040185

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA