RNDr. Jiří Peterka, Ph.D.

Funkce: Ředitel , Vědecký pracovník - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775891, 420732209506
E-mail: jiri.peterka@hbu.cas.cz
Místnost: 238

Odborný životopis

Datum narození:

21. 11. 1975, České Budějovice, Česká republika

 

Vzdělání:

1997- Bc. v oboru Biologické vědy na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Srovnání potravní selektivity plůdku okouna a plotice v laboratorních a přírodních podmínkách)

2000- Mgr. v oboru Zoologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Je potravní chování juvenilního okouna a plotice optimální?)

2006- RNDr. v oboru Zoologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Potrava a růst larválních a juvenilních stádií candáta obecného (Stizostedion lucioperca (L.)): Srovnávací studie rybničních a nádržových podmínek)

2006- Ph.D. v oboru Zoologie na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Potravní selektivita a efektivita žraní 0+ ryb – laboratorní experimenty a terénní pozorování)

 

Vědecké a profesní zkušenosti:

Od 2024 Externí člen Vědecké rady Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Od 2024 Externí člen Rady pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Od 2022 Ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Od 2022 Přednášející Fakulty rybářství a ochrany vod JU v Českých Budějovicích

2019-2022 Externí člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Od 2015 Člen Rady pro komercializaci Biologického centra AV ČR, v.v.i.

2012-2022 Člen Vědecké rady Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

2012-2022 Vedoucí Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

2006-2012 Juniorský vědecký pracovník Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Od 2006 Přednášející Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích

2000-2006 Doktorand Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i.

Web of Science ResearcherID: C-7218-2014, celkem publikací: 102 (90 WoS Core Collection), H-index: 21, citací: 1 199 (citací bez autocitací: 845)

Profesní zaměření: Výzkum v oblasti vnitro- a mezidruhové potravní kompetice a obecné potravní strategie plůdku ryb, zejména zástupců dvou našich nejvýznamnějších čeledí – ryb kaprovitých a okounovitých a výsledný efekt na strukturu a dynamiku společenstev ryb. Sukcese rybích společenstev ve vznikajících jezerech po těžbě hnědého uhlí a vliv vnitřních a vnějších faktorů na jejich formování. Využití technik laboratorního chovu, akvarijních a mesokosmových experimentů, foto- a videozáznamu, širokého spektra odlovných metod (zátahové, tenatové, vlečné a košelkové sítě, elektrolov) a analýz potravy a potravních vztahů včetně analýz stabilních izotopů.

 

Projekty:

2020-... Spoluřešitel projektu "Strategie AV21 - Záchrana a obnova krajiny - Aktivita: Revitalizace industriální krajiny dává vyniknout unikátním ekosystémům" (Akademie věd ČR, spoluřešitel Jan Frouz)

2019-2021-Účastník projektu "Methodology of predatory fish quantification in drinking-water reservoirs to optimize the management of aquatic ecosystems" (Applied Research Program of the Ministry of Agriculture for the period 2017–2025, hlavní řešitel Petr Blabolil)

2019-2021-Účastník projektu "Biomanipulation as a tool for the improvement of reservoir water quality" (Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic administrate the support provided from EU funds, hlavní řešitel Jan Kubečka a Tomáš Jůza)

2014-2017-Hlavní řešitel projektu "Structuring effect of submerged macrophytes on trophic relationships and distribution of fish in deep lakes (MacFish)" (Czech-Norwegian Research Programme)

2012-2015-Účastník projektu "Centre for Ecological Potential of Fish Communities in Reservoirs and Lakes (CEKOPOT)" (EU funds, hlavní řešitel Josef Matěna a Jan Kubečka)

2009-2011-Účastník projektu "Threadfin shad prey production in tropical reservoirs" (Puerto Rico department of Natural and Environmental Resource, hlavní řešitel Marie Prchalová)

2009-2011-Účastník projektu "Predator avoidance strategies in early life stages of percid fishes" (Czech Science Foundation, hlavní řešitel Martin Čech)

2009-2010-Účastník projektu "Calibration of sampling methods for Spanish fish populations in reservoirs" (hlavní řešitel Jan Kubečka)

2008-2012-Účastník projektu "Optimalisation of the biomanipulative effect of predatory fish in ecosystems of water reservoirs" (National Agency for Agriculture Research, hlavní řešitel Jan Kubečka)

2008-2010-Účastník projektu "Monitoring of the fish stock of Czech reservoirs" (EEA financial mechanism and the Norwegian financial mechanism, hlavní řešitel Jan Kubečka)

2008-2010-Účastník projektu "Effect of food quantity and quality on the reverse in competitive success between 0+ perch and roach" (Grant Agency of the Academy of Sciences of CR)

2006-2008-Účastník projektu "Patterns and reasons of different pelagic behaviour of perch fry: novel insight into the declared ecological plasticity of a species” (Czech Science Foundation, hlavní řešitel Martin Čech)

2006-Účastník projektu “Upgrade of the fish zoology and ecology courses” (Grant Agency of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, hlavní řešitel Josef Matěna)

2005-2008-Účastník projektu “Sinusoidal foraging and the role of fish in reservoirs” (Grant Agency of the Academy of Sciences of CR, hlavní řešitel Josef Matěna)

2002-2004-Účastník projektu “Pelagic niche of riverine fish in Czech reservoirs” (Grant Agency of the Academy of Sciences of CR, hlavní řešitel Josef Matěna)

2002-2004-Účastník projektu “Tributary zone as a key factor for fish stock development in reservoirs” (Czech Science Foundation, hlavní řešitel Jan Kubečka)

2002-Účastník projektu „Maintanance and progress in the fish keeping in the Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia” (Grant Agency of the University of South Bohemia, hlavní řešitel Oldřich Říčan)

2000-2004-Účastník projektu “Management of water quality in reservoirs” (Targeted research of the Academy of Sciences of CR)

 

Vědecké publikace:

Vašek M., Brabec M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kubečka J., Muška M., PETERKA J., Prchalová M., Říha M., Hejzlar J. (2023). Fish scale stable isotopes as potential indicators of nutrient pollution: Exploring the response of roach (Rutilus rutilus) scale δ15N and δ13C to a gradient of land use disturbance. Science of the Total Environment. 10.1016/j.scitotenv.2022.161198

Blabolil P., Griffiths N. P., Hänfling B., Jůza T., Draštík V., Knežević-Jarić J., dos Santos R., Mrkvička T., PETERKA J. (2022). The true picture of environmental DNA, a case study in harvested fishponds. Ecological Indicators 142: 109241.

Golpour A.D., Šmejkal M., Čech M., dos Santos R.A., Souza A.T., von Dossow C.M., Bartoň D., Vašek M., Draštík V., Kolařík T., Kočvara L., Říha M., PETERKA J., Blabolil P. (2022). Similarities and differences in fish community composition accessed by electrofishing, gill netting, seining, trawling, and water eDNA metabarcoding in temperate reservoirs. Frontiers in Ecology and Evolution 10.3389/fevo.2022.913279.

Jarić I., Říha M., Souza A.T., Rabaneda-Bueno R., Děd V., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Čech M., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Muška M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Vejříková I., PETERKA J. (2022). Influence of internal seiche dynamics on vertical movement of fish. Freshwater Biology 67(9): 1543-1558.

Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Moraes K.R., Muška M., Souza T., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., PETERKA J., Prchalová M., Kubečka J. (2022). Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research, 253: 106389.

Nazarizadeh M., PETERKA J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Moraes K.R., Čech M., Holubová M., Souza A.T., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022). Different hosts in different lakes: prevalence and population genetic structure of plerocercoids of Ligula intestinalis (Cestoda) in Czech water bodies. Folia Parasitologica 69: 018.

Prchalová M., Žák J., Říha M., Šmejkal M., Blabolil P., Vašek M., Matěna J., PETERKA J., Seďa J., Kubečka J. (2022). Sexual size dimorphism of two common European percid fish - linkage with spatial distribution and diet. Hydrobiologia 849: 2009-2027.

Říha M., Rabaneda-Bueno R., Jarić I., Souza A.T., Vejřík L., Draštík V., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Gjelland K.Ø., Rychtecký P., Sajdlová Z., Kočvara L., Tušer M., Prchalová M., Seďa J., PETERKA J. (2022). Seasonal habitat use of three predatory fishes in a freshwater ecosystem. Hydrobiologia 849, 3351-3371.

Vejříková I., Vejřík L., Čech M., Říha M., PETERKA J. (2022). Succession of submerged vegetation in a hydrologically reclaimed opencast mine during first ten years. Restoration Ecology 30 (1): e13489.

Zhang L., Mei X., Tang Y., Razlutskij V., PETERKA J., Taylor W.D., Naselli-Flores L., Liu Z., Tong C., Zhang Z. (2022). Effects of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) on phytoplankton community structure and water qualitya short-term mesocosm study. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 43:11.

Antón-Pardo M., Muška M., Jůza T., Vejříková I., Vejřík L., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., PETERKA J. (2021). Diel changes in vertical and horizontal distribution of cladocerans in two deep lakes during early and late summer. Science of the Total Environment 751: 141601.

Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Koliada I., Muška M., PETERKA J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Kubecka J. (2021). New way to investigate fish density and distribution in the shallowest layers of the open water. Fisheries Research 238: 105907.

Blabolil P., Harper L.R., Říčanová Š., Sellers G., Di Muri C., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Rychtecký P., Znachor P., Hejzlar J., PETERKA J., Hänfling B. (2021). Environmental DNA metabarcoding uncovers environmental correlates of fish communities in spatially heterogeneous freshwater habitats. Ecological Indicators 126: 107698.

Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., PETERKA J., Jůza T. (2021). Less is more - Basic quantitative indices for fish can be achieved with reduced gillnet sampling. Fisheries Research 240: 105983.

Jůza T., Blabolil P., Bartoň D., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., PETERKA J. (2021). Recovery of the ruffe (Gymnocephalus cernua) population after an invasion boom of round goby (Neogobius melanostomus) in De Gijster Lake (the Netherlands). Aquatic Invasions 16(3): 499-511.

Blabolil P., Bartoň D., Halačka K., Kočvara L., Kolařík T., Kubečka J., Šmejkal M., PETERKA J. (2020). The fate of 0+ asp (Leuciscus aspius Linnaeus, 1758) after being stocked in a reservoir. Biologia 75: 989-996.

Holubová M., Blabolil P., Čech M., Vašek M., PETERKA J. (2020). Species-specific schooling behaviour of fish in the freshwater pelagic habitat: an observational study. Journal of Fish Biology 97(1): 64-74.

Holubová M., Hejzlar J., Čech M., Vašek M., Blabolil P., PETERKA J. (2020). Fluctuations in pelagic fish density linked to ambient conditions. Journal of Fish Biology 98(3): 756-767.

Souza A.T., Soukalová K., Děd V., Šmejkal M., Blabolil P., Říha M., Jůza T., Vašek M., Čech M., PETERKA J., Vejřík L., Vejříková I., Tušer M.,Muška M., Holubová M., Boukal D.S., Kubečka J. (2020). Ontogenetic and interpopulation differences in otolith shape of the European perch (Perca fluviatilis). Fisheries Research 230: 105673.

Žák J., Prchalová M., Šmejkal M., Blabolil P., Vašek M., Matěna J., Říha M., PETERKA J., Seďa J., Kubečka J. (2020). The sexual segregation in European cyprinids: Consequence of response to predation risk influenced by sexual size dimorphism. Hydrobiologia 847: 1439-1451.

Blabolil P., Čech M., Jůza T., PETERKA J. (2019). Variability of pikeperch Sander lucioperca (L. 1758) cohorts in early life history. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 420: 43. IF=1.364

Holubová M., Čech M., Vašek M., PETERKA J. (2019). Density dependent attributes of fish aggregative behaviour. PeerJ IF=2.379

Holubová M., Čech M., Vašek M., PETERKA J. (2019). On the use of a visual census in surveying fish communities in lentic water bodies. Ecological Indicators IF=4.229

Jůza T., Čech M., Draštík V., Sajdlová Z., Blabolil P., PETERKA J., Anton-Pardo M. (2019). The vertical distribution of maraena whitefish (Coregonus maraena) early juveniles in different times of day in a newly created oligotrophic lake. Limnologica 76: 19-27. IF=1.803

Vejřík L., Vejříková I., Kočvara L., Blabolil P., PETERKA J., Sajdlová Z., Jůza J., Šmejkal M., Batroň D., Kubečka J., Čech M. (2019) The pros and cons of the invasive freshwater apex predator, European catfish Silurus glanis, and powerful angling technique for its population control. Journal of Environmental Management IF=5.647

Blabolil P., Čech M., Jůza T., Kočvara L., Matěna J., Říha M., Vejřík L., PETERKA J. (2018). Condition and feeding behaviour of subadult burbot (Lota lota) in riverine and lacustrine environments. Biologia 73: 83-91. IF=0.728

Blabolil P., Duras J., Jůza T., Kočvara L., Matěna J., Muška M., Říha M., Vejřík L., Holubová M., PETERKA J. (2018). Assessment of burbot (Lota lota) population sustainability in temperate reservoir. Journal of Fish Biology 92: 1545-1559. IF=2.038

Blabolil P., Frouzová J., Matěna J., PETERKA J. (2018). Immersion mass marking of pikeperch (Sander lucioperca) larvae in oxytetracycline hydrochloride and its detection using fluorescence microscopy. Biologia 73: 531-535. IF=0.728

Jůza T., Blabolil P., Čech M., Kubečka J., Mrkvička T., Říha M., Sajdlová Z., Vašek M., Vejřík L., PETERKA J. (2018). Spatial distribution of four freshwater fish species in different types of artificial European water bodies. Biologia 73: 647-658. IF=0.728

Jůza T., Blabolil P., Baran R., Bartoň D., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Žák J., PETERKA J. (2018). Collapse of the native ruffe (Gymnocephalus cernua) population in the Biesbosch lakes (the Netherlands) owing to round goby (Neogobius melanostomus) invasion. Biological Invasions 20: 1523-1535. IF=2.897

Sajdlová Z., Frouzová J., Draštík V., Jůza T., PETERKA J., Prchalová M., Říha M., Vašek M., Kubečka J., Čech M. (2018). Are diel vertical migrations of European perch (Perca fluviatilis L.) early juveniles under direct control of light intensity? Evidence from a large field experiment. Freshwater Biology 63(5): 473-482. IF=3.404

Šmejkal M., Ricard D., Sajdlová Z., Čech M., Vejřík L., Blabolil P., Vejříková I., Prchalová M., Vašek M., Souza A.T., Brönmark Ch., PETERKA J. (2018). Can species-specific prey responses to chemical cues explain prey susceptibility to predation? Ecology and Evolution 8: 4544-4551. IF=2.415

Vašek M., Eloranta A.P., Vejříková I., Blabolil P., Říha M., Jůza T., Šmejkal M., Matěna J., Kubečka J., PETERKA J. (2018). Stable isotopes and gut contents indicate differential resource use by coexisting asp (Leuciscus aspius) and pikeperch (Sander lucioperca). Ecology of Freshwater Fish 27: 1054-1065. IF=1.742

Vejříková I., Vejřík L., Lepš J., Kočvara L., Sajdlová Z., Čtvrtlíková M., PETERKA J. (2018). Impact of herbivory and competition on lake ecosystem structure: underwater experimental manipulation. Scientific Reports 8:12130 doi:10.1038/s41598-018-30598-0 IF=4.011

Blabolil P., Říha M., Ricard D., PETERKA J., Prchalová M., Vašek M., Čech M., Frouzová J., Jůza T., Muška, M., Tušer, M., Draštík V., Sajdlová, Z., Šmejkal, M., Vejřík, L., Matěna, J., Ritterbusch, D., Boukal D., Kubečka J. (2017). A simple fish-based approach to assess the ecological quality of freshwater reservoirs in Central Europe. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 418, 53, 12p. https://doi.org/10.1051/kmae/2017043 IF=1.525

Blabolil P., Ricard D., Boukal D.S., Kubečka J., Říha M., Vašek M., Prchalová M., Čech M., Frouzová J., Jůza T., Muška M., Tušer M., Draštík V., Šmejkal M., Vejřík L., PETERKA J. (2017). Optimal gillnet sampling design for the estimation of fish community indicators in heterogeneous freshwater ecosystems. Ecological Indicators 77: 368-376. IF= 3.983

Čech M., Frouzová J., PETERKA J., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Vašek M., Kubečka J. (2017). Sampling of deep benthic perch fry: insight into the diel vertical migrations. Hydrobiologia 784: 1-8. IF=2.165

Eloranta A.P., Vejříková I., Čech M., Vejřík L., Holubová M., Šmejkal M., Frouzová J., Kiljunen M., Jones I.R., PETERKA J. (2017) Some like it deep: littoral and profundal niche specialization by ruffe (Gymnocephalus cernua). Freshwater Biology 62: 1401-1409. IF=3.767

Estlander S., Kahilainen K., Horppila J., Olin M., Rask M., Kubečka J., PETERKA J., Říha M., Huuskonen H., Nurminen L. (2017). Latitudinal variation in sexual dimorphism in life-history traits of a freshwater fish. Ecology and Evolution 7: 665-673. IF=2.340

Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Baran R., Muška M., Kubečka J., PETERKA J. (2017). Development of non-lethal monitoring of stable isotopes in asp (Leuciscus aspius): a comparison of muscle, fin and scale tissues. Hydrobiologia 785: 327-335. IF=2.165

Vejřík L., Matějíčková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., PETERKA J., Čech M. (2017). Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish (Silurus glanis). PloS ONE 12(1): e0169000. IF=2.766

Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Eloranta A.P., Kočvara L., PETERKA J., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Kiljunen M., Čech M. (2017). European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Scientific Reports 7: 15970. doi:10.1038/s41598-017-16169-9 IF=4.122

Vejříková I., Eloranta A. P., Vejřík L., Šmejkal M., Čech M., Sajdlová Z., Holubová M., Frouzová J., Kiljunen M., PETERKA J. (2017) Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes. PlosONE 12(5): e0177114. IF=2.766

Blabolil P., Logez M., Ricard D., Prchalová M., Říha M., Sagouis A., PETERKA J., Kubečka J., Argillier C. (2016). An assessment of the ecological potential of Central and Western European reservoirs based on fish communities. Fisheries Research 173: 80-87. IF=2.185

Blabolil P., Ricard D., PETERKA J., Říha M., Jůza T., Vašek M., Prchalová M., Čech M., Muška M., Seďa J., Mrkvička J. Boukal D.S., Kubečka J. (2016). Predicting asp and pikeperch recruitment in a riverine reservoir. Fisheries Research 173: 45-52. IF=2.185

Vašek M., Prchalová M., Říha M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., PETERKA J., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Znachor P., Mrkvička T., Seďa J., Kubečka J. (2016). Fish community response to the longitudinal environmental gradient in Czech deep-valley reservoirs: implications for ecological monitoring and management. Ecological Indicators 63: 219–230. IF=3.898

Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Blabolil P., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S., Šmejkal M., Frouzová J., PETERKA J. (2016). Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6. doi: 10.1038/srep39600. IF=4.259

Jůza T., Ricard D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Muška M., PETERKA J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2015). Species-specific gradients of juvenile fish density and size in pelagic areas of temperate reservoirs. Hydrobiologia 762: 169-181. IF=2.051

Říha M., Ricard D., Vašek M., Prchalová M., Mrkvička T., Jůza T., Čech M., Draštík V., Muška M., Kratochvíl M., PETERKA J., Tušer M., Seďa J., Blabolil P., Bláha M., Wanzenböck J., Kubečka J. (2015). Patterns in diel habitat use of fish covering the littoral and pelagic zones in a reservoir. Hydrobiologia 747: 111-131. IF=2.051

Sajdlová Z., Draštík V., Říha M.,  Jůza T., Frouzová J., Vašek M.,  Muška M., Blabolil P., Čech M.,  Tušer M.,  Kratochvíl M., PETERKA J. Mrkvička T., Balk H., Kubečka J. (2015). Fish behaviour in response to a midwater trawl footrope in temperate reservoirs. Fisheries Research 172: 105-113. IF=2.230

Šmejkal M., Ricard D., Prchalová M., Říha M., Muška M., Blabolil P., Čech M., Vašek M., Jůza T., Monteoliva Herreras A., Encina L., PETERKA J., Kubečka J. (2015). Biomass and abundance biases in European standard gillnet sampling. PLoS ONE 10(3), e0122437. IF=3.057

Bláha M., Šetlíková I., PETERKA J., Musil J., Policar T. (2014). Planktonic or non-planktonic food in young-of-the-year European perch Perca fluviatilis in ponds. Journal of Fish Biology 85: 509-515. IF=1.658

Jůza T., Vašek M., Kratochvíl M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Muška M., PETERKA J., Prchalová M., Říha M., Tušer M., Kubečka J. (2014). Chaos and stability of age-0 fish assemblages in a temperate deep reservoir: unpredictable success and stable habitat use. Hydrobiologia 724 (1): 217-234. IF=2.275

Kratochvíl M., Vašek M., PETERKA J., Draštík V., Čech M., Jůza T., Muška M., Matěna J., Kubečka J. (2014). Towards a better understanding of small scale distribution of littoral age-0 fish in a deep-valley reservoir: day or night surveys? Hydrobiologia 728: 125–139. IF=2.275

Jůza T., Mrkvička T., Blabolil P., Čech M., PETERKA J., Vašek M., Kubečka J. (2013). Occurrence of age-0 year dwarf pikeperch Sander lucioperca in late summer – an overlooked phenomenon in reservoirs. Journal of Fish Biology 83: 1444–1452. IF=1.734

Kubečka J., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jůza T., Ketelaars H. A. M., Kratochvíl M., PETERKA J., Vašek M., Wagenvoort A. J. (2013). Fish (Osteichthyes) in Biesbosch storage reservoirs (the Netherlands): a method for assessing complex stocks of fish. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 37–54.

Muška M., Tušer M., Frouzová J., Draštík V., Čech M., Jůza T., Kratochvíl M., Mrkvička T., PETERKA J., Prchalová M., Říha M., Vašek M., Kubečka J. (2013). To migrate, or not to migrate: partial diel horizontal migration of fish in a temperate freshwater reservoir. Hydrobiologia 707: 17-28. IF=2.212

Prchalová M., PETERKA J., Čech M., Kubečka J. (2013). A simple proof of gillnet saturation. Boreal Environment Research 18: 303-308. IF=1.140

Prchalová M., Kubečka J., Říha M., Čech M., Jůza T., Ketelaars H.A.M., Kratochvíl M., Mrkvička T., PETERKA J., Vašek M., Wagenvoort A.J. (2013). Eel attacks - A new tool for assessing European eel (Anguilla anguilla) abundance and distribution patterns with gillnet sampling. Limnologica 43: 194-202. IF=1.655

Říha M., Hladík M., Mrkvička T., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Kratochvíl M., PETERKA J., Vašek M., Kubečka J. (2013). Post-spawning dispersal of tributary spawning fish species to a reservoir system. Folia Zoologica 62 (1): 1–13. IF=0741.

Tušer M., Prchalová M., Frouzová J., Čech M., PETERKA J., Jůza T., Vašek M., Kratochvíl M., Draštík V., Kubečka J. (2013). Simple method to correct the results of acoustic surveys for fish hidden in the deadzone. Journal of Applied Ichthyology 29: 358-363. IF=0.903

Vašek M., Prchalová M., PETERKA J., Ketelaars H.A.M., Wagenvoort A.J., Čech M., Draštík V., Říha M., Jůza T., Kratochvíl M., Mrkvička T., Blabolil P., Boukal D.S., Duras J., Kubečka J. (2013). The utility of predatory fish in biomanipulation of deep reservoirs. Ecological Engineering 52: 104-111. IF=3.041

Čech M., Vejřík L., PETERKA J., Říha M., Muška M., Jůza T., Draštík V., Kratochvíl M., Kubečka J. (2012). The use of artificial spawning substrates in order to understand the factors influencing the spawning site selection, depth of egg strands deposition and hatching time of perch (Perca fluviatilis L.). Journal of Limnology 71(1): 170-179. IF=1.473

Čech M., PETERKA J., Říha M., Vejřík L., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Muška M., Znachor P., Kubečka J. (2012). Extremely shallow spawning of perch (Perca fluviatilis L.): the roles of sheltered bays, dense semi-terrestrial vegetation and low visibility in deeper water. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystem 406(9): 1-12. IF=0.467

Jůza T., Čech M., Kubečka J., Vašek M., PETERKA J., Kratochvíl M., Frouzová J., Matěna J. (2012). The influence of the trawl mouth opening size and net colour on catch efficiency during sampling of early stages of perch (Perca fluviatilis) and pikeperch (Sander lucioperca) in the bathypelagic layer of a canyon-shaped reservoir. Fisheries Research 123-124: 21-25. IF=1.695

Kratochvíl M., Mrkvička T., Vašek M., PETERKA J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Matěna J., Muška M., Seďa J., Znachor P., Kubečka J. (2012). Littoral age 0+ fish distribution in relation to multi-scale spatial heterogeneity of a deep-valley reservoir. Hydrobiologia 696:185–198. IF=1.985

Prchalová M., Neal J.W., Muňoz-Hincapié M., Jůza T., Říha M., PETERKA J., Kubečka J. (2012). Comparison of gill nets and fixed-frame trawls for sampling threadfin shad in tropical reservoirs. Transactions of the American Fisheries Society 141: 1151-1160. IF=1.546

Říha M., Jůza T., Prchalová M., Mrkvička T., Čech M., Draštík V., Muška M., Kratochvíl M., PETERKA J., Tušer M., Vašek M., Kubečka J. (2012). The size selectivity of the main body of a sampling pelagic pair trawl in freshwater reservoirs during the night. Fisheries Research 127-128: 56-60. IF=1.695

Čech M., PETERKA J., Říha M., Muška M., Hejzlar J., Kubečka J. (2011). Location and timing of the deposition of egg strands by perch (Perca fluviatilis L.): the roles of lake hydrology, spawning substrate and female size. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 403: 1-12. IF=1.520

PETERKA J., Matěna J. (2011). Feeding behaviour determining differetial capture success of evasive prey in underyearling European perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilus rutilus (L.)). Hydrobiologia 661, 113-121. IF=1.784

Prchalová M., Mrkvička T., PETERKA J., Čech M., Berec L., Kubečka J. (2011). A model of gillnet catch in relation to the catchable biomass, saturation, soak time and sampling period. Fisheries Research 107: 201-209. IF=1.586

Říha M., Kubečka J., Prchalová M., Mrkvička T., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jůza T., Kratochvíl M., PETERKA J., Tušer M., Vašek M. (2011). The influence of diel period on fish assemblage in the unstructured littoral of reservoirs. Fisheries Management and Ecology 18: 339–347. IF=1.294

Čech M., PETERKA J., Říha M., Draštík V., Kratochvíl M., Kubečka J. (2010). Deep spawning of perch (Perca fluviatilis, L.) in the newly created Chabařovice Lake, Czech Republic. Hydrobiologia 649: 375-378. IF=1.964

Jarolím O., Kubečka J., Čech M., Vašek M., PETERKA J., Matěna J. (2010). Sinusoidal swimming in fishes: the role of season, density of large zooplankton, fish length, time of the day, weather condition and solar radiation. Hydrobiologia 654: 253-265. IF=1.964

Jůza T., Čech M., Kubečka J., Vašek M., PETERKA J., Matěna J. (2010). The influence of the trawl mouth opening size and net colour on catch efficiency during sampling of early fish stages. Fisheries Research 105: 125-133. IF=1.656

Kratochvíl M., Čech M., Vašek M., Kubečka J., Hejzlar J., Matěna J., PETERKA J., Macháček J., Seďa J. (2010). Diel vertical migrations of age 0+ percids in a shallow, well-mixed reservoir. Journal of Limnology 69(2): 305-310. IF=1.14

Prchalová M., Mrkvička T., Kubečka J., PETERKA J., Čech M., Muška M., Kratochvíl M., Vašek M. (2010). Fish activity as determined by gillnet catch: A comparison of two reservoirs of different turbidity. Fisheries Research 102: 291-296. IF=1.656

Draštík V., Kubečka J., Čech M., Frouzová J., Říha M., Jůza T., Tušer M., Jarolím O., Prchalová M., PETERKA J., Vašek M., Kratochvíl M., Matěna J., Mrkvička T. (2009). Hydroacoustic estimates of fish stocks in temperate reservoirs: day or night surveys? Aquatic Living Resources 22: 69-77. IF=1.227

Čech M., PETERKA J., Říha M., Jůza T., Kubečka J., (2009). Distribution of egg strands of perch (Perca fluviatilis L.) with respect to depth and spawning substrate. Hydrobiologia 630: 105-114. IF=1.754

Jůza T., Vašek M., Kubečka J., Seďa J., Matěna J., Prchalová M., PETERKA J., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Žaloudík J. (2009). Pelagic underyearling communities in a canyon-shaped reservoir in late summer. Journal of Limnology 68(2): 304-314. IF=0.932

Kubečka J., Hohausová E., Matěna J., PETERKA J., Amarasinghe U.S., Bonar S.A., Hateley J., Hickley P., Suuronen P., Tereschenko V., Welcomme R., Winfield I.J. (2009). The true picture of a lake or reservoir fish stock: A review of needs and progress. Fisheries Research 96: 1-5. IF=1.531

PETERKA J., Matěna J. (2009). Differences in feeding selectivity and efficiency between young-of-the-year European perch (Perca fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus) - field observations and laboratory experiments on the importance of prey movement apparency vs. evasiveness. Biologia, Bratislava 64(4): 786-794. IF=0.617

Prchalová M., Kubečka J., Čech M., Frouzová J., Draštík V., Hohausová E., Jůza T., Kratochvíl M., Matěna J., PETERKA J., Říha M., Tušer M., Vašek M. (2009). The effect of depth, distance from dam and habitat on spatial distribution of fish in an artificial reservoir. Ecology of Freshwater Fish 18: 247-260. IF=1.512

Prchalová, M., Kubečka, J., Říha, M., Mrkvička, T., Vašek, M., Jůza, T., Kratochvíl, M., PETERKA, J., Draštík, V., Křížek, J. (2009). Size selectivity of standardized multimesh gillnets in sampling coarse Europen species. Fisheries Research 96: 51-57. IF=1.531

Říha M., Kubečka J., Vašek M., Seďa J., Mrkvička T., Prchalová M., Matěna J., Hladík M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíll M., PETERKA J., Tušer M. (2009). Long-term development of fish populations in the Římov Reservoir. Fisheries Management and Ecology 16: 121-129. IF=1.264

Vašek M., Kubečka J., Čech M., Draštík V., Matěna J., Mrkvička T., PETERKA J., Prchalová M. (2009). Diel variation in gillnet catches and vertical distribution of pelagic fishes in a stratified European reservoir. Fisheries Research 96: 64-69. IF=1.531

Hladík M., Kubečka J., Mrkvička T., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Matěna J., Matěnová V., Kratochvíl M., PETERKA J., Prchalová M., Vašek M. (2008). Effects of the construction of a reservoir upon the fish assemblage in an inflow river. Czech Journal of Animal Sciences 53(12): 537-547. IF=0.735

Kratochvíl M., PETERKA J., Kubečka J., Matěna J., Vašek M., Vaníčková I., Čech M., Seďa J. (2008). Diet of larvae and juvenile perch, Perca fluviatilis performing diel vertical migrations in a deep reservoir. Folia Zoologica 57(3): 313-323. IF=0.522

Prchalová M., Kubečka J., Říha M., Litvín R., Čech M., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., PETERKA J., Vašek M. (2008). Overestimation of percid fishes in gillnet sampling. Fisheries Research 91/1: 79-87. IF=1.434

Prchalová M., Kubečka J., Vašek M., PETERKA J., Seďa J., Jůza T., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E. (2008). Patterns of fish distribution in a canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 73: 54-78. IF=1.246

Říha M., Kubečka J., Mrkvička T., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., PETERKA J., Tušer M., Vašek M. (2008). Dependence of beach seine net efficiency on net length and diel period. Aquatic Living Resources 21(4): 411-418. IF=0.667

Vašek M., Jarolím O., Čech M., Kubečka J., PETERKA J., Prchalová M. (2008). The use of pelagic habitat by cyprinids in a deep riverine impoundment: Římov Reservoir, Czech Republic. Folia Zoologica 57: 324-336. IF=0.522

Musil J., PETERKA J. (2005). The diet of 0+ perch and pikeperch – Some aspects of transition from planktivory to piscivory. Bulletin VÚRH Vodňany 3: 99-106.

PETERKA J., Vašek M., Kubečka J., Hladík M., Hohausová E. (2004). Drift of juveniles after riverine spawning of fishes from the Římov Reservoir, Czech Republic. Ecohydrology and Hydrobiology 4(4): 459-468.

Vašek M., Kubečka J., PETERKA J., Čech M., Draštík V., Hladík M., Prchalová M., Frouzová J. (2004). Longitudinal and vertical spatial gradients in the distribution of fish within a canyon-shaped reservoir. International Review of Hydrobiology 89/4: 352-362. IF=0.742

PETERKA J., Matěna J., Lipka J. (2003). The diet and growth of larval and juvenile pikeperch (Stizostedion lucioperca (L.)), comparative study of fishponds and a reservoir. Aquaculture International 11(4): 337-348. IF=0.446

Kubečka J., Frouzová J., Čech M., PETERKA J., Ketelaars H. A. M., Wagenwoort A. J., Papáček M. (2000). Hydroacoustic assessment of pelagic stages of freshwater insects. Aquatic Living Resources 13: 361-366. IF=0.942

Matěna J., Kubečka J., PETERKA J. (1998). Quantitative study of zander larvae in the Lipno Reservoir in 1995-1997. Bulletin VÚRH Vodňany 1/2: 75-84.

 

Kapitoly v knihách:

Vejřík L., Vejříková I., PETERKA J., Čech M. (2019). Methods for capturing catfish and potential regulation of catfish population. In: Jenkins O.P. (Ed.) Advances in Animal Science and Zoology Vol. 13: 135-142, Nova Science Publishers, Inc., NY, USA. 191 pp.

Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., PETERKA J., Čech M. (2019). Catfish as a potential key species for biomanipulation purposes. In: Jenkins O.P. (Ed.) Advances in Animal Science and Zoology Vol. 13: 127-134, Nova Science Publishers, Inc., NY, USA. 191 pp.

Vejřík L., Vejříková I., PETERKA J., Sajdlová Z., Čech M. (2019). Area of catfish occurrence and risks connected with introductions to new localities. In: Jenkins O.P. (Ed.) Advances in Animal Science and Zoology Vol. 13: 143-152, Nova Science Publishers, Inc., NY, USA. 191 pp.

Blabolil P., Říha M., Prchalová M., Kubečka J., PETERKA J., Jůza T.: Rámcová směrnice o vodách (2000/60/EC) a její dopady na rybářské hospodaření v povrchových vodách stojatých. In: Randák T., Slavík O., Kubečka J., Adámek Z., Horký P., Turek J., Vostradovský J., Hladík M., Peterka J., Musil J., Prchalová M., Jůza T., Kratochvíl M., Boukal D., Vašek M., Andreji J., Dvořák P., Just T., Blabolil P., Říha M. (2015). Rybářství ve volných vodách. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 434 p.

Jůza T., Kubečka J., Prchalová M., PETERKA J.: Odlov ryb pomocí sítí. In: Randák T., Slavík O., Kubečka J., Adámek Z., Horký P., Turek J., Vostradovský J., Hladík M., Peterka J., Musil J., Prchalová M., Jůza T., Kratochvíl M., Boukal D., Vašek M., Andreji J., Dvořák P., Just T., Blabolil P., Říha M. (2015). Rybářství ve volných vodách. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 434 p.

PETERKA J., Kubečka J.: Formování nových vodních ekosystémů – údolní nádrže, důlní jezera. In: Randák T., Slavík O., Kubečka J., Adámek Z., Horký P., Turek J., Vostradovský J., Hladík M., Peterka J., Musil J., Prchalová M., Jůza T., Kratochvíl M., Boukal D., Vašek M., Andreji J., Dvořák P., Just T., Blabolil P., Říha M. (2015). Rybářství ve volných vodách. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod, 434 p.

 

Technické publikace:

Blabolil P., Hänfling B., Harper L.R., Sellers G., Di Muri C., Griffiths N.P., Dos Santos R.A., Kneževic-Jaric J., Jůza T., Vašek M., Čech M., Muška M., Fiala I., Lisnerová M., PETERKA J. (2021). Vzorkování volné genetické informace (eDNA) z vody. Ověřená technologie 44 pp.

Blabolil P., Jůza T., Vašek M., PETERKA J. (2021). Metodika kvantifikace dravých druhů ryb nádrží a jezer. Certifikovaná metodika Ministerstva zemědělství České republiky MZE-56520/2021-15000 89 pp.

Kubečka J., Blabolil P., Jůza T., PETERKA J. (2020). Pevná vnější konstrukce pro zjednodušení čištění, opravy a vybírání úlovku z velkých vězenců při dlouhodobé instalaci Prototyp QK1920011.

 

Ostatní publikace:

Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., PETERKA J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022). Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. In: Kučerová J. (ed.) Vodní nádrže 2022. Brno: Povodí Moravy, s.p. pp. 148-153.

PETERKA J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Šmejkal M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2022). Ryby důlních jezer – zdary, nezdary a budoucí hrozby. Živa 2022(5): 219-222.

PETERKA J., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kočvara L., Kolařík T., Kubečka J., Moraes K., Prachař Z., Říha M., Sajdlová Z., Souza A. (2022). Biomanipulace nádrže Jordán: odzkoušeno, připraveno, co dál? Rybářství 2022(4) 48-51.

PETERKA J., Blaboli P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022). Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza?(1) Rybářství 2022(1): 44-47.

PETERKA J., Blaboli P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022). Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza?(2) Rybářství 2022(2): 44-47.

Blabolil P., PETERKA J. (2021). Návrat pstruhů do jezera Laka. Šumava 18-19.

Holubová M., Blabolil P., Čech M., PETERKA J., Vašek M. (2021). Velký bratr v rybím světě. Rybářství 2021(7): 56-60.

Blabolil P., Sajdlová Z., Knežević Jarić J., Jůza T., Vašek M., Čech M., Šmejkal M., Muška M., Říha M., Kubečka J., Fiala I., Lisnerová M., PETERKA J. (2020). Další střípek do mozaiky poznání rybích společenstev. Rybářství 2020(11): 40-45.

PETERKA J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Holubová M., Kočvara L., Bartoň D., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2020). Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj. Živa 2020(5): 261-264.

Blabolil P., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Muška M., Potužák J., PETERKA J. (2019). Biota odstavených ramen dolního toku řeky Blanice. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 59: 44-57.

Blabolil P., Sajdlová Z., Jůza T., PETERKA J. (2019). Seznámení s environmentální DNA. Vodní hospodářství 69(6): 5-8.

Kubečka J., Souza A., Říha M., Muška M., Vašek M., Boukal D., Prchalová M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hejzlar J., Matěna J., Moraes K., PETERKA J., Randák T., Šmejkal M., Tušer M., Blabolil P., Vejřík L. (2019). Kýžený ráj candátů? Kvalitativní zamyšlení nad kvantitativními průzkumy nádrže Lipno. Limnologické noviny 2019 (1): 1-6.

Říha M., Muška M., Prchalová M., Vašek M., Šmejkal M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., PETERKA J., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J. (2019). Rybám na stopě. Rybářství 2019(8): 44-47.

Říha M., Šmejkal M., Děd V., Jarić I., Souza A., Vašek M., Muška M., Prchalová M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J., PETERKA J. (2019). Rybám na stopě (4): Telemetrické sledování ryb. Rybářství 2019(11): 16-19.

Říha M., Šmejkal M., Děd V., Jarić I., Souza, A.T., Vašek M., Muška M., Prchalová M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J., PETERKA J. (2019). Rybám na stopě (5): Chování dravců. Rybářství 2019(12): 12-15.

Šmejkal M., PETERKA J., Prchalová M., Blabolil P., Baran R., Sajdlová Z., Vejřík L., Vejříková I., Bartoň D., Draštík V., Kočvara L., Prachař Z., Soukalová K., Kolaříková K., Zemanová Z., Kubečka J. (2018). Nesnadná úloha samců v živočišné říši. Edice Strategie AV21, Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, ISBN 978-80-200-2837-2. 1-36.

Vejřík L., Matějíčková I., PETERKA J., Jůza T. (2016). Makrofyta: nemilovaná, ale užitečná. Rybářství 2016(3): 38-43.

Horáčková J., Ložek V., Beran L., Juřičková L., Podroužková Š., PETERKA J., Čech M. (2014). Měkkýši údolí Vltavy (Čechy). Malacologica Bohemoslovaca 13: 12–105.

Blabolil P., Říha M., PETERKA J., Boukal D., Prchalová M., Kubečka J. (2014). O čem mlčí ryby. Vesmír.

Kubečka J., PETERKA J. (2009). Ekologický potenciál rybích obsádek našich nádrží: Mohou nám okolní jezera sloužit jako referenční stavy? Vodní hospodářství 59(4): 125-126.

PETERKA J. (2005). Na návštěvě v Silkeborgském AQUA. AkvaTeraFórum 1(4): 46-48.

PETERKA J. (2005). Sex kam oko pohlédne. Potápění 3: 44-47.

PETERKA J. (2004). Světoví žraloci a rejnoci, aneb na překladu záleží. Potápění 5(4): 48. redakčně kráceno (nekrácená verze)

PETERKA J. (2004). Jak se fotí v „igelitu“? Praktické zkušenosti s pouzdrem Ewa-Marine U-AXP. Potápění 5(1): 12-15.

PETERKA J., Matěna J., Macháčková B. (2003). Chov a odchov rákosniček Hyperolius puncticulatus (Pfeffer, 1893). AT 46(3): 60-65.

Kubečka J., Matěna J., PETERKA J. (2003). Vzorkování rybích obsádek volné vody údolních nádrží.Vodní hopodářství 53(10): 273-275.

Čech M., PETERKA J. (2003). Perspektivy chorvatského mořského rybolovu. Rybářství 2: 94-96.

Čech M., PETERKA J. (2002). Rybaření v srdci Dalmácie. Rybářství 12: 626-627.

PETERKA J. (2002). Krabí chůvy. AT 45(3): 27-29.

PETERKA J. (2001). Ježovky a jejich ochranné chování. AT 44(6): 16-23.

PETERKA J. (2001). Jak se loví na draka? Český rybář 4(4): 30-31.

 

Konference:

2017-147. Meeting of the American Fisheries Society, Tampa, USA. Unusually deep habitat use by northern pike (Esox lucius) in an oligotrophic lake.

2016-XV. Česká rybářská a ichtyologická konference, Praha, Česká republika - Atypický výskyt litorálního, silně stanovištního predátora v hlubokých habitatech volné vody: důsledek vtištěné vazby na kořist s charakteristickým hlubinným výskytem.

2015-9. Symposium for European Freshwater Sciences, Geneva, Switzerland. - Unusually deep habitat use by northern pike (Esox lucius) related to specific distribution of its first prey-fish.

2014-Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, České Budějovice, Czech Republic. - Habitat use and diet plasticity of northern pike (Esox lucius) in oligotrophic post-mining lake Medard.

2013-8. Symposium for European Freshwater Sciences, Münster, Germany. - Fish community succession in three post-mining lakes in Czech Republic.

2013-Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů, Most, Česká republika - Vývoj rybích společenstev důlních jezer Milada, Most a Medard.

2012-XIII. Czech Ichthyological Conference, Červená nad Vltavou, Czech Republic. - Srovnání potravy candáta obecného (Sander lucioperca) a bolena dravého (Aspius aspius) ve stratifikované kaňonovité údolní nádrži.

2011-11. IMWA Congress-Mine Water-Managing the Challenges, Aachen, Germany. - Fish in the pit lakes – towards a functional ecosystem (and) Ten years of fish community succession in post-mining lake Milada-Chabařovice (and) Deep spawning of perch (Perca fluviatilis l.) in the newly created Chabařovice lake, Czech Republic.

2010-Modern Problems of Aquatic Ecology, St. Petersburg, Russia. - Sinusoidal foraging – species specific response to limited foraging opportunities in the epipelagic zone of reservoirs.

2010-Magdeburský seminář o ochraně vod, Teplice, Česká republika. - Ryby důlních jezer - nedílná součást funkčního ekosystému.

2010-Fish Sampling with Active Methods, České Budějovice, Czech Republic. - Sublittoral fish community composition obtained by underwater visual census, gillnets and trapnets in newly restored post-mining lake.

2010-140. Meeting of the American Fisheries Society, Pittsburgh, USA. - First year growth of European perch in water bodies with different biotic and abiotic conditions (and) Effect of food quantity and quality on the growth and survival of European perch and roach early juveniles.

2009-139. Meeting of the American Fisheries Society, Nashville, USA. - Foraging behaviour as the key factor determining outcome of the competition between European perch (Perca fluviatilis) and roach (Rutilus rutilus) (and) Fish occurrence and behaviour in the epipelagic zone of a deep, canyon-shaped reservoir monitored using underwater camera.

2008-Zoologické dny, České Budějovice, Česká republika. - Ryby volné vody našich údolních nádrží aneb mají naše nádrže vůbec nějakou specifickou pelagickou ichtyofaunu?

2007-ReRegions, Most, Czech Republic. - Ryby v hydricky rekultivovaných důlních jamách - předpoklad vysoké kvality vody a potenciál socio-ekonomického rozvoje.

2007-Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Towards the true picture of fish stock, České Budějovice, Česká republika. - Fish occurrence in the open water habitat of the eutrophic canyon shaped Římov Reservoir (Southern Bohemia): comparing indirect and direct methods of investigation. (and) Sinusoidal swimming – no progress without combination of advanced methods of direct observation. (and) Immersion mass marking of pikeperch (Sander lucioperca L.) larvae in oxytetracycline hydrochloride: marking persistence and ease of detection using fluorescence microscopy.

2006-5th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Brno, Czech Republic. - Sinusoidal foraging - species specific response to limited foraging opportunities in the epipelagic zone of reservoir. (and) Use of underwater camera for observations of fish occurrence and behaviour in the epipelagic zone of reservoirs.

2005-29th Annual larval fish conference, Barcelona, Spain. - Diurnal vertical migrations of European perch (Perca fluviatilis L.) larvae and juveniles: failure of the foraging hypotheses explanation.

2005-Odchov plůdku dravých ryb, Vodňany, Česká republika. - Potravní chování plůdku candáta a okouna faktory ovlivňující přechod od planktivorie k piscivorii.

2004-Behaviour and ecology of freshwater fish: Linking ecology and individual behaviour, Silkeborg, Danmark. - Behavioral factors affecting feeding efficiency in juvenile perch and roach.

2004-VI. Česká ichtyologická konference, Vodňany, Česká republika. - Potrava pelagických stádií 0+ okouna v ÚN Slapy.

2003-Ecohydrology and physical fish habitat modifications in lakes, Mondsee, Austria. - Importance of riverine spawning for dammed lake fishes.

2002-4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, Czech Republic. - Feeding efficiency of young-of-the-year European perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilus rutilus (L.)).

2001-The 10th European Congress of Ichthyology, Prague, Czech Republic. - On feeding selectivity and efficiency in young-of-the-year perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilus rutilus (L.)).

2001-Pond Aquaculture in Central and Eastern Europe in the 21st Century, Vodňany, Czech Republic. - The diet of larval and juvenile pikeperch (Stizostedion lucioperca (L.)), comparative study of fishponds and reservoir.

1998-III. Česká ichtyologická konference, Vodňany, Česká republika. - Změny potravní selektivity plůdku okouna a plotice v závislosti na nasycenosti a měnící se potravní nabídce.

1997-Zoologické dny, České Budějovice, Česká republika. - Rozdíly v potravní selektivitě plůdku okouna a plotice.

 

Výuka:

Mořská biologie - Peterka et al.

Terénní kurz mořské biologie - Peterka et al.

Biologie a systematika rybovitých obratlovců

 

Osobní zájmy:

Potápění a podvodní fotografie

 

Publikace
Celkem nalezeno: 173 záznamů
Vejřík L., Vejříková I., Sajdlová Z., Kočvara L., Kolařík T., Bartoň D., Jůza T., Blabolil P., Peterka J., Čech M., Vašek M. (2024) A non-lethal stable isotope analysis of valued freshwater predatory fish using blood and fin tissues as alternatives to muscle tissue. PLoS ONE 19 : e0297070.
DOI: 10.1371/journal.pone.0297070
Blabolil P., Jůza T., Čech M., Peterka J. (2023) High mobility and flexibility in the habitat use of early juvenile pikeperch (Sander lucioperca) based on a mark-recapture experiment. Diversity 15 : 720.
DOI: 10.3390/d15060720
Blabolil P., Peterka J., Čech M., Jůza T. (2023) Influence of habitat on abundance, size and growth rate of pikeperch (Sander lucioperca) 0+ juveniles in a canyon-shaped reservoir. Ecology of Freshwater Fish 32 : 703–711.
DOI: 10.1111/eff.12709
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Hejzlar J., Kočvara L., Muška M., Peterka J., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Kubečka J. (2023) Distribution patterns, annual density changes, growth and mortality of pikeperch [Sander lucioperca (L. 1758)] fry following oligotrophication of a reservoir. Ecology of Freshwater Fish 32 : 724-734.
DOI: 10.1111/eff.12718
Kajgrová L., Drozd B., Regenda J., Draštík V., Kočvara L., Kolařík T., Peterka J., Blabolil P. (2023) A comparative study of three fishery methods for sampling the invasive topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) in ponds. Journal of Fish Biology 102 : 1121–1128.
DOI: 10.1111/jfb.15361
Říha M., Prchalová M., Brabec M., Draštík V., Muška M., Tušer M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Rabaneda Bueno R., Sajdlová Z., Souza A., Šmejkal M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Kubečka J. (2023) Calibration of fish biomass estimates from gillnets: Step towards broader application of gillnet data. Ecological Indicators 153 : 110425.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110425
Vašek M., Brabec M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kubečka J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Hejzlar J. (2023) Fish scale stable isotopes as potential indicators of nutrient pollution: Exploring the response of roach (Rutilus rutilus) scale δ15N and δ13C to a gradient of land use disturbance. Science of the Total Environment 865 : 161198.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.161198
Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Sajdlová Z., Kočvara L., Kolařík T., Bartoň D., Jůza T., Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (2023) Trophic position of the species and site trophic state affect diet niche and individual specialization: From apex predator to herbivore. Biology 12 : 1113.
DOI: 10.3390/biology12081113
Vejříková I., Vejřík L., Čech M., Blabolil P., Peterka J. (2023) Variable diet plasticity in Eurasian perch (Perca fluviatilis): Current versus seasonal food uptake. Ecology of Freshwater Fish 32 : 795–803.
DOI: 10.1111/eff.12746
Blabolil P., Griffiths N.P., Hänfling B., Jůza T., Draštík V., Knežević Jarić J., Dos Santos R.A., Mrkvička T., Peterka J. (2022) The true picture of environmental DNA, a case study in harvested fishponds. Ecological Indicators 142 : 109241.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.109241
Golpour Dehsari A., Šmejkal M., Čech M., Dos Santos R.A., Souza A., Jůza T., Martinez C., Bartoň D., Vašek M., Draštík V., Kolařík T., Kočvara L., Říha M., Peterka J., Blabolil P. (2022) Similarities and differences in fish community composition accessed by electrofishing, gill netting, seining, trawling, and water eDNA metabarcoding in temperate reservoirs. Frontiers in Ecology and Evolution 10 : 913279.
DOI: 10.3389/fevo.2022.913279
Jarić I., Říha M., Souza A., Rabaneda Bueno R., Děd V., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Čech M., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Muška M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J. (2022) Influence of internal seiche dynamics on vertical movement of fish. Freshwater Biology 67 : 1543-1558.
DOI: 10.1111/fwb.13959
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253 : 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Jůza T., Kubečka J., Blabolil P., Holubová M., Kolařík T., Tušer M., Peterka J. (2022) Metodika regulačních odlovů nežádoucích druhů ryb v přehradních nádržích a jezerech. [Methodology of regulatory catches of undesirable fish lakes and reservoirs.] Book 51.
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies. Folia Parasitologica 69 : 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies Folia Parasitologica 69 : 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Peterka J., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kočvara L., Kolařík T., Kubečka J., Ribeiro de Moraes K., Prachař Z., Říha M., Sajdlová Z., Souza A. (2022) Biomanipulace na nádrži Jordán úspěšně otestována. Co bude dál? [Biomanipulation of the Jordán Reservoir successfully tested. What is going to follow?] Rybářství 4 : 48-51.
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (1) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (1)] Rybářství 1 : 44-47.
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (2) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (2)] Rybářství 2 : 44-47.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA