Publikace

<<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 587 záznamů
Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Duras J., Kortan D., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J., Šmejkal M. (2022) Hydropeaking causes spatial shifts in a reproducing rheophilic fish. Science of the Total Environment 806: 150649.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150649
Bernery C. , Bellard C., Courchamp F. , Brosse S., Gozlan R.E. , Jarić I., Teletchea F., Leroy B. (2022) Freshwater fish invasions: a comprehensive review. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 53: 427-456.
DOI: 10.1146/annurev-ecolsys-032522- 015551
Blabolil P. (2022) Přes kanál, do Anglie, do Hullu, do laboratoře environmentální DNA (4. část) [Across the channel, in England, to Hull, to environmental DNA laboratory (fourth part)] Vodní hospodářství 6: 10-12.
Blabolil P., Griffiths N.P., Hänfling B., Jůza T., Draštík V., Knežević Jarić J., Dos Santos R.A., Mrkvička T., Peterka J. (2022) The true picture of environmental DNA, a case study in harvested fishponds. Ecological Indicators 142: 109241.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2022.109241
Blabolil P., Kajgrová L. (2022) Střevlička východní - ryba klamající tělem i jménem. [Topmouth gudgeon - a fish deceiving by body and name.] Vodní hospodářství 2: 19-20.
Blabolil P., Kajgrová L. (2022) Dravec, který nekouše, jen drtí. [A predator that doesn't bite just crushes.] Vodní hospodářství 4: 22-23.
Blabolil P., Kolařík T., Kratochvíl M. (2022) Electrofishing. In: Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes.
Čech M. (2022) Sympozium PERCIS V. Světoví odborníci na okounovité ryby poprvé v Česku. [PERCIS V Symposium - percid fish world experts for the first time in the Czech Republic.] Rybářství 2: 63.
Cooke S.J., Docker M.F., Mandrak N.E., Young N., Heath D.D., Jeffries K.M., Howarth A., Brownscombe J.W., Livernois J., Venturelli P.A., Danylchuk A.J., Lennox R.J. , Jarić I., Fisk A.T., Vandergoot C.S., Britton J.R., Muir A.M. (2022) Technoscience and the modernization of freshwater fisheries assessment and management. Environmental Technology & Innovation 28 : 102865.
DOI: 10.1016/j.eti.2022.102865
Dadras H., Golpour Dehsari A., Rahi D., Lieskovská J., Dzyuba V., Gazo I., Policar T. (2022) Cryopreservation of sterlet, Acipenser ruthenus spermatozoa: Evaluation of quality parameters and fine ultrastructure. Frontiers in Marine Science 9: 783278.
DOI: 10.3389/fmars.2022.783278
Golpour Dehsari A., Šmejkal M., Čech M., Dos Santos R.A., Souza A., Jůza T., Martinez C., Bartoň D., Vašek M., Draštík V., Kolařík T., Kočvara L., Říha M., Peterka J., Blabolil P. (2022) Similarities and differences in fish community composition accessed by electrofishing, gill netting, seining, trawling, and water eDNA metabarcoding in temperate reservoirs. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 913279.
DOI: 10.3389/fevo.2022.913279
Hejzlar J., Blabolil P., Čtvrtlíková M., Jůza T., Kasalický V., Kubečka J., Seďa J., Znachor P. (2022) Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích? [Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?] Proc. Conf. Water Supply Biology 2022 147-156.
Holubová M., Blabolil P., Čech M. (2022) Ohlédnutí za konferencí - Odborníci na okounovité ryby zavítali do Českých Budějovic. [Conference summary – Percid experts visited České Budějovice.] Limnologické noviny 3: 8-9.
Illari M., Souza A., Dias E., Antunes C. (2022) Influence of climate change and extreme weather events on an estuarine fish community. Science of the Total Environment 827: 154190.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154190
Jarić I. (2022) Zapomenuté druhy vyhynou dvakrát. [Forgotten species go extinct twice.] Vesmír 4: 216-217.
Jarić I. (2022) Ochrana přírody opomíjí vodní houby. [Nature conservation neglects aquatic fungi.] Vesmír 101: 422-423.
Jarić I., Říha M., Souza A., Rabaneda Bueno R., Děd V., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Čech M., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Muška M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J. (2022) Influence of internal seiche dynamics on vertical movement of fish. Freshwater Biology 67: 1543-1558.
DOI: 10.1111/fwb.13959
Jarić I., Roll U., Bonaiuto M., Brook B.W., Courchamp F. , Firth J.A., Gaston K., Heger T., Jeschke J.M., Ladle R., Meinard Y. , Roberts D.L. , Sherren K., Soga M., Soriano-Redondo A., Veríssimo D., Correia R.A. (2022) Societal extinction of species. Trends in Ecology and Evolution 37: 411-419.
DOI: 10.1016/j.tree.2021.12.011
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253: 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
<<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA