RNDr. Kateřina Čapková, Ph.D.

Rodné:Janatková

Funkce: Postdoktorand - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: 387775886
E-mail: k.janatkova@gmail.com
Místnost: 032

Popis

Ekologie a taxonomie sinic v extrémních podmínkách

Odborný životopis

2011-2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
                  Doktorský studijní obor Biologie ekosystémů
PhD. Práce: Biologické půdní krusty chladných pouští Západního Himaláje

  • Biologické centrum AVČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav (od r. 2014)
  • Botanický ústav AVČR, v.v.i. (od r. 2011)

Granty

  • 2014-2016 GA ČR 16-09381S: „Bioactive cyanobacterial lipopeptides: genome mining, detection, and structure-activity relationships “ člen týmu
  • 2014-2016 GA ČR 14-18067S „Toxic potential, evolution of toxin synthesis, and factors driving anatoxin-a production in benthic and soil nostocacean cyanobacteria“, člen týmu
  • Arcitc Field Grant 2014: Potential activity of microbial community in the Biological Soil Crusts in the glacial  forefield of Werenskioldbreen glacier, principal investigator
  • 2013-2017 13-13368S: „Migration of vascular plants into the subnival zone: the role of mutual interaction under the climatic changes“ člen týmu

Publikace
Celkem nalezeno: 8 záznamů
Mareš J., Hájek J., Urajová P., Kust A., Jokela J., Saurav K., Galica T., Čapková K., Mattila A., Haapaniemi E., Permi P. , Mysterud I. , Skulberg O. M, Karlsen J., Fewer D. P. , Sivonen K., Tonnesen H. H. , Hrouzek P. (2019) Alternative Biosynthetic Starter Units Enhance the Structural Diversity of Cyanobacterial Lipopeptides Applied and Environmental Microbiology 85 : e02675-18.
DOI: 10.1128/AEM.02675-18
Řeháková K., Čapková K., Hrouzek P., Koblížek M., Doležal J. (2019) Microbial photosynthetic and photoprotective pigments in Himalayan soils originating from different elevations and successional stages Soil Biology & Biochemistry 132 : 153-164.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2019.02.008
Kaštovský J., Hauer T., Geriš R. , Chattová B., Juráň J. , Lepšová-Skácelová O., Pitelková P., Puzstai M., Škaloud P., Šťastný J., Čapková K., Bohunická M. , Mühlsteinová R. (2018) Atlas sinic a řas ČR 1 [Atlas of Cyanobacteria and Algae of the Czech Republic 1] http://www.sinicearasy.cz/matlas ISBN 978-80-7568-071-6 : p. 384.
Kaštovský J., Hauer T., Geriš R. , Chattová B., Juráň J. , Lepšová-Skácelová O., Pitelková P., Puzstai M., Škaloud P., Šťastný J., Čapková K., Bohunická M. , Mühlsteinová R. (2018) Atlas sinic a řas ČR 2 [Atlas of Cyanobacteria and Algae of the Czech Republic 2] http://www.sinicearasy.cz/matlas ISBN-978-80-7568-125-6 : p. 480.
Kust A., Urajová P., Hrouzek P., Vu D. L., Čapková K., Štenclová L., Řeháková K., Kozlíková E., Lepšová-Skácelová O., Lukešová A., Mareš J. (2018) A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria) Toxicon 150 : 66-73.
DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.05.007
Řeháková K., Čapková K., Dvorský M., Kopecký M., Altman J. , Šmilauer P., Doležal J. (2017) Interactions between soil phototrophs and vascular plants in Himalayan cold deserts Soil Biology & Biochemistry 115 : 568–578.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2017.05.020
Čapková K., Hauer T., Řeháková K., Doležal J. (2016) Some Like it High! Phylogenetic Diversity of High-Elevation Cyanobacterial Community from Biological Soil Crusts of Western Himalaya. Microbial Ecology 71 : 113–123 .
DOI: 10.1007/s00248-015-0694-4
Řeháková K., Chroňáková A., Krištůfek V., Kuchtová B., Janatková K., Scharfen J., Čapek P., Doležal J. (2015) Bacterial community of cushion plant thylacospermum ceaspitosum on elevational gradient in the himalayan cold desert Frontiers in Microbiology 6 : -.
DOI: 10.3389/fmicb.2015.00304

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA