RNDr. Michal Tušer, Ph.D.

Funkce: Odborný pracovník V&V - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: (+420) 387 775 848 | 737 329 542
E-mail: michal.tuser@hbu.cas.cz
Místnost: 222

Popis

Jako hydrobiolog se mé profesní aktivity točí kolem dvou klíčových oblastí: (1) ekologie rybích populací v různých prostředích a (2) dynamika toků skleníkových plynů ve sladkovodních ekosystémech. Specializuji se na využívání pokročilých podvodních akustických technik k komplexnímu prozkoumání těchto oblastí.

Kromě mých znalostí s vědeckými echoloty a akustickými zobrazovacími systémy se moje dovednosti rozšiřují jak na metody aktivního, tak pasivního odchytu ryb, zahrnující různé techniky sítí a elektrorybolov, stejně jako terénní vzorkování difuzních a ebullitivních toků skleníkových plynů.

Moje aktivní zapojení zahrnuje účast na četných výzkumných projektech věnovaných kvantitativní a kvalitativní analýze rybích společenstev a dynamice skleníkových plynů ve velkých vnitrozemských a mořských vodách. Tato spolupráce mě zavedla napříč evropskými krajinami, včetně Rakouska, České republiky, Německa, Řecka, Maďarska, Nizozemska, Norska a Španělska.

Kromě svého výzkumného úsilí se věnuji efektivní komunikaci a šíření vědeckých poznatků.

 

Metriky Web of Science Core Collection

17
H-index
56
Core Collection publications
829
Sums of Times Cited
31
Verified Peer Reviews

(aktualizováno květen 2024)

Odborný životopis

Vzdělání a akademické zaměstnání

současné Biologické Centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice, ČR
současné Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice, ČR (od září 2023)
2020 postdoktorand | Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfisherei, Berlín, Německo (září - prosinec)
2020-2016 vědecký výzkumník | SoWa Výzkumná infrastruktura, BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice, ČR
2016-2013 postdoktorand | Hydrobiologický ústav, BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice, ČR
2013-2008 Ph.D. v Hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Detekce ryb moderními sonarovými systémy)
2013 RNDr. v Biologii ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR
2007-2004 Mgr. v Ekologii na Biologické fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Orientace ryb v podélném profilu nádrže Římov)
2004-2001 Bc. v Ekologii na Biologické fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Slepá zóna v akustické detekci ryb blízko dna nádrží)

 

Projekty

2026-2024 Kontaminace evropských vodních ekosystémů organofluorovými polutanty: úrovně a řídící faktory bioakumulace v trofické síti (Grantová Agentura České Republiky)
2026-2024 Nová rizika přicházejí, avšak stará zůstávají: Vyhodnocení kontaminace bioty vod polutanty s možným dopadem na lidské zdraví včetně detekce cest vnosu z historických i aktuálních zdrojů. Modelový příklad povodí Ohře (Technologická Agentura České Republiky)
2026-2023 Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy (Interreg Bavorsko-Česko 2021-2027)
2026-2023 Příspěvek časoprostorové variability ebulitivních a difúzních toků k odhadům nejistoty v odhadech emisí metanu ze středozemních nádrží (Univerzita v Granadě, Španělsko)
2025-2023 Produkce násad candáta obecného, jejich adaptibilita a optimalizace jejich vysazování do volných vod (Ministerstvo zemědělství)
2025-2022 Optimalizace přikrmování a managementu rybniční akvakultury (Ministerstvo zemědělství)
2023-2019 Size estimation and taxonomical identification of European freshwater fishes using a broadband echosounder (EEA and Norway Grants - Fund for Bilateral Relations | PI)
2022-2021 ABERA - Ukotvení Biologického centra AV ČR, v. v. i. v Evropském výzkumném prostoru (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
2022-2020 How important is biogenic methane for secondary production in seasonally stratified freshwater reservoirs? (Grantová Agentura České Republiky)
2022-2019 IBERA - Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i., do Evropského výzkumného prostoru (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
2020-2017 Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční (Technologická Agentura České Republiky)
2020-2016 SoWa Výzkumná infrastruktura (Ministerstvo vzdělání, mládeže a sportu České Republiky)
2020-2016 Stanovení udržitelnosti chovu ryb na jezeře Balaton zkoumáním rekonstrukce rybí fauny a využití potravinové základny pomocí základních a aplikovaných metod výzkumu (European Regional Development Fund, Hungary | spolupráce)
2019-2017 MetOx 2018 Methane in Oxic surface waters (GLEON global lake ecological observatory network)
2015-2014 Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu (Operační Program Životního Prostředí)
2015-2012 Hydroakustické rozlišení ryb a bublin a kvantifikace emisí metanových bublin z přehrad mírného pásma (Grantová Agentura České Republiky)
2015-2012 Centre for Ecological Potential of Fish Communities in Reservoirs and Lakes (CEKOPOT) (Ministerstvo vzdělání, mládeže a sportu České Republiky administrující podporu poskytovanou z Evroských fondů)
2010-2008 Monitoring of the fish stock of Czech reservoirs (Grant from Iceland, Liechtestein and Norway through the EEA financial mechanism and the Norwegian financial mechanism)
2010-2007 Horizontal acoustic surveys and fish behaviour in the open water (Grantová Agentura České Republiky)
2009-2008 Fish stock assessment in the Biesbosch reservoirs, the Netherlands (Evides N.V., Nizozemsko)
2008 Acoustic studies of behavioural patterns in mesopelagic jellyfish Periphylla periphylla (Universitet i Bergen & Universitet i Oslo, Lurefjorden, Norsko)
2007 Implementation of imaging sonar technology applied to the analysis of the migration of twaite shad (Alosa fallax) in the river Ebro, Xerta (Catalunya), Spain (Generalitat de Catalunya, Dep. of Environment/IRTA/Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology)

           

Kurzy

2023 Kurz prevence diskriminace a šikany na pracovišti. České Budějovice, Česká Republika (ABERA)
2022 Moderní formy popularizace. Praha, Česká Republika (IBERA/ABERA)
2022 How to talk about science in 5 minutes. České Budějovice, Česká Republika (ABERA)
2021 Priorities and Time Management. České Budějovice, Česká Republika (IBERA)
2019 Principles and methods of broadband technologies: application to fisheries acoustics. Na lodi G. O. Sars, Bergen, Norsko (ICES tréninkový kurz)
2014 Echosounder data processing using Echoview. České Budějovice, Česká Republika (Echoview tréninkový kurz)
2013 Permafrost and gas hydrate related methane release in the Arctic and impact on climate change: European cooperation for long-term Monitoring (PERGAMON). Sodankylä Research Station, Finsko (EU-funded COST Action - tréninková škola)
2011 Polární Ekologie - Parazité ryb za polárním kruhem. Špicberky, Norsko (Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích)
2009 Assessment of aquatic ecosystems Quality Using Acoustics (AQUA). Leba a Waszeta, Polsko (Polish-Norwegian Research Fund)

 

Konference

2022 5th International Percid Fish Symposium (PERCIS V 2022). České Budějovice, Česká Republika (organizace)
2017 10th Symposium of European Freshwater Sciences 2017 (SEFS10). Olomouc, Česká Republika (ústní prezentace)
2015 Underwater Acoustics conference and exhibition (UACE2015). Kréta, Řecko (ústní prezentace)
2014 Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs (EcoFiL). České Budějovice, Česká Republika (organizace)
2013 Underwater Acoustics (UA2013). Korfu, Řecko (ústní prezentace)
2012 Polar Ecology Conference 2012. České Budějovice, Česká Republika (poster)
2010 Fish Sampling with Active Methods (FSAM). České Budějovice, Česká Republika (organizace)
2008 DIDSON-based Fish Assessment: Techniques for monitoring migratory fish in rivers. Alaska Chapter of the American Fisheries Society with Alaska Department of Fish and Game, Anchorage, Alaska (ústní prezentace a elektronický poster)
2008 Ecosystem Approach with Fisheries Acoustics and Complementary Technologies (SEAFACTS), ICES 6th Symposium in Acoustics. Bergen, Norsko (ústní prezentace)
2007 Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Toward the true picture of fish stock. České Budějovice, Česká Republika (ústní prezentace)
2004 ICES Annual Science Conference. Vigo, Španělsko

 

Recenzování ve vědeckých časopise

Acta Limnologica Brasiliensia || Applied Sciences || Aquaculture || Fisheries Research || Folia Zoologica || Fundamental and Applied Limnology || Inland Waters || Journal of Applied Ichthyology || Journal of Aquaculture & Fisheries || Journal of Fish Biology || Science of the Total Environment || Water || Water Research

 

Výuka

Erasmus+ program (Evropská Komise)

Short-term Scientific Mission (COST)

Národní a regionální ekologická olympiáda (ČSOP)

Lekce a exkurze pro základní a střední školy

Dny otevřených dveří a kurzy

Popularizační akce

 

Publikace
Celkem nalezeno: 84 záznamů
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Malinovskyi O., Policar T., Rychtecký P., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M. (2024) Assessing the efficacy of spring stocking of pikeperch (Sander lucioperca) into a eutrophic reservoir. Lake and Reservoir Management 40 : 196-204.
DOI: 10.1080/10402381.2024.2333298
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Hejzlar J., Kočvara L., Muška M., Peterka J., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Kubečka J. (2023) Distribution patterns, annual density changes, growth and mortality of pikeperch [Sander lucioperca (L. 1758)] fry following oligotrophication of a reservoir. Ecology of Freshwater Fish 32 : 724-734.
DOI: 10.1111/eff.12718
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Muška M., Prchalová M., Randák T., Říha M., Vašek M., Turek J., Tušer M., Žlábek V., Kubečka J. (2023) Can a protected area help improve fish populations under heavy recreation fishing? Water 15 : 632.
DOI: 10.3390/w15040632
Říha M., Prchalová M., Brabec M., Draštík V., Muška M., Tušer M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Rabaneda Bueno R., Sajdlová Z., Souza A., Šmejkal M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Kubečka J. (2023) Calibration of fish biomass estimates from gillnets: Step towards broader application of gillnet data. Ecological Indicators 153 : 110425.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110425
Tušer M., Brabec M., Balk H., Draštík V., Kubečka J., Frouzová J. (2023) Feasibility of time-dependent amplitude in pulse-compressed broadband acoustic signals for determining the dorsal orientation of fish. Water 15 : 1596.
DOI: 10.3390/w15081596
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253 : 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Jůza T., Kubečka J., Blabolil P., Holubová M., Kolařík T., Tušer M., Peterka J. (2022) Metodika regulačních odlovů nežádoucích druhů ryb v přehradních nádržích a jezerech. [Methodology of regulatory catches of undesirable fish lakes and reservoirs.] Book 51.
Kubečka J., Balk H., Blabolil P., Frouzová J., Kolařík T., Kratochvíl M., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Tušer M., Souza A., Vejřík L., Vejříková I. (2022) Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes. Book
Kubečka J., Balk H., Frouzová J., Muška M., Tušer M. (2022) Hydroacoustic surveys. In: Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes.
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies. Folia Parasitologica 69 : 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Nazarizadeh M., Peterka J., Kubečka J., Vašek M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Čech M., Holubová M., Souza A., Blabolil P., Muška M., Tsering L., Bartoň D., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Frouzová J., Jarić I., Prchalová M., Vejříková I., Štefka J. (2022) Different hosts in different lakes: occurrence and prevalence of Ligula intestinalis plerocercoids in Czech water bodies Folia Parasitologica 69 : 18.
DOI: 10.14411/fp.2022.018
Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Šmejkal M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2022) Ryby důlních jezer – zdary, nezdary a budoucí hrozby. [Fish of post-mining lakes – successes, failures and future threats.] Živa 5 : 219-222.
Říha M., Blabolil P., Kubečka J., Bartoň D., Souza A., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Prchalová M., Sajdlová Z., Soukalová K., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Jůza T., Peterka J. (2022) Hodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek. [Evaluation of the ecological potential development of selected water reservoirs in terms of fish stocks.] Vodní hospodářství 9 : 1-7.
Říha M., Rabaneda Bueno R., Jarić I., Souza A., Vejřík L., Draštík V., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Gjelland K.Ø., Rychtecký P., Sajdlová Z., Kočvara L., Tušer M., Prchalová M., Seďa J., Peterka J. (2022) Seasonal habitat use of three predatory fishes in a freshwater ecosystem. Hydrobiologia 849 : 3351-3371.
DOI: 10.1007/s10750-022-04938-1
Tesfaye G., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Martinez C., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T., Kubečka J. (2022) Long-term monitoring of fish in a freshwater reservoir: Different ways of weighting complex spatial samples. Frontiers in Environmental Science 10 : 1000087.
DOI: 10.3389/fenvs.2022.1000087
Tušer M., Guillard J. , Rustadbakken A., Mehner T. (2022) Comparison of fish size spectra obtained from hydroacoustics and gillnets across seven European natural lakes. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 79 : 2179-2190.
DOI: 10.1139/cjfas-2022-0037
Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Kubečka J. (2021) New way to investigate fish density and distribution in the shallowest layers of the open water. Fisheries Research 238 : 105907.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105907
Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T. (2021) Less is more – Basic quantitative indices for fish can be achieved with reduced gillnet sampling. Fisheries Research 240 : 105983.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105983
Jůza T., Blabolil P., Bartoň D., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Peterka J. (2021) Recovery of the ruffe (Gymnocephalus cernua) population after an invasion boom of round goby (Neogobius melanostomus) in De Gijster Lake (the Netherlands). Aquatic Invasions 16 : 499-511.
DOI: 10.3391/ai.2021.16.3.07

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA