RNDr. Michal Tušer, Ph.D.

Funkce: Odborný pracovník V&V - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: (+420) 737 329 542
E-mail: michal.tuser@hbu.cas.cz
Místnost: 237

Popis

Moje současné výzkumné cíle jsou zaměřeny na migrační a kvantitativní ekologii ryb, časoprostorovou dynamiku ebulice uhlíkových skleníkových plynů a na rozvoji a zpracování dat akustických metod.

Odborný životopis

Vzdělání

2013 PhD. v Hydrobiologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Detekce ryb moderními sonarovými systémy)
2007 Mgr. v Ekologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Orientace ryb v podélném profilu nádrže Římov)
2004 Bc. v Ekologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, ČR (Slepá zóna v akustické detekci ryb blízko dna nádrží)

 

Akademické zaměstnání

od 2007      Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, Institute of Hydrobiology, České Budějovice, CZ

2020-2016  Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, SoWa Research Infrastructure, České Budějovice, CZ

 

Projekty

2022-2020 How important is biogenic methane for secondary production in seasonally stratified freshwater reservoirs? (Grantová Agentura České Republiky)
2022-2019 IBERA - Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i., do Evropského výzkumného prostoru (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
2021-2019 Size estimation and taxonomical identification of European freshwater fishes using a broadband echosounder (EEA and Norway Grants - Fund for Bilateral Relations | PI)
2020-2017 Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční (Technologická Agentura České Republiky)
2020-2016 SoWa Research Infrastructure (Ministerstvo vzdělání, mládeže a sportu České Republiky)
2020-2016 Sustainable use of ecosystem services - research for mitigating the negative effect of climate change, land use change and biological invasion (European Regional Development Fund, Hungary | cooperation)
2019-2017 MetOx 2018 Methane in Oxic surface waters (GLEON global lake ecological observatory network)
2015-2014 Soužití člověka a perlorodky ve Vltavském luhu (Operační Program Životního Prostředí)
2015-2012 Hydroakustické rozlišení ryb a bublin a kvantifikace emisí metanových bublin z přehrad mírného pásma (Grantová Agentura České Republiky)
2015-2012 Centre for Ecological Potential of Fish Communities in Reservoirs and Lakes (CEKOPOT) (Ministerstvo vzdělání, mládeže a sportu České Republiky administrující podporu poskytovanou z Evroských fondů)
2010-2008 Monitoring of the fish stock of Czech reservoirs (Grant from Iceland, Liechtestein and Norway through the EEA financial mechanism and the Norwegian financial mechanism)
2010-2007 Horizontal acoustic surveys and fish behaviour in the open water (Grantová Agentura České Republiky)
2009-2008 Fish stock assessment in the Biesbosch reservoirs, the Netherlands (Evides N.V., Nizozemí)
2008 Acoustic studies of behavioural patterns in mesopelagic jellyfish Periphylla periphylla (Universitet i Bergen & Universitet i Oslo, Lurefjorden, Norsko)
2007 Implementation of imaging sonar technology applied to the analysis of the migration of twaite shad (Alosa fallax) in the river Ebro, Xerta (Catalunya), Spain (Generalitat de Catalunya, Dep. of Environment/IRTA/Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology)

           

Kurzy

2019 Principles and methods of broadband technologies: application to fisheries acoustics. Na lodi G. O. Sars, Bergen, Norsko (ICES tréninkový kurz)
2014 Echosounder data processing using Echoview. České Budějovice, Česká Republika (Echoview tréninkový kurz)
2013 Permafrost and gas hydrate related methane release in the Arctic and impact on climate change: European cooperation for long-term Monitoring (PERGAMON). Sodankylä Research Station, Finsko (EU-funded COST Action - tréninková škola)
2011 Polární Ekologie - Parazité ryb za polárním kruhem. Špicberky, Norsko (Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích)
2009 Assessment of aquatic ecosystems Quality Using Acoustics (AQUA). Leba a Waszeta, Polsko (Polish-Norwegian Research Fund)

 

Konference

2017 10th Symposium of European Freshwater Sciences 2017 (SEFS10). Olomouc, Česká Republika
2015 Underwater Acoustics conference and exhibition (UACE2015). Kréta, Řecko (ústní prezentace)
2014 Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs (EcoFiL). České Budějovice, Česká Republika (organizace)
2013 Underwater Acoustics (UA2013). Korfu, Řecko (ústní prezentace)
2012 Polar Ecology Conference 2012. České Budějovice, Česká Republika (poster)
2010 Fish Sampling with Active Methods (FSAM). České Budějovice, Česká Republika (organizace)
2008 DIDSON-based Fish Assessment: Techniques for monitoring migratory fish in rivers. Alaska Chapter of the American Fisheries Society with Alaska Department of Fish and Game, Anchorage, Alaska (ústní prezentace a elektronický poster)
2008 Ecosystem Approach with Fisheries Acoustics and Complementary Technologies (SEAFACTS), ICES 6th Symposium in Acoustics. Bergen, Norsko (ústní prezentace)
2007 Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Toward the true picture of fish stock. České Budějovice, Česká Republika (ústní prezentace)
2004 ICES Annual Science Conference. Vigo, Španělsko

 

Recenzování ve vědeckých časopise

Applied Sciences, Aquaculture, Fisheries Research, Folia Zoologica, Fundamental and Applied Limnology, Inland Waters, Journal of Applied Ichthyology, Journal of Aquaculture & Fisheries, Journal of Fish Biology

 

Výuka

Erasmus+ program (Evropská Komise)

Short-term Scientific Mission (COST)

Národní a regionální ekologická olympiáda (ČSOP)

Lekce a exkurze pro základní a střední školy

Dny otevřených dveří a kurzy

 

Publikace
Celkem nalezeno: 58 záznamů
Baran R., Tušer M., Balk H., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Sajdlová Z., Vejřík L., Kubečka J. (2019) Quantification of Chaoborus and small fish by mobile upward-looking echosounding Journal of Limnology 78 : 60-70.
DOI: 10.4081/jlimnol.2018.1837
Bednařík A., Blaser M., Matoušů A., Tušer M., Chaudhary P.P. , Šimek K., Rulík M. (2019) Sediment methane dynamics along the Elbe River Limnologica 79 : 125716.
DOI: 10.1016/j.limno.2019.125716
Koliada I. , Balk H., Tušer M., Ptáček L., Kubečka J. (2019) Limitations of target detection in horizontal acoustic surveys of extremely shallow water bodies Fisheries Research 218 : 94-104 .
DOI: 10.1016/j.fishres.2019.05.005
Matoušů A., Rulík M., Tušer M., Bednařík A., Šimek K., Bussmann I. (2019) Methane dynamics in a large river: a case study of the Elbe River Aquatic Sciences 81 : UNSP 12.
DOI: 10.1007/s00027-018-0609-9
Perivolioti T. M., Tušer M., Frouzová J., Znachor P., Rychtecký P., Mouratidis A., Terzopoulos D., Bobori D. (2019) Estimating environmental preferences of freshwater pelagic fish using hydroacoustics and satellite remote sensing Water 11 : 2226.
DOI: 10.3390/w11112226
Říha M., Muška M., Prchalová M., Vašek M., Šmejkal M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Peterka J., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J. (2019) Rybám na stopě [On a fish track] Rybářství 2019 (8) : 44-47.
Říha M., Šmejkal M., Děd V., Jarić I., Souza A., Vašek M., Muška M., Prchalová M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J., Peterka J. (2019) Rybám na stopě (4): Telemetrické sledování ryb [On a fish track: Fish telemetry tracking] Rybářství 2019 (11) : 16-19.
Říha M., Šmejkal M., Děd V., Jarić I., Souza, A.T., Vašek M., Muška M., Prchalová M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J., Peterka J. (2019) Rybám na stopě (5): Chování dravců [On a fish track (5): Behaviour of predators] Rybářství 2019 (12) : 12-15.
Jůza T., Blabolil P., Baran R., Bartoň D. , Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Žák J., Peterka J. (2018) Collapse of the native ruffe (Gymnocephalus cernua) population in the Biesbosch lakes (the Netherlands) owing to round goby (Neogobius melanostomus) invasion Biological Invasions 20 : 1523-1535.
DOI: 10.1007/s10530-017-1644-5
Jůza T., Blabolil P., Baran R., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Muška M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Žák J., Ketelaars H.A.M. (2018) Comparison of two passive methods for sampling invasive round goby (Neogobius melanostomus) populations at different depths in artificial lakes Fisheries Research 207 : 175-181.
DOI: 10.1016/j.fishres.2018.06.002
Jůza T., Sajdlová Z., Čech M., Draštík V., Kočvara L., Tušer M., Kubečka J. (2018) Improved trawling setup for sampling pelagic juvenile fish communities in small inland bodies of water Acta Ichthyologica et Piscatoria 48 : 105–108.
DOI: 10.3750/AIEP/02373
Kubečka J., Frouzová J., Tušer M., Baran R., Čech M., Draštík V., Muška M., Říha M., Sajdlová Z. (2018) Výzvy hydroakustiky [Challenges of Hydroacoustics] Vesmír 97 (4) : 228-230.
Muška M., Tušer M., Frouzová J., Mrkvička T., Ricard D., Seďa J., Morelli F., Kubečka J. (2018) Real-time distribution of pelagic fish: combining hydroacoustics, GIS and spatial modelling at a fine spatial scale Scientific Reports 8 : 5381 .
DOI: 10.1038/s41598-018-23762-z
Žák J., Jůza T., Blabolil P., Baran R., Bartoň D. , Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Mrkvička T., Muška M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J. (2018) Invasive round goby Neogobius melanostomus has sex dependent locomotor activity and is under-represented in catches from passive fishing gear compared with seine catches Journal of Fish Biology 93 : 147–152.
DOI: 10.1111/jfb.13646
Balk H., Søvegjarto B.S. , Tušer M., Frouzová J., Muška M., Draštík V., Baran R., Kubečka J. (2017) Surface-induced errors in target strength and position estimates during horizontal acoustic surveys. Fisheries Research 188 : 149-156 .
DOI: 10.1016/j.fishres.2016.12.017
Baran R., Jůza T., Tušer M., Balk H., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jayasinghe A.D., Koliada I. , Mrkvička T., Muška M., Ricard D., Sajdlová Z., Vejřík L., Kubečka J. (2017) A novel upward-looking hydroacoustic method for improving pelagic fish surveys Scientific Reports 7 : 4823.
DOI: 10.1038/s41598-017-04953-6
Blabolil P., Ricard D., Boukal D.S. , Kubečka J., Říha M., Vašek M., Prchalová M., Čech M., Frouzová J., Jůza T., Muška M., Tušer M., Draštík V., Šmejkal M., Vejřík L., Peterka J. (2017) Optimal gillnet sampling design for the estimation of fish community indicators in heterogeneous freshwater ecosystems Ecological Indicators 77 : 368-376 .
DOI: 10.1016/j.ecolind.2017.02.036
Blabolil P., Říha M., Ricard D., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Čech M., Frouzová J., Jůza T., Muška M., Tušer M., Draštík V., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Matěna J., Boukal D.S. , Ritterbusch D., Kubečka J. (2017) A simple fish-based approach to assess the ecological quality of freshwater reservoirs in Central Europe Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 418 : 53.
DOI: 10.1051/kmae/2017043
Kubečka J., Boukal D.S. , Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hejzlar J., Jůza T., Matěna J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejříková I. (2017) Může Lipno uspokojit všechny? [Can Lipno satisfy everyone] Rybářství 2017 (4) : 52-54.
Tušer M., Pîcek T., Sajdlová Z., Jůza T., Muška M., Frouzová J. (2017) Seasonal and spatial dynamics of gas ebullition in a temperate water-storage reservoir Water Resources Research 53 : 8266–8276.
DOI: 10.1002/2017WR020694

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA