RNDr. Ing. Lukáš Vejřík, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 775 832
E-mail: lukas.vejrik@hbu.cas.cz
Místnost: 215NB

Odborný životopis

CV in English

Education and academic employment

Since 2018 Postdoc at the Institute of Hydrobiology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice

2013–2018 Ph.D. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Biology of fish predators in reservoirs and post-mining lakes; supervisor: RNDr. Martin Čech, PhD.).

2010–2013 MSc. student at the Faculty of Science University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, RNDr., (Food, growth, sex ratio and depth distribution of perch (Perca fluviatilis L.) in newly created lakes in Podkrušnohoří; supervisor: RNDr.Martin Čech, PhD.).

2010–2012 MSc. student at the Faculty of Fisheries and Protection of waters University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic, Ing., (Redundant fingerling of perch (Perca fluviatilis L.) in Vír Reservoir and its impact on other trophic levels; supervisor: RNDr. Martin Čech, PhD.).

Since 2008 part-time job as a student assistant worker at the Institute of Hydrobiology, Czech Academy of Sciences, České Budějovice

2006–2009 BSc. student at the Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic (Assessment of real daily food intake of Great cormorant (Phalacrocorax carbo) wintering on the Vltava River in Prague-Troja, supervisor: RNDr. Martin čech, PhD.)

 

 Research papers with IF

See the list with links below

 

Awards

Dean Award for excellent dissertation thesis in 2018 awarded by dean of Faculty of Science, University of South Bohemia in České Budějovice

Zdeněk Veselovský Award for excellent student publication in ethology in 2017 awarded by ČSEtS (Czech and Slovak ethological society)

2nd place in 2018, and 2nd and 3rd place in 2015 in Photogenic Science awarded by CAS

1st place in Student poster competition at Conference Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, ČB, CZ

 

Chapters in books

Vejřík, L., Vejříková, I., Peterka, J., Sajdlová, Z., Čech, M. (2019) Area of catfish occurrence and risks connected with introductions to new localities. In: Advances in Animal Science and Zoology ISBN: 978-1-53616-048-2, Editor: Owen P. Jenkins, © 2019 Nova Science Publishing, Inc. PP: 192, p:143-152, ID_53874.

 Vejřík, L., Vejříková, I., Peterka, J., Čech, M. (2019) Methods for capturing catfish and potential regulation of catfish population. In: Advances in Animal Science and Zoology ISBN: 978-1-53616-048-2, Editor: Owen P. Jenkins, © 2019 Nova Science Publishing, Inc. PP: 192, p:135-142, ID_53875.

Vejřík, L., Vejříková, I., Blabolil, P., Peterka, J., Čech, M. (2019) Catfish as a potential key species for biomanipulation purposes. In: Advances in Animal Science and Zoology ISBN: 978-1-53616-048-2, Editor: Owen P. Jenkins, © 2019 Nova Science Publishing, Inc. PP: 192, p: 127-134, ID_53876.

 

Conferences (selected)

Oral presentations

 

Vejřík, L.: Invasive behaviour of European catfish (Silurus glanis), the freshwater apex predator. Oral presentation, Species on the Move, 22–26 July 2019, Kruger NP, South Africa.

Vejřík, L.: Sumec velký jakožto sladkovodní vrcholový predátor, řídí ekosystém svou potravní adaptabilitou. 9.-12.11.2018, Konference ČSEtS, Ostrava.

Vejřík, L.: Řízení sladkovodních ekosystémů Evropy vrcholovým predátorem, sumcem velkým (Silurus glanis), a řízení vrcholového predátora člověkem. 23.–24. 11. 2017, Kostelecké inspirování, Kostelec n. Č. L.

Posters

Vejřík, L., Matějíčková, I., Jůza, T., Frouzová, J., Seďa, J., Blabolil, P., Ricard, D., Vašek, M., Kubečka, J., Říha, M., Čech, M. (2016) Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Poster presentation, Conference Species on the Move, Hobart, Tasmania.

Vejřík, L., Čech, M., Matějíčková, I., Frouzová, J., Jůza, T., Kubečka, J. (2014) Hypoxic pelagial as a refuge for small fish in freshwater ecosystem. Poster presentation, Conference Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice, Czech Republic. 1st place in Student poster competition.

Matějíčková, I., Peterka, J., Syväranta, J., Vejřík, L., Kočvara, L. (2014) Strong effect of macrophytes on fish trophic relationships, example of cyprinids in post-mining lakes (Czech Republic). Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice, Czech Republic.

 

Popularization, publication in Czech language

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Systematika, příbuzenské vztahy a rozšíření sumce [European catfish and its secrets: Systematics, relationships and catfish presence] Rybářství 2020 (2): 52–55.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Obr sladkých vod [Giant of freshwaters] Příroda 2020 (3–4): 36–39.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2020) Místo života a smrti [Place of birth and death] Příroda 2020 (3–4): 40–47.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2017) Austrálský svět ježur a ptakopysků. Příroda (9–10) 46–50.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2017) Mizející podmořské pralesy. Rybářství (5) 94–95.

Vejřík, L., Matějíčková, I., Peterka, J., Jůza T. (2016) Makrofyta: nemilovaná, ale užitečná. Rybářství (3) 38–43.

Vejřík, L., Vejříková, I. (2016) Kliďas od protinožců. Příroda (9–10) 20–24.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2015) Mramor v horských peřejích. Příroda (7–8) 54–59.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2014) Hojící se jizvy severozápadu Čech. Moje země (4) 44–47.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2014) Stane se písmeno M synonymem českého potápění? Buddy potápění (4) 24–28.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Úvod a jezero Barbora. Rybářství (1) 44–47.

Vejřík, L., Peterka, J. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezero Milada. Rybářství (2) 40–43.

Vejřík, L. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezero Most. Rybářství (3) 56–59.

Vejřík, L. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Jezera Medard a Michal. Rybářství (4) 56–58.

Vejřík, L., Matějíčková, I. (2013) Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území – Dokončení Limnologie, morfologie a chemicko-fyzikální vlastnosti vod hydrických rekultivací důlních jam. Rybářství (5) 56–59.

Vejřík, L. (2013) Proč opomíjená treska tmavá. Rybářství (2) 80–82.

Vejřík, L. (2011) Pilkerování není jen prosté tlučení nástrahou o dno. Rybářství 8.

Vejřík, L., Čech, M. (2010) Jak je to s potravními zvyklostmi kormoránů v Evropě? Rybářství (3) 36–39.

Vejřík, L., Pikrt, M. (2010) Lov tresek v chalupových mělčinách. Rybářství 10.

Vejřík, L., Rusňák, Š., Andreska, J. (2009) Potrava kormoránů v Praze aneb od spekulací k faktům. Rybářství (3) 52–55.

Publikace
Celkem nalezeno: 56 záznamů
Anton - Pardo M., Muška M., Jůza T., Vejříková I., Vejřík L., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Peterka J. (2020) Diel changes in vertical and horizontal distribution of cladocerans in two deep lakes during early and late summer Science of the Total Environment 751 : 141601.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141601
Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Holubová M., Kočvara L., Bartoň D., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2020) Ryby v rekultivovaných důlních jámách – udržení kvality vody a socioekonomický rozvoj [Fish in reclaimed post-mining pits - maintaining water quality and socio-economic development] Živa 5/2020 : 261-264.
Šmejkal M., Bartoň D., Děd V., Souza A., Blabolil P., Vejřík L., Sajdlová Z., Říha M., Kubečka J. (2020) Negative feedback concept in tagging: Ghost tags imperil the long-term monitoring of fishes PLoS ONE 15 : e0229350.
DOI: 10.1371/journal.pone.0229350
Souza A., Soukalová K., Děd V., Šmejkal M., Blabolil P., Říha M., Jůza T., Vašek M., Čech M., Peterka J., Vejřík L., Vejříková I., Tušer M., Muška M., Holubová M., Boukal D.S. , Kubečka J. (2020) Ontogenetic and interpopulation differences in otolith shape of the European perch (Perca fluviatilis) Fisheries Research 230 : 105673.
DOI: doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105673
Vejřík L., Vejříková I. (2020) Obr sladkých vod [Giant of freshwaters] Příroda 2020 (3–4) : 36–39.
Vejřík L., Vejříková I. (2020) Místo života a smrti [Place of birth and death] Příroda 2020 (3–4) : 40–47.
Vejřík L., Vejříková I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Systematika, příbuzenské vztahy a rozšíření sumce [European catfish and its secrets: Systematics, relationships and catfish presence] Rybářství 2020 (2) : 52–55.
Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P. (2020) Ověření technologie: Využití návazcových šňůr ke zjištění populační struktury sumce velkého. [Use of hook-lines to determine the population structure of European catfish (Silurus glanis).] Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 28pp.
Baran R., Tušer M., Balk H., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Sajdlová Z., Vejřík L., Kubečka J. (2019) Quantification of Chaoborus and small fish by mobile upward-looking echosounding Journal of Limnology 78 : 60-70.
DOI: 10.4081/jlimnol.2018.1837
Kubečka J., Souza A., Říha M., Muška M., Vašek M., Boukal D., Prchalová M., Jůza T., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hejzlar J., Matěna J., Moraes K. , Peterka J., Randák T., Šmejkal M., Tušer M., Blabolil P., Vejřík L. (2019) Kýžený ráj candátů? Kvalitativní zamyšlení nad kvantitativními průzkumy nádrže Lipno [Pikeperch paradise? Qualitative reflections on quantitative surveys of the Lipno reservoir] Limnologické noviny 2019 (1) : 1–6.
Říha M., Muška M., Prchalová M., Vašek M., Šmejkal M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Peterka J., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J. (2019) Rybám na stopě [On a fish track] Rybářství 2019 (8) : 44-47.
Říha M., Šmejkal M., Děd V., Jarić I., Souza A., Vašek M., Muška M., Prchalová M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J., Peterka J. (2019) Rybám na stopě (4): Telemetrické sledování ryb [On a fish track: Fish telemetry tracking] Rybářství 2019 (11) : 16-19.
Říha M., Šmejkal M., Děd V., Jarić I., Souza, A.T., Vašek M., Muška M., Prchalová M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Tušer M., Vejřík L., Vejříková I., Kubečka J., Peterka J. (2019) Rybám na stopě (5): Chování dravců [On a fish track (5): Behaviour of predators] Rybářství 2019 (12) : 12-15.
Šmejkal M., Blabolil P., Bartoň D., Duras J., Vejřík L., Sajdlová Z., Kočvara L., Kubečka J. (2019) Sex-specific probability of PIT tag retention in a cyprinid fish Fisheries Research 219 : 105325.
DOI: 10.1016/j.fishres.2019.105325
Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Peterka J., Čech M. (2019) Catfish as a potential key species for biomanipulation purposes In: Advances in Animal Science and Zoology Ed. Owen P. Jenkins, Nova Science Publishers ISBN: 978-1-53616-048-2 : 127-134.
Vejřík L., Vejříková I., Kočvara L., Blabolil P., Peterka J., Sajdlová Z., Jůza T., Šmejkal M., Kolařík T., Kubečka J., Bartoň D., Čech M. (2019) The pros and cons of the invasive freshwater apex predator, European catfish Silurus glanis, and powerful angling technique for its population control Journal of Environmental Management 241 : 374-382.
DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.04.005
Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Čech M. (2019) Methods for capturing catfish and potential regulation of catfish population In: Advances in Animal Science and Zoology Ed. Owen P. Jenkins, Nova Science Publishers ISBN: 978-1-53616-048-2 : 135-142.
Vejřík L., Vejříková I., Sajdlová Z., Čech M. (2019) Area of catfish occurrence and risks connected with introductions to new localities In: Advances in Animal Science and Zoology Ed. Owen P. Jenkins, Nova Science Publishers ISBN: 978-1-53616-048-2 : 143-152.
Blabolil P., Čech M., Jůza T., Kočvara L., Matěna J., Říha M., Vejřík L., Peterka J. (2018) Condition and feeding behaviour of subadult burbot (Lota lota) in riverine and lacustrine environments Biologia 73 : 83-91.
DOI: 10.2478/s11756-018-0008-7
Blabolil P., Duras J., Jůza T., Kočvara L., Matěna J., Muška M., Říha M., Vejřík L., Holubová M., Peterka J. (2018) Assessment of burbot Lota lota (L. 1758) population sustainability in central European reservoirs Journal of Fish Biology 92 : 1545–1559 .
DOI: 10.1111/jfb.13610

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA