doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.

Funkce: Vedoucí vědecký pracovník - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775876
E-mail: hejzlar@hbu.cas.cz
Místnost: 323NB

Popis

Limnologie jezer a nádrží, zejména koloběhy živin (uhlík, dusík, fosfor, síra atd.), eutrofizace, transport látek z povodí a matematické modelování hydrodynamiky a kvality vody ve vodních tělesech

Odborný životopis

Narozen: 1956 v Liberci, Česká republika
 
Vzdělání:
VŠ, 1980, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Obor technologie vody a analýza vod.
Vědecká výchova (CSc.), 1985, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Obor chemie vody a prostředí. Název disertační práce: "Analýza vysokomolekulárního podílu rozpuštěných organických látek produkovaných mikroorganismy aktivovaného kalu."
Habilitace, 2003, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Obor hydrobiologie. Název habilitační práce: "Koloběh fosforu v nádržovém ekosystému"
 
Profesní dráha:
Ústav krajinné ekologie ČSAV, od 1. dubna 1990, Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR
1984-1992, vědecký pracovník, člen hydrochemické laboratoře
od 1993, vedoucí vědecký pracovník, člen hydrochemické laboratoře
1998-2015, vedoucí Oddělení hydrochemie a ekosystémového modelování
od 1995, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, částečný úvazek zpočátku jako asistent, po habilitaci jako docent
 
Projekty:
Koordinátor nebo spolunavrhovatel 12 národních projektů (GA ČR, GA AV ČR, MŠMT-COST, MZe-NAZV) a národní odpovědný řešitel 2 projektů EU zaměřených na modelování globálních a lokálních vlivů ve vodních a terestrických ecosystémech (EUROHARP, REFRESH).

Výuka Ekologický management nádrží (KBE/471), Koloběh prvků a procesy v povodí (KBE/469), Speciální limnologie (KBE/465)
Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Popis:

Tématika výuky zahrnuje limnologické a hydrochemické aspekty ekologie jezer a umělých nádrží, např. koloběhy živin (C, N, P, S), organické hmoty (primární produkce, humusové látky) a dalších prvků (Si, Fe, Mn, Al) v ekosystému "povodí - nádrž/jezero" a vododohospodářské řízení množství a kvality vody v nádržích.

Teaching topics include limnological and hydrochemical aspects of ecology of lakes and artificial reservoirs, e.g. cycles of nutrients (C, N, P, S), organic matter (primary production, humic substances) and other elements (Si, Fe, Mn, Al) in the ecosystem "catchment - reservoir/lake" and water management of the quantity and quality of water in reservoirs.Publikace
Celkem nalezeno: 241 záznamů
Blabolil P., Harper L.R., Říčanová Š., Sellers G., Di Muri C., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Rychtecký P., Znachor P., Hejzlar J., Peterka J., Hänfling B. (2021) Environmental DNA metabarcoding uncovers environmental correlates of fish communities in spatially heterogeneous freshwater habitats. Ecological Indicators 126 : 107698.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107698
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.
Holubová M., Hejzlar J., Čech M., Vašek M., Blabolil P., Peterka J. (2021) Fluctuations in pelagic fish density linked to ambient conditions. Journal of Fish Biology 98 : 756-767.
DOI: 10.1111/jfb.14622
Jane S.F., Hansen G.J.A., Kraemer B.M., Leavitt P., Mincer J.L., North R.L., Pilla R.M., Stetler J.T., Williamson C.E., Woolway R., Arvola L., Chandra S., DeGasperi C.L., Diemer L., Dunalska J., Erina O., Flaim G., Grossart H., Hambright K.D., Hein C., Hejzlar J., Janus L.L., Jenny J.P., Jones J.R., Knoll L.B., Leoni B., Mackay E., Matsuzaki S.I.S., McBride C., Müller-Navarra D.C., Paterson A.M., Pierson D., Rogora M., Rusak J., Sadro S., Saulnier-Talbot E., Schmid M., Sommaruga R., Thiery W., Verburg P., Weathers K.C., Weyhenmeyer G., Yokota K., Rose K.C. (2021) Widespread deoxygenation of temperate lakes. Nature 594 : 66-70.
DOI: 10.1038/s41586-021-03550-y
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Znachor P. (2021) Biogeochemical causes of sixty-year trends and seasonal variations of river water properties in a large European basin. Biogeochemistry 154 : 81–98.
DOI: 10.1007/s10533-021-00800-z
Schmidt S., Hejzlar J., Kopáček J., Paule-Mercado M., Porcal P., Vystavna Y. (2021) Relationships between a catchment-scale forest disturbance index, time delays, and chemical properties of surface water. Ecological Indicators 125 : 107558.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107558
Shabarova T., Salcher M., Porcal P., Znachor P., Nedoma J., Grossart H., Seďa J., Hejzlar J., Šimek K. (2021) Recovery of freshwater microbial communities after extreme rain events is mediated by cyclic succession. Nature Microbiology DOI: 10.1038/s41564-020-00852-1
Vašek M., Souza A., Říha M., Kubečka J., Znachor P., Hejzlar J. (2021) Stable isotope evidence from archived fish scales indicates carbon cycle changes over the four-decade history of the Římov Reservoir (Czechia). Science of the Total Environment 755 : 142550.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142550
Vystavna Y., Mercado M., Juras R., Schmidt S., Kopáček J., Hejzlar J., Huneau F. (2021) Effect of snowmelt on the dynamics, isotopic and chemical composition of runoff in mature and regenerated forested catchments. Journal of Hydrology 598 : 126437.
DOI: 10.1016/j.jhydrol.2021.126437
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Krolová M., Znachor P., Hejzlar J., Matěna J., Muška M., Kubečka J., Hladík M. (2020) Vodní makrofyta umělých plovoucích ostrovu v nádržích České republiky. [Aquatic macrophytes of artificial floating islands in the reservoirs of the Czech Republic.] book 108pp.
Ersoy Z., Scharfenberger U., Baho D.L., Bucak T., Feldmann T., Hejzlar J., Levi E.E., Mahdy A., Nõges T., Papastergiadou E., Stefanidis K., Šorf M., Søndergaard M., Trigal C., Jeppesen E. , Beklioglu M. (2020) Impact of nutrients and water level changes on submerged macrophytes along a temperature gradient: A pan-European mesocosm experiment. Global Change Biology 26 : 6831–6851.
DOI: doi.org/10.1111/gcb.15338
Kopáček J., Bače R., Hejzlar J., Kaňa J., Kučera T., Matějka K., Porcal P., Turek J. (2020) Changes in microclimate and hydrology in an unmanaged mountain forest catchment after insect-induced tree dieback Science of the Total Environment 720 : 137518.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.137518
Kopáček J., Hejzlar J., Oulehle F., Porcal P., Weyhenmeyer G., Norton S. (2020) Disruptions and re-establishment of the calcium-bicarbonate equilibrium in freshwaters Science of the Total Environment 743 : 140626.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140626
Kopáček J., Hejzlar J., Rulík M. (2020) Voda na Zemi. [Water on Earth.] Book 399.
Koschorreck M., Downing A.S., Hejzlar J., Marcé R., Laas A., Arndt W.G., Keller P.S., Smolders A.J.P., van Dijk G., Kosten S. (2020) Hidden treasures: Human-made aquatic ecosystems harbour unexplored opportunities Ambio 49 : 531–540.
DOI: 10.1007/s13280-019-01199-6
Stockwell J., Doubek J.P., Adrian R., Anneville O., Carey C.C., Carvalho L., De Senerpont Domis L.N., Dur G., Frassl M.A., Grossart H., Ibelings B.W., Lajeunesse M.J.  , Lewandowska A.M., Llames M.E., Matsuzaki S.I., Nodine E.R., Noges P., Patil V.P., Pomati F., Rinke K., Rudstam L.G. , Rusak J., Salmaso N., Seltmann C.T. , Straile D., Thackeray S., Thiery W., Urrutia-Cordero P., Venail P., Verburg P., Woolwayay R.I., Zohary T. , Andersen M.R., Bhattacharya R., Hejzlar J., Janatian N., Kpodonu A.T.N.K., Williamson T.J., Wilson H.L. (2020) Storm impacts on phytoplankton community dynamics in lakes Global Change Biology 26 : 2756–2784.
DOI: 10.1111/gcb.15033
Vystavna Y., Schmidt S., Kopáček J., Hejzlar J., Holko L., Matiatos I., Wassenaar L., Persoiu A., Badaluta C.A., Huneau F. (2020) Small-scale chemical and isotopic variability of hydrological pathways in a mountain lake catchment Journal of Hydrology 585 : 124834.
DOI: 10.1016/j.jhydrol.2020.124834
Zemanová J., Šorf M., Hejzlar J., Šorfová V., Vrba J. (2020) Planktivorous fish positively select Daphnia bearing advanced embryos Marine and Freshwater Research 71 : 505-511 .
DOI: 10.1071/MF18466
Znachor P., Nedoma J., Hejzlar J., Seďa J., Komárková J., Kolář V., Mrkvička T., Boukal D.S. (2020) Changing environmental conditions underpin long-term patterns of phytoplankton in a freshwater reservoir Science of the Total Environment 710 : 135626.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.135626
Gabaldon Tebar C., Devetter M., Hejzlar J., Šimek K., Znachor P., Nedoma J., Seďa J. (2019) Seasonal strengths of the abiotic and biotic drivers of a zooplankton community Freshwater Biology 64 : 1326–1341.
DOI: 10.1111/fwb.13308

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA