Publikace

<<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 1506 záznamů
Bartoň D., Sajdlová Z., Kolařík T., Kubečka J., Duras J., Kortan D., Šmejkal M. (2023) Use of a flow deflector to protect rheophilic fish spawning grounds during hydropeaking. River Research and Applications 39: 561–569.
DOI: 10.1002/rra.4084
Bešta T., Mareš J., Čapková K., Janeček E., Štenclová L., Kust A., Říha M., Konopáčová E., Řeháková K. (2023) Littoral periphyton dynamics in newly established post‑mining lakes. Aquatic Sciences 85: 21 .
DOI: 10.1007/s00027-022-00914-y
Brooks B.W., Sleightholme S.R., Campbell C.R., Jarić I., Buettel J.C. (2023) Resolving when (and where) the Thylacine went extinct. Science of the Total Environment 877: 162878.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.162878
Čech M., Draštík V. (2023) Ochrana ryb před kormorány – teorie a praxe. [Fish protection against cormorants - theory and practice.] Rybářství 2: 40-45.
Chiriac M., Haber M., Salcher M. (2023) Adaptive genetic traits in pelagic freshwater microbes. Environmental Microbiology 25: 606–641.
DOI: 10.1111/1462-2920.16313
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Hekera P., Vrba J. (2023) Aquatic quillworts, Isoëtes echinospora and I. lacustris under acidic stress—A review from a temperate refuge. Ecology and Evolution 13: e9878.
DOI: 10.1002/ece3.9878
Fraser M.W., Martin B.C., Wong H., Burns B.P., Kendrick G.A. (2023) Sulfide intrusion in a habitat forming seagrass can be predicted from relative abundance of sulfur cycling genes in sediments. Science of the Total Environment 864: 161144.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.161144
Hejzlar J., Porcal P., Kopáček J., Jarošík J., Paule-Mercado M. (2023) Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže. [Forecast model of DOC in the inflow to the Římov water reservoir and in the withdrawal of water from the reservoir.] Sborník konference Vodárenská biologie 45–50.
Jovičić K., Janković S., Nikolić D.M., Đikanović V., Skorić S., Krpo-Ćetković J., Jarić I. (2023) Prospects of fish scale and fin samples usage for nonlethal monitoring of metal contamination: a study on five fish species from the Danube River. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 424: 4.
DOI: 10.1051/kmae/2022027
Kajgrová L., Drozd B., Regenda J., Draštík V., Kočvara L., Kolařík T., Peterka J., Blabolil P. (2023) A comparative study of three fishery methods for sampling the invasive topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) in ponds. Journal of Fish Biology 102: 1121–1128.
DOI: 10.1111/jfb.15361
Kavagutti V., Bulzu P., Chiriac M., Salcher M., Mukherjee I., Shabarova T., Grujčić V., Mehrshad M., Kasalický V., Andrei A.S., Jezberová J., Seďa J., Rychtecký P., Znachor P., Šimek K., Ghai R. (2023) High‑resolution metagenomic reconstruction of the freshwater spring bloom. Microbiome 11: 15.
DOI: 10.1186/s40168-022-01451-4
Kavagutti V., Chiriac M., Ghai R., Salcher M., Haber M. (2023) Isolation of phages infecting the abundant freshwater Actinobacteriota order ‘Ca. Nanopelagicales’. The ISME Journal 17: 943–946.
DOI: 10.1038/s41396-023-01400-5
Kišidayová S., Scholcová N., Mihaliková K., Váradyová Z., Pristaš P., Weisskopf Stanislava, Chrudimský T., Chroňáková A., Šimek M., Šustr V. (2023) Some aspects of the physiology of the Nyctotherus velox, a commensal ciliated protozoon taken from the hindgut of the tropical millipede Archispirostreptus gigas Life 13: Article number 1110.
DOI: 10.3390/ life13051110
Kong X., Determann M., Andersen T.K., Barbosa C.C., Dadi T. , Janssen A.B.G., Paule-Mercado M., Pujoni D.G.F., Schultze M., Rinke K. (2023) Synergistic effects of warming and internal nutrient loading interfere with the long-term stability of lake restoration and induce sudden re-eutrophication. Environmental Science & Technology 57: 4003–4013.
DOI: 10.1021/acs.est.2c07181
Kopáček J., Čapek P., Choma M., Cudlín P., Kaňa J., Kopáček M., Porcal P., Šantrůčková H., Tahovská K., Turek J. (2023) Long-term changes in soil composition in unmanaged central European mountain spruce forests after decreased acidic deposition and a bark beetle outbreak. Catena 222: 106839.
DOI: 10.1016/j.catena.2022.106839
Kubečka J., Souza A., Soukalová K., Čech M., Šmejkal M., Ďurišová J., Svojtka M. (2023) S otolity za tajemstvími candátů. [With otoliths after the secrets of pikeperch.] Rybářství 1: 56-59.
Lisnerová M., Holzer A., Blabolil P., Fiala I. (2023) Evaluation and optimization of an eDNA metabarcoding assay for detection of freshwater myxozoan communities. Environmental DNA 5: 312-325.
DOI: 10.1002/edn3.380
Lisnerová M., Holzer A., Blabolil P., Fiala I. (2023) Evaluation and optimization of an eDNA metabarcoding assay for detection of freshwater myxozoan communities Environmental DNA 5: 312–325.
DOI: 10.1002/edn3.380
Matoulek D., Ježek B., Vohnoutová M., Symonová R. (2023) Advances in vertebrate (cyto)genomics shed new light on fish compositional genome evolution. Genes 14: 244.
DOI: 10.3390/genes14020244
Muška M. (2023) Stav reofilních druhů ryb v České republice a negativní vlivy na ně působící. [The status of rheophilic fish species in the Czech Republic and negative effects on their populations.] Příroda 44: 3-20.
<<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA