RNDr. Pavel Rychtecký, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775850
E-mail: pavel.rychtecky@hbu.cas.cz
Místnost: 321NB

Popis

Ekologie a ekofyziologie fytoplanktonu, zejména rozsivek; fluorescenční značení buděk; fluorescenční mikroskopie a digitální analýza obrazu

Odborný životopis

 

20032007: Bakalářské studium, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická fakulta, bakalářská práce: Metody studia kompetice ve fytoplanktonu (školitelka RNDr. Jaroslava Komárková, CSc.)

20072009: Magisterské studium, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, diplomová práce: Spatial heterogeneity and seasonal succession of phytoplankton along the longitudinal gradient in a eutrophic reservoir (školitel RNDr. Petr Znachor, Ph.D.)

20092014: Doktorské studium, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, dizertační práce: Application of modern fluorescence techniques in studying growth, viability and phosphatase production of phytoplankton (školitel RNDr. Petr Znachor, Ph.D.)

 

Vědečtí zaměstnavatelé

2007 – dosud:                 Biologické centrum AVČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav

 

Členství ve vědeckých organizacích

Česká limnologická společnost

Publikace
Celkem nalezeno: 10 záznamů
Andrei A., Salcher M., Mehrshad M., Rychtecký P., Znachor P., Ghai R. (2019) Niche-directed evolution modulates genome architecture in freshwater Planctomycetes ISME Journal 13 : 1056–1071.
DOI: 10.1038/s41396-018-0332-5
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Rychtecký P., Blabolil P., Borovec J. (2018) Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a MIlada [Aquatic macrophyte survey in artificial lakes Medard, Most and Milada] Zpravodaj Hnědé uhlí 2018 (4) : 16-24.
Šorf M., Cábová M., Rychtecký P. (2017) Environmentally-induced plasticity of life history parameters in the cladoceran Simocephalus vetulus Limnologica 66 : 40-43.
DOI: 10.1016/j.limno.2017.07.003
Rychtecký P., Řeháková K., Kozlíková E., Vrba J. (2015) Light availability may control extracellular phosphatase production in turbid environments. Microbial Ecology 69 : 37–44.
DOI: 10.1007%2Fs00248-014-0483-5
Znachor P., Rychtecký P., Nedoma J., Visocká V. (2015) Factors affecting growth and viability of natural diatom populations in a meso-eutrophic Římov Reservoir (Czech Republic). Hydrobiologia 762 : 253–265 .
DOI: 10.1007%2Fs10750-015-2417-8
Rychtecký P., Znachor P., Nedoma J. (2014) Spatio-temporal study of phytoplankton cell viability in a eutrophic reservoir using SYTOX Green nucleic acid stain. Hydrobiologia 740 : 177–189..
Znachor P., Visocká V., Nedoma J., Rychtecký P. (2013) Spatial heterogeneity of diatom silicification and growth in a eutrophic reservoir. Freshwater Biology 58 : 1889–1902..
Rychtecký P., Znachor P. (2011) Spatial heterogeneity and seasonal succession of phytoplankton along the longitudinal gradient in a eutrophic reservoir. Hydrobiologia 663 : 175-186..
Znachor P., Nedoma J., Rychtecký P. (2011) Kinetics of glucose stimulatory effect on silica deposition and growth of natural populations of Fragilaria crotonensis. Phycological Research 59 : 123-128..
Znachor P., Hejzlar J., Nedoma J., Rychtecký P. (2009) Vliv povodní a přívalových dešťů na sezónní vývoj fytoplanktonu nádrže Římov [Effect of floods and extreme rainfalls on phytoplankton seasonal succession in the Římov Reservoir]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 295–298.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA