MSc. Paul-Adrian Bulzu, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5819
E-mail: paul.bulzu@hbu.cas.cz
Místnost: 022

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA