MSc. Maria-Cecilia Chiriac, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5836
E-mail: cecilia.chiriac@hbu.cas.cz
Místnost: 221 NB

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA