Publikace

<<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 255 záznamů
Hejzlar J., Porcal P., Kopáček J., Jarošík J., Paule-Mercado M. (2023) Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže. [Forecast model of DOC in the inflow to the Římov water reservoir and in the withdrawal of water from the reservoir.] Sborník konference Vodárenská biologie 45–50.
Vašek M., Brabec M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kubečka J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Hejzlar J. (2023) Fish scale stable isotopes as potential indicators of nutrient pollution: Exploring the response of roach (Rutilus rutilus) scale δ15N and δ13C to a gradient of land use disturbance. Science of the Total Environment 865: 161198.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.161198
Vystavna Y., Paule-Mercado M., Schmidt S., Hejzlar J., Porcal P., Matiatos I. (2023) Nutrient dynamics in temperate European catchments of different land use under changing climate. Journal of Hydrology: Regional Studies 45: 101288.
DOI: 10.1016/j.ejrh.2022.101288
Brouček M., Hejzlar J., Říha J., Satrapa L. (2022) Použití vícekriteriálního hodnocení při výběru varianty vodního díla Skalička. [The use of multiple-criteria decision-making analysis when choosing a variant of the Skalička dam.] Sborník konference Vodní nádrže 65–69.
Fott J., Nedbalová L., Brabec M., Kozáková R., Řeháková K., Hejzlar J., Šorf M., Vrba J. (2022) Light as a controlling factor of winter phytoplankton in a monomictic reservoir. Limnologica 95: 125995.
DOI: 10.1016/j.limno.2022.125995
Golub M., Thiery W., Marcé R., Pierson D., Vanderkelen I. ......, Hejzlar J. (2022) A framework for ensemble modelling of climate change impacts on lakes worldwide: the ISIMIP Lake Sector. Geoscientific Model Development 15: 4597–4623.
DOI: 10.5194/gmd-15-4597-2022
Hejzlar J., Blabolil P., Čtvrtlíková M., Jůza T., Kasalický V., Kubečka J., Seďa J., Znachor P. (2022) Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích? [Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?] Proc. Conf. Water Supply Biology 2022 147-156.
Hejzlar J., Jarošík J., Mercado M., Porcal P. (2022) Optimalizace odtokového režimu ve VN Římov z hlediska vodárenského odběru. [Optimization of the outflow regime in the Římov reservoir from the point of view of water supply.] Vodní nádrže 2022 26-31.
Petrusek A., Hejzlar J. (2022) Když se ryby dusí aneb Příčiny a důsledky úbytku kyslíku ve vodách. [When fish suffocate or Causes and consequences of oxygen depletion in waters.] Živa 2: 75-77.
Schmidt S., Hejzlar J., Kopáček J., Mercado M., Porcal P., Vystavna Y., Lanta V. (2022) Forest damage and subsequent recovery alter the water composition in mountain lake catchments. Science of the Total Environment 827: 154293.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154293 0048-9697
Wade A., Skeffington R.A., Couture R.M., Lampa M.E., Groot S., Halliday S.J., Harezlak V., Hejzlar J., Jackson-Blake L., Lepistö A., Papastergiadou E., Riera J.L., Rankinen K., Shahgedanova M., Trolle D., Whitehead P.G., Psaltopoulos D., Skuras D. (2022) Land use change to reduce freshwater nitrogen and phosphorus will be effective even with projected climate change. Water 14: 829.
DOI: 10.3390/w14050829
Blabolil P., Harper L.R., Říčanová Š., Sellers G., Di Muri C., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Rychtecký P., Znachor P., Hejzlar J., Peterka J., Hänfling B. (2021) Environmental DNA metabarcoding uncovers environmental correlates of fish communities in spatially heterogeneous freshwater habitats. Ecological Indicators 126: 107698.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107698
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.
Doubek J.P., Anneville O., Dur G., Lewandowska A.M., Patil V.P., Rusak J., Salmaso N., Seltmann C.T. , Straile D., Urrutia-Cordero P., Venail P., Adrian R., Alfonso M.B., DeGasperi C.L., De Eyto E., Feuchtmayr H., Gaiser E.E., Girdner S.F., Graham J.L., Grossart H., Hejzlar J., Jacquet S., Kirillin G., Llames M.E., Matsuzaki S.I.S., Nodine E.R., Piccolo M.C., Pierson D., Rimmer A., Rudstam L.G. , Sadro S., Swain H.M., Thackeray S., Thiery W., Verburg P., Zohary T. , Stockwell J. (2021) The extent and variability of storm-induced temperature changes in lakes measured with long-term and high-frequency data. Limnology and Oceanography 66: 1979-1992.
DOI: 10.1002/lno.11739
Holubová M., Hejzlar J., Čech M., Vašek M., Blabolil P., Peterka J. (2021) Fluctuations in pelagic fish density linked to ambient conditions. Journal of Fish Biology 98: 756-767.
DOI: 10.1111/jfb.14622
Hrycik A.R., Isles P.D.F., Adrian R., Albright M., Bacon L.C., Berger S.A., Bhattacharya R., Grossart H., Hejzlar J., Hetherington A.L., Knoll L.B., Laas A., McDonald C.P., Merrell K., Nejstgaard J.C., Nelson K., Nõges P., Paterson A.M., Pilla R.M., Robertson D.M., Rudstam L.G. , Rusak J., Sadro S., Silow E.A., Stockwell J., Yao H., Yokota K., Pierson D. (2021) Earlier winter/spring runoff and snowmelt during warmer winters lead to lower summer chlorophyll-a in north temperate lakes. Global Change Biology 27: 4615-4629.
DOI: 10.1111/gcb.15797
Jane S.F., Hansen G.J.A., Kraemer B.M., Leavitt P., Mincer J.L., North R.L., Pilla R.M., Stetler J.T., Williamson C.E., Woolway R., Arvola L., Chandra S., DeGasperi C.L., Diemer L., Dunalska J., Erina O., Flaim G., Grossart H., Hambright K.D., Hein C., Hejzlar J., Janus L.L., Jenny J.P., Jones J.R., Knoll L.B., Leoni B., Mackay E., Matsuzaki S.I.S., McBride C., Müller-Navarra D.C., Paterson A.M., Pierson D., Rogora M., Rusak J., Sadro S., Saulnier-Talbot E., Schmid M., Sommaruga R., Thiery W., Verburg P., Weathers K.C., Weyhenmeyer G., Yokota K., Rose K.C. (2021) Widespread deoxygenation of temperate lakes. Nature 594: 66-70.
DOI: 10.1038/s41586-021-03550-y
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Znachor P. (2021) Biogeochemical causes of sixty-year trends and seasonal variations of river water properties in a large European basin. Biogeochemistry 154: 81–98.
DOI: 10.1007/s10533-021-00800-z
Schmidt S., Hejzlar J., Kopáček J., Paule-Mercado M., Porcal P., Vystavna Y. (2021) Relationships between a catchment-scale forest disturbance index, time delays, and chemical properties of surface water. Ecological Indicators 125: 107558.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107558
Shabarova T., Salcher M., Porcal P., Znachor P., Nedoma J., Grossart H., Seďa J., Hejzlar J., Šimek K. (2021) Recovery of freshwater microbial communities after extreme rain events is mediated by cyclic succession. Nature Microbiology 6: 479–488.
DOI: 10.1038/s41564-020-00852-1
<<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA