RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775827
E-mail: jiri.kana@centrum.cz
Místnost: 228

Popis

Cyklus živin v horských lesních a alpinských půdách, vliv chemismu půd na kvalitu povrchových vod.

Odborný životopis

Vzdělání: 1995-2001 Biologická fakulta JU, bakalářský obor Chemická a mikrobiologická analytika životního prostředí, magisterský obor Limnologie.  Téma magisterské práce: Faktory ovlivňující koncentraci hliníku v šumavských jezerech.

2001 – 2006 Doktorandský obor Ekologie na Biologické fakultě JU. Téma disertační práce: Impact of soil characteristics on water chemistry of acidified mountain lakes in the Bohemian Forest and the Tatra Mountains.

Praxe: 2000-2007 BC AV ČR, Hydrobiologický ústav (HBÚ)

2007-  HBÚ a PřF JU vědecký pracovník a odborný asistent.

Projekt: Jaké jsou hlavní mechanismy ovlivňující přeměny N v horských lesních půdách saturovaných dusíkem? 2009–2011, GAAV

Výuka Chemické a biologické polutanty ve vodě a ovzduší (KBE103)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aplikovaná ekologie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Publikace
Celkem nalezeno: 35 záznamů
Kaňa J., Kopáček J., Tahovská K., Šantrůčková H. (2019) Tree dieback and related changes in nitrogen dynamics modify the concentrations and proportions of cations on soil sorption complex Ecological Indicators 97 : 319-328.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.10.032
Kopáček J., Evans C., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Šantrůčková H. (2018) Factors Affecting the Leaching of Dissolved Organic Carbon after Tree Dieback in an Unmanaged European Mountain Forest Environmental Science & Technology 52 : 6291-6299.
DOI: 10.1021/acs.est.8b00478
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2018) Fluxes of ecologically important solutes in the Čertovo catchment–lake system from 1998–2017 Silva Gabreta 24 : 85-114.
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2018) Fluxes of ecologically important solutes in the Plešné catchment–lake system from 2000–2017 Silva Gabreta 24 : 115-147.
Navrátil T., Burns D.A., Nováková T., Kaňa J., Rohovec J., Roll R., Ettler V. (2018) Stability of mercury concentration measurements in archived soil and peat samples Chemosphere 208 : 707-711.
DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.06.033
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2017) Changes in surface water chemistry caused by natural forest dieback in an unmanaged mountain catchment. Science of the Total Environment 584–585 : 971–981 .
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.01.148
Kopáček J., Kaňa J., Bičárová S., Fernandez I., Hejzlar J., Kahounová M., Norton S., Stuchlík E. (2017) Climate change increasing calcium and magnesium leaching from granitic alpine catchments. Environmental Science & Technology 51 : 159–166.
DOI: 10.1021/acs.est.6b03575
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2016) The sensitivity of water chemistry to climate in a forested, nitrogen-saturated catchment recovering from acidification. Ecological Indicators 63 : 196–208.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2015.12.014
Tahovská K., Čapek P., Šantrůčková H., Kaňa J., Kopáček J. (2016) Measurement of in situ phosphorus availability in acidified soils using iron-infused resin. Communications in Soil Science and Plant Analysis 47 : 487–494.
DOI: 10.1080/00103624.2015.1123721
Kaňa J., Tahovská K., Kopáček J., Šantrůčková H. (2015) Excess of organic carbon in mountain spruce forest soils after bark beetle outbreak altered microbial N transformations and mitigated N-saturation. PLOS ONE 10 : e0134165.
DOI: 10.1371/journal.pone.0134165
Kopáček J., Bičárová S., Hejzlar J., Hynštová M. M., Kaňa J., Mitošinková M., Porcal P., Stuchlík E., Turek J. (2015) Catchment biogeochemistry modifies long-term effects of acidic deposition on chemistry of mountain lakes. Biogeochemistry 125 : 315–335 .
DOI: 10.​1007/​s10533-015-0127-y
Kopáček J., Cudlín P., Fluksová H., Kaňa J., Pîcek T., Šantrůčková H., Svoboda M., Vaněk D. (2015) Dynamics and composition of litterfall in an unmanaged Norway spruce (Picea abies) forest after bark-beetle outbreak. Boreal Environment Research 20 : 305–323.
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Norton S., Stuchlík E. (2015) Effects of acidic deposition on in –lake phosphorus availability: A lesson from lakes recovering from acidification. Environmental Science & Technology 49 : 2895–2903 .
DOI: 10.1021/es5058743
Kaňa J., Šantrůčková H., Kopáček J., Peroutková M., Matějíčková I. (2014) Chemical and biochemical characteristics of soils in the catchments of Čertovo and Plešné lakes (Bohemian Forest) in 2010. Silva Gabreta 20 : 97–129. .
Kaňa J., Tahovská K., Kopáček J. (2013) Response of soil chemistry to forest dieback after bark beetle infestation. Biogeochemistry 113 : 369–383..
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012. Silva Gabreta 19 : 105–137..
Kopáček J., Fluksová H., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998–2012. Silva Gabreta 19 : 1–23..
Tahovská K., Kaňa J., Bárta J., Oulehle F., Richter A., Šantrůčková H. (2013) Microbial N immobilization is of great importance in acidified mountain spruce forest soils. Soil Biology & Biochemistry 59 : 58–71..
Kaňa J., Kopáček J., Camarero L., Garcia-Pausas J. (2011) Phosphate sorption characteristics of European Alpine soils. Soil Science Society of America Journal 75 : 862-870..
Kopáček J., Čudlin P., Svoboda M., Chmelíková E., Kaňa J., Pîcek T. (2010) Composition of Norway spruce litter and foliage in atmospherically acidified and nitrogen-saturated Bohemian Forest stands, Czech Republic. Boreal Environment Research 15 : 413–426..

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA