Ing. Marek Kopáček

Funkce: Doktorand - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5628
E-mail: marek.kopacek@hbu.cas.cz
Místnost: 225

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA