RNDr. Petr Macek, Ph.D.

Funkce: Projektový manažer - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5889
E-mail: petr.macek@hbu.cas.cz
Místnost: 29

Popis

Návod a tabulky k vyplnění pro vědecké pracovníky

Odborný životopis

Oblasti výzkumu

 • funkční rostlinná ekologie
 • rostliny a globální změny
 • ekologie a ekofyziologie mokřadních rostlin
 • ekofyziologie rostlin v extrémních podmínkách
 • statistické zpracování dat, programování

Vzdělání

 • Ph.D. (hons) Botanika, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích; The role of clonal plants in wetlands (Role klonálních rostlin v mokřadech; 2009)
 • Mgr.  Populační biologie rostlin, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Č.B. (2004)
 • RNDr. Botanika, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Č.B. (2004)
 • Bc. Biologie, Biologická fakulta, Jihočeská Univerzita v Č.B., (2001)
 • Bilingvní česko-francouzské lyceum (1992 – 1997)

Jiné kvalifikace

 • Zbrojní průkaz (skupiny A, B, C, D, E)
 • Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty (C – Velitel jachty pobřežní plavby)
 • Potapěčská licence (PADI - Open water)

Pracovní zkušenosti

 • 2020 – Hydrobiologický ústav, Biologické Centrum AVČR v.v.i., České Budějovice (částečný úvazek)
 • 2014 – 2020: Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, výzkumný pracovník
 • 2010 – 2013: LINCGlobal, International Laboratory on Global Change; Estación Experimental de Zonas Áridas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Almería, Španělsko, post-doktorská pozice (JAE POSTDOC 2009 Fellowship, CSIC)
 • 2009 – 2010: Stáž (celkově 4 týdny) v laboratoři prof. I. Hensen, Institute of Biology, Martin Luther University Halle Wittenberg, Německo
 • 2008 – 2010: Botanický ústav AVCR, Třeboň, výzkumný pracovník (částečný úvazek)
 • 2007: University Joseph Fourier, Grenoble, Stáž (celkově 3 týdny) v laboratoři prof. S. Lavorel, LECA, Laboratory of Alpine Ecology, Francie
 • 2004 – 2010: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, výzkumný pracovník (částečný úvazek)
 • 2001 – 2003: University of California, Davis – postgraduální výzkumná pozice: Linking ecosystem processes and community structure along salinity and nutrient gradients in tropical marshes; Belize, Central America.
 • 2001: Mapování vegetace NATURA 2000, Táborsko

Projekty / ocenění

 • 2017 – Spojení funkčních vlastností tří úrovní organismů jako indikátory ekosystémových funkcí v Arktidě.  (GACR 17-20839S; 3 roky; PI: Macek)
 • 2012 – Junta de Andalucia (IAC11-II-11035) Estancia de Excelencia (Macek)
 • 2011 – Půdní procesy v měnícím se klimatu: proměnlivost srážek a jejich vliv na interakci rostlin a půdní makrofauny. CSIC-ASCR bilaterální projekt (2010CZ0028) (Pugnaire, Macek, Klimesova, Mudrák)
 • 2010 – JAE post-doc 2009 Fellowship (CSIC, Spain)
 • 2009 – Cena děkana za excellentní vědecké výsledky během Ph.D. studia
 • 2009 – Journal of Vegetation Science Editors' Award (Cena editora za význačný článek publikovaný v JVS)
 • 2007 – Grantová Agentura AVČR, GAAV (IAA601110702) Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových
 • páramo (Sklenář, Kučerová, Macek; 3 years).
 • 2006 – Student Grant Agency (SGA 2006–18) Toky živin v tropických mokřadech: od měkkýšů po stromové ostrůvky. (Macek)

Seznam publikací před 2020

Publikace
Celkem nalezeno: 10 záznamů
Barrio I.C., Ehrich D., Soininen E.M., Ravolainen V.T., Bueno C.G., Gilg O. ....., Macek P. (2022) Developing common protocols to measure tundra herbivory across spatial scales Arctic Science 8 : 638–679.
DOI: 10.1139/as-2020-0020
Pires de Paula C., Macek P., Bárta J., Borovec J., Svobodová I., Holá E., Lepš J., Sirová D. (2022) Parasitic trophic mode of plant host affects the extent of colonization, but does not induce systematic shifts in the composition of foliar endophytic assemblages in temperate meadow ecosystems. Functional Ecology 36 : 1177–1190.
DOI: 10.1111/1365-2435.13992
Rixen C., Høye T.T., Macek P., Aerts R., Alatalo J.M., Anderson J.T. ..... (2022) Winters are changing: snow effects on Arctic and alpine tundra ecosystems. Arctic Science 8 : 572–608.
DOI: 10.1139/as-2020-0058
Valencia E., Galland T., Carmona C., Goberna M., Götzenberger L., Lepš J., Verdú M., Macek P., de Bello F. (2022) The functional structure of plant communities drives soil functioning via changes in soil abiotic properties. Ecology 103 : article number: e3833.
DOI: 10.1002/ecy.3833
Jílková V., Devetter M., Bryndová M., Hájek T., Kotas P., Luláková P., Meador T.B., Navrátilová , Saccone P., Macek P. (2021) Carbon sequestration related to soil physical and chemical properties in the high Arctic Global Biogeochemical Cycles 35 : Article number e2020GB006877.
DOI: 10.1029/2020GB006877
Soininen E.M., Barrio I.C., Bjørkås R., Björnsdóttir K., Ehrich D., Hopping K.A., Kaarlejärvi E., Kolstad A.L., Abdulmanova S., Björk R.G., Bueno C.G., Eischeid I., Finger‑Higgens R., Forbey J.S., Gignac C., Gilg O., den Herder M., Holm H.S., Hwang B.C., Jepsen J.U., Kamenova S., Kater I., Koltz A.M., Kristensen J.A., Little C.J., Macek P., Mathisen K.M., Metcalfe D.B., Mosbacher J.B., Mörsdorf M., Park T., Propster J.R., Roberts A.J., Serrano E., Spiegel M.P., Tamayo M., Tuomi M., Verma M., Vuorinen K.E.M., Väisänen M., van der Wal R., Wilcots M.E., Yoccoz N.G., Speed J.D.M. (2021) Location of studies and evidence of effects of herbivory on Arctic vegetation: a systematic map. Environmental Evidence 10 : 25.
DOI: 10.1186/s13750-021-00240-0
Tuomi M., Väisänen M., Ylänne H., Brearley F.Q., Barrio I.C., Bråthen K.A., Eischeid I., Forbes B.C., Jónsdóttir I.S., Kolstad A.L., Macek P., Bon M.P., Speed J.D.M., Stark S., Svavarsdóttir K., Thórsson J., Bueno C.G. (2021) Stomping in silence: Conceptualizing trampling effects on soils in polar tundra. Functional Ecology 35 : 306–317.
DOI: 10.1111/1365-2435.13719
Estruch C., Macek P., Armas C., Pistón N., Pugnaire F. (2020) Species identity improves soil respiration predictions in a semiarid scrubland Geoderma 363 : Article number 114153.
DOI: 10.1016/j.geoderma.2019.114153
Pugnaire F., Pistón N., Macek P., Schöb Ch., Estruch C. (2020) Warming enhances growth but does not affect plant interactions in an alpine cushion species. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 44 : Article number 125530.
DOI: 10.1016/j.ppees.2020.125530
Šantrůček J., Schreiber L., Macková J., Vráblová M., Květoň J., Macek P., Neuwirthová J. (2019) Partitioning of mesophyll conductance for CO2 into intercellular and cellular components using carbon isotope composition of cuticles from opposite leaf sides Photosynthesis Research 141 : 33-51.
DOI: 10.1007/s11120-019-00628-7

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA