Semináře

Průběžně doplňované termíny seminářů v roce 2022

Kvalita vody, rybářství a biomanipulace nádrží a jezer

Termín konání: 5. 10. 2022, začátek 10:30

Pozor! Seminář se koná v zasedací místnosti Ústavu molekulární biologie rostlin BC
AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

 

Pozvánka


 

 

Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hodin v přednáškovém sále Hydrobiologického ústavu BC AV ČR v.v.i., Na sádkách 7, České Budějovice ("velká zasedačka" v přízemí, 008). Přednášecím jazykem je angličtina. Anotace k přednáškám najdete na anglické verzi stránek HBÚ.
Kontakt: Jiří Kaňa, jiri.kana@hbu.cas.cz

 

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA