Semináře

Semináře Hydrobiologického ústavu BC AV ČR, v.v.i. a pobočky České limnologické společnosti v Českých Budějovicích


Podzim 2018

nejbližší:

Acquisition of Novel Metabolic Abilities Through Horizontal Gene Transfer in Diatoms

Miroslav Oborník

Biologické Centrum AV ČR, v.v.i.

kdy: 13.12.2018 od 13h

kde: Velká přednášková místnost (008), Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 7

 

následující:

Deepak Kumaresan

Queen's University Belfast

kdy: 24.1.2019 od 13h

kde: Velká přednášková místnost (008), Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 7

ResearchGate profile

 

Discerning dietary organic matter sources and their ecophysiological fate in aquatic consumers

Martin J. Kainz, PhD

WasserCluster Lunz - Biologische Station Inter-university Center for Aquatic Ecosystems Research

kdy: 14.2.2018 od 13h

kde: Velká přednášková místnost (008), Hydrobiologický ústav, Na Sádkách 7

více o přednášejícím

 

bude upřesněno:

Community dynamics of bacteria and bacterivorous flagellates modulate carbon flow to higher trophic levels in freshwater ecosystems

Karel Šimek a kolegové

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav

 

předešlé:

Overview of movement ecology, methods and research activities

Prof. Dr. Ran Nathan

Hebrew University of Jerusalem

kdy: 29.11.2018 from 1 pm

kde: Aula (kongresová hala, BC CAS, Branišovská 31)

více zde

o přednášejícím

 

Rozličné aspekty vědeckých dat

Vilém Děd

Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav

kdy? 22.11.2018 od 9h

kde? Velká zasedačka (008), HBU Na Sádkách 7

Cíle semináře [EN]: Presentation will cover various aspects of data (data types, space, time, organization, software). Common mistakes and pitfalls will be emphasized and real (anonymous) limnology data collected in different projects on IHB will be used for demonstration. Advanced big volume database designs (relational databases) will be mentioned with brief description of basic features (integrity, security, consistency, indexing). Since data organization is strongly dependent on personal preferences, for example on favourite software, optimal workflows, rigorousness, etc.,  any inputs, questions, discussions and ideas from attendants will be more than welcomed.

If you don't know what following terms mean, please come :)
UTC time, latlon, UTM, long/wide format of data, merging of tables, raster, integer, POSIX time, primary/foreign key, special character, header, NA value, UTF-8... or just come anyway.

 

25.10.2018 od 10h

Patnast rokov uspesnej invazie Neogobius melanostomus (hlaváč černoústý) v Dunaji

Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko

 

Proměny vnímání a konstrukce tvaru těla ryb

Dr. Barbara Ritterbusch-Nauwerck

Barbara Ritterbusch Nauwerck (*1944) je doktorkou přírodních věd, studovala je v Gießenu, Kielu a v Berlíně. Na Svobodné univerzitě v Berlíně a Technické univerzitě v Berlíně se věnovala pedagogické a vědecké činnost v oboru ekologie a limnologie. Působila také jako vědecká pracovnice na Limnologickém ústavu Rakouské akademie věd v Mondsee, poté byla nezávislou badatelkou v oboru ekologie tekoucích vod se specializací – břehy jezer v oblasti Salzkammergut. V roce 2012 získala Zemskou cenu Horního Rakouska za ochranu životního prostředí a jeho trvalé udržitelnosti. více zde

Přednáška proběhne v rámci vernisáže její výstavy DŘEVO – již 400 milionů let – INTERPRETACE 13.10.2018 od 14h v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni (spolupořádá HBU). Mapa

 

 

Jaro 2018

8.3. 2018

How body size and animal personalities affect predator-prey interactions, food webs and biodiversity threats

Gregor Kalinkat

Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB)

Abstract [en]

Přednáška je pořádána v úzké spolupráci s Davidem Boukalem (Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta)

 

15.3. 2018

The use of heterologous expression for the study of cyanobacterial secondary metabolites

Rabia MAZMOUZ

University Denis Diderot - Paris VII (France)

Abstract [en]

 

21.3. 2018, 10:30-15:00

Výsledky projektu MacFish

Jiří Peterka a kolektiv

Hlavní výsledky projektu Česko-Norského výzkumného programu uděleného Biologickému centru AV ČR, Hydrobiologickému ústavu.

Harmonogram semináře [en]

Stránky projektu

 

22.3. 2018

ENKI, IHB, and SOWA Limnological investigations of the Medard Lake

Jiří Peterka a kolegové

Pořádají Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav a Výzkumná infrastruktura SoWa; ENKI, o.p.s.

 

24.5. 2018

Současné socio-ekonomické trendy v rybaření

Roman Lyach

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

o přednášejícím

 

31.5. 2018

 


Pokud není uvedeno jinak, semináře se konají vždy ve čtvrtek od 13:00 hodin v přednáškovém sále Hydrobiologického ústavu BC AV ČR v.v.i., Na sádkách 7, České Budějovice ("velká zasedačka" v přízemí). Přednášecím jazykem je angličtina.
Kontakt: Vojtěch Kasalický, e-mail: vojtech.kasalicky@hbu.cas.cz

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA