Publikace

<<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 482 záznamů
Burpee B.J., Saros J., Nanus L., Baron J., Brahney J. , Christianson K.R., Ganz T., Heard A., Hundey B., Koinig K., Kopáček J., Moser K., Nydick K., Oleksy I., Sadro S., Sommaruga R., Vinebrooke R., Williams J. (2022) Identifying factors that affect mountain lake sensitivity to atmospheric nitrogen deposition across multiple scales. Water Research 209: 1178883.
DOI: 10.1016/j.watres.2021.117883
Fott J., Nedbalová L., Brabec M., Kozáková R., Řeháková K., Hejzlar J., Šorf M., Vrba J. (2022) Light as a controlling factor of winter phytoplankton in a monomictic reservoir. Limnologica 95: 125995.
DOI: 10.1016/j.limno.2022.125995
Frková Z., Pistocchi C., Vystavna Y., Čapková K., Doležal J., Tamburini F. (2022) Phosphorus dynamics during early soil development in a cold desert: insights from oxygen isotopes in phosphate. Soil 8: 1–15.
DOI: 10.5194/soil-8-1-2022
Golub M., Thiery W., Marcé R., Pierson D., Vanderkelen I. ......, Hejzlar J. (2022) A framework for ensemble modelling of climate change impacts on lakes worldwide: the ISIMIP Lake Sector. Geoscientific Model Development 15: 4597–4623.
DOI: 10.5194/gmd-15-4597-2022
Hejzlar J., Blabolil P., Čtvrtlíková M., Jůza T., Kasalický V., Kubečka J., Seďa J., Znachor P. (2022) Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích? [Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?] Proc. Conf. Water Supply Biology 2022 147-156.
Kaštovská E., Choma M., Čapek P., Kaňa J., Tahovská K., Kopáček J. (2022) Soil warming during winter period enhanced soil N and P availability and leaching in alpine grasslands: A transplant study. PLoS ONE 17: e0272143.
DOI: 10.1371/journal.pone.0272143
Paule-Mercado M., Salim I., Sajjad R.U., Memon S.A., Sukhbaatar C., Lee B.-Y., Lee C.-H. (2022) Quantifying the effects of land use change and aggregate stormwater management practices on fecal coliform dynamics in a temperate catchment. Science of the Total Environment 838: 155608.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.155608
Petrusek A., Hejzlar J. (2022) Když se ryby dusí aneb Příčiny a důsledky úbytku kyslíku ve vodách. [When fish suffocate or Causes and consequences of oxygen depletion in waters.] Živa 2: 75-77.
Pires de Paula C., Macek P., Bárta J., Borovec J., Svobodová I., Holá E., Lepš J., Sirová D. (2022) Parasitic trophic mode of plant host affects the extent of colonization, but does not induce systematic shifts in the composition of foliar endophytic assemblages in temperate meadow ecosystems. Functional Ecology 36: 1177–1190.
DOI: 10.1111/1365-2435.13992
Porcal P. (2022) Radon v jezeře - odhad množství podzemní vody. [Radon in a lake – an estimation of ground water input.] Sborník konference: Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství 26: 107-109.
Schmidt S., Hejzlar J., Kopáček J., Mercado M., Porcal P., Vystavna Y., Lanta V. (2022) Forest damage and subsequent recovery alter the water composition in mountain lake catchments. Science of the Total Environment 827: 154293.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154293 0048-9697
Wade A., Skeffington R.A., Couture R.M., Lampa M.E., Groot S., Halliday S.J., Harezlak V., Hejzlar J., Jackson-Blake L., Lepistö A., Papastergiadou E., Riera J.L., Rankinen K., Shahgedanova M., Trolle D., Whitehead P.G., Psaltopoulos D., Skuras D. (2022) Land use change to reduce freshwater nitrogen and phosphorus will be effective even with projected climate change. Water 14: 829.
DOI: 10.3390/w14050829
Wilkinson J.L., Boxall A.B.A., Kolpin D.W., Leung K.M.Y., Lai R.W.S. ....., Vystavna Y. (2022) Pharmaceutical pollution of the world’s rivers. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 119: e2113947119.
DOI: 10.1073/pnas.2113947119
Blabolil P., Harper L.R., Říčanová Š., Sellers G., Di Muri C., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Rychtecký P., Znachor P., Hejzlar J., Peterka J., Hänfling B. (2021) Environmental DNA metabarcoding uncovers environmental correlates of fish communities in spatially heterogeneous freshwater habitats. Ecological Indicators 126: 107698.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107698
Čapek P., Choma M., Tahovská K., Kaňa J., Kopáček J., Šantrůčková H. (2021) Coupling the resource stoichiometry and microbial biomass turnover to predict nutrient mineralization and immobilization in soil. Geoderma 385: 114884.
DOI: doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114884
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.
De Wit H., Stoddard J., Monteith D., Sample J.E., Austnes K., Couture S., Fölster J., Higgins S.N., Houle D., Hruška J., Krám P., Kopáček J., Paterson A.M., Valinia S., Van Dam H., Vuorenmaa J., Evans C. (2021) Cleaner air reveals growing influence of climate on dissolved organic carbon trends in northern headwaters. Environmental Research Letters 16: 104009.
DOI: 10.1088/1748-9326/ac2526
Doubek J.P., Anneville O., Dur G., Lewandowska A.M., Patil V.P., Rusak J., Salmaso N., Seltmann C.T. , Straile D., Urrutia-Cordero P., Venail P., Adrian R., Alfonso M.B., DeGasperi C.L., De Eyto E., Feuchtmayr H., Gaiser E.E., Girdner S.F., Graham J.L., Grossart H., Hejzlar J., Jacquet S., Kirillin G., Llames M.E., Matsuzaki S.I.S., Nodine E.R., Piccolo M.C., Pierson D., Rimmer A., Rudstam L.G. , Sadro S., Swain H.M., Thackeray S., Thiery W., Verburg P., Zohary T. , Stockwell J. (2021) The extent and variability of storm-induced temperature changes in lakes measured with long-term and high-frequency data. Limnology and Oceanography 66: 1979-1992.
DOI: 10.1002/lno.11739
Hájek M., Jiménez-Alfaro B., Hájek O., Brancaleoni L., Cantonati M., Carbognani M. ...., Vystavna Y. (2021) A European map of groundwater pH and calcium. Earth System Science Data 13: 1089–1105.
DOI: 10.5194/essd-13-1089-2021
Holubová M., Hejzlar J., Čech M., Vašek M., Blabolil P., Peterka J. (2021) Fluctuations in pelagic fish density linked to ambient conditions. Journal of Fish Biology 98: 756-767.
DOI: 10.1111/jfb.14622
<<<12345...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA