Ing. Carlos Alexander Martinez von Dossow, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

E-mail: carlos.martinez@hbu.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA