Mgr.  Zuzana Sajdlová, Ph.D.

Rodné:Zuzana

Funkce: Odborný pracovník V&V - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: +420731954182
E-mail: zuzana@sajdl.info
Web: www.fishecu.cz
Místnost: 215 NB

Popis

Současné povolání

Odborný asistent na Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu (www.fishecu.cz) Hydrobiologického ústavu Biologického centra CAS v Českých Budějovicích.

Odborný životopis

Datum a místo narození: 25.7.1988, Ústí nad Labem

 

Studium

2013 – 28.1.2019

Ph.D. student Biologie ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Název práce: Spatiotemporal distribution and shoaling behaviour of fish

Vedoucí práce: Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.

Odborný školitel: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.

 

2010 - 2013

Mgr. student Biologie ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Název práce: Fish behaviour relative to trawls

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.

 

2007 - 2010

Bc. student Biologie ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Název práce: Fish behaviour in response to trawl gear

Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc

 

Vybrané mezinárodní publikace

Baran R., Jůza T., Tušer M., Balk H., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jayasinghe A. D., Koliada I., Mrkvička T., Muška M., Ricard D., Sajdlová Z., Vejřík L. & Kubečka J. (2017). A novel upward-looking hydroacoustic method for improving pelagic fish surveys. Scientific Reports 7, 4823. DOI:10.1038/s41598-017-04953-61, IF (2016): 4.25

Blabolil P., Říha M., Ricard D., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Čech M., Frouzová J., Jůza T., Muška, M., Tušer, M., Draštík V., Sajdlová, Z., Šmejkal, M., Vejřík, L., Matěna, J., Ritterbusch, D., Boukal D. & Kubečka J. (2017). A simple fish-based approach to assess the ecological quality of freshwater reservoirs in Central Europe. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 53, 1–12. DOI: doi.org/10.1051/kmae/2017043, IF (2016): 1.21

Jůza T., Ricard D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L. & Kubečka J. (2015). Species-specific gradients of juvenile fish density and size in pelagic areas of temperate reservoirs. Hydrobiologia, 762, 169–181. DOI: doi.org/10.1007/s10750-015-2346-6, IF (2016): 2.05

Jůza T., Zemanová J., Tušer M., Sajdlová Z., Baran R., Vašek M., Ricard D., Blabolil P., Wagenvoort A. J. & Ketelaars H. A. M.  (2016). Pelagic occurrence and diet of invasive round goby Neogobius melanostomus (Actinopterygii, Gobiidae) juveniles in deep well-mixed European reservoirs. Hydrobiologia, 768, 197–209.  DOI: doi.org/10.1007/s10750-015-2548-y, IF (2016): 2.05

Sajdlová Z., Draštík V., Jůza T., Říha M., Frouzová J., Čech M., Vašek M., Muška M., Blabolil P., Tušer M., Kratochvíl, M. Peterka J., Mrkvička T., Balk H. & J. Kubečka (2015). Fish behaviour in response to a midwater trawl footrope in temperate reservoirs. Fisheries Research, 172, 105–113; DOI: 10.1016/j.fishres.2015.06.025, IF (2015): 2.23

Sajdlová Z., Jůza T., Frouzová J., Seďa J. & M. Čech. Bathypelagic percid fry, a strongly predominating fry community in a deep European reservoir (2017). Hydrobiologia, 787, 341–352 (2017); DOI: 10.1007/s10750-016-2978-1, IF (2016): 2.05

Sajdlová Z., Frouzová J., Draštík V., Jůza T., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Vašek M., Kubečka J. & M. Čech Are diel vertical migrations of European perch (Perca fluviatilis L.) early juveniles under direct control of light intensity? Evidence from a large field experiment. (2018). Freshwater Biology: online version, 1–10 (2018); DOI: 10.1111/fwb.13085, IF (2016): 3.97


Šmejkal M., Ricard D., Vejřík L., Mrkvička T., Vebrová L., Baran R., Blabolil P., Sajdlová Z., Vejříková I., Prchalová M. & Kubečka, J. (2017). Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish. Scientific Reports, 7, 4737. DOI: doi.org/10.1007/s10750-015-2548-y, IF (2016): 4.25

Tušer M., Picek T., Sajdlová Z., Jůza T., Muška M. & Frouzová J. (2017). Seasonal and spatial dynamics of gas ebullition in a temperate water-storage reservoir. Water Resources Research, 53, 8266–8276. DOI: doi.org/10.1002/2017WR020694, IF (2016): 4.39

Vašek M., Prchalová M., Říha M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., Peterka J., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Znachor P., Mrkvička T., Seďa J. & Kubečka J. (2016). Fish community response to the longitudinal environmental gradient in Czech deep-valley reservoirs: implications for ecological monitoring and management. Ecological Indicators, 63, 219–230. DOI: doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.11.061, IF (2016): 3.89

Vejřík L., Matějíčková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung S. H. T., Šmejkal M., Peterka J. & Čech M. (2017). Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish (Silurus glanis). PloS One 12, e0169000. DOI: doi:10.1371/journal.pone.0169000, IF (2016): 2.80

Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Eloranta A. P., Kočvara L., Peterka J., Sajdlová Z., Chung S. H. T, Šmejkal M., Kiljunen M. & Čech M. (2017). European catfish (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability. Scientific Reports, 7, 15970. DOI: doi:10.1038/s41598-017-16169-9, IF (2016): 4.25


Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Blabolil P., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S., Šmejkal M., Frouzová J. & Peterka J. (2016). Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports, 6, 39600. DOI: doi:10.1038/srep39600. IF (2016): 4.25

Vejříková I., Eloranta A. P., Vejřík L., Šmejkal M., Čech M., Sajdlová Z., Holubová M., Frouzová J., Kiljunen M. & Peterka J. (2017). Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes. Plos One, 12, e0177114. DOI: doi:10.1371/journal.pone.0177114, IF (2016): 2.80

 

Tuzemské publikace

Sajdlová Z. (2016) Velryby táhnou na sever [Northward migration in Humpback whales]. Vesmír, 95, 3–5.

Sajdlová Z. (2013) Na nose má mořskou houbu [Sponging behaviour of Indopacific Bottlenose dolphins]. Vesmír, 92, 218–219.

Sajdlová Z. (2006) Zvuky z hlubin oceánů [The echolocation in Sperm whales]. Vesmír, 85, 678–682.

 

Účast na konferencích

XVI. Rybářská a Ichtyologická konference RybIkon, Brno, CZ; 10.-11.10.2018. Prezentace: Přeměna dne na noc ve snaze zablokovat celosvětově přítomný fenomén chování. Odkaz: .

39th annual larval fish conference, Vienna, A; 12.–17.7.2015. Prezentace: Bathypelagic percid fry, a strongly predominating fry community in a deep European reservoir. Odkaz: .

Ecology of fish in lakes and reservoirs (ECOFIL), České Budějovice, CZ; 8.–11.9.2014: Prezentace: Bathypelagic percid fry, the only fry community in the Vír Reservoir, poster: Fish behaviour in response to a midwater trawl footrope in temperate reservoirs. Odkaz: .

 

 

 

Publikace
Celkem nalezeno: 32 záznamů
Bartoň D., Sajdlová Z., Kolařík T., Kubečka J., Duras J., Kortan D., Šmejkal M. (2023) Use of a flow deflector to protect rheophilic fish spawning grounds during hydropeaking. River Research and Applications 39 : 561–569.
DOI: 10.1002/rra.4084
Šmejkal M., Bartoň D., Blabolil P., Kolařík T., Kubečka J., Sajdlová Z., Souza A., Brabec M. (2023) Diverse environmental cues drive the size of reproductive aggregation in a rheophilic fish. Movement Ecology 11 : 16.
DOI: 10.1186/s40462-023-00379-0
Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Duras J., Kortan D., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J., Šmejkal M. (2022) Hydropeaking causes spatial shifts in a reproducing rheophilic fish. Science of the Total Environment 806 : 150649.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150649
Jarić I., Říha M., Souza A., Rabaneda Bueno R., Děd V., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Čech M., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Muška M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J. (2022) Influence of internal seiche dynamics on vertical movement of fish. Freshwater Biology 67 : 1543-1558.
DOI: 10.1111/fwb.13959
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253 : 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Kubečka J., Balk H., Blabolil P., Frouzová J., Kolařík T., Kratochvíl M., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Tušer M., Souza A., Vejřík L., Vejříková I. (2022) Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes. Book
Peterka J., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kočvara L., Kolařík T., Kubečka J., Ribeiro de Moraes K., Prachař Z., Říha M., Sajdlová Z., Souza A. (2022) Biomanipulace na nádrži Jordán úspěšně otestována. Co bude dál? [Biomanipulation of the Jordán Reservoir successfully tested. What is going to follow?] Rybářství 4 : 48-51.
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (1) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (1)] Rybářství 1 : 44-47.
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (2) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (2)] Rybářství 2 : 44-47.
Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Sajdlová Z., Blabolil P., Vejřík L., Vejříková I., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Prachař Z., Říha M., Frouzová J., Muška M., Soukalová K., Prchalová M., Šmejkal M., Vašek M., Tušer M., Kubečka J. (2022) Ryby důlních jezer – zdary, nezdary a budoucí hrozby. [Fish of post-mining lakes – successes, failures and future threats.] Živa 5 : 219-222.
Říha M., Blabolil P., Kubečka J., Bartoň D., Souza A., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Prchalová M., Sajdlová Z., Soukalová K., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Jůza T., Peterka J. (2022) Hodnocení vývoje ekologického potenciálu vybraných údolních nádrží z hlediska rybích obsádek. [Evaluation of the ecological potential development of selected water reservoirs in terms of fish stocks.] Vodní hospodářství 9 : 1-7.
Říha M., Rabaneda Bueno R., Jarić I., Souza A., Vejřík L., Draštík V., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Gjelland K.Ø., Rychtecký P., Sajdlová Z., Kočvara L., Tušer M., Prchalová M., Seďa J., Peterka J. (2022) Seasonal habitat use of three predatory fishes in a freshwater ecosystem. Hydrobiologia 849 : 3351-3371.
DOI: 10.1007/s10750-022-04938-1
Šmejkal M., Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Ribeiro de Moraes K., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Behaviour affects capture probability by active sampling gear in a cyprinid fish. Fisheries Research 249 : 106267.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106267
Tesfaye G., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Martinez C., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T., Kubečka J. (2022) Long-term monitoring of fish in a freshwater reservoir: Different ways of weighting complex spatial samples. Frontiers in Environmental Science 10 : 1000087.
DOI: 10.3389/fenvs.2022.1000087
Anton - Pardo M., Muška M., Jůza T., Vejříková I., Vejřík L., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Peterka J. (2021) Diel changes in vertical and horizontal distribution of cladocerans in two deep lakes during early and late summer Science of the Total Environment 751 : 141601.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141601
Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Kubečka J. (2021) New way to investigate fish density and distribution in the shallowest layers of the open water. Fisheries Research 238 : 105907.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105907
Bartoň D., Bretón F., Blabolil P., Souza A., Vejřík L., Sajdlová Z., Kolařík T., Kubečka J., Šmejkal M. (2021) Effects of hydropeaking on the attached eggs of a rheophilic cyprinid species. Ecohydrology 14 : e2280.
DOI: 10.1002/eco.2280
Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T. (2021) Less is more – Basic quantitative indices for fish can be achieved with reduced gillnet sampling. Fisheries Research 240 : 105983.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105983
Blabolil P., Harper L.R., Říčanová Š., Sellers G., Di Muri C., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Rychtecký P., Znachor P., Hejzlar J., Peterka J., Hänfling B. (2021) Environmental DNA metabarcoding uncovers environmental correlates of fish communities in spatially heterogeneous freshwater habitats. Ecological Indicators 126 : 107698.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107698

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA