Publications

<<...34567...>>Go to page: Submit
Total found: 551 records
Šmejkal M., Bartoň D., Děd V., Souza A., Blabolil P., Vejřík L., Sajdlová Z., Říha M., Kubečka J. (2020) Negative feedback concept in tagging: Ghost tags imperil the long-term monitoring of fishes PLoS ONE 15: e0229350.
DOI: 10.1371/journal.pone.0229350
Šmejkal M., Kolařík T., Bartoň D., Sajdlová Z., Blabolil P., Kočvara L. (2020) Ověření technologie: Využití univerzálních anténových systémů k detekci značených ryb ve větších vodách. [The application of antenna arrays for detection of tagged fish in large inland waters.] Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 20pp..
Souza A., Soukalová K., Děd V., Šmejkal M., Blabolil P., Říha M., Jůza T., Vašek M., Čech M., Peterka J., Vejřík L., Vejříková I., Tušer M., Muška M., Holubová M., Boukal D.S. , Kubečka J. (2020) Ontogenetic and interpopulation differences in otolith shape of the European perch (Perca fluviatilis) Fisheries Research 230: 105673.
DOI: doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105673
Souza A., Soukalová K., Děd V., Šmejkal M., Ribeiro de Moraes K., Říha M., Muška M., Frouzová J., Kubečka J. (2020) Otolith shape variations between artificially stocked and autochthonous pikeperch (Sander lucioperca) Fisheries Research 231: 105708.
DOI: doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105708
Vehanen T., Piria M. , Kubečka J., Skov C. , Kelly F., Pokki H. , Eskelinen P. , Rahikainen M. , Keskinen T., Artell J. , Romakkaniemi A. , Suić J. , Adámek Z., Heimlich R., Chalupa P. , Ženíšková H. , Lyach R., Berg S., Birnie-Gauvin K. , Jepsen N., Koed A. , Pedersen M. I. , Rasmussen G. , Gargan P., Roche W. , Arlinghaus R. (2020) Data collection systems and methodologies for the inland fisheries of Europe. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 649: 164 pp.
DOI: 10.4060/ca7993en
Vejřík L., Vejříková I. (2020) Obr sladkých vod [Giant of freshwaters] Příroda 2020 (3–4): 36–39.
Vejřík L., Vejříková I. (2020) Místo života a smrti [Place of birth and death] Příroda 2020 (3–4): 40–47.
Vejřík L., Vejříková I. (2020) Sumec velký a jeho tajemství: Systematika, příbuzenské vztahy a rozšíření sumce [European catfish and its secrets: Systematics, relationships and catfish presence] Rybářství 2020 (2): 52–55.
Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P. (2020) Ověření technologie: Využití návazcových šňůr ke zjištění populační struktury sumce velkého. [Use of hook-lines to determine the population structure of European catfish (Silurus glanis).] Biologické centrum AV ČR, v.v.i. 28pp.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje, krása až na druhý pohled. [Nature of the Karlovy Vary region, beauty at second sight.] Zpravodaj Nového Sedla 7: 3.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 2: Mlok skvrnitý, pan domácí starých hornických štol. [Nature of KV region 2: Salamander, landlord of old mining galleries.] Zpravodaj Nového Sedla 8: 4.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského (a trochu Ústeckého) kraje 4: Jak se hojí zjizvená krajina? [Nature of KV Region 4: Healing of post-mining landscape.] Zpravodaj Nového Sedla 10: 5.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 3: Potkaly se v Novém Sedle. [Nature of KV region 3: Toads met in Nové Sedlo Town.] Zpravodaj Nového Sedla 9: 5.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 5: Říje očima fotografa. [Nature of KV Region 5: Rutting through the eyes of a photographer.] Zpravodaj Nového Sedla 11: 5.
Vejříková I., Vejřík L. (2020) Příroda Karlovarského kraje 6: Zima ťuká na dveře, sýkorky zase na okna. [Nature of KV Region 6: Winter is knocking on doors, tits on windows.] Zpravodaj Nového Sedla 12: 4.
Wanzenböck J., Kubečka J., Frouzová J., Sajdlová Z. (2020) Hydroacoustic target strength vs. fish length revisited: Data of caged, freeswimming European whitefish (Coregonus lavaretus L.) suggest a bi-phasic linear relationship under a limited range of tilt angles Fisheries Research 229: 105620.
DOI: doi.org/10.1016/j.fishres.2020.105620
Žák J., Prchalová M., Šmejkal M., Blabolil P., Vašek M., Matěna J., Říha M., Peterka J., Seďa J., Kubečka J. (2020) Sexual segregation in European cyprinids: consequence of response to predation risk influenced by sexual size dimorphism Hydrobiologia 847: 1439–1451.
DOI: 10.1007/s10750-020-04198-x
Zhang H., Jarić I., Roberts D.L. , He Y., Du H., Wu J., Wang C. , Wei Q. (2020) Extinction of one of the world's largest freshwater fishes: lessons for conserving the endangered Yangtze fauna Science of the Total Environment 710: 13642.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.136242
Znachor P., Nedoma J., Hejzlar J., Seďa J., Komárková J., Kolář V., Mrkvička T., Boukal D.S. (2020) Changing environmental conditions underpin long-term patterns of phytoplankton in a freshwater reservoir Science of the Total Environment 710: 135626.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.135626
Baran R., Tušer M., Balk H., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Sajdlová Z., Vejřík L., Kubečka J. (2019) Quantification of Chaoborus and small fish by mobile upward-looking echosounding Journal of Limnology 78: 60-70.
DOI: 10.4081/jlimnol.2018.1837
<<...34567...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search