Publications

<<<12345...>>Go to page: Submit
Total found: 528 records
Anton - Pardo M., Muška M., Jůza T., Vejříková I., Vejřík L., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Peterka J. (2021) Diel changes in vertical and horizontal distribution of cladocerans in two deep lakes during early and late summer Science of the Total Environment 751: 141601.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141601
Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Kubečka J. (2021) New way to investigate fish density and distribution in the shallowest layers of the open water. Fisheries Research 238: 105907.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105907
Blabolil P. (2021) Ajťákem z donucení. [Computer specialist because of external causes.] Vodní hospodářství 1: 30.
Blabolil P., Rodina M., Holubová M. (2021) XVII. Rybářská a ichtyologická konference poprvé on-line. [XVII. Fishing and ichthyological conference online for the first time.] Rybářství 1: 77-79 .
Čech M., Čech P. (2021) Jak velké ryby loví ledňáček říční? [How big are the fish hunted by Common Kingfisher?] Rybářství 3: 40-43.
Correia R.A., Ladle R., Jarić I., Malhado A.C.M., Mittermeier J. , Roll U., Soriano-Redondo A., Veríssimo D., Fink C., Hausmann A., Guedos-Santos J., Vardi R., Di Minin E. (2021) Digital data sources and methods for conservation culturomics. Conservation Biology 35: 398-411.
DOI: 10.1111/cobi.13706
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.
Hladík M., Muška M., Kubečka J., Slavík O. (2021) Zařízení pro zamezení nebo odklonění migrace ryb ve vodních tocích. [Equipment to prevent or divert fish migration in water streams.] Užitný vzor 34773: DOI: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
Holubová M., Hejzlar J., Čech M., Vašek M., Blabolil P., Peterka J. (2021) Fluctuations in pelagic fish density linked to ambient conditions Journal of Fish Biology 98: 756-767.
DOI: 10.1111/jfb.14622
Jarić I., Bellard C., Correia R.A., Courchamp F. , Douda K., Essl F., Jeschke J. M., Kalous L., Kalinkat G., Lennox R.J. , Novoa A., Proulx R., Pyšek P., Soriano-Redondo A., Souza A., Vardi R., Veríssimo D., Roll U. (2021) Invasion culturomics and iEcology. Conservation Biology 35: 447-451.
DOI: 10.1111/cobi.13707
Key A.J.M., Jarić I., Roberts D.L. (2021) Modelling the end of the Acheulean at global and continental levels suggests widespread persistence into the Middle Palaeolithic Humanities and Social Science Communications 8: 55.
DOI: doi.org/10.1057/s41599-021-00735-8
Key A.J.M., Roberts D.L. , Jarić I. (2021) Statistical inference of earlier origins for the first flaked stone technologies Journal of Human Evolution 154: 102976.
DOI: 10.1016/j.jhevol.2021.102976
Perivolioti T. M., Mouratidis A., Terzopoulos D., Kalaitzis P., Ampatzidis D., Tušer M., Frouzová J., Bobori D. (2021) Production, validation and morphometric analysis of a digital terrain model for Lake Trichonis using geospatial technologies and hydroacoustics ISPRS International Journal of Geo-Information 10: 91.
DOI: doi.org/10.3390/ijgi10020091
Sajdlová Z. (2021) Hostina za polárním kruhem: Jak změny v migračním chování planktonožravých ryb ovlivňují výskyt jejich predátorů. [] Vodní hospodářství 2: 80-85.
Schmidt S., Kodeš V., Svatáková M., Blabolil P. (2021) Ekologie podzemních vod, po stopách Františka Vejdovského. [Groundwater ekology, on Františk Vejdovský´s tracks.] Vodní hospodářství 2: 13-19.
Shabarova T., Salcher M., Porcal P., Znachor P., Nedoma J., Grossart H., Seďa J., Hejzlar J., Šimek K. (2021) Recovery of freshwater microbial communities after extreme rain events is mediated by cyclic succession Nature Microbiology DOI: 10.1038/s41564-020-00852-1
Šmejkal M., Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Ribeiro de Moraes K., Soukalová K., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J. (2021) Climbing up the ladder: male reproductive behaviour changes with age in a long-lived fish Behavioral Ecology and Sociobiology 75: 22.
DOI: doi.org/10.1007/s00265-020-02961-7
van Rees C.B., Waylen K.A., Schmidt-Kloiber A., Thackeray S., Kalinkat G., Martens K., Domisch S., Lillebo A.I., Hermoso V., Grossart H., Schinegger R., Decleer K., Adriaens T., Denys L., Jarić I., Janse J.H., Monaghan M., De Wever A., Geijzendorffer I., Adamescu M.C., Jähnig S.C. (2021) Safeguarding freshwater life beyond 2020: Recommendations for the new global biodiversity framework from the European experience. Conservation Letters 14: e12771.
DOI: 10.1111/conl.12771
Vašek M., Souza A., Říha M., Kubečka J., Znachor P., Hejzlar J. (2021) Stable isotope evidence from archived fish scales indicates carbon cycle changes over the four-decade history of the Římov Reservoir (Czechia) Science of the Total Environment 755: 142550.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142550
Vitule J.R.S., Occhi T.V.T., Daga V.S., Frehse F.A., Bezerra L., Forneck S., Pereira H.S., Freitas M.O., Hegel C.G.Z., Abilhoa V., Grombone-Guaratini M.T., Queiroz-Sousa J., Pivello V.R., Silva-Matos D.M., Oliveira I., Toledo L.F., Vallejos M.A.V., Zenni R.D., Ford A.G.P., Braga R.R. (2021) Non-native species introductions, invasions, and biotic homogenization in the Atlantic Forest. The Atlantic Forest. Springer, Cham 269-295 .
<<<12345...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search