Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D.

Job Position: Research Scientist - Department of Hydrochemistry and Ecosystem Modelling (HEM)

Contact details

Phone: 420387775851
E-mail: sidlatka@email.cz
Room: 322NB

Description

Martina Čtvrtlíková is a researcher with 20-year experience with scientific diving surveys of aquatic macrophytes. Her primary area of expertise is the ecology of plants and their responses to anthropogenic stressors in natural lakes and man-made reservoirs. Her other research includes wetland restoration and habitat creation on artificial floating islands.

Curriculum vitae

Education

 • 2002 – M.Sc. (Biology, Geography and Environment protection) – Palacký University Olomouc
 • 2002 – CMAS diver (P1, P2)
 • 2011 – Ph.D. (Botany) – Palacký University Olomouc

Employment

 • 2005–2014 – research associate at the Institute of Botany CAS, v.v.i., Třeboň
 • Since 2007 – research associate at the Institute of Hydrobiology, Biology Centre CAS, České Budějovice
 • 2012–2015 – a postdoctoral fellow at the Institute of Hydrobiology, Biology Centre CAS, České Budějovice
 • Since 2017 – lecturer of Biology of aquatic macrophytes at the Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Main research areas
 • the ecological role of aquatic macrophytes in man-made reservoirs and post-mining lakes
 • assessment of the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies
 • scientific diving methods for macrophyte monitoring and mapping
 • effects of water level fluctuation on aquatic macrophytes
 • effects of aluminium toxicity and acidification of Bohemian Forest lakes on relic populations of isoëtids (Isoëtes echinosporaI. lacustrisSparganium angustifolium)
 • monitoring and enhancement of threatened populations of the isoetid Luronium natans  in PLA Labské pískovce
 • reproduction biology, phenology and phylogeography of quillworts (Isoëtes spp.)
 • mycorrhiza in quillworts and other isoetids
 • wetland restoration and habitat creation on artificial floating islands

Membership in scientific organizations

Czech Limnological Society

Other activities

Science popularization via photography exhibitions and public presentations. 

Projects

 • 2018–2022 – team member, Biomanipulation as a tool for the improvement of reservoir water quality, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007417
 • 2016–2020 – team member, Floating green islands, a perspective alternative for improvement of ecological potential and support of littoral habitats in water reservoirs, TH02030633
 • 2012–2015 – postdoctoral fellow, Promotion of post-doctoral positions in the Biology Centre of the Czech Academy of Sciences aimed to build the global competitiveness of the research teams in the Czech Republic: Catchment-Lake Ecosystem Modelling, CZ.1.07/2.3.00/30.0032
 • 2012–2014 – team member, Methods for the assessment of the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies, SFŽP 05611212
 • 2007–2011 – team member, Constraints and limits of biological recovery from acid stress: what is the future of headwater ecosystems in the Bohemian Forest? Czech Science Foundation, 206/07/1200
 • 2007–2009 – principal investigator, Critical factors of reproduction and recovery of Isoëtes lacustris and I. echinospora populations in strongly acidified lakes, KJB 600050704
 • 2004–2006 – principal investigator, Reproduction biology and autecology of the quillworts Isoëtes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures. Czech Science Foundation, 206/04/0967

Teaching Biology of aquatic macrophytes
Palacký University Olomouc

Publications
Total found: 27 records
Cantonati M., Poikane S., Pringle C.M., Stevens L.E., Turak E., Heino J., Richardson J.S., Bolpagni R., Borrini A., Cid N., Čtvrtlíková M., Galassi D.M.P. , Hájek M., Hawes I., Levkov Z., Naselli-Flores L., Saber A.A., Di Cicco M., Fiasca B. , Hamilton P., Kubečka J., Segadelli S., Znachor P. (2020) Characteristics, Main Impacts, and Stewardship of Natural and Artificial Freshwater Environments: Consequences for Biodiversity Conservation Water 12 : 260.
DOI: 10.3390/w12010260
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Vrba J. (2020) Only the adults survive – A long-term resistance of Isoëtes lacustris to acidity and aluminium toxicity stress in a Bohemian Forest lake Ecological Indicators 111 : 106026.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.106026
Sudová R. , Kohout P., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Suda J., Voříšková J., Kolaříková Z. (2020) Diverse fungal communities associated with the roots of isoetid plants are structured by host plant identity Fungal Ecology 45 : 100914.
DOI: 10.1016/j.funeco.2020.100914
Blabolil P., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Muška M., Potužák J., Peterka J. (2019) Biota odstavených ramen dolního toku řeky Blanice [Biota of the lower Blanice River oxbows] Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 59 : 44-57 .
Čtvrtlíková M. (2019) Recenze. G.A. Janauer, A. Gaberščik, J. Květ, M. Germ, N. Exler (eds): Macrophytes of the River Danube Basin Živa 2019/6 :
Čtvrtlíková M., Ekrt L. (2019) Isoëtes, pp. 309-311 In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Koutecký P., Ekrt L., Řepka R., Štěpánková J., Jelínek B., Grulich V., Prančl J. & Wild J., Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8. Preslia 91: 257–368 DOI: 10.23855/preslia.2019.257
Francová K., Šumberová K., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Šorf M., Borovec J., Drozd B., Janauer G.A., Vrba J. (2019) Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management Aquatic Botany 159 : 103131.
DOI: 10.1016/j.aquabot.2019.103131
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Rychtecký P., Blabolil P., Borovec J. (2018) Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a MIlada [Aquatic macrophyte survey in artificial lakes Medard, Most and Milada] Zpravodaj Hnědé uhlí 2018 (4) : 16-24.
Vejříková I., Vejřík L., Kočvara L., Lepš J., Sajdlová Z., Čtvrtlíková M., Peterka J. (2018) Impact of herbivory and competition on lake ecosystem structure: underwater experimental manipulation. Scientific Reports 8 : article number 12130.
DOI: 10.1038/s41598-018-30598-0
Čtvrtlíková M. (2016) Životní strategie šídlatek prověřená stovkami milionů let [Quillwort life strategies tried and tested over hundreds of millions of years]. Živa 64 (3) : 110–112.
Čtvrtlíková M. (2016) Šídlatky na dně šumavských jezer [Quillworts at the bottom of lakes in the Šumava Mts. Živa 64 (4) : 165–167.
Čtvrtlíková M., Hejzlar J., Vrba J., Kopáček J., Nedoma J., Hekera P., Wade A., Roy S. (2016) Lake water acidification and temperature have a lagged effect on thepopulation dynamics of Isoëtes echinospora via offspring recruitment. Ecological Indicators 70 : 420–430.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.06.042
Pereira C., Maia L.C. , Sánchez-Castro I., Palenzuela J., Silva D., Sudová R. , Sýkorová Z. , Rydlová J., Čtvrtlíková M., Goto B., Silva G., Oehl F. (2016) Acaulospora papillosa, a new mycorrhizal fungus from NE Brazil, and Acaulospora rugosa from Norway. Phytotaxa 260 : 14–24.
DOI: 10.11646/phytotaxa.260.1.2
Vrba J., Kopáček J., Čtvrtlíková M., Znachor P. (2016) Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part II: Glacial lakes. Biology Centre CAS, v. v. i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice, ISBN 978–80–86668–35–2: 32 p.
Sudová R., Sýkorová Z., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Oehl F. (2015) Rhizoglomus melanum, a new arbuscular mycorrhizal fungal species associated with submerged plants in freshwater lake Avsjoen in Norway. Mycological Progress 14 : 1-8.
DOI: 10.1007%2Fs11557-015-1031-5
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies – a proposal]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2014, Praha, February 5–6, 2014. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–78–4:pp. 21–32.
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Nedoma J., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Kubečka J., Ricard D., Matěna J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero [Methodology of assessment of the ecological potential heavily modified water bodies and artificial water bodies – lake category]. Certifikovaná metodika Ministerstvem životního prostředí České republiky 1828/ENV/15. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice :
Čtvrtlíková M., Znachor P., Vrba J. (2014) The effect of temperature on the phenology of germination of Isoëtes lacustris. Preslia 86 : 279–292..
Kohout P., Sudová R., Janoušková M., Čtvrtlíková M., Hejda M., Pánková H., Slavíková R., Štajerová K., Vosátka M., Sýkorová Z. (2014) Comparison of commonly used primer sets for evaluating arbuscular mycorrhizal fungal communities. Is there a universal solution? Soil Biology & Biochemistry 68 : 482–493..
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2013) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivěných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing Ecological potential of heavily modified and artificial water bodies]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 33–38.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search