Publications

<<...2425262728>>Go to page: Submit
Total found: 560 records
Hladík M., Kubečka J., Pokorný P., Čech M., Draštík L., Kratochvíl M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M. (2002) Zkušenosti s odlovem ryb do vězenců v přítokové části nádrže Římov [Giant traps for fishing in the inflow-zone of the Římov reservoir]. In: Spurný, P. (ed.), Sborník referátů V. Česká ichtyologická konference, Brno, September 25–26, 2002, MZLU Brno, ÚRH, pp. 126–131. ISBN80–7157–614–X.
Kubečka J., Čech M., Hohausová E., Vernooij S., Wagenvoort A., Peterka J., Hladík M., Vašek M., Prchalová M., Frouzová J., Draštík V., Říčan O., Pokorný O., Ketelaars H. (2002) Composition, biomass and habitat In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia:preferences of the fish stocks in three artificially destratified dutch reservoirs, pp. 131–134.
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Vašek M., Prchalová M., Hladík M., Frouzová J. (2002) Fish gradients in reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 21..
Kubečka J., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Čech M., Hladík M., Draštík V., Matěna J. (2002) Diverzita dospělých ryb v  různých habitatech nádrže Římov [Diversity of adult fish in different habitats of the Římov reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV), Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 109–112. ISBN 80–238–8989–3.
Macek M., Jezbera J., Seďa J., Straškrábová V., Šimek K., Han D. (2002) Distribution and growth rates of ciliates along a longitudinal profile of the Římov reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 196–199..
Macháček J., Seďa J. (2002) Diurnal aspect of vertical distribution of Daphnia species in the Římov reservoir in the spring period. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 204–206..
Matěna J., Matěnová V. (2002) Pakomáři rodu Chironomus MEIGEN (Diptera, Chironomidae) v Novohradských horách (jižní Čechy) [The genus Chironomus MEIGEN (Diptera, Chironomidae) in the Novohradské Mountains (South Bohemia)]. In: Papáček, M. (ed.), Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor, Nové Hrady, January 10–11, 2002, Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, Č. Budějovice,pp. 241–244.ISBN80–7040–524–4, 80–901250–7–7.
Matěnová V., Matěna J. (2002) Diverzita rybích společenstev Stropnice, Pohořského potoka a Černé v  Novohradských horách (jižní Čechy) [Diversity of fish communities of the Upper Stropnice river, Pohořský brook and Černá river in the Novohradské Mountains (Southern Bohemia)]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV), Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno,pp. 133–140. ISBN80–238–8989–3.
Peterka J., Matěna J. (2002) Feeding efficiency of young-of-the-year european perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilius rutilus (L.)). In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 266–269..
Peterka J., Matěna J., Lipka J. (2002) The diet of larval and juvenile pikeperch (Stizostedion lucioperca (L.)), comparative study of fishponds and a reservoir. In: Adámek, Z. (ed.), Pond Aquaculture in Central and Eastern Europe in the 21st Century:How can research provide the scientific, ecological and economic bases for sustainable aquaculture? Vodňany, May  2–4, 2001, European Aquaculture Society, SpecialPublication No. 31, pp. 83–86.
Prchalová M., Draštík V., Kubečka J., Sricharoendham B., Schiemer F., Vijverberg J. (2002) Fish and invertebrate behavior in the open water of a tropical reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 274..
Prchalová M., Kubečka J. (2002) Observation of reproductive behaviour of the common bream Abramis brama by the scientific echosounder. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 275..
Seďa J., Kubečka J., Stará L. (2002) Reservoir ageing and coherent changes in size, species, and genetic Daphnia characteristics. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 310–312..
Stará L., Seďa J., Kubečka J. (2002) The analysis of zooplankton status in Římov reservoir and its comparison with old data. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 320–321..
Vašek M., Kubečka J., Seďa J. (2002) Cyprinid predation on zooplankton along the longitudinal profile of a canyon-shaped reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 360–361..
Vašek M., Matěna J., Kubečka J. (2002) Diverzita a denzita plůdkových společenstev ryb v různých habitatech nádrže Římov [Diversity and density of fish fry assemblages in different habitats of the Římov reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV), Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 167–176. ISBN 80–238–8989–3.
Brzáková M., Hejzlar J., Borovec J., Nedoma J., Seďa J., Šimek K., Vrba J. (2001) Retence fosforu ve vodárenské nádrži Římov (Phosphorus retention in the drinking water reservoir Římov). In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník z konference Pitná voda 2001, 6. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží, Tábor, May 21–24, 2001, W&ET Team, Č. Budějovice, pp. 295–300. ISBN 80–238–7058–0.
Duncan A., Kubečka J., Kett S., Hanna N., Skeldon J. (2001) Habitats of 0+ fry in an English lowland river. Large Rivers 12 (2–4) Archiv für Hydrobiologie Supplement 135/2–4: 153–171..
Herzig A., Kubečka J. (2001) Fish biomass distribution in Neusiedler See (Austria): a hydroacoustic assessment of fish stock. Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 27: 3660–3665..
Macháček J. (2001) Daphnia galeata life history response to heterogeneous food conditions and dissolved chemicals in the Římov reservoir. Hydrobiologia 442: 215–222..
<<...2425262728>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search