Mgr. Eva Hohausová, Ph.D.

Job Position: Worker

Publications
Total found: 25 records
Kubečka J., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jůza T., Ketelaars H., Kratochvíl M., Peterka J., Vašek M., Wagenvoort A. (2013) Fish (Osteichthyes) in Biesbosch storage reservoirs (the Netherlands): a method for assessing complex stocks of fish. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77 : 37–54..
Peterka J., Adámek Z., Blabolil P., Bouše E., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Havel L., Hohausová E., Jankovský M., Jarolím O., Jurajda P., Jůza T., Kočvara L., Kratochvíl M., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Richta J., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Tušer M., Uhlířová A., Uhlíř F., Vašek M., Vejřík L., Veselý L., Vlasák P. (2012) Ryby nádrže Milada [Fish in the Milada Lake]. In: Šutera, V., Lenc, P., Kroupa, F. & (eds.) Příroda nádrže Milada – území po zatopení lomu Chabařovice. Lesnická práce, s. r. o., Kostelec n. Č. L., ISBN 978–80–7458–024–06: pp. 92–111.
Říha M., Kubečka J., Prchalová M., Mrkvička T., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jůza T., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M., Vašek M. (2011) The influence of diel period on fish assemblage in the unstructured littoral of reservoirs. Fisheries Management and Ecology 18 : 339-347..
Hohausová E., Lavoy R., Allen M. (2010) Fish dispersal in a seasonal wetland: influence of anthropogenic structures. Marine and Freshwater Research 61 : 682–694..
Jůza T., Vašek M., Kubečka J., Seďa J., Matěna J., Prchalová M., Peterka J., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Žaloudík J. (2009) Pelagic underyearling communities in a canyon-shaped reservoir in late summer. Journal of Limnology 68 : 304–314..
Kubečka J., Hohausová E., Matěna J., Peterka J., Amarasinghe U., Bonar S., Hateley J., Hickley P., Suuronen P., Tereschenko V., Welcomme R., Winfield I. (2009) The true picture of a lake or reservoir fish stock: A review of needs and progress. Fisheries Research 96 : 1–5..
Prchalová M., Kubečka J., Čech M., Frouzová J., Draštík V., Hohausová E., Jůza T., Kratochvíl M., Matěna J., Peterka J., Říha M., Tušer M., Vašek M. (2009) The effect of depth, distance from dam and habitat on spatial distribution of fish in an artificial reservoir. Ecology of Freshwater Fish 18 : 247–260..
Říha M., Kubečka J., Vašek M., Seďa J., Mrkvička T., Prchalová M., Matěna J., Hladík M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M. (2009) Long-term development of fish populations in the Římov Reservoir. Fisheries Management and Ecology 16 : 121–129..
Hladík M., Kubečka J., Mrkvička T., Čech M., Draštík V., Hohausová E., Matěna J., Matěnová V., Kratochvíl M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M. (2008) Effects of the construction of a reservoir on the fish assemblage in an inflow river. Czech Journal of Animal Science 53 : 537-547.
Hohausová E., Kubečka J., Frouzová J., Husák Š., Balk H. (2008) Experimental biomass assessment of three species of freshwater aquatic plants by horizontal acoustics. Journal of Aquatic Plant Management 46 : 82-88.
Prchalová M., Kubečka J., Říha M., Litvín R., Čech M., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Peterka J., Vašek M. (2008) Overestimation of percid fishes (Percidae) in gillnet sampling Fisheries Research 91 : 79-87.
DOI: 10.1016/j.fishres.2007.11.009
Prchalová M., Kubečka J., Vašek M., Peterka J., Seďa J., Jůza T., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E. (2008) Distribution patterns of fishes in a canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 73 : 54-78.
Říha M., Kubečka J., Mrkvička T., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M., Vašek M. (2008) Dependence of beach seine net efficiency on net length and diel period. Aquatic Living Resources 21 : 411-418.
Hohausová E., Kubečka J., Frouzová J., Husák Š., Balk H. (2007) Experimentální hodnocení biomasy vybraných druhů vodních makrofyt horizontální echolokací [Experimental assessment of biomass of selected species of aquatic macrophytes by horizontal echosounding]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2007, Praha, January 30–31, 2007. Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 978–80–86832–23–4:pp. 100–105.
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Tušer M., Vašek M. (2007) Jak vlastně studovat rybí obsádky našich velkých nádrží? [How shall we study the fish stock of our large water reservoirs?]. In: Švátora, M. (ed.), X. česká ichtyologická konference, sborník referátů z vědecké konference s mezinárodní účastí, Praha, June 26–27, 2007. Univerzita Karlova, Praha, ISBN 978–80–86561–82–0:pp. 92–94.
Kubečka J., Peterka J., Matěna J., Hohausová E. (2007) Za pravdivým obrazem dějů pod hladinou vod [After the true picture of events under the water surface]. Akademický bulletin 2007 : 4–5..
Prchalová M., Kubečka J., Hladík M., Hohausová E., Čech M., Frouzová J. (2006) Fish habitat preferences in an artificial reservoir system. Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 29 : 1890–1894..
Hejzlar J., Hohausová E., Komárková J., Kopáček J., Peterka J., Duras J. (2005) Vodárenská nádrž Nýrsko – vliv makrofyt na jakost vody [Drinking water reservoir Nýrsko – influence of macrophytes on water quality]. In: Ambrožová, J., Tlustá, P. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2005. Praha, February 2–3, 2005, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–86832–07–4:pp. 173–179.
Hohausová E., Jurajda P. (2005) Restoration of a river backwater and its influence on fish assemblage. Czech Journal of Animal Science 50 : 473–482..
Hohausová E. (2004) Vývoj rybího společenstva v říčním rameni po jeho revitalizaci [Development of the fish assemblage in a restored river backwater]. In: Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.) Sborník příspěvků z konference Říční krajina. Olomouc, November 10, 2004, Univerzita Palackého, Olomouc, ISBN 80–244–0942–9:pp. 328–337.

More publications

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search