RNDr. Mgr. Ivana Vejříková

Rodné:Matějíčková

Funkce: Doktorand - Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu

Kontaktní údaje

Telefon: +420773769599
E-mail: ivana.vejrikova@gmail.com
Web: www.vejrik.cz
Místnost: 215NB

Odborný životopis

Odborný životopis

Od 2019 Člen projektu QK1920011 Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci management vodních ekosystémů

Od 2019 Člen Soil and Water (SoWa)

2014-2017 Účast na projektu Structuring effect of submerged macrophytes on trophic relationships and distribution of fish in deep lakes (MacFish)" (Czech-Norwegian Research Programme)

2012-2015 Účast na projektu Centre for Ecological Potential of Fish Communities in Reservoirs and Lakes (CEKOPOT)

Od 2010 Úvazek na Hydrobiologickém ústavu BC AV ČR

Od 2013 Ph.D. student Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Faktory ovlivňující průběh sukcese společenstva vodních rostlin hydricky revitalizovaných důlních jam, vedoucí práce: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

2010–2013 MSc. student, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Formy fosforu, hliníku a ţeleza v půdách povodí acidifikovaných horských jezer, vedoucí práce: RNDr. Jiří Kaňa, PhD.)

2007–2010 BSc. student, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Biodegradace ropných uhlovodíků v podzemních vodách pomocí permeabilních reaktivních bariér, vedoucí práce: Doc. Ing. Jan Tříska, CSc.)

  

 Ocenění

Cena Vojtěcha Jarošíka Za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie (Distribution of Herbivorous Fish Is Frozen by Low Temperature. Scientific Reports) udělená předsedou ČSPE a PřF UK.

 První místo ve studentské soutěži posterů: Matějíčková I.: Strong effect of macrophytes on fish trophic relationships, example of cyprinids in post-mining lakes. Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice.

 

Prvoautorské IF publikace:

Vejříková, I., Vejřík L., Čech, M., Říha, M., Peterka, J. (submitted) Succession of submerged vegetation in a newly created lake with nutrient level decrease over a ten year monitoring period.

Vejříková, I., Vejřík, L., Lepš, J., Kočvara, L. Sajdlová, Z., Čtvrtlíková, M., Peterka, J. Impact of herbivory and competition on lake ecosystem structure: underwater experimental manipulation. Scientific Reports 8, 12130. DOI:10.1038/s41598-018-30598-0.

Vejříková, I., Eloranta, A.P., Vejřík, L., Šmejkal, M., Čech, M., Sajdlová, Z., Frouzová, J., Kiljunen, M., Peterka, J. (2017). Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes. PLoS ONE 12, e0177114. DOI: 10.1371/journal.pone.0177114.

 

Vejříková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J., Peterka J. (2016) Distribution of Herbivorous Fish Is Frozen by Low Temperature. Scientific Reports 6, 39600; doi: 10.1038/srep39600. 

 

 

Konference:

Ústní prezentace

Vejříková I.: Distribution of Herbivorous Fish Is Frozen by Low Temperature. Ekologie 2017 – 6th Conference of the Czech Society for Ecology, 25–27 September 2017, Praha, CR.

Matějíčková I., Vejřík L., Syväranta J., Kiljunen M., Čech M., Vašek M., Sajdlová Z., Chung S.H.T., Šmejkal M., Blabolil P., Frouzová J., Peterka J.: Is evolutionary trend to fish herbivory in higher latitude frozen by low temperature? Species on the move, 9-12 February 2016, Hobart, Tasmánie.

Matějíčková I.: Factors influencing the succession of submerged macrophytes in post-mining lakes. Konference postgraduálních studentů, 17-18 February 2015, České Budějovice, Česká republika.

 Matějíčková I.: Faktory ovlivňující průběh sukcese společenstva vodních rostlin hydricky revitalizovaných důlních jam (Factors influencing succession of macrophytes in post-mining lakes revitalized using hydric way). XIII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky, 20–21 February 2014, Botanický ústav AV ČR v.v.i., úsek ekologie rostlin, Třeboň, Czech Republic.

 

Poster prezentace

Vejřík L., Matějíčková I., Frouzová J., Jůza T., Kubečka J., Čech M.: Hypoxic pelagic zone as a refuge for small fish  in a freshwater ecosystem. Species on the move, 9-12 February 2016, Hobart, Tasmánie.

Matějíčková I., Peterka J., Syväranta J., Vejřík L., Kočvara L.: Strong effect of macrophytes on fish trophic relationships, example of cyprinids in post-mining lakes (Czech Republic). Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, 8–11 September 2014, České Budějovice, Czech Republic. (1st place in Student poster competition).

Matějíčková I., Gewa B., Manumbor M.: Comparing species richness of Geometrid moths between Riverine and Primary Forests in Wanang III. Ecosystem Services and Biodiversity under the Changing World, 17–21 March 2012, Ryukoku University, Japan.

 

České publikace:

Vejřík, L. & Vejříková, I. (2017) Australský svět ježur a ptakopysků. Příroda (9–10) 46–50.

Vejřík L., Vejříková I. (2017) Mizející podmořské pralesy [Underwater forests are disappearing] Rybářství 2017 (5) : 94–95.

Vejřík, L. & Vejříková, I. (2016) Kliďas od protinožců. Příroda (9–10) 20–24.

Vejřík L., Matějíčková I., Peterka J. (2016). Makrofyta: Nemilovaná, ale užitečná. Rybářství 3: 38-43.

Vejřík L., Matějíčková I. 2015: Mramor v peřejích. Příroda 7-8: 54-59.

Vejřík L., Matějíčková I. 2014: Hojící se jizvy severozápadu Čech. Moje země (4) 44–47.

Vejřík L., Matějíčková I. 2014: Stane se písmeno M synonymem českého potápění? Buddy potápění (4) 24–28.

Vejřík L., Matějíčková I. 2013: Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území (5) chemie a limnologie. Rybářství (5)

Vejřík L., Matějíčková I. 2013: Historie, současnost a nejistá budoucnost nově vznikajících jezer na našem území (1) jezero Barbora. Rybářství (1) 44–47.

Publikace
Celkem nalezeno: 24 záznamů
Vejřík L., Vejříková I., Kočvara L., Blabolil P., Peterka J., Sajdlová Z., Jůza T., Šmejkal M., Kolařík T., Kubečka J., Bartoň D., Čech M. (2019) The pros and cons of the invasive freshwater apex predator, European catfish Silurus glanis, and powerful angling technique for its population control Journal of Environmental Management 241 : 374-382.
DOI: 10.1016/j.jenvman.2019.04.005
Jůza T., Blabolil P., Baran R., Bartoň D. , Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Žák J., Peterka J. (2018) Collapse of the native ruffe (Gymnocephalus cernua) population in the Biesbosch lakes (the Netherlands) owing to round goby (Neogobius melanostomus) invasion Biological Invasions 20 : 1523-1535.
DOI: 10.1007/s10530-017-1644-5
Jůza T., Blabolil P., Baran R., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Muška M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Žák J., Ketelaars H.A.M. (2018) Comparison of two passive methods for sampling invasive round goby (Neogobius melanostomus) populations at different depths in artificial lakes Fisheries Research 207 : 175-181.
DOI: 10.1016/j.fishres.2018.06.002
Šmejkal M., Kolařík T. , Bartoň D. , Blabolil P., Popelka Z. , Vejřík L., Vejříková I., Sajdlová Z., Kočvara L., Šmejkalová Z. , Kubečka J. (2018) Pomsta ouklejí [The revenge of bleak] Rybářství 2018 (10) : 44-45.
Šmejkal M., Kolařík T. , Bartoň D. , Blabolil P., Popelka Z. , Vejřík L., Vejříková I., Sajdlová Z., Kočvara L., Šmejkalová Z., Kubečka J. (2018) Noční tření bolena dravého [Nocturnal spawning of asp] Rybářství 2018 (11) : 12-15.
Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Blabolil P., Baran R., Sajdlová Z., Vejřík L., Vejříková I., Bartoň D. , Draštík V., Kočvara L., Prachař Z., Soukalová K., Kolaříková K., Zemanová Z., Kubečka J. (2018) Nesnadná úloha samců v živočišné říši [Uneasy role of males in animal kingdom]. Edice Strategie AV21, Rozmanitost života a zdraví ekosystémů, ISBN 978-80-200-2837-2. 1-36.
Šmejkal M., Ricard D., Sajdlová Z., Čech M., Vejřík L., Blabolil P., Vejříková I., Prchalová M., Vašek M., Souza A., Brönmark C., Peterka J. (2018) Can species-specific prey responses to chemical cues explain prey susceptibility to predation? Ecology and Evolution 8 : 4544-4551.
DOI: 10.1002/ece3.4000
Vašek M., Eloranta A.P., Vejříková I., Blabolil P., Říha M., Jůza T., Šmejkal M., Matěna J., Kubečka J., Peterka J. (2018) Stable isotopes and gut contents indicate differential resource use by coexisting asp (Leuciscus aspius) and pikeperch (Sander lucioperca) Ecology of Freshwater Fish 27 : 1054-1065.
DOI: 10.1111/eff.12414
Vejříková I., Vejřík L., Kočvara L., Lepš J., Sajdlová Z., Čtvrtlíková M., Peterka J. (2018) Impact of herbivory and competition on lake ecosystem structure: underwater experimental manipulation. Scientific Reports 8 : article number 12130.
DOI: 10.1038/s41598-018-30598-0
Žák J., Jůza T., Blabolil P., Baran R., Bartoň D. , Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Mrkvička T., Muška M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J. (2018) Invasive round goby Neogobius melanostomus has sex dependent locomotor activity and is under-represented in catches from passive fishing gear compared with seine catches Journal of Fish Biology 93 : 147–152.
DOI: 10.1111/jfb.13646
Eloranta A.P., Vejříková I., Čech M., Vejřík L., Holubová M., Šmejkal M., Frouzová J., Kiljunen M., Jones R.I., Peterka J. (2017) Some like it deep: Intraspecific niche segregation in ruffe (Gymnocephalus cernua) Freshwater Biology 62 : 1401–1409 .
DOI: 10.1111/fwb.12953
Kubečka J., Boukal D.S. , Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hejzlar J., Jůza T., Matěna J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejříková I. (2017) Může Lipno uspokojit všechny? [Can Lipno satisfy everyone] Rybářství 2017 (4) : 52-54.
Šmejkal M., Ricard D., Vejřík L., Mrkvička T., Vebrová L., Baran R., Blabolil P., Sajdlová Z., Vejříková I., Prchalová M., Kubečka J. (2017) Seasonal and daily protandry in a cyprinid fish Scientific Reports 7 : 4737.
DOI: 10.1038/s41598-017-04827-x
Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Šmejkal M., Baran R., Muška M., Kubečka J., Peterka J. (2017) Development of non-lethal monitoring of stable isotopes in asp (Leuciscus aspius): a comparison of muscle, fin and scale tissues. Hydrobiologia 785 : 327-335.
DOI: 10.1007/s10750-016-2940-2
Vejřík L., Vejříková I. (2017) Mizející podmořské pralesy [Underwater forests are disappearing] Rybářství 2017 (5) : 94–95.
Vejřík L., Vejříková I. (2017) Mizející podmořské pralesy [Underwater forests are disappearing] Rybářství 2017 (5) : 94–95.
Vejřík L., Vejříková I., Blabolil P., Eloranta A.P., Kočvara L., Peterka J., Sajdlová Z., Šmejkal M., Chung S.H.T. , Kiljunen M., Čech M. (2017) European catfsh (Silurus glanis) as a freshwater apex predator drives ecosystem via its diet adaptability Scientific Reports 7 : 15970.
DOI: 10.1038/s41598-017-16169-9
Vejřík L., Vejříková I., Kočvara L., Sajdlová Z., Chung S.H.T. , Šmejkal M., Peterka J., Čech M. (2017) Thirty-year-old paradigm about unpalatable perch egg strands disclaimed by the freshwater top-predator, the European catfish. (Silurus glanis). PLOS ONE 12 : e0169000..
DOI: 10.1371/journal.pone.0169000
Vejříková I., Eloranta A.P., Vejřík L., Šmejkal M., Čech M., Sajdlová Z., Frouzová J., Kiljunen M., Peterka J. (2017) Macrophytes shape trophic niche variation among generalist fishes PLoS ONE 12 : e0177114.
DOI: 10.1371/journal.pone.0177114
Vejřík L., Matějíčková I., Jůza T., Frouzová J., Seďa J., Blabolil P., Ricard D., Vašek M., Kubečka J., Říha M., Čech M. (2016) Small fish use the hypoxic pelagic zone as a refuge from predators. Freshwater Biology 61 : 899–913.
DOI: 10.1111/fwb.12753

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA