prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: 20387775872, 420387772346
E-mail: jaroslav.vrba@prf.jcu.cz
Místnost: 40, BB346

Popis

- hydrobiologie, limnologie, acidifikace jezer, ekologická stechiometrie
- mikrobiální ekologie vody, kontinuální kultivace, bakterie v koloběhu dusíku
- extracelulární enzymy, rozklad organických látek, koloběh fosforu

Odborný životopis

2012–dosud profesor  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2007–2012 docent   Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2002–2007 odborný asistent Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2006–dosud vědecký pracovník Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice
1990–2006 vědecký pracovník Hydrobiologický ústav AV ČR, České Budějovice
1988–1989 odborný pracovník Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice
1983–1987 vědecký aspirant Ústav krajinné ekologie ČSAV, České Budějovice

Publikace
Celkem nalezeno: 105 záznamů
Matěna J., Matěnová V., Blabolil P., Kopáček J., Peltanová J., Šorf M., Žaloudík J., Vrba J. (2017) Recovery of brown trout populations in streams exposed to atmospheric acidification in the Bohemian Forest Folia Zoologica 66 (1) : 1–10 .
Čtvrtlíková M., Hejzlar J., Vrba J., Kopáček J., Nedoma J., Hekera P., Wade A., Roy S. (2016) Lake water acidification and temperature have a lagged effect on thepopulation dynamics of Isoëtes echinospora via offspring recruitment. Ecological Indicators 70 : 420–430.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.06.042
Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T., Šorf M. (2016) Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology 61 : 376-395.
DOI: 10.1111/fwb.12714
Vrba J., Hruška J. (2016) Dvacet let sítě dlouhodobého ekologického výzkumu v České Republice. Životné prostredie 50 : 67–71 .
Vrba J., Kopáček J., Čtvrtlíková M., Znachor P. (2016) Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part II: Glacial lakes. Biology Centre CAS, v. v. i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice, ISBN 978–80–86668–35–2: 32 p.
Znachor P., Hejzlar J., Vrba J., Nedoma J., Seďa J., Šimek K., Komárková J., Kopáček J., Šorf M., Kubečka J., Matěna J., Říha M., Peterka J., Čech M., Vašek M. (2016) Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part I: Manmade reservoirs. Biology Centre CAS, v. v. i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice, ISBN 978–80–86668–38–3: 80 p.
Adamec L., Sirová D., Vrba J., Bárta J., Šantrůček J., Šimek K. (2015) Lovci, nebo zahradníci? Komplexní výzkum vodních masožravých bublinatek [Hunters or gardeners? A complex research of aquatic carnivorous bladderworts]. Živa 63 : 286-288.
Bojková J., Čížková H., Kučerová A., Rádková V., Soldán T., Svidenský R., Vrba J. (2015) Monitoring of the restored streams in the Vltavský Luh, Šumava National Park. Silva Gabreta 21 : 73–79. .
Vrba J., Kopáček J., Tahovská K., Šantrůčková H. (2015) Long-term ecological research of glacial lakes in the Bohemian Forest and their catchments. Silva Gabreta 21 : 53–71. .
Čtvrtlíková M., Znachor P., Vrba J. (2014) The effect of temperature on the phenology of germination of Isoëtes lacustris. Preslia 86 : 279–292..
Očásková I., Vrba J., Průša L. (2014) Revitalisation of Orlík Reservoir – case study of a regional restoration project. European Journal of Environmental Sciences 4 : 77–82..
Sirová D., Šantrůček J., Adamec L., Bárta J., Borovec J., Pech J., Owens S., Šantrůčková H., Schäufele R., Štorchová H., Vrba J. (2014) Dinitrogen fixation associated with shoots of aquatic carnivorous plants: is it ecologically important? Annals of Botany 114 : 125–133..
Stockdale A., Tipping E., Lofts S., Fott J., Garmo O., Hruška J., Keller B., Löfgren S., Maberly S., Majer V., Nierzwicki-Bauer S., Persson G., Schartau A., Thackeray S., Valois A., Vrba J., Walseng B., Yan N. (2014) Metal and proton toxicity to lake zooplankton: a chemical speciation based modelling approach. Environmental Pollution, 186 115–125..
Vrba J., Kopáček J., Fott J., Nedbalová L. (2014) Forest die-back modified plankton recovery from acidic stress. AMBIO 43 : 207–217..
Hruška J., Oulehle F., Chuman T., Kopáček J., Vrba J., Čtvrtlíková M., Majer V. (2013) 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta [Thirty-year research of the Bohemian Forest lakes Recovery from atmospheric acidification and an effect of bark beetle infestation]. Živa 61 : 224–229..
Čtvrtlíková M., Znachor P., Nedoma J., Vrba J. (2012) Effects of temperature on the phenology of germination of Isoëtes echinospora. Preslia 84 : 141–153..
Kopáček J., Vrba J., Šantrůčková H., Svoboda M. (2012) Dlouhodobý ekologický výzkum šumavských jezer a jejich povodí [Long-term research of the Bohemian Forest lakes and their catchments]. In: Sborník referátů ze semináře Pochůzka po Černém a Čertově jezeře ke 100 letům ochrany NPR Černé a Čertovo jezero, Špičák, September 13, 2011. Česká lesnická společnost, o.s., ISBN 978–80–02–02330–2: pp. 39–44.
Soldán T., Bojková J., Vrba J., Bitušík P., Chvojka P., Papáček M., Svobodová J., Sychra J., Tátosová J. (2012) Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta 18 : 123-283.
Svobodová J., Matěna J., Kopáček J., Poláková S., Vrba J. (2012) Spatial and temporal changes of benthic macroinvertebrate assemblages in acidified streams in the Bohemian Forest (Czech Republic). Aquatic Insects 34 : 157–172..
Adamec L., Vrba J., Sirová D. (2011) Fluorescence tagging of phosphatase and chitinase activity on different structures of Utricularia traps. Carnivorous Plant Newsletter 40 : 68-73..

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA