RNDr. Jitka Jezberová, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: 387775834
E-mail: j.jezberova@email.cz
Místnost: 218NB

Popis

Vědecké zájmy
- studium autotrofního fytoplanktonu, jako je např. Cyanobium, Synechococcus, Cyanodictyon, Aphanothece a Aphanocapsa (ekologie, kultivace a izolace, ekofyziologické studie, fylogenetická charakteristika a odlišnosti)
- izolace a kultivace sladkovodních bakterií a sinic
- mikrobiální smyčka; interakce sinic či bakterií s prvoky a zooplanktonem
- fylogenetické studie bakterií ze skupiny Betaproteobakteria (Polynucleobacter a Limnohabitans)
 
Metody výzkumu
 
Kombinujeme terénní (pokusy s mezokosmy v dialyzačních sáčcích) a laboratorní (pokusy s gradienty světla/tepla/živin, pokusy se žraním prvoků a zooplanktonu, pokusy s kompeticí mikroorganismů) přístupy ke studiu ekologie a fylogenetického složení bakterioplanktonu a pikoplanktonu za použití klasických mikrobiologických metod (izolace a kultivace mikroorganismů) spolu s moderními molekulárnickými metodami (jako je kvantitativní PCR, sekvenace a analýza genomu), epifluorescenční mikroskopií a průtokovou cytometrií.

Odborný životopis

Education
1996  - High School Diploma
1999  - Bachelor Diploma at the Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia (Bachelor thesis (in Czech): Chemical conditions and phototrophic microflora in tree holes of the ‚Blansky les` reserve; Supervisor: RNDr. J. Lukavský, CSc.)
2002  - Master Diploma at the Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia (Master thesis (in English): Seasonal dynamics of autotrophic picoplankton in two canyon-shaped reservoirs and detailed study of three picocyanobacterial strains; Supervisor: RNDr. J. Komárková, CSc.)
2002-2006 - Postgradual studies at the Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia; (PhD  - aims: Genotypes and morphotypes of freshwater picoplanktic cyanobacteria and their responses to various environmental conditions, polyphasic approach; Supervisor: RNDr. J. Komárková, CSc.)
2007-2008  - Postdoc - Institute for Limnology of the Austrian Academy of Sciences - Austria, Mondsee: „Genetic and Ecological Diversity of a Narrow Phylogenetic Group of Abundant Freshwater Bacteria” (FWF project of Dr. M.W.Hahn)

International cooperation
2003    Lancaster University - United Kingdom, Departement of Biology (Dr. J. Parry) - picocyanobacteria vs. protozoa interactions; Sokrates/Erasmus program
2004     University of Helsinky - Finland; Department of Applied Chemistry and Microbiology - Division of Microbiology (Dr. Kaarina Sivonen)
2004      CNR - Italy, Institute for Ecosystem Study - Section of Firenze (Dr. Stefano Ventura)
2005     Institute for Limnology of the Austrian Academy of Sciences - Austria, Mondsee (Prof. Thomas Weisse)
2006     CNR - Italy, Institute for Ecosystem Study - Section of Firenze (Dr. Stefano Ventura)
2007    Mexico - Iztacala UNAM (Dr. M.Macek)  - „Picocyanobacterial composition and behaviour in vulcanic lakes Alchichica and Atexcac”
since 2008 long time cooperation with the Research Institute for Limnology, Mondsee, University of Innsbruck (Dr. M.W.Hahn)

Publikace
Celkem nalezeno: 34 záznamů
Kavagutti V., Bulzu P., Chiriac M., Salcher M., Mukherjee I., Shabarova T., Grujčić V., Mehrshad M., Kasalický V., Andrei A.S., Jezberová J., Seďa J., Rychtecký P., Znachor P., Šimek K., Ghai R. (2023) High‑resolution metagenomic reconstruction of the freshwater spring bloom. Microbiome 11 : 15.
DOI: 10.1186/s40168-022-01451-4
Šimek K., Mukherjee I., Nedoma J., Pires de Paula C., Jezberová J., Sirová D., Vrba J. (2022) CARD-FISH and prey tracer techniques reveal the role of overlooked flagellate groups as major bacterivores in freshwater hypertrophic shallow lakes. Environmental Microbiology 24 : 4256–4273.
DOI: 10.1111/1462-2920.15846
Weisse T., Jezberová J., Moser M. (2021) Picoplankton feeding by the ciliate Vorticella similis in comparison to other peritrichs emphasizes their significance in the water purification process. Ecological Indicators 121 : 106992.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.106992
Šimek K., Grujčić V., Nedoma J., Jezberová J., Šorf M., Matoušů A., Pechar L., Posch T., Bruni E.P., Vrba J. (2019) Microbial food webs in hypertrophic fishponds: Omnivorous ciliate taxa are major protistan bacterivores Limnology and Oceanography 64 : 2295–2309.
DOI: 10.1002/lno.11260
Šimek K., Grujčić V., Hahn M., Horňák K., Jezberová J., Kasalický V., Nedoma J., Salcher M., Shabarova T. (2018) Bacterial prey food characteristics modulate community growth response of freshwater bacterivorous flagellates Limnology and Oceanography 63 : 484–502.
DOI: 10.1002/lno.10759
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – předběžná zpráva o stavu dnešních hypertrofních rybničních ekosystémů [You cannot step into the same fishpond twice – A preliminary report on the current status of hypertrophic fishpond ecosystems] Vodní hospodářství 68 (8) : 1-5.
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii [You cannot step into the same fishpond twice - an evolution of fishpond ecosystems to hypertrophy] Sborník konference Rybníky 2018 2-11.
Hoetzinger M., Schmidt J., Jezberová J., Koll U., Hahn M. (2017) Microdiversification of a Pelagic Polynucleobacter Species Is Mainly Driven by Acquisition of Genomic Islands from a Partially Interspecific Gene Pool Applied and Environmental Microbiology 83 : e02266–16 .
DOI: 10.1128/AEM.02266-16
Jezberová J., Jezbera J., Znachor P., Nedoma J., Kasalický V., Šimek K. (2017) The Limnohabitans genus harbors generalistic and opportunistic subtypes: evidence from spatiotemporal succession in a canyon-shaped reservoir Applied and Environmental Microbiology 83 : e01530-17.
DOI: 10.1128/AEM.01530-17
Jezberová J., Jezbera J., Znachor P., Nedoma J., Kasalický V., Šimek K. (2017) The Limnohabitans genus harbors generalistic and opportunistic subtypes: evidence from spatiotemporal succession in a canyon-shaped reservoir Applied and Environmental Microbiology 83 : e01530-17.
DOI: 10.1128/AEM.01530-17
Hahn M., Jezberová J., Koll U., Saueressig-Beck T., Schmidt J. (2016) Complete ecological isolation and cryptic diversity in Polynucleobacter bacteria not resolved by 16S rRNA gene sequences. ISME Journal 10 : 1642–1655..
DOI: 10.1038/ismej.2015.237
Komárek J., Hindák F., Jezberová J. (2016) Review of the cyanobacterial genus Eucapsis. Nova Hedwigia 103 : 441–456.
DOI: 10.1127/nova_hedwigia/2016/0363
Hahn M., Koll U., Jezberová J., Camacho A. (2015) Global phylogeography of pelagic Polynucleobacter bacteria: Restricted geographic distribution of subgroups, isolation by distance, and influence of climate. Environmental Microbiology 17 : 829–840.
DOI: 10.1111/1462-2920.12532
Jezbera J., Jezberová J., Kasalický V., Šimek K., Hahn M. (2013) Patterns of Limnohabitans microdiversity across a large set of freshwater habitats as revealed by reverse line blot hybridization. PLOS ONE 8 : e58527..
DOI: DOI: 10.1371/journal.pone.0058527
Jezberová J., Jezbera J., Hahn M. (2013) Insights into variability of actinorhodopsin genes of the LG1 cluster in two different freshwater habitats. PLOS ONE 8 : e68542..
DOI: DOI: 10.1371/journal.pone.0068542
Hahn M., Scheuerl T., Jezberová J., Koll U., Jezbera J., Šimek K., Vannini C., Petroni G., Wu Q. (2012) The passive yet successful way of planktonic life: genomic and experimental analysis of the ecology of a free-living Polynucleobaster population. PLOS ONE 7 : e32772..
DOI: DOI: 10.1371/journal.pone.0032772
Jezbera J., Jezberová J., Koll U., Horňák K., Šimek K., Hahn M. (2012) Contrasting trends in distribution of four major planktonic betaproteobacterial groups along a pH gradient of epilimnia of 72 freshwater habitats. FEMS Microbiology Ecology 81 : 467–479..
DOI: DOI: 10.1111/j.1574-6941.2012.01372.x
Kasalický V., Jezbera J., Hahn M., Jezberová J., Hejzlar J., Šimek K. (2012) Ecology of planktonic freshwater bacteria of the Limnohabitans genus (Betaproteobacteria). In: Zborník príspevkov XVI. Konferencia SLS a ČLS Od molekúl po ekosystémy, Jasná, June 25–29, 2012, ISBN 978–80–971056–0–0: pp. 59–62.
Jezbera J., Jezberová J., Brandt U., Hahn M. (2011) Ubiquity of Polynucleobacter necessarius subspecies asymbioticus results from ecological diversification. Environmental Microbiology 13 : 922-931..
Komárek J., Kaštovský J., Jezberová J. (2011) Phylogenetic and taxonomic delimitation of the cyanobacterial genus Aphanothece and description of Anathece gen. nov. European Journal of Phycology 46 : 315-326..
DOI: DOI: 10.1080/09670262.2011.606373

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA