Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Hydrobiology

Staff List

Kopáček, Jiří
E-mailjkopacek@hbu.cas.cz
Tel.+420 387 775 878
Papers:
Catalan, J., Pla-Rabés, S., Wolfe, A.P., Smol, J.P., Rühland, K.M., Anderson, N.J., Kopáček, J., Stuchlík, E., Schmidt, R., Koinig, K.A., Camarero, L., Flower, R.J., Heiri, O., Kamenik, C., Korhola, A., Leavitt, P.R., Psenner, R., Renberg, I.
(2013) Global change revealed by palaeolimnological records from remote lakes: a review. J. Paleolimnology, 49 (3): 513–535.
Research impacted
Jan, J., Borovec, J., Kopáček, J., Hejzlar, J.
(2013) What do results of common sequential fractionation and single-step extractions tell us about P binding with Fe and AL compounds in non-calcareous sediments? Water Research, 47 (2): 547–557.
Research impacted
Kaňa, J., Tahovská, K., Kopáček, J.
(2013) Response of soil chemistry to forest dieback after bark beetle infestation. Biogeochemistry, 113 (1–3): 369–383.
Research impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Posch, M.
(2013) Factors controlling the export of nitrogen from agricultural land in a large central European catchment during 1900–2010. Environmental Science & Technology, 47 (12): 6400–6407.
Research impacted
Kopáček, J., Cosby, B.J., Evans, C.D., Hruška, J., Moldan, F., Oulehle, F., Šantrůčková, H., Tahovská, K., Wright, R.F.
(2013) Nitrogen, organic carbon and sulphur cycling in terrestrial ecosystems: linking nitrogen saturation to carbon limitation of soil microbial processes. Biogeochemistry, 115 (1–3): 33–51.
Research impacted
Kopáček, J., Fluksová, H., Kaňa, J., Porcal, P., Turek, J., Žaloudík, J.
(2013) Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998–2012. Silva Gabreta, 19 (1): 1–23.
Research non impacted
Nedbalová, L., Nývlt, D., Kopáček, J., Šobr, M., Elster, J.
(2013) Freshwater lakes of Ulu Peninsula, James Ross Island, north-east Antarctic Peninsula: origin, geomorphology and physical and chemical limnology. Antarctic Science, 25 (3): 358–372.
Research impacted
Kopáček, J., Fluksová, H., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P., Turek, J., Žaloudík, J.,
(2013) Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998-2012. Silva Gabreta, 19 (3): 105-137.
Research non impacted
Hruška, J., Oulehle, F., Chuman, T., Kopáček, J., Vrba, J., Čtvrtlíková, M., Majer, V.
(2013) 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta [ Thirty-year research of the Bohemian Forest lakes: Recovery from atmospheric acidification and an effect of bark beetle infestation]. Živa 61 (5): 224–229.
Others
Kopáček, J., Posch, M.. Hejzlar, J., Oulehle, F., Volková, A.
(2012) An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition. Atmospheric Environment, 50: 287–296.
Research impacted
Oulehle, F., Cosby, B.J., Wright, R.F., Hruška, J., Kopáček, J., Krám, P., Evans, C.D. Moldan, F.
(2012) Modelling soil nitrogen: The MAGIC model with nitrogen retention linked to carbon turnover using decomposer dynamics. Environmental Pollution, 165: 158–166.
Research impacted
Svobodová, J., Matěna, J., Kopáček, J., Poláková, S., Vrba, J.
(2012) Spatial and temporal changes of benthic macroinvertebrate assemblages in acidified streams in the Bohemian Forest (Czech Republic). Aquatic Insects, 34 (1): 157–172.
Research impacted
Kaňa, J., Kopáček, J., Camarero, L., Garcia-Pausas, J.
(2011) Phosphate sorption characteristics of European Alpine soils. Soil Science Society of America Journal, 75 (3): 862–870.
Research impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Vrba, J., Stuchlík, E.
(2011) Phosphorus loading of mountain lakes: Terrestrial export and atmospheric deposition. Limnology and Oceanography, 56 (4): 1343–1354.
Research impacted
Kopáček, J., Posch, M.
(2011) Anthropogenic nitrogen emissions during the Holocene and their possible effects on remote ecosystems. Global Biogeochemical Cycles, 25 (GB2017): 1–16.
Research impacted
Kopáček, J., Turek, J., Hejzlar, J., Porcal, P.
(2011) Bulk deposition and throughfall fluxes of elements in the Bohemian Forest (central Europe) from 1998–2009. Boreal Environment Research, 16 (6): 495–508.
Research impacted
Norton, S.A., Perry, R.H., Saros, J.E., Jacobson Jr., G.L., Fernandez, I.J., Kopáček, J., Wilson, T.A., SanClements, M.D.
(2011) The controls on phosphorus availability in a Boreal lake ecosystem since deglaciation. Journal of Paleolimnology, 46 (1): 107–122.
Research impacted
Hejzlar, J., Kopáček, J., Polívka, J., Turek, J., Volková, A.
(2011) Trendy vývoje kvality vody a trofie ve vodárenské nádrži Římov [Trends in water quality and trophic level in the drinking reservoir Římov] In: Říhová Ambrožová J., Veselá, J. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2011, Praha, February 2–3, 2011. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–56–2: pp. 8085.
Others
Kopáček, J., Vrba, J., Šantrůčková, H., Svoboda, M.
(2011) Dlouhodobý ekologický výzkum šumavských jezer a jejich povodí [Long-term research of the Bohemian Forest lakes and their catchments] In: Sborník referátů ze semináře Pochůzka po Černém a Čertově jezeře ke 100 letům ochrany NPR Černé a Čertovo jezero, Špičák, September 13, 2011. Česká lesnická společnost, o.s., ISBN 978–80–02–02330–2: pp. 39–44.
Others
Hejzlar, J., Borovec, J., Kopáček, J., Turek, J., Volková, A.
(2011) Dlouhodobý vývoj živinového znečištění v povodí nádrže Orlík [Long-term trends of nutrient pollution in the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I., (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 35–42.
Others
Kopáček, J., Cudlín, P., Svoboda, M., Chmelíková, E., Kaňa, J., Picek, T.
(2010) Composition of Norway spruce litter and foliage in atmospherically acidified and nitrogen-saturated Bohemian Forest stands, Czech Republic. Boreal Environment Research, 15 (4): 413–426.
Research impacted
Novotná, J., Nedbalová, L., Kopáček, J., Vrba, J.
(2010) Cell-specific extracellular phosphatase activity of dinoflagellate populations in acidified mountain lakes. Journal of Phycology, 46 (4): 635–644.
Research impacted
Porcal, P., Amirbahman, A., Kopáček, J., Norton, S.A.
(2010) Experimental photochemical release of organically bound aluminum and iron in three streams in Maine, USA. Environmental Monitoring and Assessment, 171 (1–4): 71–81.
Research impacted
Tahovská, K., Kopáček, J., Šantrůčková, H.
(2010) Nitrogen availability in Norway spruce forest floor – the effect of forest defoliation induced by bark beetle infestation. Boreal Environment Research, 15 (6): 553–564.
Research impacted
Wright, R.F., Aherne, J., Bishop, K., Dillon, P.J., Erlandsson, M., Evans, C.D., Forsius, M., Hardekopf, D.W., Helliwell, R.C., Hruška, J., Hutchins, M., Kaste, O., Kopáček, J., Krám, P., Laudon, H., Moldan, F., Rogora, M., Sjoeng, A.M.S., de Wit, H.A.
(2010) Interaction of Climate Change and Acid Deposition. In: Kernan, M., Battarbee, R.W., Moss, B. (eds.) Climate Change Impacts on Freshwater Ecosystems, Blackwell Publishing Ltd., ISBN 978–1–4051–7913–3: 152–179.
Research non impacted
Hejzlar, J., Borovec, J., Jan, J., Kopáček, J., Mošnerová, P., Potužák, J., Rohlík, V., Žaloudík, J.
(2010) Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? [Sources of eutrophication and water quality decline in the drinking water reservoir Karhov: Internal loading or catchment processes?]. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2010, Praha, February 3–4, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–48–7: pp. 114–122.
Others
Šantrůčková, H., Vrba, J., Křenová, Z., Svoboda, M., Benčoková, A., Edwards, M., Fuchs, R., Hais, M., Hruška, J., Kopáček, J., Matějka, K., Rusek, J.
(2010) Co vyprávějí šumavské smrčiny. Průvodce lesními ekosystémy Šumavy [What the spruce forests of the Šumava Mts. tell us. A quide to Šumava’s forest ecosystems]. Správa NP a CHKO Šumava, ISBN 978–80–87257–04–3: 153 pp.
Others
Camarero, L., Rogora, M., Mosello, R., Anderson, N.J., Barbieri, A., Botev, I., Kernan, M., Kopáček, J., Korhola, A., Lotter, A.F., Muri, G., Postolache, C., Stuchlík, E., Thies, H., Wright, R.F.
(2009) Regionalisation of chemical variability in European mountain lakes. Freshwater Biology, 54 (12): 2452–2469.
Research impacted
Klementová, Š., Kříž, D., Kopáček, J., Novák, F., Porcal, P.
(2009) UV photoinitiated changes of humic fluorophores, influence of metal ions. Photochemical & Photobiological Sciences, 8 (5): 582–586.
Research impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Kaňa, J., Norton, S.A., Porcal, P., Turek, J.
(2009) Trends in aluminium export from a mountainous area to surface waters, from deglaciation to the recent: Effects of vegetation and soil development, atmospheric acidification, and nitrogen-saturation. Journal of Inorganic Biochemistry, 103 (11): 1439–1448.
Research impacted
Kopáček, J., Turek, J., Hejzlar, J., Šantrůčková, H.
(2009) Canopy leaching of nutrients and metals in a mountain spruce forest. Atmospheric Environment, 43 (34): 5443–5453.
Research impacted
Porcal, P., Amirbahman, A., Kopáček, J., Novák, F., Norton, S.A.
(2009) Photochemical release of humic and fulvic acid-bound metals from simulated soil and streamwater. Journal of Environmental Monitoring, 11 (5): 1064–1071.
Research impacted
Šantrůčková, H. , Tahovská, K., Kopáček, J.
(2009) Nitrogen transformations and pools in N-saturated mountain spruce forest soils. Biology and Fertility of Soils, 45 (4): 395–404.
Research impacted
Hruška, J., Kopáček, J.
(2009) Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin [Effects of acid rain on forest and fresh water ecosystems: I. Emmission and deposition of acidic pollutants] Živa, 2009 (2): 93–96.
Others
Hruška, J., Majer, V., Krám, P., Oulehle, F., Kopáček, J., Vrba, J., Fottová, D.
(2009) Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy III. Okyselení potoků a jezer [Effects of acid rain on forest and fresh water ecosystems: III. Acidification of streams and lakes]. Živa, 2009 (4): 189–192.
Others
Hardekopf, D.W., Horecký, J., Kopáček, J., Stuchlík, E.
(2008) Predicting long-term recovery of a strongly acidified stream using MAGIC and climate models (Litavka, Czech Republic). Hydrology and Earth System Sciences, 12 (2): 479–490.
Research impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Norton, S.A.
(2008) Proton production by transformations of aluminium and iron in lakes. Water Research, 42 (4–5): 1220–1228.
Research impacted
Norton, S.A., Coolidge, K., Amirbahman, A., Bouchard, R., Kopáček, J., Reinhardt, R.
(2008) Speciation of Al, Fe, and P in recent sediment from three lakes in Maine, USA. Science of the Total Environment, 404 (2–3): 276–283.
Research impacted
Vrba, J., Fott, J., Kohout, L., Kopáček, J., Macek, M., Nedbalová, L.
(2008) Limnological survey of the lakes Wielki Staw and Maly Staw in the Giant Mts. (Karkonosze). Opera Corcontica, 45: 45–58.
Research non impacted
Šantrůčková, H.*, Šantrůček, J.*, Šetlík, J.*, Svoboda, M.*, Kopáček, J.
(2007) Carbon isotopes in tree rings of Norway spruce exposed to atmospheric pollution. Environmental Science & Technology, 41 (16): 5778–5782.
Research impacted
Kopáček, J., Marešová, M., Hejzlar, J., Norton, S.A.*
(2007) Natural inactivation of phosphorus by aluminum in preindustrial lake sediments. Limnology and Oceanography, 52 (3): 1147–1155.
Research impacted
Monteith, D.T.*, Stoddard, J.L.*, Evans, C.D.*, de Wit, H.A*., Forsius, M.*, Hogasen, T.*, Wilander, A.*, Skjelkvale, B.L.*, Jeffries, D.S.*, Vuorenmaa, J.*, Keller, B.*, Kopáček, J., Veselý, J.*
(2007) Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry. Nature 450 (7169): 537–540.
Research impacted
Kaňa, J., Kopáček, J.
(2006) Impact of soil sorption characteristics and bedrock composition on phosphorus concentrations in two Bohemian Forest lakes. Water, Air, and Soil Pollution, 173 (1–4): 243–259.
Research impacted
Kopáček, J., Borovec, J., Hejzlar, J., Kotorová, I.*, Stuchlík, E.*, Veselý, J.*
(2006) Chemical composition of modern and pre-acidification sediments in the Tatra Mountain lakes. Biologia, 61 (Suppl. 18): S65–S76.
Research impacted
Kopáček, J., Kaňa, J., Šantrůčková, H.*
(2006) Pools and composition of soils in the alpine zone of the Tatra Mountains. Biologia, 61 (Suppl. 18): S35–S49.
Research impacted
Kopáček, J., Marešová, M.*, Norton, S.A.*, Porcal, P., Veselý, J.*
(2006) Photochemical source of metals for sediments. Environmental Science & Technology, 40 (14): 4455–4459.
Research impacted
Kopáček, J., Stuchlík, E.*, Hardekopf, D.*
(2006) Chemical composition of the Tatra Mountain lakes: Recovery from acidification. Biologia, 61 (Suppl. 18): S21–S33.
Research impacted
Kopáček, J., Turek, J., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P.
(2006) Element fluxes in watershed-lake ecosystems recovering from acidification: Čertovo Lake, the Bohemian Forest, 2001-2005. Biologia, 61 (Suppl. 20): S413–S426.
Research impacted
Kopáček, J., Turek, J., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P.
(2006) Element fluxes in watershed-lake ecosystems recovering from acidification: Plešné Lake, the Bohemian Forest, 2001-2005. Biologia, 61 (Suppl. 20): S427–S440.
Research impacted
Kopáček, J., Vrba, J.
(2006) Integrated ecological research of catchment-lake ecosystems in the Bohemian Forest (Central Europe): A preface. Biologia, 61 (Suppl. 20): S363–S370.
Research impacted
Pražáková, M.*, Veselý, J.*, Fott, J.*, Majer, V.*, Kopáček, J.
(2006) The long-term succession of cladoceran fauna and palaeoclimate forcing: A 14,600–year record from Plešné Lake, the Bohemian Forest. Biologia, 61 (Suppl. 20): S387–S399.
Research impacted
Stuchlík, E.*, Kopáček, J., Fott, J.*, Hořická, Z.*
(2006) Chemical composition of the Tatra Mountain lakes: Response to acidification. Biologia, 61 (Suppl. 18): S11–S20.
Research impacted
Svoboda, M.*, Matějka, K.*, Kopáček, J.
(2006) Biomass and element pools of understory vegetation in the catchments of Čertovo Lake and Plešné Lake in the Bohemian Forest. Biologia, 61 (Suppl. 20): S509–S521.
Research impacted
Svoboda, M.*, Matějka, K.*, Kopáček, J., Žaloudík, J.
(2006) Estimation of tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest. Biologia, 61 (Suppl. 20): S523–S532.
Research impacted
Wright, R.F.*, Aherne, J.*, Bishop, K.*, Camarero, L.*, Cosby, B.J.*, Erlandsson, M.*, Evans, C.D.*, Forsius, M.*, Hardekopf, D.W.*, Helliwell, R*, Hruška, J.*, Jenkins, A.*, Kopáček, J., Moldan, F.*, Posch, M.*, Rogora, M.*
(2006) Modelling the effect of climate change on recovery of acidified freshwaters: Relative sensitivity of individual processes in the MAGIC model. Science of the Total Environment, 365 (1–3): 154–166.
Research impacted
Nedbalová, L.*, Vrba, J., Fott, J.*, Kohout, L.*, Kopáček, J., Macek, M., Soldán, T.*
(2006) Biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acidification. Biologia, 61 (Suppl. 20): S453–S465.
Research impacted
Vrba, J., Kopáček, J., Bittl, T., Nedoma, J., Štrojsová, A., Nedbalová, L., Kohout, L.*, Fott, J.*
(2006) A key role of aluminium in phosphorus availability, food web structure, and plankton dynamics in strongly acidified lakes. Biologia, 61 (Suppl. 20): S441–S451.
Research impacted
Svoboda, M.*, Kopáček, J., Matějka, K.*, Podrázský, V.*, Sládková, L.*
(2006) Carbon pools in mountain Norway spruce ecosystem in the Bohemian Forest (Czech Republic). Forestry Journal, 52 (1–2): 79–87.
Research non impacted
Svoboda, M.*, Matějka, K.*, Kopáček, J.
(2006) Biomass and element pools of selected spruce trees in the catchments of Plešné and Čertovo Lakes in the Šumava Mts. Journal of Forest Science, 52 (10): 482–495.
Research non impacted
Curtis, Ch..J.*, Botev, I.*, Camarero, L.*, Catalan, J.*, Cogalniceanu, D.*, Hughes, M.*, Kernan, M.*, Kopáček, J., Korhola, A.*, Psenner, R.*, Rogora, M.*, Stuchlík, E.*, Veronesi, M.*, Wright, R.F.*
(2005) Acidification in European mountain lake districts: A regional assessment of critical load exceedance. Aquatic Sciences, 67 (3 ): 237–251.
Research impacted
Kopáček, J., Borovec, J., Hejzlar, J., Ulrich, K.-U.*, Norton, S.A.*, Amirbahman, A.*
(2005) Aluminum control of phosphorus sorption by lake sediments. Environmental Science & Technology, 39 (22): 8784–8789, S3.
Research impacted
Kopáček, J., Klementová, Š.*, Norton, S.A.*
(2005) Photochemical production of ionic and particulate aluminum and iron in lakes. Environmental Science & Technology, 39 (10): 3656–3662.
Research impacted
Kopáček, J., Stuchlík, E.*, Wright, R. F.*
(2005) Long-term trends and spatial variability in nitrate leaching from alpine catchment–lake ecosystems in the Tatra Mountains (Slovakia–Poland). Environmental Pollution, 136 (1): 89–101.
Research impacted
Kopáček, J., Veselý, J.*
(2005) Sulfur and nitrogen emissions in the Czech Republic and Slovakia from 1850 till 2000. Atmospheric Environment, 39 (12): 2179–2188.
Research impacted
Wright, R. F.*, Larssen, T.*, Camarero, L.*, Cosby, B. J.*, Ferrier, R. C.*, Helliwell, R.*, Forsius, M.*, Jenkins, A.*, Kopáček, J., Majer, V.*, Moldan, F.*, Posch, M.*, Rogora, M.*, Schöpp, W.*
(2005) Recovery of acidified European surface waters. Environmental Science & Technology, 39 (3): 64A–72A.
Research impacted
Znachor, P., Vrba, J., Nedoma, J., Kopáček, J.
(2005) Bacterial and phytoplankton responses to nutrient and pH changes during short term in situ experiments in two acidified lakes. Algological Studies, 115: 79–99.
Research non impacted
Hejzlar, J., Hohausová, E., Komárková, J., Kopáček, J., Peterka, J., Duras, J.*
(2005) Vodárenská nádrž Nýrsko – vliv makrofyt na jakost vody [Drinking water reservoir Nýrsko - influence of macrophytes on water quality]. In: Ambrožová, J., Tlustá, P. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2005. Praha, February 2–3, 2005, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–86832–07–4: pp. 173–179.
Others
Hruška, J.*, Kopáček, J.
(2005) Kyselý déšť stále s námi – zdroje, mechanismy, účinky, minulost a budoucnost [Acid rain still with us: Sources, processes, effects, past and future]. PLANETA 2005, XII (5): 4–18.
Research non impacted
Veselý, J.*, Majer, V.*, Kopáček, J., Šafanda, J.*, Norton, S.A.*
(2005) Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes. Hydrology and Earth System Sciences, 9 (6): 699–706.
Research impacted
Kaňa, J., Kopáček, J.
(2005) Sulphate sorption characteristics of the Bohemian Forest soils. Silva Gabreta, 11 (1): 3–12.
Research non impacted
Kopáček, J., Hardekopf, D.*, Majer, V.*, Pšenáková, P.*, Stuchlík, E.*, Veselý, J.*
(2004) Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region, Slovakia-Poland. Journal of Limnology, 63 (1): 143-156.
Research impacted
Kopáček, J., Kaňa, J., Šantrůčková, H.*, Picek, T.*, Stuchlík, E.*
(2004) Chemical and biochemical characteristics of alpine soils in the Tatra Mountains and their correlation with lake water quality. Water, Air, and Soil Pollution, 153 (1–4): 307–327.
Research impacted
Kopáček, J., Brzáková, M., Hejzlar, J., Nedoma, J., Porcal, P., Vrba, J.
(2004) Nutrient cycling in a strongly acidified mesotrophic lake. Limnology and Oceanography, 49 (4): 1202–1213.
Research impacted
Porcal, P., Hejzlar, J., Kopáček, J.
(2004) Seasonal and photochemical changes of DOM in an acidified forest lake and its tributaries. Aquatic Sciences, 66 (2): 211-222.
Research impacted
Šantrůčková, H.*, Vrba, J., Picek, T.*, Kopáček, J.
(2004) Soil biochemical activity and phosphorus transformations and losses from acidified forest soils. Soil Biology Biochemistry, 36: 1569–1576.
Research impacted
Hejzlar, J., Kopáček, J., Dobiášová, B.*, Žaloudík, J.*
(2004) Uplatnění ekohydrolo-gických principů při řízení zemědělsky využívaného povodí podle rámcové vodní směrnice EU (2000/60/EU) [Application of ecohydrological principles in the management of an agricultural catchment according to the EC Water Framework Directive (2000/60/EC)]. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 21, (3): 261-264.
Others
Veselý, J.*, Majer, V.*, Kopáček, J.
(2004) Vliv oteplování na chemizmus vod šumavských jezer [Climate warming and chemistry of the Bohemian Forest lakes]. In: Dvořák, L., Šustr, P. (eds.), Sborník konference Aktuality šumavského výzkumu II. Srní, October 4-7, 2004, Správa NP a CHKO Šumava: pp. 95-96.
Others
Vrba, J., Fott, J.*, Kohout, L.*, Kopáček, J.
(2004) Současné zotavování acidifikovaných jezer na Šumavě [Recent recovery of acidified lakes in the Bohemian Forest]. In: Dvořák, L., Šustr, P. (eds.), Sborník konference Aktuality šumavského výzkumu II. Srní, October 4-7, 2004, Správa NP a CHKO Šumava: pp. 99-103.
Others
Jenkins, A.*, Camarero, L.*, Cosby, B.J.*, Ferrier, R.C.*, Forsius, M.*, Helliwell, R.C.*, Kopáček, J., Majer, V.*, Moldan, F.*, Posch, M.*, Rogora, M.*, Schöpp, W.*, Wright, R.F.*
(2003) A modelling assessment of acidification and recovery of European surface waters. Hydrology and Earth System Sciences, 7 (4): 447-455.
Research impacted
Kettle, H.*, Kopáček, J., Hejzlar, J.
(2003) Modelling air temperature at Čertovo Lake back to 1781. Silva Gabreta, 9: 15-32.
Research non impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P.
(2003) Photochemical, chemical, and biological transformations of dissolved organic carbon and its effect on alkalinity production in acidified lakes. Limnology and Oceanography, 48 (1): 106-117.
Research impacted
Kopáček, J., Brzáková, M., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P., Vrba, J.
(2003) Mass balance of nutrients and major solutes in the Plešné watershed-lake ecosystem in the 2001 hydrological year. Silva Gabreta, 9: 33-52.
Research non impacted
Kopáček, J., Cosby, B.J.*, Majer, V.*, Stuchlík, E.*, Veselý, J.*
(2003) Modelling reversibility of central European mountain lakes from acidification: Part II - the Tatra Mountains. Hydrology and Earth System Sciences, 7 (4): 510-524.
Research impacted
Majer, V.*, Cosby, B.J.*, Kopáček, J., Veselý, J.*
(2003) Modelling reversibility of Central European mountain lakes from acidification: Part I - the Bohemian forest. Hydrology and Earth System Sciences, 7 (4): 494-509.
Research impacted
Veselý, J.*, Majer, V.*, Kopáček, J., Norton, S.A.*
(2003) Increasing temperature decreases aluminum concentrations in Central European lakes recovering from acidification. Limnology and Oceanography, 48 (6): 2346-2354.
Research impacted
Vrba, J., Kopáček, J., Fott, J.*, Kohout, L.*, Nedbalová, L.*, Pražáková, M.*, Soldán, T.*, Schaumburg, J.*
(2003) Long-term studies (1871-2000) on acidification and recovery of lakes in the Bohemian Forest (central Europe). The Science of the Total Environment, 310 (1-3): 73-85.
Research impacted
Vrba, J., Nedoma, J., Kohout, L.*, Kopáček, J., Nedbalová, L.*, Ráčková, P.*, Šimek, K.
(2003) Massive occurrence of heterotrophic flaments in acidified lakes: seasonal dynamics and composition. FEMS Microbiology Ecology, 46 (3): 281-294.
Research impacted
Hejzlar, J., Kopáček, J., Porcal, P., Haider, Z.*
(2003) Příčiny dlouhodobého nárůstu koncentrace organických látek v nádrži Římov [Causes of long-term increase in concentrations of dissolved organic matter in Římov reservoir]. In: Ambrožová, J. (ed.), 19. seminář Aktuální otázky vodárenské biologie, Praha, February 5-6, 2003, Vodní zdroje Ekomonitor, Chrudim, pp. 209-213. ISBN 80-903203-1-7.
Others
Kopáček, J., Fott, J.*, Hejzlar, J., Majer, V.*, Stuchlík, E.*, Veselý, J.*, a Vrba, J.
(2003) Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera? [To renew or not to renew reverse water pumping into Černé Lake?] Vodní hospodářství, 53 (3): 65-67.
Others
Vrba, J., Fott, J.*, Kopáček, J., Soldán, T.*, Veselý, J.*
(2003) Sto třicet let výzkumu šumavských jezer [130 years of lake research in the Bohemian Forest]. Živa, 51 (1): 25-29.
Others
Vrba, J., Kopáček, J., Nedbalová, L.*
(2003) Zotavování šumavských jezer z acidifikace - příklad Plešného jezera [A recovery from acidification - Plešné Lake in the Bohemian Forest]. Acta Facultatis Ecologiae: 10 (Suppl. 1): 259-261.
Others
Catalan, J.*, Ventura, M.*, Brancelj, A.*, Granados, I.*, Thies, H.*, Nickus, U.*, Korhola, A.*, Lotter, A.F.*, Barbieri, A.*, Stuchlik, E.*, Lien, L.*, Bitušík, P.*, Buchaca, T.*, Camarero, L.*, Goudsmit, G.H*, Kopáček, J., Lemcke, G.*, Livingstone, D.M.
(2002) Seasonal ecosystem variability in remote mountain lakes: implications for detecting climatic signals in sediment records. Journal of Paleolimnology, 28 (1): 25–46.
Research impacted
Curtis, C.J.*, Barbieri, A.*, Camarero, L.*, Gabathuler, M.*, Galas, J.*, Hanselmann, K.*, Kopáček, J., Mosello, R.*, Nickus, U.*, Rose, N.*, Stuchlík, E.*, Thies, H.*, Ventura, M.*, Wright, R.*
(2002) Application of static critical load models for acidity to high mountain lakes in Europe. Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 2 (2): 115–126.
Research impacted
Kopáček, J., Kaňa, J.*, Šantrůčková, H.*, Porcal, P., Hejzlar, J., Picek, T.*, Veselý, J.*
(2002) Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: I. Plešné Lake. Silva Gabreta, 8: 43–66.
Research non impacted
Kopáček, J.*, Kaňa, J.*, Šantrůčková, H.*, Porcal, P., Hejzlar, J., Picek, T.*, Šimek, M.*, Veselý, J.*
(2002) Physical, chemical, and biochemical characteristics of soils in watersheds of the Bohemian Forest lakes: II. Čertovo and Černé Lakes. Silva Gabreta, 8: 67–93.
Research non impacted
Kopáček, J., Stuchlík, E.*, Veselý, J.*, Schaumburg, J.*, Anderson, I.C.*, Fott, J.*, Hejzlar, J., Vrba, J.
(2002) Hysteresis in reversal of Central European mountain lakes from atmospheric acidification. Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 2 (2): 91–114.
Research impacted
Stuchlík, E.*, Appleby, P.*, Bitušík, P.*, Curtis, C.*, Fott, J.*, Kopáček, J., Pražáková, M.*, Rose, N.*, Strunecký, O.*, Wright, R.F.*
(2002) Reconstruction of long-term changes in lake water chemistry, zooplankton and benthos of a small, acidified high-mountain lake: magic modelling and palaeolimnogical analysis. Water, Air, and Soil Pollution: Focus, 2 (2): 127–138.
Research impacted
Vrba, J., Kopáček, J., Fott, J.*
(2002) Šumavská ledovcová jezera na přelomu tisíciletí (Bohemian Forest lakes on the turn of centuries). Živa, 6: 265–269.
Others
Bittl, T.*, Vrba, J., Nedoma, J., Kopáček, J.
(2001) Impact of ionic aluminium on extracellular phosphatases in acidified lakes. Environmental Microbiology, 3 (9): 578-587.
Research impacted
Evans, C.D.*, Cullen, J.M.*, Alewell, C.*, Kopáček, J., Marchetto, A.*, Moldan, F.*, Prechtel, A.*, Rogora, M., Veselý, J.*, Wright, R.*
(2001) Recovery from acidification in European surface waters. Hydrology and Earth System Sciences 5 (3): 283-297.
Research impacted
Kopáček, J., Borovec, J., Hejzlar, J., Porcal, P.
(2001) Spectrophotometric determination of iron, aluminum, and phosphorus in soil and sediment extracts after their nitric and perchloric acid digestion. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 10 1431-1443.
Research impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P.
(2001) Element Budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year: I. Čertovo Lake. Silva Gabreta 6: 35-52.
Research non impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P., Pšenáková, P.*, Vrba, J.
(2001) Element budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year: II. Černé Lake. Silva Gabreta 6:53-72.
Research impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Kaňa, J., Porcal, P.
(2001) Element budgets in three Bohemian Forest lakes and their watersheds in the 2000 hydrological year: III. Plešné Lake. Silva Gabreta 6:73-86.
Research non impacted
Kopáček, J., Ulrich, K.-U.*, Hejzlar, J., Borovec, J., Stuchlík, E.*
(2001) Natural inactivation of phosphorus by aluminum in atmospherically acidified water bodies. Water Research, 35 (16): 3783-3790.
Research impacted
Kopáček, J., Veselý, J.*, Stuchlík, E.*
(2001) Sulphur and nitrogen fluxes and budgets in the Bohemian Forest and Tatra Mountains during the Industrial Revolutin (1850-2000). Hydrology and Earth System Sciences 5 (3): 391-405.
Research impacted
Prechtel, A.*, Alewell, C.*, Armbruster, M.*, Bittersohl, J.*, Cullen, J.M.*, Evans, C.D.*, Helliwell, R.*, Kopáček, J., Marchetto, A.*, Matzner, E.*, Meesenburg, H.*, Moldan, F.*, Moritz, K.*, Veselý, J.*, Wright, R.F.*
(2001) Response of sulphur dynamics in European catchments to decreasing sulphate deposition. Hydrology and Earth System Sciences, 5 (3): 311-325.
Research impacted
Hruška, J.*, Kopáček, J., Hlavatý, T.*, Hošek, J.
(2000) Trend of atmospheric deposition of acidifying compounds at Čertovo Lake, southwestern Czech Republic (1992-1999). Silva Gabreta, 4: 71-86.
Research non impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Borovec, J., Porcal, P., Kotorová, I.
(2000) Phosphorus inactivation by aluminum in the water column and sediments: Lowering of in-lake phosphorus availability in an acidified watershed-lake ecosystem. Limnology and Oceanography, 45 (1): 212-225.
Research impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Porcal, P.
(2000) Seasonal patterns in chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo Lakes in the 1998 hydrological year. Silva Gabreta, 4:105-116.
Research non impacted
Kopáček, J., Hejzlar, J., Porcal, P.
(2000) Ionic fluxes in the Čertovo watershed-lake ecosystem in the 1998 hydrological year. Silva Gabreta, 4: 117-134.
Research non impacted
Kopáček, J., Stuchlík, E.*, Straškrabová, V., Pšenáková, P.*
(2000) Factors governing nutrient status of mountain lakes in the Tatra Mountains. Freshwater Biology, 43: 369-383.
Research impacted
Vrba, J., Kopáček, J., Fott, J.*
(2000) Long-term limnological research of the Bohemian Forest lakes and their recent status. Silva Gabreta, 4: 7-28.
Research non impacted
Hejzlar, J., Vyhnálek, V.*, Kopáček, J., Procházková, L., Komárková, J.
(2000) Eutrophication trends in the Vltava catchment area, Czech Republic. In: 12th Regional Central European Conference IUAPPA and 4th International Conference on Environmental Impact Assessment Prague 2000, Prague, September 11-14, 2000, CA-IUAPPA, Czech Republic, pp. 223-227.
Others
Kopáček, J., Hejzlar, J.
(2000) Semimikrostanovení fosforu v lyofilizovaných vzorcích sestonu, sedimentech a půdách (Semi-micro determination of phosphorus in lyophilized samples of seston, sediments and soils). In: Hucko, P. (ed.), Zborník prednášok z XXXIV. ročníka konferencie Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2000, Bratislava, May 24-25, 2000, Výzkumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, pp. 54-65.
Others
Porcal, P., Kopáček, J., Hejzlar, J., Borovec, J.
(2000) Stanovení železa a hliníku v extraktech z půd a sedimentů (Determination of iron and aluminium in soil and sediment extracts). In: Hucko, P. (ed.), Zborník prednášok z XXXIV. ročníka konferencie Nové analytické metódy v chémii vody HYDROCHÉMIA 2000, Bratislava, May 24-25, 2000, Výzkumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, pp. 44-53.
Others
Vrba, J., Bittl, T.*, Nedoma, J., Kopáček, J., Nedbalová, L.*, Fott, J.*
(2000) Jedinečný plankton acidifikovaných šumavských jezer jako důsledek působení hliníku a limitace fosforem (Unique plankton of acidified Bohemian Forest lakes as a consequence of aluminium effect and phosphorus limitation). In: Rulík, M. (ed.), XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého Olomouc, pp. 47-51.
Others
Vrba, J., Kopáček, J., Fott, J.*, Šantrůčková, H.*, Veselý, J.*, Vicena, I.*
(2000) Dlouhodobý výzkum šumavských jezer - výstupy pro lesnickou praxi (Long-term research of the Bohemian Forest lakes - outlines for a forest management). In: Podrázský, V., Ryšánková, H., Vacek, S., Ulbrichová, I. (eds.): Sborník z celostátní konference Monitoring, výzkum a management ekosystémů Národního parku Šumava, Kostelec nad Černými lesy, November 27-28, 2000, Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, pp. 44-50.
Others
Kopáček, J., Hejzlar, J., Porcal, P., Nedoma, J.
(1999) Chemistry of Prášilské Lake and its tributaries during the 1998 summer temperature stratification. Silva Gabreta, 3: 33-48.
Research non impacted
Hejzlar, J. - Kopáček, J.
(1998) Semimikrostanovení CHSK Cr v pitných, povrchových a odpadních vodách. In: Zborník prednášok seminára Nové analytické metódy v chémii vody - Hydrochémia 98. - (Ed. Hucko, P.; Liška, I.; Tölgyessy, P.). - Bratislava, VÚVH 1998. - 13 s.S. 46-58.
Others
Hejzlar, J. - Kopáček, J.
(1998) Zkumavkové metody pro stanovení celkového manganu a celkového železa ve vodách. In: Zborník prednášok seminára Nové analytické metódy v chémii vody - Hydrochémia 98. - (Ed. Hucko, P.; Liška, I.; Tölgyessy, P.). - Bratislava, VÚVH 1998. - 9 s.S. 69-77.
Others
Hejzlar, J. - Kopáček, J. - Vrba, J. - Čížková, R. - Komárková, J. - Šimek, K.
(1998) Limnological study of Plešné Lake in 1994-1995. 20 s. Silva Gabreta, 2, 155-174 (1998).
Research non impacted
Kopáček, J.
(1998) Semimikrostanovení chloridů ve vodách metodou s thiokyanatanem rtuťnatým. In: Zborník prednášok seminára Nové analytické metódy v chémii vody - Hydrochémia 98. - (Ed. Hucko, P.; Liška, I.; Tölgyessy, P.). - Bratislava, VÚVH 1998. - 8 s.S. 89-96.
Others
Kopáček, J. - Hejzlar, J.
(1998) Rychlé semimikrostanovení veškerého fosforu v odpadních vodách. In: Zborník prednášok seminára Nové analytické metódy v chémii vody - Hydrochémia 98. - (Ed. Hucko, P.; Liška, I.; Tölgyessy, P.). - SK, VÚVH 1998. - 11 s.S. 78-88.
Others
Kopáček, J. - Hejzlar, J.
(1998) Water chemistry of surface tributaries to the acidified mountain lakes in the Bohemian Forest. 23 s. Silva Gabreta, 2, 175-197 (1998).
Research non impacted
Kopáček, J. - Hejzlar, J. - Procházková, L.
(1998) Contribution of direct atmospheric deposition to nitrogen and phosphorus loads to reservoirs. 8 s. International Review of Hydrobiology, 83 [Special Issue] 339-346 (1998).
Research impacted
Kopáček, J. - Hejzlar, J. - Stuchlík, E. - Fott, J. - Veselý, J.
(1998) Reversibility of acidification of mountain lakes after reduction in nitrogen and sulphur emissions in Central Europe. 5 s. Limnology and Oceanography, 43 [2] 357-361 (1998).
Research impacted
Kopáček, J. - Veselý, J. - Hejzlar, J.
(1998) Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest. 5 s. Acta Universitatis Carolinae - Geologica, 42 [1] 55-59 (1998).
Research non impacted
Straškrabová, V. - Kopáček, J. - Procházková, L. - Vrba, J.
(1998) Die Versauerung der Seen im Böhmerwald, Ursachen, Trends und Folgen für die biologischen Prozesse und die Wasserqualität. In: Ergänzungsheft zum Tagungsband des Gewässerschutz und Wassernutzung im Einzugsgebiet der Elbe. - (Ed. Geller, W.). - Leipzig, B.G.Teubner Stuttgart 1998. - 4 s.S. 74-77.
Research non impacted
Kopáček, J. - Procházková, L. - Hejzlar, J.
(1997) Trends and seasonal patterns of bulk deposition of nutrients in the Czech Republic. Atmospheric Environment, 31 [6] 797-808 (1997).
Research impacted
Vrba, J. - Kopáček, J. - Fott, J. - Hartman, P. - Hejzlar, J. - Komárková, J. - Macek, M. - Nedoma, J. - Straškrabová, V. - Šimek, K.
(1997) Limnologický výzkum šumavských jezer na sklonku 20. století. In: Limnologický výzkum pro rozumné hospodaření s vodou. - (Ed. Lukavský, J.; Švehlová, D.). - Třeboň, ČLS, SLS 1997. - S. 222-225.
Others
Hejzlar, J. - Vyhnálek, V. - Kopáček, J. - Duras, J.
(1996) Sources and transport of phosphorus in the Vltava River basin (Czech Republic). Water Science and Technology, 33 [4-5] 137-144 (1996).
Research impacted
Kopáček, J. - Hejzlar, J. - Pechar, L.
(1996) Mineralizační postupy pro stanovení celkového fosforu. In: Analytika odpadních vod. - Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost 1996. - S. 21-27.
Others
Kopáček, J. - Stuchlík, E. - Vyhnálek, V. - Závodský, D.
(1996) Concentration of nutrients in selected lakes in the High Tatra Mountains, Slovakia: effect of season and watershed. Hydrobiologia, 319, 47-55 (1996).
Research impacted
Procházková, L. - Blažka, P. - Kopáček, J.
(1996) Impact of diffuse pollution on water quality of the Vltava River (Slapy Reservoir, Czech Republic). Water Science and Technology, 33 [4-5] 145-152 (1996).
Research impacted
Vrba, J. - Kopáček, J. - Straškrabová, V. - Hejzlar, J. - Šimek, K.
(1996) Limnological research of acidified lakes in Czech part of the Šumava Mountains: trophic status and dominance of microbial food webs. Silva Gabreta, 1: 151-164.
Research non impacted
Hejzlar, J. - Kopáček, J.
(1995) Zkumavkové metody v analýze vody. In: Pitná voda z údolních nádrží. - (Ed. Dolejš, P.; Kalousková, N.). - České Budějovice, WET Team 1995. - S. 117-120.
Others
Hejzlar, J. - Vyhnálek, V. - Kopáček, J. - Duras, J.
(1995) Sources and transport of phosphorus in the Vltava River watershed (Czech Republic). In: 2nd International IAWQ Specialized Conference and Symposia on Diffuse Pollution. - Brno, IAWQ 1995. - S. 479-484.
Others
Kopáček, J. - Hejzlar, J.
(1995) Semi-micro determination of total phosphorus in soils, sediments, and organic materials: a simplified perchloric acid digestion procedure. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 26 [11/12] 1935-1946 (1995).
Research impacted
Kopáček, J. - Hejzlar, J. - Pechar, L.
(1995) Mineralizační postupy pro stanovení celkového fosforu. In: Analytika odpadních vod. - Praha, ČVTVHS 1995. - S. 1-7.
Others
Kopáček, J. - Procházková, L. - Stuchlík, E. - Blažka, P.
(1995) The nitrogen-phosphorus relationship in mountain lakes: In fluence of atmospheric input, watershed, and pH. Limnology and Oceanography, 40 [5] 930-937 (1995).
Research impacted
Procházková, L. - Blažka, P. - Kopáček, J.
(1995) Impact of diffuse pollution on water quality of the Vltava River (Slapy Reservoir), Czech Republic. In: 2nd International IAWQ Specialized Conference and Symposia on Diffuse Pollution. - Brno, IAWQ 1995. - S. 213-218.
Others
Vyhnálek, V. - Hejzlar, J. - Kopáček, J. - Procházková, L. - Straškrabová, V.
(1995) Water quality in the Vltava River basin (Czech Republic) during the last 30 years. In: Symposium Proceedings. - Budapest, Technical University of Budapest - Florida State University 1995. - S. 926-928.
Others
Hejzlar, J. - Nedoma, J. - Kopáček, J.
(1994) Formy fosforu v procesu eutrofizace údolních nádrží. In: Aktuální otázky vodárenské biologie. - Praha, Pobočka ČVVS Ministerstva životního prostředí ČR 1994. - S. 29-35.
Others
Hrbáček, J. - Albertová, O. - Desortová, B. - Gottwaldová, V. - Komárková, J. - Kopáček, J. - Popovský, J. - Seďa, J. - Vyhnálek, V.
(1994) Overshooting phenomenon of chlorophyll-a concentrations and the year to year variation of the fish impact on zooplankton. Ergebnisse der Limnologie. Archiv für Hydrobiologie Beiheft, 1994 [40] 175-184 (1994.02.00).
Research non impacted
Kopáček, J.
(1994) [Book review]: Steinberg, C. E. W. - Weight, R. F. / Acidification of Freshwater Ecosystems. Implications for the Future. Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie, 79 [4] 620 ( 1994).
Research impacted
Kopáček, J. - Blažka, P.
(1994) Ammonium uptake in alpine streams in the High Tatra Mountains (Slovakia). Hydrobiologia, 294, [-] 157-165 (1994).
Research impacted
Kopáček, J. - Stuchlík, E.
(1994) Chemical characteristics of lakes in the High Tatra Mountains, Slovakia. Hydrobiologia, 274, [-] 49-56 (1994).
Research impacted
Vyhnálek, V. - Fott, J. - Kopáček, J.
(1994) Chlorophyll-phosphorus relationship in acidifed lakes of the High Tatra Mountains (Slovakia). Hydrobiologia, 274, [-] 171-177 (1994.00.00).
Research impacted
Kopáček, J. - Hejzlar, J.
(1993) Direct determination of particulate phosphorus in water with perchloric acid digestion of whole membrane filters. International Journal of Environmental Analytic Chemistry, 54, [ -] 27-30 (1993).
Research impacted
Kopáček, J. - Hejzlar, J.
(1993) Semi-Micro Determination of Total Phosphorus in Fresh Waters with Perchloric Acid Digestion. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 53, [-] 173-183 (1993).
Research impacted
Kopáček, J. - Procházková, L.
(1993) Semi-Micro Determination of Ammonia in Water by the Rubazoic Acid Method. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 53, [-] 243-248 (1993).
Research impacted


---
© 2015 Biology Centre of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i.
Institute of Hydrobiology