Publikace

<<...45678...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 263 záznamů
Kopáček J., Hejzlar J., Posch M. (2013) Quantifying nitrogen leaching from diffuse agricultural and forest sources in a large heterogeneous catchment. Biogeochemistry 115: 149–165..
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J. (2013) Metodika hodnocení ohroženosti vodních nádrží eutrofizací způsobenou přísunem erozního fosforu [Methodology for assessment of vulnerability of water reservoirs from eutrophication caused by supply of phosphorus from soil erosion]. In: Kosour, D. (ed.) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 70–72.
Krása J., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Dostál T., David V., Ansorge L., Duras J., Janotová B., Bauer M., Devátý J., Strouhal L., Vrána K., Fiala D. (2013) Hodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy [Assessment of vulnerability of water reservoirs to sediment loads and eutrophication caused by soil erosion]. In: ČVUT v Praze ISBN 978–80–01–05428–4 58 p.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2013) Faktory ovlivňující litorální makrofyta v nádrži s kolísající hladinou (VN Lipno) [Factors that influence littoral macrophytes in a reservoir with water level fluctuations (Lipno Reservoir)]. In: Říhová Ambrožová J. (ed) Sborník konference Vodárenská biologie 2013, Praha, February 6–7, 2013. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s  r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–70–8:pp. 67–71.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J., Poláková S. (2013) Response of littoral macrophytes to water level fluctuations in a storage reservoir. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 408: 07p1–07p21..
Krolová M., Hejzlar J. (2013) Protection and support of littoral macrophyte stands by breakwaters on differently exposed shores of the Lipno reservoir. Silva Gabreta 19: 57–71..
Borovec J., Jan J., Hejzlar J., Krása J., Rosendorf P. (2012) Eutrofizační potenciál erozních částic v nádržích [Eutrophicion potential of erosion particles in reservoirs ]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 57–61.
Hejzlar J., Borovec J., Kopáček J., Turek J., Volková A. (2012) Dlouhodobý vývoj živinového znečištění v povodí nádrže Orlík [Long-term trends of nutrient pollution in the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 35–42.
Hejzlar J., Kopáček J., Polívka J., Turek J., Volková A. (2012) Trendy vývoje kvality vody a trofie ve vodárenské nádrži Římov [Trends in water quality and trophic level in the drinking reservoir Římov]. In: Říhová Ambrožová J., Veselá, J. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2011, Praha, February 2–3, 2011. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–56–2: pp. 80-85.
Kasalický V., Jezbera J., Hahn M., Jezberová J., Hejzlar J., Šimek K. (2012) Ecology of planktonic freshwater bacteria of the Limnohabitans genus (Betaproteobacteria). In: Zborník príspevkov XVI. Konferencia SLS a ČLS Od molekúl po ekosystémy, Jasná, June 25–29, 2012, ISBN 978–80–971056–0–0: pp. 59–62.
Kopáček J., Posch M., Hejzlar J., Oulehle F., Volková A. (2012) An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition. Atmospheric Environment 50: 287–296..
Krása J., Janotová B., Bauer M., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J. (2012) Zdroje splavenin v povodích a jejich eutrofizační potenciál [Sources of transported sediment from the catchment and its eutrophication potential]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 53–56.
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2012) Zonace litorálního porostu v zátoce přehradní nádrže Lipno [Litoral zonation in a cove of Lipno Reservoir]. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích Přírodní vědy:
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2012) Depth limit of littoral vegetation in a storage reservoir: A case study of Lipno Reservoir (Czech Republic). Limnologica 42: 165–174..
Lapka M., Cudlínová E., Borovec J., Hejzlar J., Políčková B., Švejdarová H. (2012) Socioekonomické zájmy a možnosti snížení zátěže vod v povodí nádrže Orlík fosforem [Socio-economic interests and possibilities to decrease phosphorus loads to surface waters the catchment of Orlík Reservoir]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2011, 4. ročník odborné konference. Písek, October 4–5, 2011, Svazek obcí regionu Písecko, Povodí Vltavy, s. p. a BC AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav, ISBN 978–80–260–2491–0: pp. 95–100.
Rosendorf P., Duras J., Hejzlar J. (2012) Jak stanovit kritéria dobrého ekologického potenciálu pro vodní nádrže z pohledu eutrofizace? [How to determine criteria of good ecological potential in water reservoirs]. In: Kosour, D. (ed.) Vodní nádrže 2012, Brno, September 26–27, 2012, Povodí Moravy: pp. 42–50.
Čech M., Peterka J., Říha M., Muška M., Hejzlar J., Kubečka J. (2011) Location and timing of the deposition of egg strands by perch (Perca fluviatilis L.): the roles of lake hydrology, spawning substrate and female size. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 403: 08p1-08p12..
Durand P., Breuer L., Johnes P., Billen G., Butturini A., Pinay G., Van Grinsven H., Garnier J., Rivett M., Reay D., Curtis C., Siemens J., Maberly S., Kaste O., Humborg C., Loeb R., De Klein J., Hejzlar J., Skoulikidis N., Kortelainen P., Lepistö A., Wright R. (2011) Nitrogen processes in aquatic ecosystems. In: Sutton, M.A., Howard, C.M., Erisman, J.W., Billen, G., Bleeker, A., Grennfelt, P., van Grinsven, H., Grizzetti, B. (eds.), The European Nitrogen Assessment: Sources, Effects and Policy Perspectives. Cambridge University Press, ISBN 978–1–107–00612–6: pp. 126–146.
Kopáček J., Hejzlar J., Vrba J., Stuchlík E. (2011) Phosphorus loading of mountain lakes: Terrestrial export and atmospheric deposition. Limnology and Oceanography 56: 1343-1354..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Porcal P. (2011) Bulk deposition and throughfall fluxes of elements in the Bohemian Forest (central Europe) from 1998-2009. Boreal Environment Research 16: 495-508..
<<...45678...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA