Publikace

<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 263 záznamů
Hejzlar J., Borovec J., Zahrádka V., Rosendorf P. (2015) Vliv klecového chovu ryb na jakost vody v nádrži Nechranice [Influence of cage fish farming on water quality in the eutrophic Nechranice Reservoir]. In: Říhová Ambrožová, J., Petráková Kánská, K. (eds.) Sborník konference Vodárenská biologie 2015, Praha, February 4–5, 2015. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–83–8: pp. 61–68.
Hejzlar J., Znachor P., Sobolíková Z., Rohlík V. (2015) Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno [High eutrophication efficiency of phosphorus originating from wastewaters in the Lipno Reservoir]. In: Kosour, D. et al. (ed.), Sborník konference Vodní nádrže 2015, Brno, October 6–7, 2015. Povodí Moravy, Brno, ISBN 978–80–260–8726–7: pp. 81–87.
Jan J., Borovec J., Kopáček J., Hejzlar J. (2015) Assessment of phosphorus associated with Fe and Al (hydr)oxides in sediments and soils. Journal of Soils and Sediments 15: 1620–1629.
DOI: 10.1007%2Fs11368-015-1119-1
Kopáček J., Bičárová S., Hejzlar J., Hynštová M. M., Kaňa J., Mitošinková M., Porcal P., Stuchlík E., Turek J. (2015) Catchment biogeochemistry modifies long-term effects of acidic deposition on chemistry of mountain lakes. Biogeochemistry 125 : 315–335 .
DOI: 10.​1007/​s10533-015-0127-y
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Norton S., Stuchlík E. (2015) Effects of acidic deposition on in –lake phosphorus availability: A lesson from lakes recovering from acidification. Environmental Science & Technology 49: 2895–2903 .
DOI: 10.1021/es5058743
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Borovec J., Hejzlar J. (2015) Modelling of sediment and phosphorus loads in reservoirs in the Czech Republic. In: Fullen, M.A., Famodimu, J., Karyotis, T., Noulas, C., Panagopoulos, A., Rubio, J.L., Gabriels, D. (eds.) Innovative Strategies and Policies for Soil Conservation. Reiskirchen, Catena Verlag, ISBN 978–3–923381–62–3: pp. 21–34.
Krása J., Jáchymová B., Bauer M., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Bečička M. (2015) Eroze zemědělské půdy a její význam pro zanášení a eutrofizaci nádrží v České republice [Erosion of agricultural land and its importance for siltation and eutrophication of reservoirs in the Czech Republic]. In: Kosour, D. et al. (ed.) Sborník konference Vodní nádrže 2015, Brno, October 6–7, 2015. Povodí Moravy, Brno, ISBN 978–80–260–8726–7: pp. 43–46.
Mahdy A., Hilt S., Filiz N., Beklioglu M., Hejzlar J., Özkundakci D. D., Papastergiadou E. , Scharfenberger U., Šorf M. M., Stefanidis K., Tuvikene L., Zingel P., Søndergaard M., Jeppesen E., Adrian R. (2015) Effects of water temperature on summer periphyton biomass in shallow lakes: a pan-European mesocosm experiment. Aquatic Sciences 77: 499–510.
DOI: 10.1007%2Fs00027-015-0394-7
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies – a proposal]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2014, Praha, February 5–6, 2014. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–78–4:pp. 21–32.
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Nedoma J., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Kubečka J., Ricard D., Matěna J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero [Methodology of assessment of the ecological potential heavily modified water bodies and artificial water bodies – lake category]. Certifikovaná metodika Ministerstvem životního prostředí České republiky 1828/ENV/15. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice:
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Posch M. (2014) Sulphate leaching from diffuse agricultural and forest sources in a large central European catchment during 1900–2010. Science of the Total Environment 470: 543–550..
Kopáček J., Hejzlar J., Porcal P., Posch M. (2014) A mass-balance study on chloride fluxes in a large central European catchment during 1900–2010. Biogeochemistry 120: 319–335..
Krása J., Jáchymová B., Bauer M., Dostál T., David V., Bečička M., Devátý J., Strouhal L., Vrána K., Rosendorf P., Ansorge L., Fiala D., Hejzlar J., Borovec J., Duras J. (2014) Atlas transportu splavenin a erozního fosforu na území České republiky v povodích nádrží ohrožených eutrofizací [Atlas of sediment and phosphorus transport into vulnerable reservoirs within the Czech Republic]. In: ČVUT v Praze Fakulta stavební ISBN 978–80–01–05635–6 vydání druhé 72 p.
Landkildehus F., Søndergaard M., Beklioglu M., Adrian R., Angeler D., Hejzlar J., Papastergiadou E., Zingel P., Çakiroğlu A., Scharfenberger U., Drakare S., Nõges T., Šorf M., Stefanidis K., Tavşanoğlu Ü., Trigal C., Mahdy A., Papadaki C., Tuvikene L., Larsen S., Kernan M., Jeppesen E. (2014) Climate change effects on shallow lakes: design and preliminary results of a cross-European climate gradient mesocosm experiment. Estonian Journal of Ecology 63: 71–89..
Turek J., Fluksová H., Hejzlar J., Kopáček J., Porcal P. (2014) Modelling air temperature in catchments of Čertovo and Plešné lakes in the Bohemian Forest back to 1781. Silva Gabreta 20: 1–24. .
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2013) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivěných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing Ecological potential of heavily modified and artificial water bodies]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 33–38.
Čech M., Peterka J., Říha M., Vejřík L., Jůza T., Draštík V., Kratochvíl M., Muška M., Hejzlar J., Znachor P., Kubečka J. (2013) Výzkum reprodukční úspěšnosti okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově zatopené důlní jámě Chabařovice pomocí SCUBA potápěčů. [Research of the reproduction success of perch (Perca fluviatilis L.) in the opencast mine lake Chabařovice using SCUBA diver In: Lhotský, R. (ed) Sborník konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů, Most, April 16–18, 2013. ENKI o. p. s., ISBN 978–80–260–4172–6:pp. 19–22.
Jan J., Borovec J., Kopáček J., Hejzlar J. (2013) What do results of common sequential fractionation and single-step extractions tell us about P binding with Fe and AL compounds in non-calcareous sediments? Water Research 47: 547–557..
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012. Silva Gabreta 19: 105–137..
Kopáček J., Hejzlar J., Posch M. (2013) Factors controlling the export of nitrogen from agricultural land in a large central European catchment during 1900–2010. Environmental Science & Technology 47: 6400–6407..
<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA