Publikace

<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 220 záznamů
Hejzlar J., Borovec J., Polívka J., Turek J., Volková A. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 2. scénářová analýza pro návrh strategie snižování odnosu fosforu [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 2. Scenario analysis for proposal of strategy to decrease ph In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 67–80.
Jan J., Borovec J., Hejzlar J. (2010) Zpřesnění interpretace frakcionační analýzy P, Fe a Al v sedimentech [Sediment P, Fe, and Al fractionation analysis – interpretation improvement]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.) Sborník konference Pitná voda, 10. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, May 17–20, 2010, W & ET Team, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–6854–8:pp. 323–328.
Krása J., Dostál T., Rosendorf P., Hejzlar J., Borovec J., Duras J., Fiala D., Beránková T., Dvořáková T., Martinec J., Strouhal L., Koudelka P., Mikšíková K., Vrána K., Ansorge L. (2010) Útvary stojatých vod v ČR a rizika eutrofizace způsobená erozním smyvem [Defining of eutrophication of standing water bodies caused by erosion phosphorus loads]. In: Sborník příspěvků z konference Krajinné inženýrství 2010, Praha, September 23–24, 2010. ČSKI, Praha, ISBN 978–80–903258–9–0:pp. 56–62.
Kratochvíl M., Čech M., Vašek M., Kubečka J., Hejzlar J., Matěna J., Peterka J., Macháček J., Seďa J. (2010) Diel vertical migrations of age 0+ percids in a shallow, well-mixed reservoir. Journal of Limnology 69: 305–310..
Krolová M., Čížková H., Hejzlar J. (2010) Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno [Factors effecting the occurrence of aquatic macrophytes in the Lipno reservoir]. Silva Gabreta 16: 61–92..
Borovec J., Hejzlar J., Jan J., Mošnerová P. (2009) Sedimenty údolní nádrže Orlík [Sediments of the Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 37–43.
Hejzlar J., Anthony S., Arheimer B., Behrendt H., Bouraoui F., Grizzetti B., Groenendijk P., Jeuken M., Johnsson H., Lo Porto A., Kronvang B., Panagopoulos Y., Siderius C., Silgram M., Venohr M., Žaloudík J. (2009) Nitrogen and phosphorus retention in surface waters: an inter-comparison of predictions by catchment models of different complexity. Journal of Environmental Monitoring 11: 584–593..
Hejzlar J., Matěna J., Šimek K., Turek J., Znachor P., Žaloudík J., Rohlík V., Langhansová M. (2009) Fosfor jako hlavní příčina současného nepříznivého stavu eutrofizace a jakosti vody v nádrži Orlík [Phosphorus – the main cause of currently unfavourable state of eutrophication and water quality in Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2008, odborný seminář, Písek, October 6, 2008. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–03–1:pp. 84–95.
Hejzlar J., Polívka J., Žaloudík J. (2009) Analýza hierarchie významu bodových a difúzních zdrojů fosforu v povodí řeky Lomnice pro eutrofizaci nádrže Orlík [An analysis of the hierarchy of importance of point and diffuse phosphorus sources in the Lomnice River catchment for the eutrophication of In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 87–95.
Kopáček J., Hejzlar J., Kaňa J., Norton S., Porcal P., Turek J. (2009) Trends in aluminium export from a mountainous area to surface waters, from deglaciation to the recent. Effects of vegetation and soil development, atmospheric acidification, and nitrogen-saturation. Journal of Inorganic Biochemistry 103: 1439–1448..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Šantrůčková H. (2009) Canopy leaching of nutrients and metals in a mountain spruce forest. Atmospheric Environment 43: 5443–5453..
Kronvang B., Behrendt H., Andersen H., Arheimer B., Barr A., Borgvang S., Bouraoui F., Granlund K., Grizzetti B., Groenendijk P., Schwaiger E., Hejzlar J., Hoffmann L., Johnsson H., Panagopoulos Y., Lo Porto A., Reisser H., Schoumans O., Anthony S., Silgram M., Venohr M., Larsen S. (2009) Ensemble modelling of nutrient loads and nutrient load partitioning in 17 European catchments. Journal of Environmental Monitoring 11: 572–583..
Nedoma J., Šimek K., Hejzlar J. (2009) Přísun a transformace znečištění v podélném profilu vltavského ramene nádrže Orlík [Pollution input and transformation along the longitudinal profile of the Vltava stretch in the Orlík]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 31–36.
Richtr J., Hejzlar J., Semančíková E. (2009) Koncentrace a formy fosforu v odtoku z malých zemědělských povodí v povodí nádrže Orlík [Concentrations and forms of phosphorus in the runoff from small agricultural catchments in the catchment of Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 65–74.
Vagstad N., French H., Andersen H., Behrendt H., Grizzetti B., Groenendijk P., Lo Porto A., Reisser H., Siderius C., Stromquist J., Hejzlar J., Deelstra J. (2009) Comparative study of model prediction of diffuse nutrient losses in response to changes in agricultural practices. Journal of Environmental Monitoring 11: 594–601..
Znachor P., Hejzlar J., Nedoma J., Rychtecký P. (2009) Vliv povodní a přívalových dešťů na sezónní vývoj fytoplanktonu nádrže Římov [Effect of floods and extreme rainfalls on phytoplankton seasonal succession in the Římov Reservoir]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 295–298.
Hejzlar J., Borovec J., Perglová V., Hanslík E., Nedvěd L. (2008) Datování sedimentů ve vodárenské nádrži Římov pomocí cesia 137 [Dating of sediments in the drinking water reservoir Římov with cesium-137] In: Hanslík, E., Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Č. Budějovice, May 5–7, 2008, ČVTVHS Praha, ISBN 978–80–02–02068–4: pp. 59–64. 59-64.
Hejzlar J., Duras J., Staňková B., Turek J., Žaloudík J. (2008) Vliv eutrofizace na jakost vody v nádržích: metodika hodnocení přísunu živin z povodí a protieutrofizační odolnosti nádržového ekosystému. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2008, 9. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 2–5, 2008, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–2034–8: pp. 47–52.
Hejzlar J., Žaloudík J., Duras J., Staňková B., Mivalt R. (2008) Vliv rybářského obhospodařování rybníků na jakost vody ve vodárenské nádrži Mostiště [The impact of fishery management at fish ponds on water quality in the water supply reservoir of Mostiště]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2008. Praha, January 29–30, 2008, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–31–9: pp. 93–101.
Kopáček J., Hejzlar J., Norton S. (2008) Proton production by transformations of aluminium and iron in lakes. Water Research 42: 1220-1228.
<<...34567...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA