Publikace

Celkem nalezeno: 79 záznamů
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2013) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivěných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing Ecological potential of heavily modified and artificial water bodies]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 33–38.
Čech M., Peterka J., Říha M., Vejřík L., Jůza T., Draštík V., Kratochvíl M., Muška M., Hejzlar J., Znachor P., Kubečka J. (2013) Výzkum reprodukční úspěšnosti okouna říčního (Perca fluviatilis L.) v nově zatopené důlní jámě Chabařovice pomocí SCUBA potápěčů. [Research of the reproduction success of perch (Perca fluviatilis L.) in the opencast mine lake Chabařovice using SCUBA diver In: Lhotský, R. (ed) Sborník konference Jezera a mokřady ve zbytkových jamách po těžbě nerostů, Most, April 16–18, 2013. ENKI o. p. s., ISBN 978–80–260–4172–6:pp. 19–22.
Eiler A., Drakare S., Bertilsson S., Pernthaler J., Peura S., Rofner C., Šimek K., Yang Y., Znachor P., Lindström E. (2013) Unveiling distribution patterns of freshwater phytoplankton by a next generation sequencing based approach. PLOS ONE 8: e53516..
Šorf M., Brandl Z., Znachor P., Vašek M. (2013) Floating large-volume mesocosms as a simple, lowcost experimental design suitable for the variety of lakes and reservoirs. Fundamental and Applied Limnology 183: 41–48..
Znachor P., Visocká V., Nedoma J., Rychtecký P. (2013) Spatial heterogeneity of diatom silicification and growth in a eutrophic reservoir. Freshwater Biology 58: 1889–1902..
Čech M., Peterka J., Říha M., Vejřík L., Jůza T., Kratochvíl M., Draštík V., Muška M., Znachor P., Kubečka J. (2012) Extremely shallow spawning of perch (Perca fluviatilis L.): the roles of sheltered bays, dense semi-terrestrial vegetation and low visibility in deeper water. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 406: 09p1–09p12..
Čtvrtlíková M., Znachor P., Nedoma J., Vrba J. (2012) Effects of temperature on the phenology of germination of Isoëtes echinospora. Preslia 84: 141–153..
Kratochvíl M., Mrkvička T., Vašek M., Peterka J., Čech M., Draštík V., Jůza T., Matěna J., Muška M., Seďa J., Znachor P., Kubečka J. (2012) Littoral age 0+ fish distribution in relation to multi-scale spatial heterogeneity of a deep-valley reservoir. Hydrobiologia 696: 185–198..
Matěna J., Čech M., Znachor P. (2012) Přehrady [Reservoirs]. In: J. Kleczek (ed.) Voda ve vesmíru, na zemi, v životě a v kultuře, Radioservis, a. s., ISBN 978–80–86212–98–2: pp. 326–333.
Znachor P., Šimek K., Nedoma J. (2012) Bacterial colonization of the freshwater planktonic diatom Fragilaria crotonensis. Aquatic Microbial Ecology 66: 87–94..
Rychtecký P., Znachor P. (2011) Spatial heterogeneity and seasonal succession of phytoplankton along the longitudinal gradient in a eutrophic reservoir. Hydrobiologia 663: 175-186..
Znachor P., Nedoma J., Rychtecký P. (2011) Kinetics of glucose stimulatory effect on silica deposition and growth of natural populations of Fragilaria crotonensis. Phycological Research 59: 123-128..
Znachor P., Nedoma J. (2010) Importance of dissolved organic carbon for phytoplankton nutrition in a eutrophic reservoir. Journal of Plankton Research 32: 367–376..
Cao X., Song C., Zhou Y., Štrojsová A., Znachor P., Zapomělová E., Vrba J. (2009) Extracellular phosphatases produced by phytoplankton and other sources in shallow eutrophic lakes (Wuhan, China): taxon-specific versus bulk activity. Limnology 10: 95–104..
Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P., Hekera P. (2009) Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia 81: 135–149..
Hejzlar J., Matěna J., Šimek K., Turek J., Znachor P., Žaloudík J., Rohlík V., Langhansová M. (2009) Fosfor jako hlavní příčina současného nepříznivého stavu eutrofizace a jakosti vody v nádrži Orlík [Phosphorus – the main cause of currently unfavourable state of eutrophication and water quality in Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2008, odborný seminář, Písek, October 6, 2008. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–03–1:pp. 84–95.
Iluz D., Dishon G., Capuzzo E., Meeder E., Astoreca R., Montecino V., Znachor P., Ediger D., Marra J. (2009) Short-term variability in primary productivity during a wind-driven diatom bloom in the Gulf of Eilat (Aqaba). Aquatic Microbial Ecology 56: 205–215..
Znachor P., Hejzlar J., Nedoma J., Rychtecký P. (2009) Vliv povodní a přívalových dešťů na sezónní vývoj fytoplanktonu nádrže Římov [Effect of floods and extreme rainfalls on phytoplankton seasonal succession in the Římov Reservoir]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 295–298.
Šimek K., Horňák K., Jezbera J., Nedoma J., Znachor P., Hejzlar J., Seďa J. (2008) Spatio-temporal patterns of bacterioplankton production and community composition related to phytoplankton composition and protistan bacterivory in a dam reservoir. Aquatic Microbial Ecology 51: 249-262.
Zapomělová E., Hisem D., Řeháková K., Hrouzek P., Jezberová J., Komárková J., Korelusová J., Znachor P. (2008) Experimental comparison of phenotypical plasticity and growth demands of two strains from the Anabaena circinalis/A. crassa complex (cyanobacteria). Journal of Plankton Research 30: 1257-1269.
DOI: DOI: 10.1093/plankt/fbn081

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA