Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775851
E-mail: martina.ctvrtlikova@hbu.cas.cz
Místnost: 322NB

Popis

Martina Čtvrtlíková is a researcher with twenty years of experience in scientific diving surveys of aquatic macrophytes. Her primary area of expertise is the ecology of plants and their responses to anthropogenic stressors in natural lakes and man-made reservoirs. Her other research includes wetland restoration.

Odborný životopis

Scientometry
H-index = 10
18 IF publications
410 citations (380 without self-citations)
Researcher ID: AAN-1106-2021

Education

 • 2002 – M.Sc. (Biology, Geography and Environment protection) – Palacký University Olomouc
 • 2011 – Ph.D. (Botany) – Palacký University Olomouc
 • 2002, 2022 – CMAS diver P**

Employment

 • 2005–2014 – research associate at the Institute of Botany CAS, v.v.i., Třeboň
 • Since 2007 – research associate at the Institute of Hydrobiology, Biology Centre CAS, České Budějovice
 • 2012–2015 – a postdoctoral fellow at the Institute of Hydrobiology, Biology Centre CAS, České Budějovice
 • Since 2017 – lecturer and guarantor of a semester course at the Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Main research areas
 • stress-tolerant life strategy of isoetids in oligotrophic lakes 
  • Isoëtes species under acidification and global warming stress (reproduction biology, mycorrhiza)
  • Sparganium agustifolium recovery in acidified lakes
  • Luronium natans in artificial ponds under deforestation stress (restoration ecology)
 • macrophytes in oligotrophic post-mining lakes under eutrophication stress (whole-lake primary production)
 • macrophytes in eutrophicated reservoirs under water-level fluctuation stress (whole-lake primary production)
 • ecological potential of heavily modified and artificial water bodies (WFD)
 • wetland restoration and habitat creation on artificial floating islands
 • methods of scientific diving surveys

Membership in scientific organizations

Czech Limnological Society

Other activities

Science popularization via photography exhibitions and public presentations. 

Projects

 • 2022–2024 – team member, Effects of nitrogen availability and forest  status on soil microbiome, nutrient cycling, and biological recovery of acidified waters in mountain ecosystems, 22-05421S
 • 2018–2022 – team member, Biomanipulation as a tool for the improvement of reservoir water quality, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007417
 • 2019–2021 – team member, An interdisciplinary study on element cycling in mountain catchment-lake systems regenerating from tree dieback. Czech Science Foundation, 19-16605S
 • 2016–2020 – team member, Floating green islands, a perspective alternative for improvement of ecological potential and support of littoral habitats in water reservoirs, TH02030633
 • 2012–2015 – postdoctoral fellow, Promotion of post-doctoral positions in the Biology Centre of the Czech Academy of Sciences aimed to build the global competitiveness of the research teams in the Czech Republic: Catchment-Lake Ecosystem Modelling, CZ.1.07/2.3.00/30.0032
 • 2012–2014 – team member, Methods for the assessment of the ecological potential of heavily modified and artificial water bodies, SFŽP 05611212
 • 2007–2011 – team member, Constraints and limits of biological recovery from acid stress: what is the future of headwater ecosystems in the Bohemian Forest? Czech Science Foundation, 206/07/1200
 • 2007–2009 – principal investigator, Critical factors of reproduction and recovery of Isoëtes lacustris and I. echinospora populations in strongly acidified lakes, KJB 600050704
 • 2004–2006 – principal investigator, Reproduction biology and autecology of the quillworts Isoëtes echinospora and I. lacustris in Bohemian Forest lakes and in ex-situ cultures. Czech Science Foundation, 206/04/0967

Výuka Biologie vodních makrofyt, EKO/BVM
Palacký University Olomouc, Faculty of Science, Department of Ecology and Environmental Sciences

Publikace
Celkem nalezeno: 40 záznamů
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Hekera P., Vrba J. (2023) Aquatic quillworts, Isoëtes echinospora and I. lacustris under acidic stress—A review from a temperate refuge. Ecology and Evolution 13 : e9878.
DOI: 10.1002/ece3.9878
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Muška M., Hladík M., Čtvrtlíková M., Draštík V., Kučerová A., Krolová M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Kubečka J. (2023) Artificial floating islands: a promising tool to support juvenile fish in lacustrine systems. Hydrobiologia 850 : 1969–1984.
DOI: 10.1007/s10750-023-05204-8
Čtvrtlíková M., Znachor P. (2022) Společenstva vodních rostlin, řas a sinic v přehradních nádržích a důlních jezerech. [Communities of aquatic plants, algae and cyanobacteria in reservoirs and mining lakes.] Živa 5 : 249.
Hejzlar J., Blabolil P., Čtvrtlíková M., Jůza T., Kasalický V., Kubečka J., Seďa J., Znachor P. (2022) Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích? [Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?] Proc. Conf. Water Supply Biology 2022 147-156.
Čtvrtlíková M., Krolová M., Kučerová A., Hejzlar J., Hladík M., Kubečka J. (2021) Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů. [Improving the ecological potential and water quality in reservoirs using floating vegetation islands.] Sborník konference Vodárenská biologie 187–193.
Kopáček J., Bače R., Čtvrtlíková M., Hruška J., Kaňa J., Oulehle F., Tahovská K., Vrba J. (2021) Vliv globálních změn na šumavská jezera. [Effects of global changes on the Bohemian Forest lakes.] Živa 6 : 290-300.
Moravcová A., Tichá A., Carter V.A., Vondrák D., Čtvrtlíková M., van Leuven J.F.N., Heurich M., Tinner W., Kuneš P. (2021) Mountain aquatic Isoëtes populations reflect millennial-scale environmental changes in the Bohemian Forest Ecosystem, Central Europe. The Holocene 31 : 746– 759.
DOI: 10.1177/0959683620988060
Sudová R. , Rydlová J., Čtvrtlíková M., Kohout P., Oelh F., Voříšková J., Kolaříková Z. (2021) Symbiosis of isoetid plant species with arbuscular mycorrhizal fungi under aquatic versus terrestrial conditions. Mycorrhiza 31 : 273–288.
DOI: 10.1007/s00572-020-01017-y
Cantonati M., Poikane S., Pringle C.M., Stevens L.E., Turak E., Heino J., Richardson J.S., Bolpagni R., Borrini A., Cid N., Čtvrtlíková M., Galassi D.M.P. , Hájek M., Hawes I., Levkov Z., Naselli-Flores L., Saber A.A., Di Cicco M., Fiasca B. , Hamilton P., Kubečka J., Segadelli S., Znachor P. (2020) Characteristics, Main Impacts, and Stewardship of Natural and Artificial Freshwater Environments: Consequences for Biodiversity Conservation Water 12 : 260.
DOI: 10.3390/w12010260
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Nedoma J., Znachor P., Vrba J. (2020) Only the adults survive – A long-term resistance of Isoëtes lacustris to acidity and aluminium toxicity stress in a Bohemian Forest lake Ecological Indicators 111 : 106026.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.106026
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Krolová M., Znachor P., Hejzlar J., Matěna J., Muška M., Kubečka J., Hladík M. (2020) Vodní makrofyta umělých plovoucích ostrovu v nádržích České republiky. [Aquatic macrophytes of artificial floating islands in the reservoirs of the Czech Republic.] book 108pp.
Kubečka J., Čtvrtlíková M., Muška M., Hladík M. (2020) Zařízení pro zlepšení ekologických vlastností vodních nádrží a sestava s tímto zařízením Užitný vzor 34438.
Sudová R. , Kohout P., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Suda J., Voříšková J., Kolaříková Z. (2020) Diverse fungal communities associated with the roots of isoetid plants are structured by host plant identity Fungal Ecology 45 : 100914.
DOI: 10.1016/j.funeco.2020.100914
Znachor P., Čtvrtlíková M., Vrba J. (2020) Lahvenka velká, nečekaný obyvatel Prášilského jezera. [Ophrydium versatile, an unexpected inhabitant of Prášilské Lake.] Vesmír 99 : 176-179.
Blabolil P., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Muška M., Potužák J., Peterka J. (2019) Biota odstavených ramen dolního toku řeky Blanice [Biota of the lower Blanice River oxbows] Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích 59 : 44-57 .
Čtvrtlíková M. (2019) Recenze. G.A. Janauer, A. Gaberščik, J. Květ, M. Germ, N. Exler (eds): Macrophytes of the River Danube Basin Živa 2019/6 :
Čtvrtlíková M., Ekrt L. (2019) Isoëtes, pp. 309-311 In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Koutecký P., Ekrt L., Řepka R., Štěpánková J., Jelínek B., Grulich V., Prančl J. & Wild J., Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8. Preslia 91: 257–368 DOI: 10.23855/preslia.2019.257
Francová K., Šumberová K., Kučerová A., Čtvrtlíková M., Šorf M., Borovec J., Drozd B., Janauer G.A., Vrba J. (2019) Macrophyte assemblages in fishponds under different fish farming management Aquatic Botany 159 : 103131.
DOI: 10.1016/j.aquabot.2019.103131
Čtvrtlíková M., Kopáček J., Vrba J. (2018) Příběh šumavských šídlatek. [The story of Isoëtes from Sumava lakes.] Vlastivědný sborník Muzea Šumavy
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Rychtecký P., Blabolil P., Borovec J. (2018) Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a MIlada [Aquatic macrophyte survey in artificial lakes Medard, Most and Milada] Zpravodaj Hnědé uhlí 2018 (4) : 16-24.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA