Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775851
E-mail: sidlatka@email.cz
Místnost: 322NB

Popis

Ekotoxikologie a mykorhiza u isoetidů, hodnocení ekologického stavu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů s pomocí vodních makrofyt
 
 
 
 
 

Odborný životopis

2007–        , Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice, vědecký pracovník a postdoktorand (2012–2015)
2005–2014, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Třeboň, vědecký pracovník
2011, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci
 
Projekty:

2016–2020, TAČR TH02030633 - Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích
2012–2015, projekt MŠMT a ESF, CZ.1.07/2.3.00/30.0032 (Vytvoření postdoktorandských pozic na Biologickém centru AV ČR k rozvoji biologických disciplín a dosažení globální konkurenceschopnosti): Modelování ekosystému povodí-jezero (postdoktorandka)
2012–2013, projekt SFŽP ČR č. 05611212: Metody hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů (členka týmu)
2010–2013, projekt GAČR P504/10/0781: Arbuskulární mykorhizní houby a endofytické DSE houby v kořenech submerzních vodních makrofyt, Isoëtes lacustris a I. echinospora (Lycopodiophyta) (členka týmu)
2007–2011, projekt GAČR 206/07/1200: Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy. (členka týmu)
2007–2009, Projekt GAAV KJB 600050704: Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech (řešitelka)
2004–2006, projekt GAČR 206/04/0967: Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v šumavských jezerech a v kultuře (řešitelka)

Výuka KBO 131 – Biologie vodních makrofyt
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Publikace
Celkem nalezeno: 20 záznamů
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Rychtecký P., Blabolil P., Borovec J. (2018) Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a MIlada [Aquatic macrophyte survey in artificial lakes Medard, Most and Milada] Zpravodaj Hnědé uhlí 2018 (4) : 16-24.
Vejříková I., Vejřík L., Kočvara L., Lepš J., Sajdlová Z., Čtvrtlíková M., Peterka J. (2018) Impact of herbivory and competition on lake ecosystem structure: underwater experimental manipulation. Scientific Reports 8 : article number 12130.
DOI: 10.1038/s41598-018-30598-0
Čtvrtlíková M. (2016) Životní strategie šídlatek prověřená stovkami milionů let [Quillwort life strategies tried and tested over hundreds of millions of years]. Živa 64 (3) : 110–112.
Čtvrtlíková M. (2016) Šídlatky na dně šumavských jezer [Quillworts at the bottom of lakes in the Šumava Mts. Živa 64 (4) : 165–167.
Čtvrtlíková M., Hejzlar J., Vrba J., Kopáček J., Nedoma J., Hekera P., Wade A., Roy S. (2016) Lake water acidification and temperature have a lagged effect on thepopulation dynamics of Isoëtes echinospora via offspring recruitment. Ecological Indicators 70 : 420–430.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2016.06.042
Pereira C., Maia L.C. , Sánchez-Castro I., Palenzuela J., Silva D., Sudová R. , Sýkorová Z. , Rydlová J., Čtvrtlíková M., Goto B., Silva G., Oehl F. (2016) Acaulospora papillosa, a new mycorrhizal fungus from NE Brazil, and Acaulospora rugosa from Norway. Phytotaxa 260 : 14–24.
DOI: 10.11646/phytotaxa.260.1.2
Vrba J., Kopáček J., Čtvrtlíková M., Znachor P. (2016) Brief history of long-term ecological research into aquatic ecosystems and their catchments in the Czech Republic. Part II: Glacial lakes. Biology Centre CAS, v. v. i., Institute of Hydrobiology, České Budějovice, ISBN 978–80–86668–35–2: 32 p.
Sudová R., Sýkorová Z., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Oehl F. (2015) Rhizoglomus melanum, a new arbuscular mycorrhizal fungal species associated with submerged plants in freshwater lake Avsjoen in Norway. Mycological Progress 14 : 1-8.
DOI: 10.1007%2Fs11557-015-1031-5
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing ecological potential of heavily modified and artificial water bodies – a proposal]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2014, Praha, February 5–6, 2014. Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–78–4:pp. 21–32.
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Nedoma J., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Kubečka J., Ricard D., Matěna J. (2014) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero [Methodology of assessment of the ecological potential heavily modified water bodies and artificial water bodies – lake category]. Certifikovaná metodika Ministerstvem životního prostředí České republiky 1828/ENV/15. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice :
Čtvrtlíková M., Znachor P., Vrba J. (2014) The effect of temperature on the phenology of germination of Isoëtes lacustris. Preslia 86 : 279–292..
Kohout P., Sudová R., Janoušková M., Čtvrtlíková M., Hejda M., Pánková H., Slavíková R., Štajerová K., Vosátka M., Sýkorová Z. (2014) Comparison of commonly used primer sets for evaluating arbuscular mycorrhizal fungal communities. Is there a universal solution? Soil Biology & Biochemistry 68 : 482–493..
Borovec J., Hejzlar J., Znachor P., Čtvrtlíková M., Blabolil P., Říha M., Matěna J., Kubečka J. (2013) Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivěných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero – návrh [Methodology for assessing Ecological potential of heavily modified and artificial water bodies]. In: Kosour, D. (ed) Sborník konference Vodní nádrže 2013, Brno, September 25–26, 2013. Povodí Moravy s. p.:pp. 33–38.
Hruška J., Oulehle F., Chuman T., Kopáček J., Vrba J., Čtvrtlíková M., Majer V. (2013) 30 let výzkumu šumavských jezer. Regenerace z okyselení a vliv gradace lýkožrouta [Thirty-year research of the Bohemian Forest lakes Recovery from atmospheric acidification and an effect of bark beetle infestation]. Živa 61 : 224–229..
Čtvrtlíková M. (2012) Zotavování šídlatky jezerní v silně acidifikovaném Černém jezeře [Recovery of Isoëtes lacustris in strongly acidified Černé Lake]. In: Sborník referátů ze semináře Pochůzka po Černém a Čertově jezeře ke 100 letům ochrany NPR Černé a Čertovo jezero, Špičák, September 13, 2011. Česká lesnická společnost, o.s., ISBN 978–80–02–02330–2: pp. 34–38.
Čtvrtlíková M., Znachor P., Nedoma J., Vrba J. (2012) Effects of temperature on the phenology of germination of Isoëtes echinospora. Preslia 84 : 141–153..
Kohout P., Sýkorová Z., Čtvrtlíková M., Rydlová J., Suda J., Vohník M., Sudová R. (2012) Surprising spectra of root-associated fungi in submerged aquatic plants. FEMS Microbiology Ecology 80 : 216–235..
Sudová R., Rydlová J., Čtvrtlíková M., Havránek P., Adamec L. (2011) The incidence of arbuscular mycorrhiza in two submerged Iso?tes species. Aquatic Botany 94 : 183-187..
Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P., Hekera P. (2009) Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia 81 : 135–149..
Vrba J., Fott J., Kopáček J., Nedbalová L., Čtvrtlíková M., Šantrůčková H. (2009) Deset let komplexního výzkumu zotavování šumavských jezer a jejich povodí z acidifikace [Ten–year complex research of recovery of the Bohemian Forest and their catchments from acid stress]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS, Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 282–285.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA