RNDr. Pavel Rychtecký, Ph.D.

Job Position: Postdoc - Department of Aquatic Microbial Ecology (AME)

Contact details

Phone: 420387775850
E-mail: pavel.rychtecky@hbu.cas.cz
Room: 321NB

Description

Field sampling techniques, phytoplankton quantification, light and fluorescence microscopy, image cytometry, fluorescence based techniques, trace metal clean technique

Curriculum vitae

 

20032007: BSc. study in Biology, University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciences, České Budějovice, Thesis: Methodics used in study of competition relations among species of phytoplankton (supervised by RNDr. Jaroslava Komárková, CSc.)

20072009: MSc. study in Phycology, University of South Bohemia, Faculty of Science, České Budějovice, Thesis: Spatial heterogeneity and seasonal succession of phytoplankton along the longitudinal gradient in a eutrophic reservoir (supervised by RNDr. Petr Znachor, Ph.D.)

20092014: PhD. study in Limnology,  University of South Bohemia, Faculty of Science, České Budějovice, Thesis: Application of modern fluorescence techniques in studying growth, viability and phosphatase production of phytoplankton (supervised by RNDr. Petr Znachor, Ph.D.)

 

Related work experience

2007 – present:                 Biology Centre of the AS CR, v.v.i., Institute of Hydrobiology

 

Membership in scientific organizations

Czech Limnological Society

Publications
Total found: 18 records
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Malinovskyi O., Policar T., Rychtecký P., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M. (2024) Assessing the efficacy of spring stocking of pikeperch (Sander lucioperca) into a eutrophic reservoir. Lake and Reservoir Management 40 : 196-204.
DOI: 10.1080/10402381.2024.2333298
Mukherjee I., Grujčić V., Salcher M., Znachor P., Seďa J., Devetter M., Rychtecký P., Šimek K., Shabarova T. (2024) Integrating depth-dependent protist dynamics and microbial interactions in spring succession of a freshwater reservoir. Environmental Microbiome 19 : 31.
DOI: 10.1186/s40793-024-00574-5
Kavagutti V., Bulzu P., Chiriac M., Salcher M., Mukherjee I., Shabarova T., Grujčić V., Mehrshad M., Kasalický V., Andrei A.S., Jezberová J., Seďa J., Rychtecký P., Znachor P., Šimek K., Ghai R. (2023) High‑resolution metagenomic reconstruction of the freshwater spring bloom. Microbiome 11 : 15.
DOI: 10.1186/s40168-022-01451-4
Park H., Shabarova T., Salcher M., Kosová L., Rychtecký P., Mukherjee I., Šimek K., Porcal P., Seďa J., Znachor P., Kasalický V. (2023) In the right place, at the right time: the integration of bacteria into the Plankton Ecology Group model. Microbiome 11 : 112.
DOI: 10.1186/s40168-023-01522-0
Říha M., Rabaneda Bueno R., Jarić I., Souza A., Vejřík L., Draštík V., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Gjelland K.Ø., Rychtecký P., Sajdlová Z., Kočvara L., Tušer M., Prchalová M., Seďa J., Peterka J. (2022) Seasonal habitat use of three predatory fishes in a freshwater ecosystem. Hydrobiologia 849 : 3351-3371.
DOI: 10.1007/s10750-022-04938-1
Rychtecký P., Znachor P. (2022) Prostorová heterogenita nádrží a její důsledky pro kvalitu vody. [The spatial heterogeneity of reservoirs and its implications for water quality.] Živa 5 : 231-234.
Blabolil P., Harper L.R., Říčanová Š., Sellers G., Di Muri C., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Rychtecký P., Znachor P., Hejzlar J., Peterka J., Hänfling B. (2021) Environmental DNA metabarcoding uncovers environmental correlates of fish communities in spatially heterogeneous freshwater habitats. Ecological Indicators 126 : 107698.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107698
Andrei A., Salcher M., Mehrshad M., Rychtecký P., Znachor P., Ghai R. (2019) Niche-directed evolution modulates genome architecture in freshwater Planctomycetes ISME Journal 13 : 1056–1071.
DOI: 10.1038/s41396-018-0332-5
Perivolioti T. M., Tušer M., Frouzová J., Znachor P., Rychtecký P., Mouratidis A., Terzopoulos D., Bobori D. (2019) Estimating environmental preferences of freshwater pelagic fish using hydroacoustics and satellite remote sensing Water 11 : 2226.
DOI: 10.3390/w11112226
Čtvrtlíková M., Kučerová A., Rychtecký P., Blabolil P., Borovec J. (2018) Hydrobotanický průzkum umělých jezer Medard, Most a MIlada [Aquatic macrophyte survey in artificial lakes Medard, Most and Milada] Zpravodaj Hnědé uhlí 2018 (4) : 16-24.
Šorf M., Cábová M., Rychtecký P. (2017) Environmentally-induced plasticity of life history parameters in the cladoceran Simocephalus vetulus Limnologica 66 : 40-43.
DOI: 10.1016/j.limno.2017.07.003
Rychtecký P., Řeháková K., Kozlíková E., Vrba J. (2015) Light availability may control extracellular phosphatase production in turbid environments. Microbial Ecology 69 : 37–44.
DOI: 10.1007%2Fs00248-014-0483-5
Znachor P., Rychtecký P., Nedoma J., Visocká V. (2015) Factors affecting growth and viability of natural diatom populations in a meso-eutrophic Římov Reservoir (Czech Republic). Hydrobiologia 762 : 253–265 .
DOI: 10.1007%2Fs10750-015-2417-8
Rychtecký P., Znachor P., Nedoma J. (2014) Spatio-temporal study of phytoplankton cell viability in a eutrophic reservoir using SYTOX Green nucleic acid stain. Hydrobiologia 740 : 177–189..
Znachor P., Visocká V., Nedoma J., Rychtecký P. (2013) Spatial heterogeneity of diatom silicification and growth in a eutrophic reservoir. Freshwater Biology 58 : 1889–1902..
Rychtecký P., Znachor P. (2011) Spatial heterogeneity and seasonal succession of phytoplankton along the longitudinal gradient in a eutrophic reservoir. Hydrobiologia 663 : 175-186..
Znachor P., Nedoma J., Rychtecký P. (2011) Kinetics of glucose stimulatory effect on silica deposition and growth of natural populations of Fragilaria crotonensis. Phycological Research 59 : 123-128..
Znachor P., Hejzlar J., Nedoma J., Rychtecký P. (2009) Vliv povodní a přívalových dešťů na sezónní vývoj fytoplanktonu nádrže Římov [Effect of floods and extreme rainfalls on phytoplankton seasonal succession in the Římov Reservoir]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 295–298.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search