Publikace

Celkem nalezeno: 82 záznamů
Jůza T., Vašek M., Kubečka J., Seďa J., Matěna J., Prchalová M., Peterka J., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Žaloudík J. (2009) Pelagic underyearling communities in a canyon-shaped reservoir in late summer. Journal of Limnology 68: 304–314..
Macháček J., Seďa J. (2009) Morfologie filtračního aparátu jako druhově specifický znak a jako indikátor vývoje populace u perlooček rodu Daphnia [Morphology of filtering apparatus as a species specific trait and as an indicator of population development in Daphnia]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS, Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 175–177.
Říha M., Kubečka J., Vašek M., Seďa J., Mrkvička T., Prchalová M., Matěna J., Hladík M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Jarolím O., Jůza T., Kratochvíl M., Peterka J., Tušer M. (2009) Long-term development of fish populations in the Římov Reservoir. Fisheries Management and Ecology 16: 121–129..
Devetter M., Seďa J. (2008) The relative role of interference competition in regulation of a rotifer community during spring development in a eutrophic reservoir. International Review of Hydrobiology 93: 31-43.
Kratochvíl M., Peterka J., Kubečka J., Matěna J., Vašek M., Vaníčková I., Čech M., Seďa J. (2008) Diet of larvae and juvenile perch, Perca fluviatilis performing diel vertical migrations in a deep reservoir. Folia Zoologica 57: 313-323.
Macháček J., Seďa J. (2008) Diversity of Daphnia galeata life history traits in a vertically structured environment. Journal of Plankton Research 30: 221-231.
Petrusek A., Seďa J., Macháček J., Ruthová Š., Šmilauer P. (2008) Daphnia hybridization along ecological gradients in pelagic environments: the potential for the presence of hybrid zones in plankton. Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences 363: 2931-2941.
Prchalová M., Kubečka J., Vašek M., Peterka J., Seďa J., Jůza T., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E. (2008) Distribution patterns of fishes in a canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 73: 54-78.
Šimek K., Horňák K., Jezbera J., Nedoma J., Znachor P., Hejzlar J., Seďa J. (2008) Spatio-temporal patterns of bacterioplankton production and community composition related to phytoplankton composition and protistan bacterivory in a dam reservoir. Aquatic Microbial Ecology 51: 249-262.
Štrojsová M., Nedoma J., Seďa J., Vrba J. (2008) Diet quality impact on growth, reproduction and digestive activity in Brachionus calyciflorus. Journal of Plankton Research 30: 1123-1131.
Macháček J., Seďa J. (2007) Life history response of Daphnia galeata to heterogeneous conditions within a reservoir as determined in a cross-designed laboratory experiment. Aquatic Ecology 41: 55–66..
Seďa J., Kolářová K., Petrusek A., Macháček J. (2007) Daphnia galeata in the deep hypolimnion: spatial differentiation of a “typical epilimnetic” species. Hydrobiologia 594: 47–57..
Seďa J., Petrusek A., Macháček J., Šmilauer P. (2007) Spatial distribution of the Daphnia longispina species complex and other planktonic crustaceans in the heterogeneous environment of canyon-shaped reservoirs. Journal of Plankton Research 29: 619–628..
Skage M., Hobæk A., Ruthová Š., Keller B., Petrusek A., Seďa J., Spaak P. (2007) Intra-specific rDNA-ITS restriction site variation and an improved protocol to distinguish species and hybrids in the Daphnia longispina complex. Hydrobiologia 594: 19–32..
Devetter M., Seďa J. (2006) Regulation of rotifer community by predation of Cyclops vicinus (Copepoda) in the Rímov Reservoir in spring International Review of Hydrobiology 91: 101-112.
DOI: 10.1002/iroh.200510810
Piscia R., Seďa J., Bonacina C., Manca M. (2006) On the presence of Daphnia galeata in Lake Orta (N. Italy). Journal of Limnology 65: 114–120..
Vašek M., Kubečka J., Matěna J., Seďa J. (2006) Distribution and diet of 0+ fish within a canyon-shaped European reservoir in late summer. International Review of Hydrobiology 91: 178–194..
Devetter M., Seďa J. (2005) Decline of clear-water rotifer populations in a reservoir: The role of resource limitation Hydrobiologia 546: 509-518.
DOI: 10.1007/s10750-005-4294-z
Hejzlar J., Kaštovská K., Seďa J., Znachor P., Jarošík J., Haider Z. (2004) Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002 [Restoration of aquatic ecosystem and water quality in the drinking-water reservoir Římov after the flood in 2002]. In: Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2004. Praha, February 4–5, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–9–2:pp. 62–67.
Šimek K., Jezbera J., Horňák K., Vrba J., Seďa J. (2004) Role of diatom-attached choanoflagellates of the genus Salpingoeca as pelagic bacterivores. Aquatic Microbial Ecology 36: 257–269..

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA