doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D.

Funkce: Zástupce ředitele , Vedoucí oddělení - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování , Vedoucí vědecký pracovník - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775878
E-mail: porcal@hbu.cas.cz
Místnost: 229 Sádky

Popis

Studium přírodních organických látek, jejich fotochemické přeměny, speciace kovů, charakterizace přírodních organických látek.

Odborný životopis

Ph.D. - 2002, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
2007-2010 Trent University, Peterborough, Ontario, Canada - postdoc
2005-2006 University of Maine, Orono, U.S.A.  - Fulbright-Masaryk Scholarship.

Spoluúčast na řešení následujících projektů: NSERC (Canada) projects (“Dissolved organic matter in aquatic systems: factors affecting its role in greenhouse gas formation”; “The effects of multiple stressors on the biogeochemistry of lakes and catchments”). Řšešitel grantů Grantové agentury ČR: “Effects of solar radiation on biogeochemical cycling of nutrients and metals in surface waters” (P503/12/0781), "The effect of solar light on key members of freshwater Betaproteobacteria" (15-09721S), "Life on the edge: Biogeochemical factors driving transition from lotic to lentic microbial community in headwaters" (19-00113S). Řešitel mezinárodního projektu TAČR "Pitná voda pro budoucnost" (2020TTO01000202).

ORCID

H-index = 21

Citací = 1091

Výuka KBE460 - Chemie pro PŽP II.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

UCH930 - Environmentální chemie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Publikace
Celkem nalezeno: 84 záznamů
Haaland S., Hejzlar J., Eikebrokk B., Orderud G., Paule-Mercado M., Porcal P., Sláma J., Vogt R.D. (2024) Predicting the dissolved natural organic matter (DNOM) concentration and the specific ultraviolet absorption (sUVa) index in a browning central European stream. Ecological Indicators 165 : 112200.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2024.112200
Kopáček J., Bače R., Grill S., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J. (2024) Dynamics and variability of microclimate in an unmanaged mountain forest after a bark beetle outbreak. Agricultural and Forest Meteorology 344 : 109824.
DOI: 10.1016/j.agrformet.2023.109824
Kopáček J., Grill S., Hejzlar J., Porcal P., Turek J. (2024) Tree dieback and subsequent changes in water quality accelerated the climate-related warming of a central European forest lake. Journal of Water and Climate Change 15 : 127.
DOI: 10.2166/wcc.2023.581
Paule-Mercado M., Rabaneda Bueno R., Porcal P., Kopáček M., Huneau F., Vystavna Y. (2024) Climate and land use shape the water balance and water quality in selected European lakes. Scientific Reports 14 : 8049.
DOI: 10.1038/s41598-024-58401-3
Hejzlar J., Porcal P., Kopáček J., Jarošík J., Paule-Mercado M. (2023) Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže. [Forecast model of DOC in the inflow to the Římov water reservoir and in the withdrawal of water from the reservoir.] Sborník konference Vodárenská biologie 45–50.
Kopáček J., Bače R., Choma M., Hejzlar J., Kaňa J., Oulehle F., Porcal P., Svoboda M., Tahovská K. (2023) Carbon and nutrient pools and fluxes in unmanaged mountain Norway spruce forests, and losses after natural tree dieback. Science of the Total Environment 903 : 166233.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.166233
Kopáček J., Čapek P., Choma M., Cudlín P., Kaňa J., Kopáček M., Porcal P., Šantrůčková H., Tahovská K., Turek J. (2023) Long-term changes in soil composition in unmanaged central European mountain spruce forests after decreased acidic deposition and a bark beetle outbreak. Catena 222 : 106839.
DOI: 10.1016/j.catena.2022.106839
Kopáček J., Čapek P., Choma M., Cudlín P., Kaňa J., Kopáček M., Porcal P., Šantrůčková H., Tahovská K., Turek J. (2023) Long-term changes in soil composition in unmanaged central European mountain spruce forests after decreased acidic deposition and a bark beetle outbreak. Catena 222 : 106839.
DOI: 10.1016/j.catena.2022.106839
Kopáček M., Porcal P. (2023) Odkud pochází voda v Plešném jezeře? [Where does the water in Plešné lake come from?] Hydrologie malého povodí 236-241.
Orderud G., Porcal P., Eikebrokk B., Sláma J., Vogt R.D., Hejzlar J., Haaland S. (2023) The technological development of drinking water treatment plants in the Czech Republic. Water Policy 25 : 889.
DOI: 10.2166/wp.2023.102
Osafo N., Jan J., Porcal P., Borovec J. (2023) Contrasting catchment soil pH and Fe concentrations influence DOM distribution and nutrient dynamics in freshwater systems. Science of the Total Environment 858 : Article number 159988.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.159988
Park H., Shabarova T., Salcher M., Kosová L., Rychtecký P., Mukherjee I., Šimek K., Porcal P., Seďa J., Znachor P., Kasalický V. (2023) In the right place, at the right time: the integration of bacteria into the Plankton Ecology Group model. Microbiome 11 : 112.
DOI: 10.1186/s40168-023-01522-0
Villena-Alemany C., Mujakic I., Porcal P., Koblížek M., Piwosz K. (2023) Diversity dynamics of aerobic anoxygenic phototrophic bacteria in a freshwater lake. Environmental Microbiology Reports 15 : 60-71.
DOI: 10.1111/1758-2229.13131
Vogt R.D., Porcal P., Hejzlar J., Paule-Mercado M., Haaland S., Gundersen C.B., Orderud G., Eikebrokk B. (2023) Distinguishing between sources of natural dissolved organic matter (DOM) based on its characteristics. Water 15 : 3006.
DOI: 10.3390/w15163006
Vystavna Y., Paule-Mercado M., Schmidt S., Hejzlar J., Porcal P., Matiatos I. (2023) Nutrient dynamics in temperate European catchments of different land use under changing climate. Journal of Hydrology: Regional Studies 45 : 101288.
DOI: 10.1016/j.ejrh.2022.101288
Hejzlar J., Jarošík J., Mercado M., Porcal P. (2022) Optimalizace odtokového režimu ve VN Římov z hlediska vodárenského odběru. [Optimization of the outflow regime in the Římov reservoir from the point of view of water supply.] Vodní nádrže 2022 26-31.
Osafo N., Jan J., Valero A., Porcal P., Petrash D., Borovec J. (2022) Organic matter character as a critical factor determining the fate and stability of its association with iron in sediments Journal of Soils and Sediments 22 : 1865-1875.
DOI: 10.1007/s11368-022-03207-x
Osafo N., Porcal P., Jan J., Borovec J. (2022) Obsah železa a kvalita organických látek jako faktor určující stabilizaci uhlíku a koloběh živin ve sladkovodních systémech. [Content of iron and quality of organic matter as a factor affecting stabilization of carbon and nutrients in fresh water ecosystems.] Vodní nádrže 2022 136-140.
Porcal P. (2022) Radon v jezeře - odhad množství podzemní vody. [Radon in a lake – an estimation of ground water input.] Sborník konference: Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství 26 : 107-109.
Schmidt S., Hejzlar J., Kopáček J., Mercado M., Porcal P., Vystavna Y., Lanta V. (2022) Forest damage and subsequent recovery alter the water composition in mountain lake catchments. Science of the Total Environment 827 : 154293.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154293 0048-9697

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA