RNDr. Klára Řeháková, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: 602556783
E-mail: krehakova@email.cz
Místnost: 032

Popis

Ekologie a taxonomie perifytonu a fytoplanktonu v nádržích, a také fototrofové v extrémním prostředí, např. pouštní půdy. Diatomární analýzy archeologických sedimentů.

Odborný životopis

H-index 23
citace 1812
článků 52

Research ID B-2143-2012

SŠ: 1988-1992 Střední zemědělská škola obor veterinární, Hradec Králové
VŠ: Biologická Fakulta JU, České Budějovice
Bc 1995:  Druhová diversita rozsivek na úseku horní Vltavy v závislosti na kvalitě vody.  školitel Doc. RNDr. J. Komárek, DrSc., ing. J. Elster, CSc.
MSc 1997: Mikrovegetace toků centrální Šumavy .
školitel Doc. RNDr. J. Komárek, DrSc.,
PhD 2002: Ecology and Molecular Biology of Microbial Soil Crusts in the Deserts of Western USA. školitel Prof. RNDr. J. Komárek, DrSc.

 Vědečtí zaměstnavatelé :
-    od r. 1998  - Botanický Ústav AV ČR, Třeboň 
-    2001-2002 - John Carroll University (JCU), University Heights, 44181,OH, USA
-    od r. 2002 - Hydrobiologický Ústav, Biologické Centrum AV ČR, v.v.i., Č. Budějovice

Publikace
Celkem nalezeno: 44 záznamů
Vrba J., Šorf M., Nedoma J., Benedová Z., Kröpfelová L., Šulcová J., Tesařová B., Musil M., Pechar L., Potužák J., Regenda J., Šimek K., Řeháková K. (2024) Top‑down and bottom‑up control of plankton structure and dynamics in hypertrophic fishponds. Hydrobiologia 851 : 1095–1111.
DOI: 10.1007/s10750-023-05312-5
Bešta T., Mareš J., Čapková K., Janeček E., Štenclová L., Kust A., Říha M., Konopáčová E., Řeháková K. (2023) Littoral periphyton dynamics in newly established post‑mining lakes. Aquatic Sciences 85 : 21 .
DOI: 10.1007/s00027-022-00914-y
Hiiesalu I., Schweichhart J., Angel R., Davison J., Doležal J., Kopecký M., Macek M. , Řeháková K. (2023) Plant-symbiotic fungal diversity tracks variation in vegetation and the abiotic environment along an extended elevational gradient in the Himalayas FEMS Microbiology Ecology 99 : Article number fiad092.
DOI: 10.1093/femsec/fiad092
Konopáčová E., Schagerl M., Bešta T., Čapková K., Pouzar M., Štenclová L., Řeháková K. (2023) An assessment of periphyton mats using CHEMTAX and traditional methods to evaluate the seasonal dynamic in post-mining lakes. Hydrobiologia 850 : 3143-3160.
DOI: 10.1007/s10750-023-05243-1
Ruka A.T., Čapková K., Řeháková K., Angel R., Chroňáková A., Kopecký M., Macek M. , Dvorský M., Doležal J. (2023) Bacterial and plant community successional pathways in glacier forefields of the Western Himalaya. European Journal of Soil Biology 119 : 103565.
DOI: 10.1016/j.ejsobi.2023.103565
Čapková K., Bešta T., Mareš J., Čapek P., Řeháková K. (2022) A low-cost method of measuring the in situ primary productivity of periphyton communities of lentic waters. JoVE Journal of Visualized Experiments 190 : e64078.
DOI: 10.3791/64078
Fott J., Nedbalová L., Brabec M., Kozáková R., Řeháková K., Hejzlar J., Šorf M., Vrba J. (2022) Light as a controlling factor of winter phytoplankton in a monomictic reservoir. Limnologica 95 : 125995.
DOI: 10.1016/j.limno.2022.125995
Řeháková K., Čapková K., Altman J., Dančák M., Majeský L., Doležal J. (2022) Contrasting patterns of soil chemistry and vegetation cover determine diversity changes of soil phototrophs along an Afrotropical elevation gradient. Ecosystems 25 : 1-17.
DOI: 10.1007/s10021-021-00698-6
Galica T., Borbone N., Mareš J., Kust A., Caso A., Esposito G., Saurav K., Hájek J., Řeháková K., Urajová P., Costantino V., Hrouzek P. (2021) Cyanochelins, an overlooked class of widely distributed cyanobacterial siderophores, discovered by silent gene cluster awakening. Applied and Environmental Microbiology 87 : e03128-20.
DOI: 10.1128/AEM.03128-20
Konopáčová E., Nedoma J., Čapková K., Čapek P., Znachor P., Pouzar M., Říha M., Řeháková K. (2021) Low specific phosphorus uptake affinity of epilithon in three oligo- to mesotrophic post-mining lakes. Frontiers in Microbiology 12 : 735498.
DOI: 10.3389/fmicb.2021.735498
Kust A., Řeháková K., Vrba J., Maicher V., Mareš J., Hrouzek P., Chiriac M., Benedová Z., Tesařová M., Saurav K. (2020) Insight into unprecedented diversity of cyanopeptides in eutrophic ponds using an MS/MS networking approach Toxins 12 : 561.
DOI: doi:10.3390/toxins12090561
Řeháková K., Čapková K., Hrouzek P., Koblížek M., Doležal J. (2019) Microbial photosynthetic and photoprotective pigments in Himalayan soils originating from different elevations and successional stages Soil Biology & Biochemistry 132 : 153-164.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2019.02.008
Kust A., Mareš J., Jokela J., Urajová P., Hájek J., Saurav K., Voráčová K., Fewer D., Haapaniemi E., Permi P., Řeháková K., Sivonen K., Hrouzek P. (2018) Discovery of a pederin family compound in a non-symbiotic bloom-forming cyanobacterium ACS Chemical Biology 13 : 1123-1129.
DOI: 10.1021/acschembio.7b01048
Kust A., Urajová P., Hrouzek P., Vu D. L., Čapková K., Štenclová L., Řeháková K., Kozlíková E., Lepšová-Skácelová O., Lukešová A., Mareš J. (2018) A new microcystin producing Nostoc strain discovered in broad toxicological screening of non-planktic Nostocaceae (cyanobacteria) Toxicon 150 : 66-73.
DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.05.007
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka – předběžná zpráva o stavu dnešních hypertrofních rybničních ekosystémů [You cannot step into the same fishpond twice – A preliminary report on the current status of hypertrophic fishpond ecosystems] Vodní hospodářství 68 (8) : 1-5.
Vrba J., Benedová Z., Jezberová J., Matoušů A., Musil M., Nedoma J., Pechar L., Potužák J., Řeháková K., Šimek K., Šorf M., Zemanová J. (2018) Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii [You cannot step into the same fishpond twice - an evolution of fishpond ecosystems to hypertrophy] Sborník konference Rybníky 2018 2-11.
Devetter M., Háněl L., Řeháková K., Doležal J. (2017) Diversity and feeding strategies of soil microfauna along elevation gradients in Himalayan cold deserts PLoS ONE 12 : e0187646.
DOI: 10.1371/journal.pone.0187646
Řeháková K., Čapková K., Dvorský M., Kopecký M., Altman J. , Šmilauer P., Doležal J. (2017) Interactions between soil phototrophs and vascular plants in Himalayan cold deserts Soil Biology and Biochemistry 115 : 568-578.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2017.05.020
Řeháková K., Čapková K., Dvorský M., Kopecký M., Altman J. , Šmilauer P., Doležal J. (2017) Interactions between soil phototrophs and vascular plants in Himalayan cold deserts Soil Biology & Biochemistry 115 : 568–578.
DOI: 10.1016/j.soilbio.2017.05.020
Čapková K., Hauer T., Řeháková K., Doležal J. (2016) Some Like it High! Phylogenetic Diversity of High-Elevation Cyanobacterial Community from Biological Soil Crusts of Western Himalaya. Microbial Ecology 71 : 113–123 .
DOI: 10.1007/s00248-015-0694-4

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA