Publications

<<...23456...>>Go to page: Submit
Total found: 653 records
Blabolil P., Kajgrová L. (2022) Dravec, který nekouše, jen drtí. [A predator that doesn't bite just crushes.] Vodní hospodářství 4: 22-23.
Blabolil P., Kolařík T., Kratochvíl M. (2022) Electrofishing. In: Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes.
Campos J., Ribas F., Bio A., Freitas V., Souza A., van der Veer H.W. (2022) Sacculina carcini impact on energy content o the shore crab Carcinus maenas L. Parasitology 149: 1536-1545.
DOI: 10.1017/s0031182022000993
Campos J., Ribas F., Bio A., Freitas V., Souza A., van der Veer H.W. (2022) Body condition and energy content of the shore crab Carcinus maenas L. in a temperate coastal system: the cost of barnacle epibiosis. Biofouling 38: 764–777.
DOI: 10.1080/08927014.2022.2130269
Čech M. (2022) Sympozium PERCIS V. Světoví odborníci na okounovité ryby poprvé v Česku. [PERCIS V Symposium - percid fish world experts for the first time in the Czech Republic.] Rybářství 2: 63.
Čech M., Čech P. (2022) Role savců coby predátorů hnízd ledňáčka říčního (Alcedo atthis). [The role of mammals as Common Kingfisher (Alcedo atthis) nest predators.] Sylvia 58: 37-50.
Cooke S.J., Docker M.F., Mandrak N.E., Young N., Heath D.D., Jeffries K.M., Howarth A., Brownscombe J.W., Livernois J., Venturelli P.A., Danylchuk A.J., Lennox R.J. , Jarić I., Fisk A.T., Vandergoot C.S., Britton J.R., Muir A.M. (2022) Technoscience and the modernization of freshwater fisheries assessment and management. Environmental Technology & Innovation 28 : 102865.
DOI: 10.1016/j.eti.2022.102865
Dadras H., Golpour Dehsari A., Rahi D., Lieskovská J., Dzyuba V., Gazo I., Policar T. (2022) Cryopreservation of sterlet, Acipenser ruthenus spermatozoa: Evaluation of quality parameters and fine ultrastructure. Frontiers in Marine Science 9: 783278.
DOI: 10.3389/fmars.2022.783278
Golpour Dehsari A., Šmejkal M., Čech M., Dos Santos R.A., Souza A., Jůza T., Martinez C., Bartoň D., Vašek M., Draštík V., Kolařík T., Kočvara L., Říha M., Peterka J., Blabolil P. (2022) Similarities and differences in fish community composition accessed by electrofishing, gill netting, seining, trawling, and water eDNA metabarcoding in temperate reservoirs. Frontiers in Ecology and Evolution 10: 913279.
DOI: 10.3389/fevo.2022.913279
Hejzlar J., Blabolil P., Čtvrtlíková M., Jůza T., Kasalický V., Kubečka J., Seďa J., Znachor P. (2022) Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích? [Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?] Proc. Conf. Water Supply Biology 2022 147-156.
Holubová M., Blabolil P., Čech M. (2022) Ohlédnutí za konferencí - Odborníci na okounovité ryby zavítali do Českých Budějovic. [Conference summary – Percid experts visited České Budějovice.] Limnologické noviny 3: 8-9.
Illari M., Souza A., Dias E., Antunes C. (2022) Influence of climate change and extreme weather events on an estuarine fish community. Science of the Total Environment 827: 154190.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.154190
Jarić I. (2022) Zapomenuté druhy vyhynou dvakrát. [Forgotten species go extinct twice.] Vesmír 4: 216-217.
Jarić I. (2022) Ochrana přírody opomíjí vodní houby. [Nature conservation neglects aquatic fungi.] Vesmír 101: 422-423.
Jarić I., Říha M., Souza A., Rabaneda Bueno R., Děd V., Gjelland K.Ø., Baktoft H., Čech M., Blabolil P., Holubová M., Jůza T., Muška M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J. (2022) Influence of internal seiche dynamics on vertical movement of fish. Freshwater Biology 67: 1543-1558.
DOI: 10.1111/fwb.13959
Jarić I., Roll U., Bonaiuto M., Brook B.W., Courchamp F. , Firth J.A., Gaston K., Heger T., Jeschke J.M., Ladle R., Meinard Y. , Roberts D.L. , Sherren K., Soga M., Soriano-Redondo A., Veríssimo D., Correia R.A. (2022) Societal extinction of species. Trends in Ecology and Evolution 37: 411-419.
DOI: 10.1016/j.tree.2021.12.011
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253: 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Jůza T., Kubečka J., Blabolil P., Holubová M., Kolařík T., Tušer M., Peterka J. (2022) Metodika regulačních odlovů nežádoucích druhů ryb v přehradních nádržích a jezerech. [Methodology of regulatory catches of undesirable fish lakes and reservoirs.] Book 51.
Kajgrová L., Blabolil P. (2022) Všežravec ve zlatohnědém kabátu - lín obecný. [Omnivore in a golden brown coat - tench.] Vodní hospodářství 11: 11-12.
<<...23456...>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search