Publications

<<...2627282930>>>Go to page: Submit
Total found: 587 records
Matěna J., Baudišová D., Rosendorf P., Slavík O., Kubečka J. (1998) Revitalisierung des Abschnittes der oberen Moldau zwischen den Talsperren Lipno I und Lipno II aus der Sicht des Makrozoobenthos und der Ichthyofauna (Revitalisation of the upper Vltava River between Lipno I and Lipno II Reservoirs evaluated according to In: Geller, W. et al. (eds.), Gewässerschutz im Einzugsgebiet der Elbe, pp. 323-326. Karlovy Vary, 20.-23. 10. 1998, B. G. Teubner.
Matěnová V., Kubečka J. (1998) Růst cejna velkého (Abramis brama L.) během stárnutí údolní nádrže Římov (Growth of the common bream (Abramis brama L.) during the ageing of the Římov Reservoir). In: Mikešová, J. (ed.), Proc. III Czech Ichthyological Conference, pp. 123-128. Vodňany, 6.-7. 5. 1998, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.
Matěnová V., Kubečka J., Matěna J., Seďa J. (1998) Growth rate of the common bream in lowland European reservoirs with different fish density. International Review of Hydrobiology 83: 585-590..
Peterka J., Matěna J. (1998) Změny potravní selektivity plůdku okouna a plotice v závislosti na nasycenosti a měnící se potravní nabídce (Feeding electivity of perch and roach fry related to changes in offered prey types and gut fullness of the fish). In: Mikešová, J. (ed.), Proc. III Czech Ichthyological Conference, pp. 217-222, Vodňany, May 6-7, 1998, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický.
Seďa J., Macháček J. (1998) The effect of flow-through regimes on zooplankton densities in a canyon shaped dam reservoir. International Review of Hydrobiology 83: 477-484..
Stibor H., Macháček J. (1998) The influence of fish-exuded chemical signals on the carbon budget of Daphnia. Limnology and Oceanography 43: 997-1000..
Straškrabová V., Brandl Z., Hrbáček J., Komárková J., Seďa J., Straškraba M., Šimek K. (1998) Long-term changes of bacteria, phytoplankton and zooplankton: temporal coherence between deep stratified reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 21-30..
<<...2627282930>>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search