Publications

<<...2425262728>>Go to page: Submit
Total found: 560 records
Macháček J. (2001) Chemické signály k sebeobraně perlooček [Chemical signals in cladoceran self defence]. Vesmír 80: 629, 632..
Schiemer F., Amarasinghe U., Frouzová J., Sricharoendham B., Silva E. (2001) Ecosystem Structure and Dynamics – A Management Basis for Asian Reservoirs and Lakes.  In: De Silva, S.S. (ed.) Proceedings of an International Workshop, Reservoir and Culture-Based Fisheries:Biology and Management, Bangkok, February 15–18, 2000, Australian Centre for International Agricultural Research, Canberra, pp. 215–226. ISBN 0–642–45694–1.
Devetter M., Seďa J. (2000) Stanovištní preference zooplanktonu na podélném transektu údolní nádrže (Site-specific preferences of zooplankton on the longitudinal profile of the reservoir). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 107-110.
Duncan A., Schmid P., Kubečka J. (2000) Aspects of spatial dispersion of coarse fish densities in lowland rivers by acoustic survey. Verhandlungen Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie 27: 3015–3018..
Frouz J., Matěna J. (2000) Larvae of Tanypodinae (Chironomidae) – regular members of soil fauna? In: Hoffrichter, O. (ed.), Late 20th Century Research on Chironomidae, An Anthology from the 13th International Symposium on Chironomidae, Freiburg, September 5-9, 1997, Shaker Verlag, Aachen, Germany, pp. 291-293.
Kubečka J., Frouzová J., Čech M., Peterka J., Ketelaars H., Wagenwoort A., Papáček M. (2000) Hydroacoustic assessment of pelagic stages of freshwater insects. Aquatic Living Resources 13: 361-366..
Kubečka J., Frouzová J., Vilcinskas A., Wolter C., Slavík O. (2000) Longitudinal hydroacoustic survey of fish in the Elbe River supplemented by direct capture. In: Cowx, I. G. (ed.), Management and Ecology of river fisheries, Blackwell, Oxford, pp. 14-26.
Macháček J. (2000) Prostorová heterogenita potravních zdrojů perloočky Daphnia galeata v korytovité údolní nádrži (Spatial heterogeneity of food resources of Daphnia galeata in a trough-shaped dam lake). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 125-128.
Matěna J. (2000) Nové poznatky o rodu Chironomus v České republice (New data about the genus Chironomus in the Czech Republic). In: Rulík, M. (ed.) Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 202-205.
Matěna J. (2000) Názor (Opinion). Rybníkářství 10: 7..
Matěna J., Frouz J. (2000) Distribution and ecology of Chironomus Meigen species in the Czech Republic (Diptera, Chironomidae). In: Hoffrichter, O. (ed.), Late 20th Century Research on Chironomidae, An Anthology from the 13th International Symposium on Chironomidae, Freiburg, September 5-9, 1997, Shaker Verlag, Aachen, Germany, pp. 543-548.
Matěna J., Slavík O., Kubečka J. (2000) Biodiverzita plůdkových společenstev v údolních nádržích a řekách (Biodiversity of fry communities in reservoirs and rivers). In: Lusk, S., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (III), Brno, November 8, 1999, Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 107-111.
Matěna J., Slavík O., Pichlová R., Karaová L., Korotvička M. (2000) Potravní biologie plůdku ryb ve vltavské tůni – srovnání s údolní nádrží (Feeding biology of fish fry in a backwater of the Vltava River – comparison with a reservoir). In: Mikešová, J. (ed.), Sborník referátů ze IV. české ichthyologické konference, Vodňany, May 10-12, 2000, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, Vodňany, pp. 98-101.
Seďa J., Hejzlar J., Kubečka J. (2000) Trophic structure of nine Czech reservoirs regularly stocked with piscivorous fish. Hydrobiologia 429: 141-149..
Vašek M., Čech M., Draštík V., Dušek D., Hladík M., Kubečka J., Matěna J., Peterka J., Pokorný P., Prchalová M., Štafa P. (2000) Diurnální kolísání úlovků ryb do pelagických tenat v nádrži Římov (Diel fluctuation of fish catches taken by pelagic gillnets in the Římov reservoir). In: Mikešová, J. (ed.), Sborník referátů ze IV. české ichthyologické konference, Vodňany, May 10-12, 2000, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, Vodňany, pp. 35-40.
Hartvich P., Kubečka J. (1999) Ztráty ryb procházejících turbínou údolní nádrže Lipno (Fish losses due to their turbine passage in the Lipno Reservoir). Bulletin VÚRH Vodňany 35: 85-90..
Ilinskaya N., Petrova N., Matěna J. (1999) The relationship between the level of inversion polymorphism and the type of water body, the season, and the year of observation in Chironomus plumosus L. (Diptera, Chironomidae). Russian Journal of Genetics 35: 908-917..
Matěna J., Kubečka J., Peterka J. (1999) Kvantitativní sledování larev candáta v údolní nádrži Lipno v letech 1995-1997 (Quantitative study of zander larvae in the Lipno Reservoir in 1995-1997). Bulletin VÚRH Vodňany 35: 75-84..
Duncan A., Butterworth A., Gerlotto F., Kubečka J. (1998) Editorial. Fisheries Research 35: 1-3..
Duncan A., Kubečka J. (1998) Editorial. Fisheries Research 35: 149-150..
<<...2425262728>>Go to page: Submit

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search