Publikace

Celkem nalezeno: 22 záznamů
Macháček J., Seďa J. (2016) Potentials and limitations of adaptive plasticity in filtering screen morphology of Daphnia (Crustacea: Cladocera) Journal of Plankton Research 38: 1269–1280.
DOI: 10.1093/plankt/fbw051
Macháček J., Seďa J. (2013) Over-wintering Daphnia: uncoupling the effects of temperature and food on offspring size and filtering screen morphology in D. galeata. Journal of Plankton Research 35: 1069–1079..
Macháček J., Vaníčková I., Seďa J., Cordellier M., Schwenk K. (2013) Sexual reproduction of Daphnia in a deep temperate reservoir: the phenology and genetics of male formation. Hydrobiologia 715: 113–123..
Petrusek A., Seďa J., Macháček J., Říha M., Prchalová M., Schwenk K. (2013) Intraspecific spatial genetic differentiation of a Daphnia species within a long narrow reservoir. Hydrobiologia 715: 169–180..
Macháček J., Seďa J. (2012) Vliv nízké teploty na perloočku Daphnia galeata: adaptivní reakce nebo jenom důsledek vyšších metabolických nákladů [Low temperature effect on the cladoceran Daphnia galeata: adaptive response or just a result of higher metabolic costs]. In: Zborník príspevkov XVI. Konferencia SLS a ČLS Od molekúl po ekosystémy, Jasná, June 25–29, 2012, ISBN 978–80–971056–0–0: pp. 98–101.
Vaníčková I., Seďa J., Macháček J., Petrusek A. (2011) Effects of extreme floods on the Daphnia ephippial egg bank in a long narrow reservoir. Journal of Limnology 70: 369-377..
Kratochvíl M., Čech M., Vašek M., Kubečka J., Hejzlar J., Matěna J., Peterka J., Macháček J., Seďa J. (2010) Diel vertical migrations of age 0+ percids in a shallow, well-mixed reservoir. Journal of Limnology 69: 305–310..
Macháček J., Seďa J. (2009) Morfologie filtračního aparátu jako druhově specifický znak a jako indikátor vývoje populace u perlooček rodu Daphnia [Morphology of filtering apparatus as a species specific trait and as an indicator of population development in Daphnia]. In: Kröpfelová, L., Šulcová, J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference ČLS a SLS, Třeboň, June 22–26, 2009. ČLS, Praha, ISBN 978–80–254–4698–0:pp. 175–177.
Macháček J., Seďa J. (2008) Diversity of Daphnia galeata life history traits in a vertically structured environment. Journal of Plankton Research 30: 221-231.
Petrusek A., Seďa J., Macháček J., Ruthová Š., Šmilauer P. (2008) Daphnia hybridization along ecological gradients in pelagic environments: the potential for the presence of hybrid zones in plankton. Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences 363: 2931-2941.
Macháček J., Seďa J. (2007) Life history response of Daphnia galeata to heterogeneous conditions within a reservoir as determined in a cross-designed laboratory experiment. Aquatic Ecology 41: 55–66..
Seďa J., Kolářová K., Petrusek A., Macháček J. (2007) Daphnia galeata in the deep hypolimnion: spatial differentiation of a “typical epilimnetic” species. Hydrobiologia 594: 47–57..
Seďa J., Petrusek A., Macháček J., Šmilauer P. (2007) Spatial distribution of the Daphnia longispina species complex and other planktonic crustaceans in the heterogeneous environment of canyon-shaped reservoirs. Journal of Plankton Research 29: 619–628..
Macháček J., Seďa J. (2003) Vertikální distribuce perlooček rodu Daphnia v nádrži Římov a její změny v průběhu sezóny [Vertical distribution of Daphnia species and its seasonal changes in the Římov reservoir]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 91–94..
Macháček J., Seďa J. (2002) Diurnal aspect of vertical distribution of Daphnia species in the Římov reservoir in the spring period. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 204–206..
Macháček J. (2001) Daphnia galeata life history response to heterogeneous food conditions and dissolved chemicals in the Římov reservoir. Hydrobiologia 442: 215–222..
Macháček J. (2001) Chemické signály k sebeobraně perlooček [Chemical signals in cladoceran self defence]. Vesmír 80: 629, 632..
Macháček J. (2000) Prostorová heterogenita potravních zdrojů perloočky Daphnia galeata v korytovité údolní nádrži (Spatial heterogeneity of food resources of Daphnia galeata in a trough-shaped dam lake). In: Rulík, M. (ed.), Sborník referátů XII. Limnologická konference Limnologie na přelomu tisíciletí, Kouty nad Desnou, September 18-22, 2000, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 125-128.
Macháček J. (1998) Short communication. What can we learn from Daphnia filtering screens? Journal of Plankton Research 20: 1645-1650..
Macháček J., Seďa J. (1998) Spatio-temporal changes of morphological and life-history parameters in Daphnia galeate in a canyon-shaped dam lake. International Review of Hydrobiology 83: 171-178..

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA