MSc. Jose Alberto Martinez Yerena

Funkce: Doktorand - Oddělení mikrobiální ekologie vody

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5886
E-mail: jose.yerena@hbu.cas.cz
Místnost: 32

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA