Ing. Jiří Jarošík

Funkce: Odborný pracovník V&V - Oddělení hydrochemie a ekologického modelování

Kontaktní údaje

Telefon: 420387775876
E-mail: jiri.jarosik@seznam.cz
Místnost: 323NB

Popis

Matematické modelování

Správce terénní stanice

Publikace
Celkem nalezeno: 13 záznamů
Hejzlar J., Porcal P., Kopáček J., Jarošík J., Paule-Mercado M. (2023) Předpovědní model DOC v přítoku do VN Římov a ve vodárenském odběru z nádrže. [Forecast model of DOC in the inflow to the Římov water reservoir and in the withdrawal of water from the reservoir.] Sborník konference Vodárenská biologie 45–50.
Hejzlar J., Jarošík J., Mercado M., Porcal P. (2022) Optimalizace odtokového režimu ve VN Římov z hlediska vodárenského odběru. [Optimization of the outflow regime in the Římov reservoir from the point of view of water supply.] Vodní nádrže 2022 26-31.
Hejzlar J., Jarošík J., Kopáček J., Vystavna Y. (2018) Trendy vývoje koncentrací fosforu v nádržích Orlík a Slapy /Trends in development of phosphorus concentrations in Orlík and Slapy Reservoirs/ VTEI 2018 (2) : 30-35.
Hejzlar J., Jarošík J., Kopáček J., Vystavna Y. (2017) Koncentrace fosforu v nádržích Orlík a Slapy: výsledek socioekonomického vývoje v povodí a změny klimatu [Phosphorus concentration in the Orlík and Slapy reservoirs: a result of socio-economic trends in the catchment and climate change]. In: Kosour, D. et al. (edit.) Sborník konference Vodní nádrže 2017, 3.–4.10.2017, Brno, Povodí Moravy, s.p., ISBN 978-80-905368-5-2 60–67.
Hejzlar J., Jarošík J., Nedoma J., Seďa J., Znachor P. (2016) Vliv přísunu živin, hydrometeorologických podmínek a provozních manipulací na fytoplankton ve vodárenské nádrži Římov na Malši In: Říhová Ambrožová, J., Petráková Kánská, K. (eds.) Sborník konference Vodárenská biologie 2016, Praha, February 3–4, 2016. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–90–6: 71–76.
Čech M., Kubečka J., Frouzová J., Draštík V., Kratochvíl M., Jarošík J. (2007) Impact of flood on distribution of bathypelagic perch fry layer along the longitudinal profile of large canyon-shaped reservoir. Journal of Fish Biology 70 : 1109–1119..
Turek J., Hejzlar J., Jarošík J. (2006) Modelování kvality vody v povodí vodárenské nádrže Římov pomocí HSPF: propojení s modelem nádrže CE-QUAL-W2 [HSPF water quality modelling in the catchment of Římov drinking water reservoir: a coupling with the reservoir model CE-QUAL-W2]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2006, 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 5–8, 2006, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–7113–1: pp. 345–350.
Růžička M., Hejzlar J., Jarošík J. (2005) Modelling the hydrodynamics and water quality of the Vltava River reservoir cascade. In: Hřebíček, J., Ráček, J. (eds.) EnviroInfo Brno 2005 – Networking Environmental Information, Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection, September 7–9, 2005, Brno. Masaryk University in Brno, ISBN 80–210–3780–6:pp. 522–562.
Hejzlar J., Borovec J., Jarošík J., Růžička M. (2004) Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy) [Nutrient cycling in a eutrophised reservoir (Jordán Reservoir, South Bohemia)]. Vodní hospodářství 267–270..
Hejzlar J., Jarošík J., Borovec J., Růžička M. (2004) Modelling of hydrodynamics and water quality in a dimictic reservoir – Jordán Reservoir, Czech Republic. In: Conference Proceedings XXII nd Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Brno, August 30 – September 2, 2004, Czech Hydro-meteorological Institute, Praha, CD-ROM, ISBN 80–86690–19–9.
Hejzlar J., Kaštovská K., Seďa J., Znachor P., Jarošík J., Haider Z. (2004) Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002 [Restoration of aquatic ecosystem and water quality in the drinking-water reservoir Římov after the flood in 2002]. In: Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2004. Praha, February 4–5, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–9–2:pp. 62–67.
Jarošík J., Hejzlar J., Borovec J., Růžička M. (2004) Modelová analýza vlivu hydrodynamiky a živinové zátěže na jakost vody v dimiktické nádrži (Jordán) [Model analysis of effects of hydrodynamics and nutrient loading to water-quality in a dimictic reservoir (Jordán)]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 7–10, 2004, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–2936–4:pp. 327–332.
Růžička M., Hejzlar J., Jarošík J. (2004) Simulace kvality vody v soustavách nádrží [Simulation of water quality in reservoir systems]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 7–10, 2004, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–2936–4:pp. 275–280.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA