Publications

Total found: 97 records
Jůza T., Kubečka J., Čech M., Draštík V., Jarolím O., Peterka J., Vašek M. (2006) Snímkování pelagických plůdkových společenstev ryb nádrží pomocí tralů [Sampling of the offshore fry fish communities of reservoirs by trawls]. In: Lusk, S., Lusková, V. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (VI). Brno, November 8, 2005, Ústav biologie obratlovců AV ČR, ISBN 80–903329–6–X: pp. 71–78.
Kubečka J., Čech M., Říha M., Jůza T., Frouzová J., Draštík V., Hladík M., Kratochvíl M., Prchalová M., Tušer M., Vašek M. (2006) Rybí obsádka nádrže Orlík po prvních létech provozu jaderné elektrárny Temelín [Fish stock of the Orlík Reservoir after first years of operation of Temelín Nuclear power plant]. In: Hanslík, E., Miller, B.(eds.), Sborník XIX. konference Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. Č. Budějovice, May 10–11, 2006, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha, ISBN 80–02–01841–9: pp. 85–96.
Prchalová M., Kubečka J., Jůza T., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Peterka J., Vašek M. (2006) Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Želivka, největší vodárenské nádrže v ČR, v letech 2004 a 2005 [Complex assessment of the fish assemblage of the Želivka reservoir, the biggest water supply reservoir in the ČR, in years 2004 and 2005]. In: Vykusová, B. (ed.), IX. česká ichtyologická konference, sborník příspěvků z odborné konference s mezinárodní účastí, Vodňany, May 4–5, 2006. Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, ISBN 80–85887–57–6: pp. 114–118.
Vašek M., Kubečka J., Matěna J., Seďa J. (2006) Distribution and diet of 0+ fish within a canyon-shaped European reservoir in late summer. International Review of Hydrobiology 91: 178–194..
Kubečka J., Prchalová M., Hladík M., Vašek M., Říha M. (2004) Vliv katastrofální povodně na složení rybí obsádky údolní nádrže Římov [Effect of catastrophic flooding on the composition of the fish stock of the Římov reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny České republiky (V). Brno, November 4, 2003, Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno a AOPK ČR Praha, ISBN 80–903329–2–7:pp. 129–135.
Matěna J., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Kratochvíl M., Kubečka J., Peterka J., Vašek M. (2004) Distribution of young-of-the-year percids in European reservoirs. In: Barry, T.P., Malison, J.A. (eds.), Proceedings of PERCIS III, The Third International Percid Fish Symposium. Madison, July 20–24, 2003, University of Wisconsin, Madison:pp. 109–110.
Peterka J., Vašek M., Kubečka J., Hladík M., Hohausová E. (2004) Drift of juveniles after riverine spawning of fishes from the Římov reservoir, Czech Republic. Ecohydrology & Hydrobiology 4: 459–468..
Vašek M., Kubečka J. (2004) In situ diel patterns of zooplankton consumption by subadult/adult roach, Rutilus rutilus, bream, Abramis brama, and bleak Alburnus alburnus. Folia Zoologica 53: 203–214..
Vašek M., Kubečka J., Peterka J., Čech M., Draštík V., Hladík M., Prchalová M., Frouzová J. (2004) Longitudinal and vertical spatial gradients in the distribution of fish within a canyon-shaped reservoir. Iternational Review of Hydrobiology 89: 352–362..
Vašek M., Kubečka J., Seďa J. (2003) Cyprinid predation on zooplankton along the longitudinal profile of a canyon-shaped reservoir. Archiv für Hydrobiologie 156: 535–550..
Hladík M., Kubečka J., Pokorný P., Čech M., Draštík L., Kratochvíl M., Peterka J., Prchalová M., Vašek M. (2002) Zkušenosti s odlovem ryb do vězenců v přítokové části nádrže Římov [Giant traps for fishing in the inflow-zone of the Římov reservoir]. In: Spurný, P. (ed.), Sborník referátů V. Česká ichtyologická konference, Brno, September 25–26, 2002, MZLU Brno, ÚRH, pp. 126–131. ISBN80–7157–614–X.
Kubečka J., Čech M., Hohausová E., Vernooij S., Wagenvoort A., Peterka J., Hladík M., Vašek M., Prchalová M., Frouzová J., Draštík V., Říčan O., Pokorný O., Ketelaars H. (2002) Composition, biomass and habitat In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia:preferences of the fish stocks in three artificially destratified dutch reservoirs, pp. 131–134.
Kubečka J., Matěna J., Čech M., Vašek M., Prchalová M., Hladík M., Frouzová J. (2002) Fish gradients in reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 21..
Kubečka J., Peterka J., Prchalová M., Vašek M., Čech M., Hladík M., Draštík V., Matěna J. (2002) Diverzita dospělých ryb v  různých habitatech nádrže Římov [Diversity of adult fish in different habitats of the Římov reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV), Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 109–112. ISBN 80–238–8989–3.
Vašek M., Kubečka J., Seďa J. (2002) Cyprinid predation on zooplankton along the longitudinal profile of a canyon-shaped reservoir. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 360–361..
Vašek M., Matěna J., Kubečka J. (2002) Diverzita a denzita plůdkových společenstev ryb v různých habitatech nádrže Římov [Diversity and density of fish fry assemblages in different habitats of the Římov reservoir]. In: Lusk, S., Lusková, V., Halačka, K. (eds.), Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV), Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 167–176. ISBN 80–238–8989–3.
Vašek M., Čech M., Draštík V., Dušek D., Hladík M., Kubečka J., Matěna J., Peterka J., Pokorný P., Prchalová M., Štafa P. (2000) Diurnální kolísání úlovků ryb do pelagických tenat v nádrži Římov (Diel fluctuation of fish catches taken by pelagic gillnets in the Římov reservoir). In: Mikešová, J. (ed.), Sborník referátů ze IV. české ichthyologické konference, Vodňany, May 10-12, 2000, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské univerzity, Vodňany, pp. 35-40.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search