Publications

Total found: 26 records
Matěna J., Matěnová V., Blabolil P., Kopáček J., Peltanová J., Šorf M., Žaloudík J., Vrba J. (2017) Recovery of brown trout populations in streams exposed to atmospheric acidification in the Bohemian Forest Folia Zoologica 66 (1): 1–10 .
Tlapáková L., Žaloudík J., Kolejka J. . (2017) Thematic survey of subsurface drainage systems in the Czech Republic. Journal of Maps 13: 55–65.
DOI: 10.1080/17445647.2016.1259129
Tlapáková L., Žaloudík J., Kulhavý Z., Pelíšek I. (2015) Use of remote sensing for identification and description of subsurface drainage system condition. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63: 1587–1599. .
Kopáček J., Fluksová H., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998–2012. Silva Gabreta 19: 105–137..
Kopáček J., Fluksová H., Kaňa J., Porcal P., Turek J., Žaloudík J. (2013) Chemical composition of atmospheric deposition in the catchments of Plešné and Čertovo lakes in 1998–2012. Silva Gabreta 19: 1–23..
Pithart D., Křováková K., Křesina J., Žaloudík J. (2012) Biodiverzita v říčních nivách. [Biodiversity in river floodplains]. In: Pithart, D., Dostál, T., Langhammer J., Janský, B., (eds.) Význam retence vody v říčních nivách. Daphne ČR – Institut aplikované ekologie, Č. Budějovice, ISBN 978–80–260–3697–5:pp. 91–99.
Šobr M., Hastíková P., Pithart D., Žaloudík J. (2012) Geneze fluviálních jezer [Genesis of the fluvial lakes]. In: Pithart, D., Dostál, T., Langhammer J., Janský, B. (eds.) Význam retence vody v říčních nivách. Daphne ČR – Institut aplikované ekologie, Č. Budějovice, ISBN 978–80–260–3697–5:pp. 27–35.
Hejzlar J., Borovec J., Jan J., Kopáček J., Mošnerová P., Potužák J., Rohlík V., Žaloudík J. (2010) Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? [Sources of eutrophication and water quality decline in the drinking water reservoir Karhov Internal loading or catchment processes?]. In: Říhová Ambrožová J. (ed.) Sborník konference Vodárenská biologie 2010, Praha, February 3–4, 2010. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–48–7:pp. 114–122.
Hejzlar J., Borovec J., Mošnerová P., Polívka J., Turek J., Volková A., Žaloudík J. (2010) Bilanční studie zdrojů živin v povodí nádrže Orlík 1. principy, metodika, výsledky [A mass balance study of nutrient sources in the catchment of Orlík Reservoir 1. Principles, methods, results]. In: Borovec, J., Očásková, I. (eds.) Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2010, 3. ročník odborné konference. Písek, October 12–13, 2010, Svazek obcí regionu Písecko a BC AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–9014–3:pp. 53–65.
Pithart D., Křováková K., Žaloudík J., Dostál T., Valentová J., Valenta P., Weyskrabová J., Dušek J. (2010) Ecosystem services of natural floodplain segment - Lužnice River, Czech Republic. In: Proverbs, D., de Wrachien, D., Brebbia, C., Mambretti, S. (eds.), Flood Recovery, Innovation and Response II, WIT Press, ISBN 978–1–84564–444–4:129–139.
Hejzlar J., Anthony S., Arheimer B., Behrendt H., Bouraoui F., Grizzetti B., Groenendijk P., Jeuken M., Johnsson H., Lo Porto A., Kronvang B., Panagopoulos Y., Siderius C., Silgram M., Venohr M., Žaloudík J. (2009) Nitrogen and phosphorus retention in surface waters: an inter-comparison of predictions by catchment models of different complexity. Journal of Environmental Monitoring 11: 584–593..
Hejzlar J., Matěna J., Šimek K., Turek J., Znachor P., Žaloudík J., Rohlík V., Langhansová M. (2009) Fosfor jako hlavní příčina současného nepříznivého stavu eutrofizace a jakosti vody v nádrži Orlík [Phosphorus – the main cause of currently unfavourable state of eutrophication and water quality in Orlík Reservoir]. In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2008, odborný seminář, Písek, October 6, 2008. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–03–1:pp. 84–95.
Hejzlar J., Polívka J., Žaloudík J. (2009) Analýza hierarchie významu bodových a difúzních zdrojů fosforu v povodí řeky Lomnice pro eutrofizaci nádrže Orlík [An analysis of the hierarchy of importance of point and diffuse phosphorus sources in the Lomnice River catchment for the eutrophication of In: Sborník příspěvků Revitalizace Orlické nádrže 2009, odborná konference, Písek, October 6–7, 2009. VŠTE, Č. Budějovice, ISBN 978–80–87278–29–1:pp. 87–95.
Jůza T., Vašek M., Kubečka J., Seďa J., Matěna J., Prchalová M., Peterka J., Říha M., Jarolím O., Tušer M., Kratochvíl M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hohausová E., Žaloudík J. (2009) Pelagic underyearling communities in a canyon-shaped reservoir in late summer. Journal of Limnology 68: 304–314..
Hejzlar J., Duras J., Staňková B., Turek J., Žaloudík J. (2008) Vliv eutrofizace na jakost vody v nádržích: metodika hodnocení přísunu živin z povodí a protieutrofizační odolnosti nádržového ekosystému. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2008, 9. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 2–5, 2008, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 978–80–254–2034–8: pp. 47–52.
Hejzlar J., Žaloudík J., Duras J., Staňková B., Mivalt R. (2008) Vliv rybářského obhospodařování rybníků na jakost vody ve vodárenské nádrži Mostiště [The impact of fishery management at fish ponds on water quality in the water supply reservoir of Mostiště]. In: Říhová Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2008. Praha, January 29–30, 2008, Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., Chrudim, ISBN 978–80–86832–31–9: pp. 93–101.
Pithart D., Křováková K., Dušek J., Žaloudík J. (2008) Ekosystémové služby přirozené říční nivy [Ecosystem services of a floodplain.]. In: Vodní toky 2008. Hradec Králové, November 25–26, 2008, Lesnická práce, s r.o., Hradec Králové, ISBN 978–80–87154–29–8: pp. 64–69.
Svoboda M., Matějka K., Kopáček J., Žaloudík J. (2006) Estimation of tree biomass of Norway spruce forest in the Plešné Lake catchment, the Bohemian Forest. Biologia 61: S523–S532. .
Hejzlar J., Kopáček J., Dobiášová B., Žaloudík J. (2004) Uplatnění ekohydrolo-gických principů při řízení zemědělsky využívaného povodí podle rámcové vodní směrnice EU (2000/60/EU) [Application of ecohydrological principles in the management of an agricultural catchment according to the EC Water Framework Direc Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 21 261–264..
Turek J., Hejzlar J., Žaloudík J. (2004) Transport of phosphorus in the river network of a highland basin with mixed landuse (the Malše River, Czech Republic). In: Conference Proceedings of the XXIInd Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno, August 30 – September 2, 2004, Czech Hydrometeorological Institute, Praha, CD-ROM, ISBN 80–86690–19–9.

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Hydrobiology
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

Staff search