Publikace

<<...678910...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 253 záznamů
Hejzlar J., Šámalová K., Boers P., Kronvang B. (2006) Modelling phosphorus retention in lakes and reservoirs. Water, Air & Soil Pollution: Focus 6: 487–494..
Kopáček J., Borovec J., Hejzlar J., Kotorová I., Stuchlík E., Veselý J. (2006) Chemical composition of modern and pre-acidification sediments in the Tatra Mountain lakes. Biologia 61: S65–S76..
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2006) Element fluxes in watershed-lake ecosystems recovering from acidification: Plešné Lake, the Bohemian Forest, 2001–2005. Biologia 61: S427–S440. .
Kopáček J., Turek J., Hejzlar J., Kaňa J., Porcal P. (2006) Element fluxes in watershed-lake ecosystems recovering from acidification: Čertovo Lake, the Bohemian Forest, 2001–2005. Biologia 61: S413–S426..
Lexa M., Kvítek T., Hejzlar J., Fučík P. (2006) Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov [Relations among tile drainage systems, waterlogged soils covered by grassland, and nitrate concentrations in brooks of the Švihov (Želivka) drinking water reservoir Vodní hospodářství 56: 246–250..
Turek J., Hejzlar J., Jarošík J. (2006) Modelování kvality vody v povodí vodárenské nádrže Římov pomocí HSPF: propojení s modelem nádrže CE-QUAL-W2 [HSPF water quality modelling in the catchment of Římov drinking water reservoir: a coupling with the reservoir model CE-QUAL-W2]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2006, 8. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 5–8, 2006, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–7113–1: pp. 345–350.
Hejzlar J., Hohausová E., Komárková J., Kopáček J., Peterka J., Duras J. (2005) Vodárenská nádrž Nýrsko – vliv makrofyt na jakost vody [Drinking water reservoir Nýrsko – influence of macrophytes on water quality]. In: Ambrožová, J., Tlustá, P. (eds.), Sborník konference Vodárenská biologie 2005. Praha, February 2–3, 2005, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–86832–07–4:pp. 173–179.
Kopáček J., Borovec J., Hejzlar J., Ulrich K., Norton S., Amirbahman A. (2005) Aluminum control of phosphorus sorption by lake sediments. Environmental Science & Technology 39: 8784–8789..
Kronvang B., Hejzlar J., Boers P., Jensen J., Behrendt H., Anderson T., Arheimer B., Venohr M., Hoffmann C. (2005) Nutrient Retention Handbook. Software Manual for EUROHARP-NUTRET and Scientific Review on Nutrient Retention. In: EUROHARP Report 9–2004, Norwegian Institute for Water Research, Oslo, ISBN 82–577–4564–2 103.
Kronvang B., Larsen S., Jensen J., Andersen H., Hejzlar J. (2005) Catchment Report: Zelivka, Czech Republic – Trend Analysis, Retention and Source Apportionment. In: EUROHARP Report 17–2005, Norwegian Institute for Water Research, Oslo, ISBN 82–577–4792–0 23.
Růžička M., Hejzlar J., Jarošík J. (2005) Modelling the hydrodynamics and water quality of the Vltava River reservoir cascade. In: Hřebíček, J., Ráček, J. (eds.) EnviroInfo Brno 2005 – Networking Environmental Information, Proceedings of the 19th International Conference Informatics for Environmental Protection, September 7–9, 2005, Brno. Masaryk University in Brno, ISBN 80–210–3780–6:pp. 522–562.
Borovec J., Hejzlar J., Brzáková M., Jan J. (2004) Sediments as a dynamic pool of phosphorus in a stratified reservoir. In: Conference Proceedings of the XXIInd Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno, August 30 – September 2, 2004, Czech Hydrometeorological Institute, Praha, CD-ROM, ISBN 80–86690–19–9.
Borovec J., Hejzlar J., Maršálek B. (2004) Možnosti snižování koncentrace fosforu v povodí a nádrži [Possibilities to decrease of the phosphorus concentrations in wateshed and reservoir]. In: Maršálek, B., Halousková, O. (eds.), Sborník semináře Cyanobakterie:biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření. Brno, January 21, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–8–4:pp. 96–107.
Hejzlar J., Borovec J. (2004) Fosfor ve vodních ekosystémech – formy, stanovení, koloběhy [Phosphorus in aquatic ecosystems – forms, determination, cycling ]. In: Maršálek, B., Halousková, O. (eds.), Sborník semináře Cyanobakterie:biologie, toxikologie a možnosti nápravných opatření. Brno, January 21, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–8–4:pp. 85–95.
Hejzlar J., Borovec J., Jarošík J., Růžička M. (2004) Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy) [Nutrient cycling in a eutrophised reservoir (Jordán Reservoir, South Bohemia)]. Vodní hospodářství 267–270..
Hejzlar J., Jarošík J., Borovec J., Růžička M. (2004) Modelling of hydrodynamics and water quality in a dimictic reservoir – Jordán Reservoir, Czech Republic. In: Conference Proceedings XXII nd Conference of Danubian Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management, Brno, August 30 – September 2, 2004, Czech Hydro-meteorological Institute, Praha, CD-ROM, ISBN 80–86690–19–9.
Hejzlar J., Kaštovská K., Seďa J., Znachor P., Jarošík J., Haider Z. (2004) Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002 [Restoration of aquatic ecosystem and water quality in the drinking-water reservoir Římov after the flood in 2002]. In: Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2004. Praha, February 4–5, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–9–2:pp. 62–67.
Hejzlar J., Kopáček J., Dobiášová B., Žaloudík J. (2004) Uplatnění ekohydrolo-gických principů při řízení zemědělsky využívaného povodí podle rámcové vodní směrnice EU (2000/60/EU) [Application of ecohydrological principles in the management of an agricultural catchment according to the EC Water Framework Direc Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences 21 261–264..
Jarošík J., Hejzlar J., Borovec J., Růžička M. (2004) Modelová analýza vlivu hydrodynamiky a živinové zátěže na jakost vody v dimiktické nádrži (Jordán) [Model analysis of effects of hydrodynamics and nutrient loading to water-quality in a dimictic reservoir (Jordán)]. In: Kalousková, N., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 2004, 7. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží. Tábor, June 7–10, 2004, W&ET Team, Č. Budějovice, ISBN 80–239–2936–4:pp. 327–332.
Kopáček J., Brzáková M., Hejzlar J., Nedoma J., Porcal P., Vrba J. (2004) Nutrient cycling in a strongly acidified mesotrophic lake. Limnology and Oceanography 49: 1202–1213..
<<...678910...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA