Publikace

<<...7172737475...>>Jít na stranu: Potvrdit
Celkem nalezeno: 1506 záznamů
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Možnosti využití metodických postupů teorie fuzzy množin a fuzzy logiky pro řízení manipulací s vodou v nádržích z vodárenského hlediska. (Possible uses of methodological procedures of fuzzy modelling and fuzzy logic for the operation of drinking water re In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 41-48. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Fuzzy model řízení jakosti vody v nádrži. I. část – Vývoj problému a metodika výzkumu (Fuzzy model of control of water quality in reservoir, I. part – Development of the problem and methodology of the investigation). Journal of Hydrology and Hydromechanics 47: 153-179..
Nacházel K., Patera A., Hejzlar J. (1999) Fuzzy model řízení jakosti vody v nádrži. II. část – Výsledky aplikace (Fuzzy model of control of water quality in reservoir, II. part – Results of application). Journal of Hydrology and Hydromechanics 47: 389-404..
Nedoma J., Vrba J., Hanzl T. (1999) Kvantifikace vláknitých mikroorganismů a jejich výskyt v acidifikovaných jezerech Šumavy (Quantification of filamentous microorganisms and their occurrence in acidified Bohemian Forest lakes). In: Sládečková, D. (ed.), Zborník referátov prednesených na seminári:Nové poznatky v mikrobioológii vody VII, pp. 27-34. Poprad, September 29-October 1, 1999, Československá spoločnost´ mikrobiologická.
Nesměrák I., Hejzlar J., Duras J. (1999) Současný a žádoucí stav eutrofizace nádrží a toků a jejich zatížení celkovým fosforem (Present and desirable state of eutrophication of reservoirs and rivers and their loading with total phosphorus). Vodní hospodářství 99: 91-94..
Posch T., Šimek K., Vrba J., Pernthaler J., Nedoma J., Sattler B., Sonntag B., Psenner R. (1999) Predator-induced changes of bacterial size-structure and productivity studied on an experimental microbial community. Aquatic Microbial Ecology 18: 235-246..
Růžička M., Hejzlar J., Balejová M. (1999) Modelování biologických procesů v údolních nádržích (Modelling of biological processes in reservoirs). In: Kalousková, N., Machula, T., Dolejš, P. (eds.), Sborník konference Pitná voda 1999, pp. 83-90. Tábor, May 31-June 3, 1999, W&ET Team Č. Budějovice.
Růžička M., Hejzlar J., Kafková D., Thébault J. (1999) Modelling of biological processes in reservoirs. In: Vlasák, P., Filip, P., Chára, Z. (eds.), Problems in Fluid Mechanics and Hydrology, Vol. 2, Hydrology and Environmental Problems, pp. 526-533. Prague, June 23-26, 1999, Institute of Hydrodynamics AS CR, Prague.
Růžička M., Kafková D., Hejzlar J. (1999) Matematické modelování údolních nádrží II: Simulace biologických procesů (Mathematical modelling of reservoirs II. Simulation of biological processes). Vodní hospodářství 49: 263-266..
Šimek K., Armengol J., Comerma M., García J., Chrzanowski T., Kojecká P., Macek M., Nedoma J., Straškrabová V. (1999) Impacts of protistan grazing on bacterial dynamics and composition in reservoirs of different trophy In: Tundisi, J. G., Straškraba, M. (eds.), Theoretical Reservoir Ecology and its Applications, pp. 267-282, International Institute of Ecology Brazilian Academy of Sciences and Backhuys Publishers.
Šimek K., Kojecká P., Nedoma J., Hartman P., Vrba J., Dolan J. (1999) Shifts in bacterial community composition associated with different microzooplankton size fractions in a eutrophic reservoir. Limnology and Oceanography 44: 1634-1644..
Simona M., Barbieri A., Veronesi M., Malusardi S., Straškrabová V. (1999) Seasonal dynamics of plankton in a mountain lake in the southern Alps (Laghetto Inferiore, Switzerland). Journal of Limnology 58: 169-178..
Straškrábová V. (1999) CZ-LTER-Network-ecosystems on the crossroads. In: Hen-biau King, Yue-joe Hsia (eds.), The International Long Term Ecological Research Network:pp. 29-36. Taipei, Taiwan, November 12-15, 1997, Taiwan Forestry Research Institute.
Straškrábová V., Callieri C., Carrillo P., Cruz-Pizarro L., Fott J., Hartman P., Macek M., Medina-Sánchez J., Nedoma J., Šimek K. (1999) Investigations on pelagic food webs in mountain lakes – aims and methods. Journal of Limnology 58: 77-87..
Straškrábová V., Flousek J. (1999) Long-term ecological research - specific problems in Central European countries, case situation in Czech Republic. In: Bijok, P. and Prus, M. (eds.), Long Term Ecological Research Examples, Methods, Perspectives for Central Europe, pp. 21-24. Madralin, September 16-18, 1998, International Centre of Ecology PAS, Dziekanów Leśny.
Straškrábová V., Šimek K., Nedoma J. (1999) Importance of pelagic bacteria in lakes and reservoirs of different trophy-implications for long-term monitoring. In: Lake 99, Sustainable Lake Management, 8th International Conference on the Conservation and Management of Lakes, Vol. II, S7C-5, 4 pp. Copenhagen, May 17-21, 1999. /Extended abstract/
Balejová M., Hejzlar J. (1998) Transportní procesy v nádržích (Transport processes in reservoirs). In: Sborník konference Orlice ´98, pp. 55-61. Králíky 26. 11. 1998, Sdružení obcí a měst Orlice, Orlická hydrogeologická společnost Ústí nad Orlicí.
Borovec J. (1998) Stanovení sorpční kapacity a rovnovážné koncentrace fosforu v sedimentech s použitím Langmuirovy izotermy (The determination of sorption capacity and equilibrium concentration of phosphorus in sediments using Langmuir isotherm). In: Hucko, P. et al. (eds.), Hydrochémia ´98:pp. 108-115. Bratislava, 21.-22. 5. 1998, Pobočka SVHS ZSVTS.
Borovec J., Hejzlar J., Vyhnálek V. (1998) Phosphorus cycling in a dimictic reservoir - the Seč Reservoir (Czech Republic). International Review of Hydrobiology 83: 295-302..
Brandl Z. (1998) Life strategy and feeding relations of Cyclops vicinus in two reservoirs. International Review of Hydrobiology 83: 381-388..
<<...7172737475...>>Jít na stranu: Potvrdit

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA