Publikace

Celkem nalezeno: 79 záznamů
Znachor P. (2008) Rozsivky – podivuhodné řasy v krabičce [Diatoms – algae in the box]. Živa 2008: 10–11..
Znachor P., Nedoma J. (2008) Application of the PDMPO technique in studying silica deposition in natural populations of Fragilaria crotonensis (Bacillariophyceae) at different depths in a eutrophic reservoir. Journal of Phycology 44: 518-525.
Znachor P., Zapomělová E., Řeháková K., Nedoma J., Šimek K. (2008) The effect of extreme rainfall on summer succession and vertical distribution of phytoplankton in a lacustrine part of a eutrophic reservoir. Aquatic Sciences 70: 77-86.
Zapomělová E., Řeháková K., Znachor P., Komárková J. (2007) Morphological diversity of coiled planktonic types of the genus Anabaena (cyanobacteria) in natural populations – taxonomic consequences. Cryptogamie. Algologie 28: 353–371..
Znachor P., Jurczak T., Komárková J., Jezberová J., Mankiewicz J., Kaštovská K., Zapomělová E. (2006) Summer changes in cyanobacterial bloom composition and microcystin concentration in eutrophic Czech reservoirs. Environmental Toxicology 21: 236–243..
DOI: DOI: 10.1002/tox.20176
Boutte C., Komárková J., Grubisic S., Znachor P., Zapomělová E., Bataille A., Gullukaya A., Jezberová J., Wilmotte A. (2005) A polyphasic approach to assess the cyanobacterial diversity of summer samples from Czech reservoirs. Algological Studies (Cyanobacterial Research 6) 117: 177–195..
Cao X., Štrojsová A., Znachor P., Zapomělová E., Liu G., Vrba J., Zhou Y. (2005) Detection of extracellular phosphatases in natural spring phytoplankton of a shallow eutrophic lake (Donghu, China). European Journal of Phycology 40: 251–258..
Znachor P., Jezberová J. (2005) The occurrence of a bloom-forming green alga Pleodorina indica (Volvocales) in the downstream reach of the River Malše (Czech Republic). Hydrobiologia 541: 221–228..
DOI: DOI: 10.1007/s10750-004-5710-5
Znachor P., Vrba J., Nedoma J., Kopáček J. (2005) Bacterial and phytoplankton responses to nutrient and pH changes during short term in situ experiments in two acidified lakes. Algological Studies 115: 79–99..
Hejzlar J., Kaštovská K., Seďa J., Znachor P., Jarošík J., Haider Z. (2004) Obnova vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenské nádrži Římov po povodni v roce 2002 [Restoration of aquatic ecosystem and water quality in the drinking-water reservoir Římov after the flood in 2002]. In: Ambrožová, J. (ed.), Sborník konference Vodárenská biologie 2004. Praha, February 4–5, 2004, Vodní zdroje EKOMONITOR, Chrudim, ISBN 80–903203–9–2:pp. 62–67.
Znachor P., Lodeová J. (2004) Hromadný výskyt zelené řasy v řece Malši [Massive occurrence of green alga Pleodorina indica (Volvocales) in the downstream reach of the River Malše (Czech Republic)]. Živa 52: 155–156..
Znachor P., Nedoma J. (2004) Cell specific primary production of autotrophic and mixotrophic phytoplankton in acidified lakes of the Bohemian Forest. Algological Studies 112: 141–155..
Nedoma J., Straškrábová V., Znachor P., Vrba J. (2003) Primary and bacterial production in three acidified lakes in the Bohemian Forest. Silva Gabreta 9: 53–70..
Nedoma J., Vrba J., Štrojsová A., Šimek K., Znachor P. (2003) Možnosti využití analýzy obrazu při vyhodnocování mikrobiální biomasy a aktivity ve vzorcích přirozených vod [Use of image analysis for estimation of microbial biomass and activity in samples of natural aquatic ecosystems]. Acta Facultatis Ecologiae 10: 59–61..
Štrojsová A., Vrba J., Nedoma J., Komárková J., Znachor P. (2003) Seasonal study of extracellular phosphatase expression in the phytoplankton of a eutrophic reservoir. European Journal of Phycology 38: 295–306..
Znachor P. (2003) Vodní květy sinic a problémy spojené s jejich výskytem v našich nádržích [Cyanobacterial blooms and problems associated with their occurence in our reservoirs]. Vodní hospodářství 53: 251–253..
Znachor P. (2002) Kvetoucí přehrady [Blooming reservoirs]. Živa 50: 112–113..
Znachor P., Komárková J. (2002) Phytoplankton bloom species diversity in several Czech reservoirs. In: ResLim 2002, Extended Abstracts, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, České Budějovice, August 12–16, 2002, Hydrobiological Institute Academy of Sciences of the Czech Republic, Faculty of Biological Sciences University of South Bohemia: 380–382..
Znachor P., Hrubý P. (2000) Cell specific primary production and phagotrophy of phytoplankton in acidified lakes of Bohemian Forest. Silva Gabreta 4: 223-232..

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Hydrobiologický ústav
Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA